هتل توریست اصفهان

اصفهان، خيابان عباس آباد، مقابل رستوران شهرزاد
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل توریست اصفهان
هتل دو ستاره توریست در شهر تاریخی اصفهان در نزدیکی اماکن تاریخی نظیر میدان نقش جهان و چهل ستون واقع شده است.. لازم به ذکر است اینترنت پرسرعت این هتل برای مهمانان عرب و ایرانی با دریافت هزینه و برای توریست‌های اروپایی و آمریکایی بصورت رایگان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل توریست
توریست-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
211,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
1 شهریور
جمعه
211,000
تومان
2 شهریور
شنبه
211,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
211,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
211,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
211,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
211,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
211,000
تومان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
1 شهریور
جمعه
211,000
تومان
2 شهریور
شنبه
211,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
211,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
211,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
211,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
211,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
211,000
تومان
جاباما
211,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
1 شهریور
جمعه
211,000
تومان
2 شهریور
شنبه
211,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
211,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
211,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
211,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
211,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
211,000
تومان
اسنپ تریپ
211,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
1 شهریور
جمعه
231,000
تومان
2 شهریور
شنبه
231,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
231,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
231,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
231,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
231,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
231,000
تومان
جا اینجاس
230,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
235,000
تومان
2 شهریور
شنبه
235,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
235,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
235,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
235,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
235,000
تومان
تورگردان
237,200 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
237,200
تومان
29 مرداد
سه شنبه
237,200
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
237,200
تومان
1 شهریور
جمعه
237,200
تومان
2 شهریور
شنبه
237,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
237,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
237,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
237,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
237,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
237,200
تومان
توریست-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
اسنپ تریپ
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
299,000
تومان
2 شهریور
شنبه
299,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
299,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
299,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
299,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
299,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
299,000
تومان
ایران مارکوپولو
273,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
273,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
جا اینجاس
299,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
1 شهریور
جمعه
305,000
تومان
2 شهریور
شنبه
305,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
تورگردان
309,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
309,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
309,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
309,700
تومان
1 شهریور
جمعه
309,700
تومان
2 شهریور
شنبه
309,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
309,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
309,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
309,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
309,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
309,700
تومان
توریست-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
جاباما
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
اسنپ تریپ
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
299,000
تومان
2 شهریور
شنبه
299,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
299,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
299,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
299,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
299,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
299,000
تومان
علاءالدین
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
جا اینجاس
299,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
1 شهریور
جمعه
305,000
تومان
2 شهریور
شنبه
305,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
تورگردان
309,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
309,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
309,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
309,700
تومان
1 شهریور
جمعه
309,700
تومان
2 شهریور
شنبه
309,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
309,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
309,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
309,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
309,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
309,700
تومان
توریست-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,000
تومان
2 شهریور
شنبه
272,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
اسنپ تریپ
272,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
1 شهریور
جمعه
299,000
تومان
2 شهریور
شنبه
299,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
299,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
299,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
299,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
299,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
299,000
تومان
تورگردان
309,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
309,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
309,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
309,700
تومان
1 شهریور
جمعه
309,700
تومان
2 شهریور
شنبه
309,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
309,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
309,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
309,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
309,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
309,700
تومان
توریست-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
314,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
1 شهریور
جمعه
314,000
تومان
2 شهریور
شنبه
314,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
314,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
314,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
314,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
314,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
314,000
تومان
علاءالدین
314,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
314,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
1 شهریور
جمعه
370,000
تومان
2 شهریور
شنبه
370,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
جاباما
314,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
1 شهریور
جمعه
314,000
تومان
2 شهریور
شنبه
314,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
314,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
314,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
314,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
314,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
314,000
تومان
اسنپ تریپ
314,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
1 شهریور
جمعه
345,000
تومان
2 شهریور
شنبه
345,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
345,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
345,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
345,000
تومان
جا اینجاس
345,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
1 شهریور
جمعه
352,000
تومان
2 شهریور
شنبه
352,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
تورگردان
358,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
358,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
358,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
1 شهریور
جمعه
358,000
تومان
2 شهریور
شنبه
358,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
358,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
358,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
358,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
358,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
358,000
تومان
توریست-سوییت چهار تخته
سوییت چهار تخته
اسنپ تریپ
446,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
1 شهریور
جمعه
500,000
تومان
2 شهریور
شنبه
500,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
500,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
500,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
500,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
500,000
تومان
جاباما
446,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
1 شهریور
جمعه
446,000
تومان
2 شهریور
شنبه
446,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
446,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
446,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
446,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
446,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
446,000
تومان
جا اینجاس
505,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
جمعه
500,000
تومان
2 شهریور
شنبه
500,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
500,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
500,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
500,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
500,000
تومان

امکانات اتاق های هتل توریست اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
روم سرويس 24 ساعته
محلی برای نشستن
مسلط به زبان فرانسه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 239,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 275,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 416,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 295,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
هتل یار
از 311,000 تومان
جاباما
از 534,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
علاءالدین
از 419,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 413,000 تومان
اسنپ تریپ
از 582,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 473,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 593,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 349,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
هتل یار
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 748,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان خاتون اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 482,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
علاءالدین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 490,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 242,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 166,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 165,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 239,000 تومان
هتل یار
از 247,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 337,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل اصفهان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 199,000 تومان
علاءالدین
از 203,000 تومان
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 242,000 تومان
هتل یار
از 327,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 198,000 تومان
علاءالدین
از 200,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 345,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 338,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
علاءالدین
از 193,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل توریست اصفهان

(49 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
همه چی خوب بود...
خوب بود...
کارکنان مودب، اتاق ها تمیز، صبحانه متوسط...
همه قسمت هتل خیلی خوب است ،صبحانه مفصل و اتاقهای خیلی خوب و تمیز بود و روابط عمومی کارکنان خیلی خوب بود. ...
باسلام وخسته نباشید هتل دنج ونزدیک مراکزتوریستی برخوردعالی فقط جای پارک ماشین نداشت
من و همسرم یک شب در این هتل اقامت داشتم که متاسفانه توالتش بو میداد و با اینکه هوای بهار بود شوفاژ روشن بود و با اینکه بستیمش اما خراب بود و اون یه شب به قدری اتاق گرم بود که واقعا کلافه کننده بود👎👎 ، اما موقعیت هتل خیلی خوب بود 👍👍 ، رفتار پرسنل هم خوب بودن همه ، من قبلاً هم یک بار این هتل رو رفته بودم اون موقع هم بوی بد توالت بود متأسفانه....
خیلی تمیز بود و برخورد پرسنل عالی بود. بوفه صبحانه مدام شارژ میشد و حالی نمی موند میز صبحانه ولی اگر صبحانه هتل براتون خیلی مهمه غذاهای سوسیس کالباسی یا املت و از این قبیل غذاها در بوفه صبحانه ندارن. مکان هتل به آثار تاریخی نزدیک بود و در مرکز تقریبا قرار داشت. سر و صدا در اتاق احساس نمی شد.در کوچه ای که قرار گرفته انتهای کوچه بستست و عبور ماشین خیلی مشکل. مخصوصا چون روبروی رستوران شهرزاد قرار داره در ساعات ناهار و شام کوچه بسته میشه. Safty box هم نداره داخل اتاق.
پارکینگ ندارد و سرو صدا کمی زیاد بود. ...
خوب بود...
این هتل برای مسافرانی که بدون ماشین شخصی سفر میکنن عااالیه، از نظر دسترسی بینظیره. کارکنان خوشرویی داره. صبحانه خیلی متنوع نیست اما خوبه. تنها مشکل اتاق ما این بود که اصلا نور نداشت چون پنجره به پاسیو باز می شد و همین باعث می شد که اتاق دلگیر باشه و شب و روز کلا مشخص نباشه. اما در کل اقامت خوبی داشتیم.
من دو شب 20 و 21 بهمن در این هتل به همراه خانواده سکونت داشتم. البته تاکنون 2 بار با خانواده در سالهای قبل به اونجا رفته بودم. به نظرم این دوره به لحاظ صبحانه که قبلا به نسبت ضعیف بود، خیلی بهتر شده بود. به نظرم هتلی با کارکنان مودب، اتاقهای تمیز، قیمتی مناسب و موقعیت نزدیک به 33 پل است که به دیگران هم آن را پیشنهاد می دهم. ...
تمیزی و پاکیزگی مناسب - برخورد کارکنان خیلی خوب - قیمت مناسب
خوب است ما كه راضي بوديم....
بهترین هتل از نظر تمیزی و پاکیزه بودن اتاق ها.از نظر سرویس دهی عالی.پرسنل خوب و مودب.
اتاقها واقعا تمیز و مرتب بودن. اتاق ما بزرگ بود و نورگیر اما ویو نداشت. حوله و ملحفه ها کاملا تمیز بودن. برخورد رسپشن زیاد جالب نبود راستش. به نظرم میشد دوستانه تر باشه. به من تذکر حجاب دادن اونم وقتی که کلی وسیله و ساک دستم بود و مشغول پرکردن فرم بودن و شالم افتاد واقعا بهم برخورد. صبحانه بد نبود. تنوع نداشت. ما دو شب اقامت داشتیم در مجموع راضی بودیم. شرایط پارکینگ ضعیف. چون خودشون پارکینگ ندارن و با جایی توو خیابون کوالالامپور قرارداد دارند. ...
من آبان 97 اونجا بودم نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنیم هتل فوق العاده ای .. فقط صبحانه اش زیاد متنوع نیست ولی برخورد کارکنان هتل عالی .. در کل به ما خیلی خوش گذشت
هتل خیلی خوبی بود ترو تمیز و نزویک به مکانهای دیدنی درسته از نظر صبحانه ضعیف بود ولی نقاط قوت زیادی داشت
سلام سه شب تو این هتل اقامت داشتیم تمیزی هتل خوب بود ولی متاسفانه سرویس بهداشتی مشکل داشت درب سرویس قفل نمیشد ،مینی بار تو اتاق نبود ،برخور کارکنان خوب بود بجز خانمی که مسئول پذیرش بود ، صبحانه خوب وکامل بود
هتل از لحاظ موقعیت خوب بود اما عدم وجود پارکینگ و بن بست بودن خیابان و نداشتن منظره و چشم انداز مناسب
حتما این هتل رو پیشنهاد میکنم. هتل بسیار تمیزی بود پرسنل خوش برخوردی داشت مخصوصا خانمی که مسوول پذیرش بودن بسیار مودب و خوش برخورد بودن، کیفیت صبحونه نسبت به قیمتش خیلی خوب بود، از نظر دسترسی هم با سی و سه پل 5 دقیقه پیاده بیشتر فاصله نداشت و ما مشکل پارکینگ هم نداشتیم چون با اسنپ خیلی خیلی ارزون و راحت میشد به مکانهای دیدنی رفت.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود و برخورد پرسنل خیلی خوب بود صبحانه خوبی داشت. در کل نسبت به قیمت هتل خوبی بود.
نقاط ضعف:
مشکل اصلی این هتل این هست که تو محدوده طرح ترافیکه زوج و فرد و اینکه خیابان خیلی شلوغی داره و پارک کردن در کوچه هتل به علت شلوغی غیر ممکن و پارکینگ هتل در کوچه دیگه ای هست
بد نبود، اما خب می‌تونست بهتر باشه. سرویس صبحانه خوب، وضعیت نظافت در حد معمولی بود و این‌که اتاق‌ها کتری برقی و چای‌ساز نداشتن، ایجاد مشکل می‌کرد. ضمن این‌که اگه با ماشین خودتون به این شهر سفر می‌کنید، نبود پارکینگ و بسته بودن خیابونی که هتل توشه براتون ایجاد مشکل زیادی می‌کنه.
رفتار پرسنل بسیار عالی، اتاق کاملا تمیز، محیطی آروم و فوق العاده...صبحانه بسیار خوبی هم داره...با توجه به قیمتی که پرداخت کردم بسیار بسیار راضی بودم.
هتل از نظر دسترسی در مکان مناسبی قرار دارد،اتاقهای هتل کوچک هستند و تا حدوددی قدیمی،فضای هتل نسبتا" گرم و دوستانه،نظافت هتل و اتاقها خوب بود،برخورد کارکنان به غیر از یکی از کارکنان مسئول پذیرش که خیلی برخورد نامناسبی داشتند در کل خوب و متین بود،صبحانه متوسط خوب بود،متاسفانه پارکینگ نداشت و پارکینگ کرایه ای در خیابان پایین بود که عملن کاربری نداشت،در کل با توجه به هزینه هتل امتیاز 2 از 5
هتل بسیار مرتب و راحتی بود و به نقاط مهم شهر دسترسی خوبی داشت و به راحتی پیاده میشد تا مکانهای تفریحی رفت. جای کوچک و نقلی و مرتبی بود و انتظارات یک هتل خوب در سطح خودش را برآورده میکرد،
بادرود. اولاً در مورد پارکينگ بهتون نمیگن که چقدر فاصله داره تا هتل و چه مشکلاتی در این مورد دارین. یه مورد خیلی خیلی مهم برخورد خوب پرسنل مرد بود و برعکس یه خانم که صبح ها میومد سر کار اساسا فاقد تحصیلات آکادمیک در مورد هتل داری بود. چون نحوه برخورد بهيچوجه شایسته جایگاهی که داشت نبود. خب این وضعیت در این مملکت رایج است. یا با موبایل یا با تلفن مشغول بودند ورفتارهای متناقض با مسافرین داشتند که اینها باعث شد که دیگر هیچوقت دراین هتل توریستی اقامت نپذیرم.به بدنه ماشینم هم در پارکینگ آسیب زدند و.... وتنها حسنش جایش بود که زیادند هتلهای دیگر در آن حوالی. ممنون.
نظافت خوبی داشت و امکانات هتل هم خوب بود، تنها سختی یکم دوری از مراکز بود که بخاطر یکطرفه بودن خیابان هتل و خیابان کناریش باید پیاده روی کرد اما بهرحال اونم خیلی زیاد نبود، هتل خوبی بود بصورت کلی
هتل بسیار تمیز با پرسنل پاسخگو,ساعت ده رسیدیم هتل فکر نمیکردیم اتاق بدن بهمون تا قبل دو,ولی با خوشرویی اتاق دادن,وضعیت دسترسی هتل به نقاط دیدنی اصفهان هم عالیه ,تنها نکته متوسط هتل ,صبحانه بود که اونم بد نبود ولی خب میتونست بهترم باشه,در کل کاملا راضیم
به نظر بنده هتل به لحاظ دسترسی عالی ، پاسخگویی و ارائه خدمات پرسنل خوب وتمیزی خوب بود
هتل خوبی بود نسبت به قیمتش تخفیف خوبیم داشت فقط نکته ای ته هست اینه که این هتل تو طرح زوج و فرده ترافیکیه اصفهان البته اونم مشکلی نبود خوشبختانه چون پارکینگ رایگان داشت من ماشینو گذاشتم اونجا و با اسنپ رفتم یه روزو در کل کاملا توصیه میشه
هتل قدیمی هست پارکینگ ندارد سرویس بهداشتی بسیار قدیمی بود و بوی فاضلاب میداد تخت خواب ها خیلی سفت و غیر راحت بود
اینجانب بهمراه خانواده 5 روز اقامت داشتم ;بایستی بجهت تمیزی اتاق و مودب بودن پرسنل کارآزموده و مهربان،دست مریضاد گفت بسیار برخوردشان مهمانوازانه بود که همین بسیار قابل اهمیت است🌱 مسائلی جزئی هست که این هتل حیف است که نداشته باشد🌱ندآشتن جامسواکی🌱دمپایی حوله ای بعداز استحمام نبود🌱نداشتن کتری برقی🌱 نداشتن گیره برای آویزان کردن لباسها،البته چوب کار بود🌱 نگذاردن بشقاب میوه،چاقو و قاشق در اتاق🌱 فرش که داخل اتاق بود کثیف و لکه داشت مجبور شدم تا آخرین روز اقامتم لول کنم و زیر تخت بگذارم🌱 موقعیت هتل بسیار خوب است نزدیکی به تمام مکانهای گردشگری با کمترین زمان و حتی پیاده روی کوتاه مدت 🌱خیابان کناری بیرون هتل بخاطر مترو، کارهای عمرانی می کردند🌱 اتاق ما رو به حیاط پشتی هتل بود منظره جالبی نداشت ولی بسیار آرامش بخش و سکوت محض بهمراه داشت🌱یک نکته حائز اهمیت اینکه داخل اتاق هم از اینترنت رایگان میتوان استفاده کرد 🌱 صبحانه هتل بسیار خوب بود بیشتر از 20 مدل با اکثریت ذائقه ها داشت🌱فاصله هتل توریست با هتل عباسی دو کوچه است 🌱 در کل همه چی خوب و عالی بر وفق مراد بود و اینکه هزینه اقامت مناسب و ارزنده بود 🌱
به نظر بنده هتل به لحاظ دسترسی عالی ، پاسخگویی و ارائه خدمات پرسنل عالی، تمیزی عالی، تنها روشنایی اتاق ها کم بود که این موردنیز سلیقه ای است .
پرسنل بسیار مؤدب و کارآزموده ای داشت. همه چیز فوق العاده تمیز بود. اولین هتلی بود که اتاقها از عکسهاشون بهتر بودن! ما همه جوره راضی بودیم.
به نظرم تنها مشکلش پارکینگ هستش،نزدیکی به جاهای تاریخی و سی و سه پل و بیمارستان و داروخانه و مراکز خرید بزرگترین مزیتش هستش،رفتار پرسنل هم بسیار مودبانه و خوب بود,نظافت هتل هم خوب بود،