هتل سپاهان اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل سپاهان اصفهان

هتل سه ستاره ممتاز سپاهان اصفهان در مرکز شهر و در فاصله نزدیک به میدان نقش جهان (ميدان امام خمینی)، رود خانه زاینده رود و کلیه آثار تاریخی مرکزی شهر قرار دارد. اين هتل جزء اولين هتل های استاندارد اصفهان بوده و با امكانات بروز و بازسازی مجدد پذیرای گرم میهمانان گرامی ميباشد. هتل سپاهان با توسعه قسمت جديد داراي ۴۲ اتاق، پارکينگ و رستوران آماده پذيرايي از مسافران عزيز مي‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سپاهان اصفهان
سپاهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
235,000
تومان
10 اسفند
شنبه
235,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
235,000
تومان
16 اسفند
جمعه
235,000
تومان
17 اسفند
شنبه
235,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سپاهان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
320,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
16 اسفند
جمعه
320,000
تومان
17 اسفند
شنبه
320,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
320,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
16 اسفند
جمعه
320,000
تومان
17 اسفند
شنبه
320,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
16 اسفند
جمعه
325,000
تومان
17 اسفند
شنبه
325,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
16 اسفند
جمعه
325,000
تومان
17 اسفند
شنبه
325,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
16 اسفند
جمعه
524,000
تومان
17 اسفند
شنبه
524,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
524,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
524,000
تومان
سپاهان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
10 اسفند
شنبه
320,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
16 اسفند
جمعه
320,000
تومان
17 اسفند
شنبه
320,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
16 اسفند
جمعه
325,000
تومان
17 اسفند
شنبه
325,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
سپاهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
405,000
تومان
10 اسفند
شنبه
405,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
16 اسفند
جمعه
405,000
تومان
17 اسفند
شنبه
405,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
410,000
تومان
10 اسفند
شنبه
410,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
410,000
تومان
10 اسفند
شنبه
410,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
415,000
تومان
10 اسفند
شنبه
415,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
16 اسفند
جمعه
415,000
تومان
17 اسفند
شنبه
415,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
415,000
تومان
10 اسفند
شنبه
415,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
16 اسفند
جمعه
674,000
تومان
17 اسفند
شنبه
674,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
674,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
674,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
415,000
تومان
10 اسفند
شنبه
415,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
16 اسفند
جمعه
415,000
تومان
17 اسفند
شنبه
415,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
سپاهان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
495,000
تومان
10 اسفند
شنبه
495,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
495,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
495,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
495,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
495,000
تومان
16 اسفند
جمعه
495,000
تومان
17 اسفند
شنبه
495,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
495,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
ایران مارکوپولو
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
500,000
تومان
10 اسفند
شنبه
500,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
16 اسفند
جمعه
500,000
تومان
17 اسفند
شنبه
500,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
اسنپ تریپ
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
501,000
تومان
10 اسفند
شنبه
501,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
501,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
501,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
501,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
501,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
501,000
تومان
16 اسفند
جمعه
501,000
تومان
17 اسفند
شنبه
501,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
501,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
501,000
تومان
اقامت 24
506,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
506,000
تومان
10 اسفند
شنبه
506,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
506,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
16 اسفند
جمعه
506,000
تومان
17 اسفند
شنبه
506,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
هتل یار
506,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
506,000
تومان
10 اسفند
شنبه
506,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
506,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
16 اسفند
جمعه
824,000
تومان
17 اسفند
شنبه
824,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
824,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
824,000
تومان
جاباما
506,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
506,000
تومان
10 اسفند
شنبه
506,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
506,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
16 اسفند
جمعه
506,000
تومان
17 اسفند
شنبه
506,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
سپاهان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
585,000
تومان
10 اسفند
شنبه
585,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
585,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
585,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
585,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
585,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
585,000
تومان
16 اسفند
جمعه
585,000
تومان
17 اسفند
شنبه
585,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
585,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
585,000
تومان
ایران مارکوپولو
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
590,000
تومان
10 اسفند
شنبه
590,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
590,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
590,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
590,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
590,000
تومان
16 اسفند
جمعه
590,000
تومان
17 اسفند
شنبه
590,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
590,000
تومان
اقامت 24
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
594,000
تومان
10 اسفند
شنبه
594,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
594,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
594,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
594,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
594,000
تومان
16 اسفند
جمعه
594,000
تومان
17 اسفند
شنبه
594,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
594,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
594,000
تومان
هتل یار
738,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
738,000
تومان
10 اسفند
شنبه
738,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
738,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
738,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
738,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
738,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
738,000
تومان
16 اسفند
جمعه
974,000
تومان
17 اسفند
شنبه
974,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
974,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
974,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سپاهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
کتابفروشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کتابخانه
کافی نت
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
کپسول آتشنشانی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات تور شهری
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سپاهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سپاهان اصفهان

(33 نظر)
سلام یک شب در این هتل اقامت داشتم. وضعیت نظافت اتاق اصلا خوب نبود. مشخص بود که ملحفه ها تعویض نشده و اثرات موی افراد روی آن مشخص بود. کف اتاق هم تمیز نبود. پارکینگ این هتل بسیار کوچک بوده و ورود و خروج از آن بسیار مشکل است. صبحانه هتل هم خیلی مختصر بوده و غذاهای گرم آن نسبتا سرد شده بود. در داخل املت مو دیده شد!! در مجموع صرفا حداقل امکانات را دارد.
مقداری سر در گم بودند
سلام،بیست و هشتم رو توی هتل سپاهان به مدت یه شب اقامت داشتیم،خیلی خوب بود ،برخورد پرسنل عالی،صبحانه عالی،اتاق عالی،موقعیت مکانی هتل عالی،تقریبا به بیشتر مکان های دیدنی نزدیک بود و میشد پیاده رفت،فقط بخاطر اینکه هوا گرم بود ما از اسنپ استفاده میکردیم و بخاطر موقعیت خوب هتل قیمت اسنپ بین چهار تا هشت تومن میشد و این خیلی خوب بود و ما ماشینمونو از توی پارکینگ درنیاوردیم،ممنون از مدیریت هتل و بسیار ممنونم از اسنت تریپ بخاطر قیمت های خوبش
با سلام . نکات منفی پارکینگ کوچک و نامناسب برای ماشینهای بزرگ و تاخیر در سرو نهار. سایر مواردعالی بود . دسترسی نزدیک به میدان نقش جهان و سایر مراکز و منوی صبحانه عالی در حد سه ستاره . برخورد مناسب پرسنل .
من ۳شب در این هتل اقامت داشتم ،برخورد پرسنل عالی و مهربون،تمیزی هتل هم در حد ۳ستاره بسیار عالی بود ،صبحانه هم خیلی خوب و کامل بود ،پارکینگ هم داشت و یه بخش در حال تعمیر بود،دسترسیش به اماکن دیدنیش هم خوب بود،در کل در خد یک هتل ۳ ستاره همه چیزش خوب بو د
در کل خوب بود. مشکلی که داشت پارکینگ بود که یکم خروج ازش سخت بود ولی مثل اینکه قراره درست بشه
برخورد کارکنان هتل عالی بود و از نظر نظافت و پذیرایی مناسب بود. دسترسی به مکان‌های دیدنی هم راحت بود. صبحانه کیفیت و تنوع قابل قبولی داشت. در کل این هتل برای ما خاطرات خوبی رو رقم زد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل ، سرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ نامناسب هتل
بسیار عالی و نزدیک به مکان های دیدنی
سلام . ما الان در این هتل هستیم و خیلی راضی هستیم از همه لحاظ خیلی مودب و بامحبت هستن .با اینکه ساعت تحویل اطاق ساعت ۱۴ بود ولی به ما از صبح زود که رسیدیم لطف کردن و اطاق دادن واقعا سپاسگزاریم
سر و صدا كاملا تو اتاق هست ، روز اول دوش گرفتم كه آب سر بود ، سيستم گرمايش هتل مشكل تنظيم داشت با اينكه شوفاژ اتاق خاموش كردم تو زمستون تو سونا بوديم و به محض اينكه وارد بيرون هتل مي شديم اختلاف دماي زياد باعث سرما خوردگي همه مون شد ، اسانسور روز دو خراب بود ، غذاي هتل رو از رستوران روبروي هتل از تو خيابون رد ميكنند و ميارن هتل و براي اون 15 در صد سرويس مي گيرن در حالي كه مي توني بري همون رستوران غذا بخوري ، برخورد معمولي پرسنل هتل ، اتاق سه نفره 9 متري مثل دخمه بود
هتل عالی سرویس و برخورد عالی موقعیت هتل عالی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ؛ موقعیت مکانی هتل؛ برخورد محترمانه پرسنل؛ صبحانه نسبتا کامل؛
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار نامناسب؛ نفوذ سروصدا به اتاق؛ برخورد نامناسب پرسنل با همدیگر؛ اول یک اتاق بسیار بد به ما دادند که با اعتراض ما با یک اتاق بسیار تمیز و با امکانات تعویض کردند.
خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
موقعیت خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بعضی از نوشیدنی های داخل یخچال تاریخ گذشته بود.
هتل نسبتا گران اما با مدیریت و پرسنلی فوق العاده خوب. واقعا به مشتری اهمیت می دادند.
نقاط قوت:
تمیزی هتل کیفیت خیلی خوب در مقایسه با سایر هتل های ۳ ستاره (در حد هتل ۴ ستاره) صبحانه خوب اتاق های کم و سرویس دهی مناسب پرسنل کارامد
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک بهتر است دمپایی یکبار مصرف به جای پلاستیکی در اتاق ها باشد. بهتر است کتری برقی هم در اتاق قرار داده شود.
هتل خوبیه، امکانات مناسب، برخورد پرسنل خوب، نزدیکی به آثار دیدنی اصفهان نظیر میدان نقش جهان و پل خواجو تنها انتقادی که به هتل وارده پارکینگ نامناسبشه
با سلام در اردیبهشت 97 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم پرسنل مهربان ومودب کیفیت صبحانه خوب کیفیت ناهار وشام عالی جمعه شب برنامه مفرح دارند که برای مهمانان هتل رایگان است در خواست ها سریع رسیدگی میشود. ظاهر هتل تمیز وزیباست. من توصیه میکنم. ضمنا در بالای سر در هتل 4 ستاره نصب شده.
سلام.برخورد کارکنان بسیار عالی.محل هتل مناسب.برنامه های جانبی هتل بسیار عالی و جالب.
امکانات خوب و برخورد عالی پرسنل و نزدیک به میدان نقش جهان
باسلام و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل خوش رو و خوش رفتار هتل سپاهان . بسیار هتل خوب و تمیزی است وبا توجه به موقعیت عالی صدرصد این هتل را توصیه میکنم . اجرای برنامه های مفرح ترتیب یافته از طرف مدیریت هتل جناب آقای رئیسی در ایام نوروز خیلی عالی بود وخانواده ها ساعات خوبی را سپری کردند . در صورت سفر مجدد به اصفهان حتما این هتل را انتخاب میکنم
نقاط قوت:
بهداشت خوب وتمیز میباشد تخت ها خوب وتمیز میباشد
نقاط ضعف:
بهتراست که حوله ها در پلاستیک پرس دار قرار گیرد در بعضی از هتل ها توالت فرنگی اتو واش میباسد اگر بتونید نصب نمایید هم کلاس هتل بالا مره وهم ستارش بیشتر میشه
هتل یک مقدار قدیمی هست ولی در کل راضی کننده بود
از نظر تمیزی خوب نبود و من رضایت نداشتم
روبروی هتل یه بازاری بود،‌که بعد یه مدت کمی پیاده روی میرسید به میدان‌نقش‌جهان.. اتاقهای هتل دنج بودن. برخورد کارکنان عالی بود. کیفیت‌ صبحانه خیلی خوب بود.
در داخل اتاق کاملا صدای راهرو قابل شنیدن است
نقاط قوت:
آرامش محل قرار گیری جغرافیایی
نقاط ضعف:
پارکینگ در مقایسه با دیگر امکانات ضعیف بود
نقاط قوت:
نظم و انضباط خوبی درهتل برقرار بود. و فضای هتل آرامش خوبی داشت. کیفیت غذاها نسبتا خوب بودند.برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی برای همه مسافران و دور بودن پارکینگ معرفی شدهبه هتل- قیمت خوراکی های داخل یخچال خیلی بالا بود -برق یخچال پس از خارج شدن از اتاق خاموش میشد که باعث شد مواد غذایی که داخل یخچال داشتیم خراب شود. تلویزیون هم کیفیت پایینی داشت و تصویر خوبی نداشت- کمد لباس اتاق ما بسیار کوچک بود و جا کفشی هم نداشت.
نقاط قوت:
دقت ،حسن اخلاق و برخورد خوب ورفتار محبت اميز وبسيار عالي پرسنل هتل ، بويژه سركار خانم حسيني در بدو ورود به هتل و شخصيت والاي رياست محترم هتل جناب اقاي رئيسي ، همواره قابل تقدير و تشكر ميباشد .
نقاط ضعف:
نكته منفي نديدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سپاهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سپاهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سپاهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سپاهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سپاهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.