هتل زنده رود اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، مابین چهار راه ملک و گلزار
-
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل زنده رود اصفهان

هتل سه ستاره زنده رود که در سال ۱۳۹۵ مورد بهره برداری قرار گرفته است در نزدیکی اماکن دیدنی شهر اصفهان نظیر میدان نقش جهان، مسجد جامع و پل خواجو قرار دارد و به همین علت یکی از هتل های محبوب شهر اصفهان محسوب می شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زنده رود اصفهان

زنده رود-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
154,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
154,500
تومان
13 تیر
جمعه
154,500
تومان
14 تیر
شنبه
154,500
تومان
15 تیر
یکشنبه
154,500
تومان
16 تیر
دوشنبه
154,500
تومان
17 تیر
سه شنبه
154,500
تومان
18 تیر
چهارشنبه
154,500
تومان
19 تیر
پنجشنبه
154,500
تومان
20 تیر
جمعه
154,500
تومان
21 تیر
شنبه
154,500
تومان
22 تیر
یکشنبه
154,500
تومان
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
155,000
تومان
13 تیر
جمعه
155,000
تومان
14 تیر
شنبه
155,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
155,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
155,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
155,000
تومان
20 تیر
جمعه
155,000
تومان
21 تیر
شنبه
155,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
ای‌گردش
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
181,000
تومان
13 تیر
جمعه
181,000
تومان
14 تیر
شنبه
181,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
181,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
181,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
181,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
181,000
تومان
20 تیر
جمعه
181,000
تومان
21 تیر
شنبه
181,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
جاباما
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
181,000
تومان
13 تیر
جمعه
181,000
تومان
14 تیر
شنبه
181,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
181,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
181,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
181,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
181,000
تومان
20 تیر
جمعه
181,000
تومان
21 تیر
شنبه
181,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
181,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زنده رود-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
235,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
235,500
تومان
13 تیر
جمعه
235,500
تومان
14 تیر
شنبه
235,500
تومان
15 تیر
یکشنبه
235,500
تومان
16 تیر
دوشنبه
235,500
تومان
17 تیر
سه شنبه
235,500
تومان
18 تیر
چهارشنبه
235,500
تومان
19 تیر
پنجشنبه
235,500
تومان
20 تیر
جمعه
235,500
تومان
21 تیر
شنبه
235,500
تومان
22 تیر
یکشنبه
235,500
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
13 تیر
جمعه
245,000
تومان
14 تیر
شنبه
245,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
20 تیر
جمعه
245,000
تومان
21 تیر
شنبه
245,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
13 تیر
جمعه
260,000
تومان
14 تیر
شنبه
260,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
13 تیر
جمعه
266,000
تومان
14 تیر
شنبه
266,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
20 تیر
جمعه
266,000
تومان
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
جاباما
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
13 تیر
جمعه
266,000
تومان
14 تیر
شنبه
266,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
20 تیر
جمعه
266,000
تومان
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
13 تیر
جمعه
245,000
تومان
14 تیر
شنبه
245,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
20 تیر
جمعه
245,000
تومان
21 تیر
شنبه
245,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
13 تیر
جمعه
260,000
تومان
14 تیر
شنبه
260,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
13 تیر
جمعه
378,000
تومان
14 تیر
شنبه
378,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
378,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
378,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
378,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
20 تیر
جمعه
378,000
تومان
21 تیر
شنبه
378,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
زنده رود-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
علاءالدین
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
267,000
تومان
13 تیر
جمعه
267,000
تومان
14 تیر
شنبه
267,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
267,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
267,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
267,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
267,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
267,000
تومان
20 تیر
جمعه
267,000
تومان
21 تیر
شنبه
267,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
267,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
13 تیر
جمعه
280,000
تومان
14 تیر
شنبه
280,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
20 تیر
جمعه
280,000
تومان
21 تیر
شنبه
280,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
13 تیر
جمعه
305,000
تومان
14 تیر
شنبه
305,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
13 تیر
جمعه
315,000
تومان
14 تیر
شنبه
315,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
13 تیر
جمعه
320,000
تومان
14 تیر
شنبه
320,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
20 تیر
جمعه
320,000
تومان
21 تیر
شنبه
320,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
زنده رود-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
13 تیر
جمعه
389,000
تومان
14 تیر
شنبه
389,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
389,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
389,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
389,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
20 تیر
جمعه
389,000
تومان
21 تیر
شنبه
389,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
زنده رود-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
13 تیر
جمعه
310,000
تومان
14 تیر
شنبه
310,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
20 تیر
جمعه
310,000
تومان
21 تیر
شنبه
310,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
13 تیر
جمعه
378,000
تومان
14 تیر
شنبه
378,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
378,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
378,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
378,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
20 تیر
جمعه
378,000
تومان
21 تیر
شنبه
378,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
زنده رود-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
13 تیر
جمعه
366,000
تومان
14 تیر
شنبه
366,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
20 تیر
جمعه
366,000
تومان
21 تیر
شنبه
366,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
13 تیر
جمعه
390,000
تومان
14 تیر
شنبه
390,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
20 تیر
جمعه
390,000
تومان
21 تیر
شنبه
390,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
هتل یار
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
441,000
تومان
13 تیر
جمعه
441,000
تومان
14 تیر
شنبه
441,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
441,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
441,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
441,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
441,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
441,000
تومان
20 تیر
جمعه
441,000
تومان
21 تیر
شنبه
441,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
441,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
13 تیر
جمعه
460,000
تومان
14 تیر
شنبه
460,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
13 تیر
جمعه
460,000
تومان
14 تیر
شنبه
460,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زنده رود اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
بانک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
صندوق امانات
خشکشویی
تاکسی سرویس
كافی شاپ
خانه داری 24 ساعته
انگلیسی
آنتن مرکزی
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار

آدرس هتل زنده رود اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زنده رود اصفهان

(48 نظر)
شغل من با سفر هست و هتل های زیادی رو رفتم این هتل از نظر نظافت و رعایت پروتکلهای بهداشتی مسافر در زمان کرونا و برخورد پرسنل بسیار عالی بود و از نظر امکانات اتاق کامل و فضای بزرگ با پنجره ها ی سرتاسری و صبحانه بصورت پک شده وکامل بود واز همه بهتر چون من ماشین دارم که در مرکز شهر و خارج از طرح ترافیک هستش و خدایی از نظر قیمت و امکاناتش ارزش داره من چندمین بار هست که میام این هتل و خیلی راضی هستم
هم اتاق هتل عالی بود و تمیز و هم برخورد کارکنان هتل عالی بود واقعا سفر خوبی بود و خوش گذشت ممنونم . به امید دیدار مجدد
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
راضی کننده نبود
کارکنان برخورد خوبی داشتند
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برخوردش پرسنل و مدیریت خیلی خیلی بد بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود فقط اینکه سکوت بود
نقاط ضعف:
داخل اتاق جا کفشی نداشت مینی بار نداشت صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز عالی بود از تمیزی تا سرویس و کارکنان
تمیز و مرتب بود برخورد کارکنان عالی بود
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نداشتن پارکینگ اختصاصی
من اول نمیخواستم نظر منفی خودمو راجب به یک شب اقامت بدم بنویسم، ولی وقتی دیدم دیگران هم دقیقا با مشکل من روبرو شدن تصمیم گرفتم بگم. اینکه یکی از نظرات در مورد مو بود دقیقا درسته. تخت ما پر از مو های ریز بود جوری که به اندازه ی کف دست حدود سه چهارتا حداقل میدیدین. دوم اینکه اتاق های دوتایی وحشتناک کوچیک و دلگیر بود و پنجره اتاق در حد یک هواکش بود بیشتر. نظافت اتاق ها اصلا به حد متوسط هم نمی رسید . بسته های دستمال از مسافرین قبل بود و بسته جدید در کار نبود. هتل جای پارک نداشت و من مجبور شدم ماشین رو کلی با فاصله پارک کنم. توی ماشین کلی وسایل مسافرت بود که باید استرسش رو تا صبح می کشیدم. برخورد پرسنل محترمانه بود ولی وقتی که وجود مو رو انکار کردن مشخص شد از روی سیاسته و هیچ احترامی در کار نیست. از این هتل ارزونتر من اصفهان بودم میتونم هتل جام فیروزه رو بهتون پیشنهاد بدم که واقعا بهتر بود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بود نوساز بود اتاق بزرگ بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
من این نظر رو درحالی می نویسم که حدود شش ساعت از اقامتم میگذره.ما یک شب و در مسیر شیراز به تهران مهمان اصفهان بودیم. در بدو ورود متوجه شدیم که پارکینگی وجود نداره و باید ماشین رو جلوی پیاده روی هتل پارک کنیم. این اولین نمره منفی. دومیش هم اینکه پرسنلی که برای راهنمایی اتاق همراه من شدند دیدند که من علاوه بر کیف دوشی و کیف سنگین دوربین یک کوله پشتی سنگین همراهم هست ، اما حتی اگر وظیفه ی کاریشون نیست اما شاید وظیفه انسانی واجب میکرد به یک نفر در اون شرایط کمک کرد. این دومین نمره منفی. به محض استفاده از تخت خواب متوجه موهای بلند زنانه روی ملافه پتوها شدم و این نشون میده هتل الزامی برای هربار شستشو ندارن این سومین نمره منفی. برای درخواست آب معدنی بزرگ حدود نیم ساعت معطل شدم و درخواست خوشبوکننده هوا بی پاسخ موند. اینم میتونه نمره منفی باشه. سرویس بهداشتی و حمام به فاصله ی ۶۰ سانتی تخت هست ( یک سرامیک ۶۰در۶۰) و درب شیشه ای ریلی کمکی به جداسازی حریم اتاق و سرویس نکرده و خوشبو کننده برای نجات از بوی شدید فاضلاب اتاق درخواست کردم. درنهایت مجبور شدم پنجره رو باز بزارم که صدای محیط آزاردهنده تربود. ما فردا صبح هتل رو ترک می کنیم اما به خاطر این صراحتا اعلام نظر کردم تا کاربران دیگه هم مطلع باشن و مثل من تحت تاثیر کامتت های مثبت باشن. در مقایسه با هتل هم ستاره شب گذشته در شیراز می تونم بگم اینجا یک هتل آپارتمان متوسط به بالاست. نه یک هتل سه ستاره ی خوب! امیدوارم‌مدیران هتل این انتقادات رو مدنظر قرار بدن تا حالا که اول راه هستند بتونند اعتماد مردم رو جلب کنند. درپایان ممنون از شما ب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه. قابل قبول با توجه به قیمت هتل تمیزی اتاق‌ها نسبت به خیلی از هتل های معروف
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ( اما فضای مناسب جلوی هتل وجود دارد)
نقاط قوت:
امکانات و راحتی هتل عالی . برخورد پرسنل خیلی محترمانه
نقاط ضعف:
نکته خاصی ننداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
زیاد داخل هتل نموندیم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
من 2شب درهتل زنده رود اقامت داشتم اتاق وی ای پی بسیار تمیز داشت طراحی اتاق جالب بود صبحانه متوسطی داشت و برخورد کارمند هتل بسیار دوستانه بود
هتل مرتب و تمیز و نوساز نزدیک به سی او سه پل و نقش جهان و مراکز خرید و بازارهای سنتی خوب اصفهان بود
در كل هتل خوبی بود ولی بهتره تو فصل زمستون از قبل اتاق ها گرم باشه یا حداقل موقعی ك مسافر میاد شوفاژ ها رو روشن كنید ولی در كل به نسبت قیمت خیلی هم عالی
همه چیز در این هتل متوسط هست و شاید انتخاب های بهتری در این رنج قیمتی هم وجود داشته باشه. نقاط قوت : پرسنل خوش برخورد- اتاقهای تمیز و با امکانات نقاط ضعف : - دوری از مرکر شهر- اینترت با محدودیت و سرعت پایین- صبحانه نه چندان دلچسب
چیزی باعث تعجب من بود، این بود که هتل زنده رود چطور 3 تا ستاره داره و این همه قیمت اتاقاش بالاس چون اصلا ساختار تشکیلاتی یه هتل رو نداشت و بیشتر شبیه یه ساختمون بود که اتاقای ش رو شبیه هتل ساخته شده بود اما انصافا تمیز بود و جاش هم سرراست بود.
بسیار تمیز.اتاق دو نفره بسیار کوچک . منوی صبحانه کم تنوع. پارکینگ ندارد. دسترسی خوب .قیمت به نسبت کیفیت بالا.مسواک و خمیر دندان نداشت. کسی برای حمل چمدانها در هنگام ورود و خروج کمک نکرد. وای فای فقط چند ساعت جواب داد.
بسيار معمولي بود
هتل در خيابان هشت بهشت غربي قرار داره و با نيم ساعت پياده روي به ميدان نقش جهان ميرسيد و يا ميتونيد با اسنپ به قيمت بسيار مناسب هر جاي شهر باشيد اتاق ما اتاق دابل دوتخته بود. اتاق تميز بود و اندازش قابل قبول. نورگير اتاق عالي و سرويس حمام و دستشويي كاملا تميز و خوب. ايزولاسيون اتاقها از نظر صدا خوب بود ولي نه در حد عالي. برخورد كاركنان هم بسيار مناسب بود. كيفيت صبحانه هم خوب بود و تنوعش در حد هتل سه ستاره قابل قبول بود. (نان، پنير، كره، مربا، عسل، كيك، هندوانه، عدسي (آش شله)، آب پرتقال، چاي، تخم مرغ آب پز، املت، ژامبون، خيار، گوجه و ...) در كل من از اقامت در اين هتل رضايت داشتم.
هتل بسیار خوبی از لحاظ برخورد پرسنل و تمیزی هتل بود اما فضای اتاق بسیار بسیار کوچیک و عجیب بود
درمجموع امکانات هتل درمقایسه با قیمت مناسب است ، سایز اتاق دونفره نسبت به سایر هتلهای ایرانی کمی کوچکتره، نبود میز و صندلی که باعث تعجبمون شد، نبود و مسواک و خمیر دندان و وسایل نظیر این توی اتاق واقعا نقطه ضعف محسوب میشه برای هتل ، اما برخلاف اکثر هتلهای ایران صدای اتاق مجاور به گوش نمیرسید، هتل پارکینگ نداشت که البته آزار دهنده نبود، دسترسی هتل مناسب بود، تمیزی اتاقها خوب و برخورد پرسنل مناسب بود. صبحانه اش درحد معمولی بود
نحوه برخورد پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود، اتاق ها و سالن بسیار تمیز بود، با مکانهای معروف و دیدنی شهر فاصله چندانی نداره، با وجودی که پارکینگ خودرو نداره،مکان امنی جلوی هتل برای پارک وجود داره و از این نظر هم به مشکلی بر نخواهید خورد. کمیت و کیفیت صبحانه هم خوب بود. در نهایت اینکه من از اون مکان راضی بودم و به مشکلی بر نخوردم.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها دسترسی مناسب رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی کوچک بودن اتاق نسبت به عکس
پرسنل مجرب واتاقها بسیار تمیز
نداشتن سالن صبحانه خوری
هتل نوساز هست و تمیز. اتاقی که من داشتم حمام و سرویس بهداشتی جدا بود و خیلی عالی. اگه با ماشین شخصی به اصفهان سفر میکنیدخیلی مهمه که هتل بیرون از محدوده طرح زوج و فرد باشه که این هتل هست. جلوی هتل کمی فضا برای پارک کردن 3-4 تا ماشین هست ولی جای مناسبی نیست و من مجبور شدم سویچ ماشین رو پیش پرسنل هتل بذارم. به نظرم بزرگترین عیب این هتل نداشتن پارکینگه. دسترسی به نقش جهان و چهل ستون و و پلهای خواجو و سی و سه پل نسبتا خوبه. با ماشین 8تا10 دقیقه و پیاده نیم ساعت تا هرکدوم از اونها راه هست. صبحانه در حد هتل سه ستاره قابل قبوله. املت، تخم مرغ، شیر، چای، قهوه و آب پرتقال. اگرچه جای سوسیس یا نیمرو خالی بود و همینطور فقط یک مدل نون داشتن که تازه هم نبود.
با سلام پرسنلی قوی،مجرب و باتعهد بالا و از همه پرسنل تشکر میکنم
نبودن حتی صابون و خمیردندان
هتل تمیزی بود و ما راضی بودیم اما حمام خوبی نداشت. اگر هتل برای مسافران پارکینگ هم تعبیه میکرد عالی میشد.
مسیر هتل خیلی پرت بود و هنوز رستورانش راه اندازی نشده بود. آلودگی صوتی هتل زیاد بود. اما انصافن هتل تمیزی بود.
رستوران ندارد ميتوان صداي اتاق بغلي را شنيد صبحانه تنوع ندارد توالت ايراني ندارد همچنين وضعيت توالت فرنگي خوب نیست
ازنظر تمیزی عالی بود صبحانه هم خوب بود ولی پارکینگ نداشت جایی برای پخت و پز نداشت توالت ایرانی هم در سوئیت ها نداشت
خوبه .. یه مقدار صبحانش ضعیفه
پارکینگ نداشت. توالت آب هرز می رفت.
پارکینگ مناسب ندارد و عدم وجود لوازم بهداشتی مناسب از قبیل مسواک ، دمپایی و سرو صبحانه خیلی مختصر در داخل اطاقولی با توجه به سه ستاره بودن تقریبا قابل قبول بودولیکن کلا ساختمان این هتل برای محل سکونت آپارتمانی طراحی شده است
سلام ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان هتل زنده رود، خصوصا خانمهای شیفت پذیرش و خانمهای بخش خانه داری و خدمات. بعنوان شخصی که در هتل های مختلف سکونت داشتم ، نظرم را صرفاً جهت بهبودی آن مجموعه اعلام میکنم، 1-وضعیت بهداشت هتل و سویت خیلی خوب بود ولی سیستم گرمایشی ضعیف بود، فصای پارکینگ بسیار کم نامناسب بود، سیستم اینترنت خیلی ضعیف بود، باتوجه به اینکه ما در سویت سکونت داشتیم و اساسا باید سویت مجهز به آشپزخانه باشد که متاسفانه نداشت، شایسته هست نسبت به تعبیه آشپزخانه اقدام شود.ازدحام کارکنان آقا در لابی هتل زیاد بود در عین حال از نظر سرویس دهی ضعیف بودند (بنظر میرسد نیاز به آموزش بیشتری دارند ، و خصوصا پشنهاد میکنم آقایان لباس فرم مخصوص داشته باشند چون مشخص نبود متعلق به هتل بودند یا مسافر! !!نکات مثبت هتل : داشتن فضای مناسب سویت ها و تمیز و بهداشتی بودن مکان بود ، و عملکرد کارکنان خانم قابل قبول بود.بااحترام - دکتر مجیدی
در ان موقع هنوز هتل از نظر امکانات کامل نبود ولی در مجموع خوب بود
از نظر اندازه اتاق بزرگی بود میز آرایش و آیینه هاش خوب بود . آب گرم کن داخل اتاق بود و نمای بدی به اتاق داده بود . سرویس داخل حموم فقط 2 تا شامپوی کوچیک بود که ما خودمون صابون و شامپو و خمیر دندون خریدیم . آب حموم هم فشارش کم بود و دماش هی کم و زیاد میشد . پارکینگش هم خیلی کوچیک بود . از نظر نظافت و برخورد کارکنان خیلی مناسب بود. صبحونه هم واسمون آوردن تو اتاق 2تا نمیرو بود با قالب تک نفره کره و پنیر که بنظر من جالب نبود
چون هتل تازه ساز بود رستوران در حال ساخت بود و نتونستم از غذای هتل استفاده کنم. اما موارد دیگر از نظر من کامل و در حد قابل قبول بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زنده رود اصفهان

مهمانان هتل زنده رود اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زنده رود اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زنده رود اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زنده رود اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زنده رود اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.