هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، رو به روی خیابان میرداماد
3.8
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
معرفی هتل ویانا اصفهان
هتل یک ستاره ویانا در سال ۱۳۵۰ در سه طبقه به بهره برداری رسید و مرداد ماه ۱۳۹۵ آخرین بازسازی آن انجام شد. این هتل دارای موقعیت مکانی مناسب نسبت به سی و سه پل و مرکز شهر می باشد که این امر دسترسی آسان مهمانان به مناطق مهم شهر را امکان پذیر ساخته است.هتل دارای موقعیتی نزدیک به بزرگراه منتهی به فرودگاه اصفهان و ترمینال های مسافربری و دسترسی محلی آسان و سریع به مراکز اداری، تاریخی و گردشگری می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ویانا
ویانا-اتاق  یک  تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
149,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
149,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
149,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
149,000
تومان
26 مهر
جمعه
149,000
تومان
27 مهر
شنبه
149,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
149,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
149,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
149,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
149,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
149,000
تومان
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
26 مهر
جمعه
150,000
تومان
27 مهر
شنبه
150,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
ویانا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
26 مهر
جمعه
195,000
تومان
27 مهر
شنبه
195,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
علاءالدین
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
199,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
199,000
تومان
26 مهر
جمعه
199,000
تومان
27 مهر
شنبه
199,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
199,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
199,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
199,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
199,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
199,000
تومان
ای‌گردش
210,200 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
210,200
تومان
23 مهر
سه شنبه
210,200
تومان
24 مهر
چهارشنبه
210,200
تومان
25 مهر
پنجشنبه
210,200
تومان
26 مهر
جمعه
210,200
تومان
27 مهر
شنبه
210,200
تومان
28 مهر
یکشنبه
210,200
تومان
29 مهر
دوشنبه
210,200
تومان
30 مهر
سه شنبه
210,200
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
210,200 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
210,200
تومان
23 مهر
سه شنبه
210,200
تومان
24 مهر
چهارشنبه
210,200
تومان
25 مهر
پنجشنبه
210,200
تومان
26 مهر
جمعه
210,200
تومان
27 مهر
شنبه
210,200
تومان
28 مهر
یکشنبه
210,200
تومان
29 مهر
دوشنبه
210,200
تومان
30 مهر
سه شنبه
210,200
تومان
ویانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
26 مهر
جمعه
258,000
تومان
27 مهر
شنبه
258,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
258,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
258,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
26 مهر
جمعه
269,000
تومان
27 مهر
شنبه
269,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
269,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
269,000
تومان
ای‌گردش
281,600 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
281,600
تومان
23 مهر
سه شنبه
281,600
تومان
24 مهر
چهارشنبه
281,600
تومان
25 مهر
پنجشنبه
281,600
تومان
26 مهر
جمعه
281,600
تومان
27 مهر
شنبه
281,600
تومان
28 مهر
یکشنبه
281,600
تومان
29 مهر
دوشنبه
281,600
تومان
30 مهر
سه شنبه
281,600
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-سه تخته میهمان خارجی
سه تخته میهمان خارجی
ایران مارکوپولو
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
26 مهر
جمعه
290,000
تومان
27 مهر
شنبه
290,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
ویانا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
26 مهر
جمعه
325,000
تومان
27 مهر
شنبه
325,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
325,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
325,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
329,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
329,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
329,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
329,000
تومان
26 مهر
جمعه
329,000
تومان
27 مهر
شنبه
329,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
329,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
329,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
329,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
329,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
329,000
تومان
ای‌گردش
353,100 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
353,100
تومان
23 مهر
سه شنبه
353,100
تومان
24 مهر
چهارشنبه
353,100
تومان
25 مهر
پنجشنبه
353,100
تومان
26 مهر
جمعه
353,100
تومان
27 مهر
شنبه
353,100
تومان
28 مهر
یکشنبه
353,100
تومان
29 مهر
دوشنبه
353,100
تومان
30 مهر
سه شنبه
353,100
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ویانا-چهارتخته میهمان خارجی
چهارتخته میهمان خارجی
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
26 مهر
جمعه
360,000
تومان
27 مهر
شنبه
360,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ویانا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
رستوران
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل ویانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ویانا اصفهان

(56 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل تمیز بودن هتل و مخصوصا اتاق ها داشتن نورگیر خوب تهویه مناسب و داشتن اسپلیت (ما دو اتاق رزرو کرده بودیم و هر دو خانواده کاملا راضی بودیم)
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ (اما در اطراف هتل جای پارک زیادی وجود دارد) صبحانه معمولی (اما در حد هتل یک ستاره خوب بود)
نقاط قوت:
تمیز و پرسنل بسیار مودب و مهربان
نقاط ضعف:
اتاق های کوچک و تنگ
من ۳شب تو این هتل اقامت داشتم. از نظر نظافت و تمیزی خیلی خوب بود. برخورد کارکنان هتل عالی بود. به نسبت قیمت هتل خوبی بود. حتما توصیه میکنم
هتل شیک و تمیز با صبحانه مناسب و مهمتر از همه چیز ک نظر منو جلب کرد اول برخورد بسیار خوب و محترمانه کارکنان و دومیش هم تمیزی هتل و اتاق بود البته نبود آسانسور برای کسانیکه مشکل دارند به چشم میاد اما در کل تعداد گله هاش آزار دهنده نبود. با همه این مزایا نداشتن پارکینگ به چشم نمیاد ضمن اینکه روبروی هتل یا اطراف ان همیشه جا برای پارک ماشین هست
به همراه خانواده دو شب در این هتل اقامت داشتیم کاملا بازسازی شده است اتاق ها بسیار تمیز هستند برخورد پرسنل خیلی خوب بود صبحانه در حد خودش و ستاره هتل خیلی خوب و قابل قبول بود فقط دو تا از اتاق های طبقه اول فاصله در اتاق تا میز پذیرش تقریبا یک متر می باشد که زیاد جالب نیست به نظرم اتاق های طبقه دوم بهتر هستد. در کل به نسبت هزینه ای که میکنید و ستاره هتل خیلی خوب و راضی کننده بود .
با سلام هتل نیست مسافر خانه بوده که تبدیل شده به هتل بیست تا پله باید بری بالا تا برسی به لابی , اتاق ها چسبیده به هم , سر و صدا زیاد , پنجره اتاق ها کوچک مثل بازداشتگاه , و رستوران کثیف , خیلی هم قانونمند هستن رو سن کودک تا هزینه تخت اضافه بگیرن
به عنوان شخصی که در هتلهای 4 و 5 ستاره اقامت داشته با جراًت میگم امکانات و نظافت هتل ویانا با هتلهای 4 ستاره برابری میکنه. برخورد پرسنل بسیار عالی نظافت فضای لابی و اتاق ها عالی بود. اگر دنبال اقامتی با هزینه کم و امکانات عالی و بدون پشیمانی هستید هتل ویانا بهترین گزینه است.
سلام من دو شب اینجا اقامت داشتم همه چی عالی بود -حموم و دستشوییم تو اتاق داره که تو توصیحاتش ننوشتن- واس پارک هم جلوی هتل خیابون خوب و باز هم هست و دوربین هم واسه مراقبت از ماشین هست و لی پارکینک نداره . اما حای ماشین خوب و امنه
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم رفتار پرسنل بسیار بسیار عالی بود هتل با توجه به یک ستاره بودن تمیز بود از استپ تریپ و مدیریت هتل ممنونم
😊👌
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل هتل تمیز بودن هتل و اتاق ها سکوت و آرامش هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی را در طول اقامتم متوجه نشدم.
هتل شیک و لوکس مناسب خانواده میباشد خیلی تمیز بود این هتل و برخورد خوب و محترمانه پرسنل چشمگیر بود
برخورد کارکنانتمیزی اتاق فضای دلنشین و آروم مناسب بودن فاصله تا بناهای تاریخی ترافیک نداشتن اطراف هتل و تشکر ویژه از مسئولین پارکینگ نداشت ولی کوچه پشتی می شد پارک کرد اگر کسی رو دارید که مشکل پله داره یکم براش سخته چون از در ورودی 15 پله باید بره بالا تا به پذیرش و اتاق های طبقه اول برسه و بعد از 14 پله به اتاق های طبقه دوم می رسید، رستورلن برای سرو صبحانه از در ورودی هتل با 8 پله به سمت پایین قرار گرفته و این پایین رفتن به منظگر تاریک بودن نیست اتفاقا برعکس کاملا روشن و دل باز هست. در اتاق ها نمی شد سیگار کشید و برای کشیدن سیگار باید بیرون هتل می رفتند.
عالی از هر نظر
به همراه خانواده در این هتل اقامت داشتیم ظاهر هتل قدیمی اما بازسازی کامل شده بود اتاق نسبتا کوچک بود. اما بسیار تمیز . برخورد پرسنل محترمانه بود . آسانسور و پارکینگ نداشت . نسبت به کم ستاره بودن خیلی راضی کننده بود
واقعا هتل تميزي هست،پرسنل واقعا خوش برخورد و عالي،در حد خودش جز بهترين هاس
بسیار تمیز و مرتب بود از برخورد کارکنان هتل خیلی رضایت دارم
هتل فوق العاده عالی بود و پرسنل مودب و خوش رفتار در کل رضایت داشتم منون
پرستل همه خوشرو و نظافت اتاق ها عالي ولي مدير هتل بسيار بي ادب و نامحترم هستند.
هتل کوچک و تمیز و بازسازی شده ای است با کارکنان و مدیر مودب با امکانات محدود که با توجه به قیمتی که پرداخت می‌کنید راضی خواهید بود
سلام به دوستان هتل ویانا هتل کوچکی هست با کارکنانی خوشرو و با ادب اتاق های کوچکی دارد ولی اتاق های آن از لحاظ تمیزی خوبند و کلا قیمت هتل نسبت به اتاق آن تقریبا خوش قیمت است صبحانه هتل خیلی خوب نیست جای هتل از لحاظ دسترسی به همه جا خوب است خیلی هتل زیبایی نیست ولی بد هم نیست در کل به عنوان یک هتل تقریبا خوش قیمت برای یک یا دو شب اقامت بد نیست
نقاط قوت:
هتلی تمیز و مناسب بود کارکنان بسیار مودب و خوب
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نداستن آسانسور و پارکینگ ماشین است.
بنده از نظافت و برخورد کارکنان راضی هستم و بجز نداشتن پارکینگ و یک طبقه پله در حد قیمت خودش مناسب هست.البته اتاق ۴ نفره به بیرون پنجره ندارد.
فوق العاده تمیز با پرسنلی خوش برخورد و خوشرو و به نظر من با توجه به قیمتش خیلی عالیه و من مجاب شدم در مسیر برگشتم هم یک شب مجدد در همین هتل اقامت داشته باشم
هتل بسیار تمییز و خوبی بود نسبت به هتل 3 ستاره ای که قبلش رفته بودم مرتب تر و ساکت تر بود
به نظر من نسبت به قیمت هتل،بسیار بسیار هتل خوب و باکیفیتی بود...برخورد پرسنل و کارکنان بسیار عالی بود..اتاقها بسیارتمیز امکانات کافی بود و به اندازه..دسترسی هم به نقاط مهم بد نبود..درکل عالی بود ممنونم ازمدیریت خوب هتل ویانا
هتل تمیزی بود و از آن مهمتر برخورد فوق العاده ی پرسنل این هتل بود .
موقعیت مکانی عالی هتل فوق العاده تمیز و به نسبت قیمت امکانات خیلی خوب بود برخورد پرسنل هم که فوق العاده
نقاط قوت:
تميزي ساختمان و راهروهاي هتل تميزي اتاق برخورد خوب پرسنل قيمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن پاركينگ(جاي پارك روبروي هتل بود كه با دوربين كنترل ميشد) حوله رنگي و كيفيت پايين كامل نبودن وسايل بهداشتي از جمله مسواك و خميردندان
سلام به نسبت پولی که واسش میدی نسبت به بقیه هتل های هم رنج خودش یا بالاتر به نظر من ارجعیت داره البته شما باید به دید یه مسافر خونه مدرن و تر تمیز بهش نگاه کنید؛تمیز تلوزیون ال ای دی رفتار پذیرش عالی نقاط ضعف فاقد آسانسور و پارکینگ که از نظرم مهم نیست در کل اگه نخواین زیاد هزینه کنین بهترین گزینه ست
نقاط قوت:
همه چیز به نسبت ۱ ستاره بودن هتل عالی بود تمیزی و نظافت سکوت و آرامش محیط هتل کادر مهمان نواز و با حوصله فاصله مناسب تا تمامی بخش‌های توریستی شهر
نقاط ضعف:
نبودن آسانسور، که البته با توجه به هزینه‌ای که می‌کنید کاملا بدیهی است.
نبود سشوار و چای ساز در اتاق از ضعف های هتل به حساب میاد ...
تمیز بود صبحانه تنوع داشت. نداشتن پارکینگ، نبود سشوار و چای ساز در اتاق از ضعف های هتل به حساب میاد که البته با توجه به یک ستاره بودن فکر میکنم قابل اغماض باشه در کل خوب و قابل قبول بود...
نسبت به قیمت مناسب بود...
هتل ویانا انقدر خوب و عالی بود که ما بار دیگه هم باز همین هتل میایم...پرسنل هتل فوق العاده خوش برخرود و با حوصله بودن....کیفیت و تمیزی هتل بسیار خوب....صبحانه که عالی بود...تنها مشکی که داشت نبود آسانسور توی هتل بود و یک طرفه بودن خیابون هتل.......
با سلام و احترام بر خورد لازم می دانم از زحمات و برخورد شایسته و میزبانی صمیمی کلیه پرسنل زحمت کش و علی الخصوص دوستان پذیرش هتل ویانا تشکر و قدردانی بنمایم. ...
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی اتاقهای هتل (در حد پنج ستاره!) ملحفه و حوله های تمیز، صابون و شامپو برای استحمام رفتار حرفه ای و مؤدبانه کارکنان مهمانان خوب و باکلاس (اغلب توریستهای خارجی) قیمت فوق العاده مناسب نسبت به امکانات و کیفیت مجموعا حتی با قیمت مساوی من این هتل را به تمام هتلهای سه ستاره ترجیح می دهم.
نقاط ضعف:
توجه داشته باشید که این هتل یک ستاره است و کاستی های زیر برای هتل یک ستاره عیب محسوب نمی شود. نداشتن آسانسور و پارکینگ نبودن کتری و سشوار در اتاقها
هتل ویانا عااالیه. من به همه کسانی که میخواهند یک هتل تمیز و در عین حال با قیمت مناسب بگیرند پیشنهاد میکنم. برخورد کارمندان، منظره هتل، دیزاین اتاق و امکانات ارائه شده بیش از هتل یک ستاره بود.
هتل نسبت به قیمتی که داره در اکثر موارد عالی هست.به شخصه هیچ نکته منفی قابل تاملی نداره.فقط چند چیز خیلی کوچیک که با برطرف کردن انها بیشتر از عالی میشه....
برخورد کارکنان عالی بود صبحانه خوب بود برخی اتاقها دلگیر و بدون پنجره بود ولی در موقعیت شهری خوبی قرار دارد و به امکانات شهری دسترسی خوبی دارد...
نقاط قوت:
با سلام بنده به همراه خانواده(شهریور۱۳۹۶)به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم.هتل کاملا باسازی شده و محیط خوبی دارد.اتاق ها از نظر نظافت سرویس های خواب،سرویس بهداشتی و محیط اتاق فوق العاده تمیز هستند.پرسنل هتل بسیار مودب و مهربان هستند و مسافران را در تمامی موارد راهنمایی می کنند.از نکات قابل توجه حضور مسافران خارجی متعدد در این هتل است.بطور کلی از سفر به اصفهان همراه با اقامت در این هتل بسیار لذت بردیم.
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ و آسانسور (البته هتل تنها دو طبقه دارد)
رستوران ندارد دریغ از یک وسیله گرمایشی برای غذا! اما رفتار کارکنان خصوصا پذیرش بویژه اقای فرح بخش بسیار عالی بود. با این وجود برخی خدمه هتل دغدغه ای برای رضایت مشتری ندارند......
در کل خوب بود همه چیز در حد انتظار بود و میشد بگی راضی بودیم از جا و اقامتمون
اتاقها تمیز ، برخورد کارکنان صمیمی ، موقعیت مکانی هم خوب . قیمت هم مناسب و در کل خوب بود....
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی پرسنل بسیار مودب تمیزی اتاق ها در حد خیلی خوب 
نقاط ضعف:
وجود قالیچه ی دایره ای درون اتاق که روی سرامیک سر میخورد و‌باعث لیز خوردن میشد
نقاط قوت:
محیط ارام و پاکیزه
نقاط ضعف:
پله داشتن
واقعا عالی بود تنها چیزی که برام سنگین تموم شد این بود که ما رو فرستادن که برگه بگیریم که خاله و خواهر زاده هستیم وگرنه بقیه ی چیزا عالی بود
از همه چیز راضی بودیم فق تنها مشکلی که داشت نبودن پارکینگ بود وگرنه بقیه ی امکانات عالی بود و در حد انتظار
عالییییی بود نسبت به هزینه ای که کردیم اما خب یکم نسبت به اماکن دور بود و کیفیت غذاش زیاد باب میل نبود اما بقیه ی چیزها عالی
مهم ترین ویژگی هتل موقعیت مکانی و به صرفه بودن با توجه به امکانات موجود می باشد....
عالی بود واقعا همه چیز در حد تعاریف و پیشنهادات عالی بود و ما واقعا راضی بودیم
نه همه چیز اوکی بود و هتل خوبیه در کل اما خب کیفیت غذا که خوب نبود و یکم از نظر مکانی مورد داشت
در کل راضی بودم واقعا هتل خوبی بود به نظرم ارزش داشت با توجه به قیمتی که پرداخت کردیم که عالی بود
نه والا خوب بود راضی بودم من موردی نبود که بخواد اذیت کنه
عالی بود در کل همه چیز خیلی خوب بود و ما واقعا راضی بودیم اصلا حرفی تو عالی بودنش نیس
عالی بود اینبار نرفتم کنسل کردم اما بارهای پیش که رفتم عالی بود واقعا از همه لحاظ بیست بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.