هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سرای اردیبهشت
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
26 مهر
جمعه
165,000
تومان
27 مهر
شنبه
165,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
160,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
ایران مارکوپولو
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
167,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
167,000
تومان
26 مهر
جمعه
167,000
تومان
27 مهر
شنبه
167,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
167,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
167,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
167,000
تومان
جاباما
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
168,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
168,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
168,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
168,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
168,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
168,000
تومان
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
26 مهر
جمعه
175,000
تومان
27 مهر
شنبه
175,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
علاءالدین
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
186,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
186,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
186,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
186,000
تومان
26 مهر
جمعه
186,000
تومان
27 مهر
شنبه
186,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
186,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
186,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
186,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
186,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
186,000
تومان
سرای اردیبهشت-دوتخته(بدون سرویس)
دوتخته(بدون سرویس)
اقامت 24
121,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
121,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
121,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
121,000
تومان
26 مهر
جمعه
121,000
تومان
27 مهر
شنبه
121,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
121,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
121,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
121,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
121,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
121,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
26 مهر
جمعه
214,000
تومان
27 مهر
شنبه
214,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
214,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
214,000
تومان
ایران مارکوپولو
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
216,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
216,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
216,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
216,000
تومان
26 مهر
جمعه
216,000
تومان
27 مهر
شنبه
216,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
216,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
216,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
216,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
216,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
216,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
220,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
220,000
تومان
ای‌گردش
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
26 مهر
جمعه
225,000
تومان
27 مهر
شنبه
225,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
26 مهر
جمعه
225,000
تومان
27 مهر
شنبه
225,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
ایران هتل آنلاین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
26 مهر
جمعه
225,000
تومان
27 مهر
شنبه
225,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
علاءالدین
243,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
243,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
243,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
243,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
243,000
تومان
26 مهر
جمعه
243,000
تومان
27 مهر
شنبه
243,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
243,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
243,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
243,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
243,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
243,000
تومان
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
26 مهر
جمعه
280,000
تومان
27 مهر
شنبه
280,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
ایران مارکوپولو
286,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
286,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
286,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
286,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
286,000
تومان
26 مهر
جمعه
286,000
تومان
27 مهر
شنبه
286,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
286,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
286,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
286,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
286,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
286,000
تومان
جاباما
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
288,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
288,000
تومان
ای‌گردش
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
26 مهر
جمعه
297,000
تومان
27 مهر
شنبه
297,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
297,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
297,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
26 مهر
جمعه
297,000
تومان
27 مهر
شنبه
297,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
297,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
297,000
تومان
ایران هتل آنلاین
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
26 مهر
جمعه
297,000
تومان
27 مهر
شنبه
297,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
297,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
297,000
تومان
علاءالدین
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
383,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
383,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
383,000
تومان
26 مهر
جمعه
383,000
تومان
27 مهر
شنبه
383,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
383,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
383,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
335,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
335,000
تومان
ایران مارکوپولو
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
338,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
338,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
338,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
338,000
تومان
26 مهر
جمعه
338,000
تومان
27 مهر
شنبه
338,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
338,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
338,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
338,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
338,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
338,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
26 مهر
جمعه
345,000
تومان
27 مهر
شنبه
345,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
345,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
345,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
26 مهر
جمعه
345,000
تومان
27 مهر
شنبه
345,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
345,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
345,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
اتاق ویژه معلولین
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
حوله
دمپایی
فضای سبز
تلفن
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
اتاق ويژه معلولين
حوض اب در لابی
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(66 نظر)
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
بد نبود
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
هتلی کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
کوچک ولی تمیز و راحت. برای سفرهای کاری و همچنین بَک پَکِری خوب است. صبحانه خیلی کم تنوع است و قهوه هم ندارد. کارکنان بسیار مودب و خوش برخورد هستند.
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
مزخرفت ترین جایی که میشه رفت , رفتار بد پرسنل , بوی بد اتاق
هتل کوچک اما زیبا نظافت و تمیزی معمولی بود اتاق‌ کوچک بود اما امکانات نسبتا مطلوب بود صبحانه مختصر
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز فقط برای خواب خوب هست اگر قصد گشتن در اصفهان را دارید و نمیخواهید در هتل بمانید توصیه می شود
به همراه دوستان به این هتل سفر کردم از همه نظر خوب بود این هتل اتاق ها خیلی تمیز بودند و همینطور برخورد پرسنل حتما پیشنهاد میکنم به این هتل عالی برویدهیچ نظر منفی راجع به این هتل ندارم
هتل اتاق های مختلفی داشت ،ما یک دو نفره کوچیک داشتیم،ملافه ها تمیز بودن ولی جای لک هم داشتن ،صبحانه معمولی بود،جای هتل در بخش قدیمی شهره ولی با اتوبوس راحت میشه به چهار باغ رسید ،کارکنان رو زیاد ندیدیم ولی در کل با ادب بودند،حمام و دستشویی بسیار تمیز و نو بود ،هتل بسیار کوچک و ساده ای است.
فضای هتل سنتی و زیباست اما کوچک و از نظر آرامش برای اتاقهای طبق دوم و رو به کوچه به دلیل عدم استفاده از پنجره ها یو پی وی سی صدا آزار دهنده وجود داره همچنین کافی شاپ از هتل مستقل هست و تا پاسی از شب سروصدا و جابجایی صندلی ها آزار دهنده هست کیفیت صبحانه متوسط و بعداز ساعت ٨ سرو میشه محل پارک خودرو هم یک مشکل برای دوستانی که ماشین دارند در مجموعه نسبت به هزینه در حالت 60درصد تخفیف قابل توجیه میشه
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز.اگر هدفتون گردش تو شهره بهترین انتخاب هتل های سنتی هستن
در کل جای زیباییه برخورد پرسنل عالیه اما سر و صدای حوض آب و مردم که رد میشن یا حرف میزنن خیلی زیاده و اینکه اتاق ها خیلی کوچیکن و انصافا نمیشه گفت سوییت دونفره اتاق ما حتی جای چمدون هم نداشت و تخت ها از چهارطرف به دیوار چسبیده بودن در کل برای اقامت یک شب بد نیست
تميز و مرتب است اما بسيار كوچك است، از مكانهاي ديدني دور است و در محله متوسط رو به پاييني ست، صبحانه دير سرو ميشود بطوريكه ما نتوانستيم استفاده كنيم چون ساعت ٨ بايد بيرون ميرفتيم و مانند ساير هتل ها نيست كه در صورت اطلاع دادن شب قبل بسته صبحانه (مثل نان و پنير يا..) برايت حاضر كنند. رستوران ندارد اما كافه طبقه بالا خوب است، كاركنان خوش برخوردي دارد. ديوارها نازك است و همه صداي شما و شما صداي همه را ميشنويد
به نظر من یک اقامتگاه سنتی برای استراحت کوتاه مدت میباشد ما از اتاق کانکت 5 تخته کانکت استفاده کردیم که شامل 2 اتاق بود که 3 تخت در یک اتاق همراه با سرویس بهداشتی فرنگی بود و 2 تخت در اتاق دیگر بدون سرویس بهداشتی . که دو اتاق از طریق یک درب میانی به هم متصل بودند. هر دو اتاق تلویزیون و یخچال دارند و سیستم گرمایش فن کوئل بود. نظافت اتاق ها مناسب بود. سرویس بهداشتی تمیزی نیز داخل حیاط وجود داشت صبحانه خیلی مختصر در طبقه فوقانی سرو میگردید.
سلام هتل خوبی است
محیط جالب و سنتی. یه تجربه جدیده. عین زندگی تو خونه های قدیمیقیمتش هم خیلی مناسب بود. دسترسی هم به نقاط دیدنی شهر خوبه سر و صدای محیط زیاد بود. مخصوصا اتاق ما تو طبقه دوم بود که بالا سرمون کافی شاپ بود و شب که میخاستیم بخابیم هی صندلی ها رو تکون میدادن و صدا تو اتاق ما می پیچید. اتاق هم سایزش کوچیکه و برای دو نفر فضا محدوده
کارکنان بسیار با ادب و مهربان و خوب هستند. کیفیت اتاق ها متوسط هست از لحاظ تمیزی. ما یک اتاق کانکت گرفته بودیم یکیشون نه آینه داشت نه یخچال. دوتا کمد مسخره جلو اینه گذاشته بودن قفل هم زده بودن روش با زنجیر. من کاربردشو نفهمیدم. امیدوارم اصلاح کنن
ابه نظر من یک اقامتگاه بومگردی با استانداردهای حداقل هتل هست. سبک سنتی داره. ما از اتاق 5 تخته کانکت استفاده کردیم که در مجموع دو اتاق بود که بهم راه داشتن. توی هر دو اتاق تلویزیون و یخچال موجود بود. سیستم گرمایش اتاق ها فن کوئل بود.
من و دوستانم مدت ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم. باید بگم که نسبت به هزینه ای که میکنید بسیار خوبه. اتاق ها جمع و جور هست اما زیبا و دلنشینه. سرویس ها بسیار تمیز هستند و دستمال توالت و حوله و شامپو و صابون دارند اما متاسفانه سشوار و مسواک و خمیر دندان رو نداره. سیستم گرمایشی خوبی هم داره. صبحانه هم مختصر هست و توقع زیادی نباید داشته باشید. پارکینگ نداره و باید تو کوچه اگه جای پارک باشه ماشین رو پاک کنید. در مجموع برای سفرهای کوتاه که فقط برای استراحت و خواب نباز به هتل دارید اینجا مکان مناسبی هست.
هتل از نظر سیستم گرمایشی بسیار ضعیف بود. برخورد کارکنان اصلا در حد هتل دو ستاره نبود .کارکنان در زمان استراحت مادام مزاحم میشدن و هر دفعه چیزی میخواستن یا میپرسیدن که واقعا باعث رنجش ما میشد . صبحانه ضعیفی داشت - سر و صدا تا صبح نمیذاشت بخوابیم - صدای اتاق بغلی را به راحتی میشنیدیم به همین خاطر خودمون زیاد صحبت نمیکردیم- خلاصه اصلا از هیچ لحاظ هتل خوبی نبود و بسیار کارکنان بی اخلاق و بی ادبی داشتن- در طبقه بالای هتل رستوران بود و پذیرش هتل به ما میگفت رستوران تعطیله و ما مجبور بودیم بریم بیرون غذا بخوریم یا ما را مجبور میکردن به پذیرش بگیم از بیرون برامون غذا بیارن که بورسانت را شامل پذیرش میکرد - برامون بلیط گرفتن و یه فاکتور جعلی بهمون دادن در ایستگاه متوجه شدیم که کلی رو بلیط هامون بورسانت کشیدن - اصلا پیشنهاد نمیکنم این هتل را
برخورد کارکنان بسیار دوستانه- فضای زیبا و دلنشین- صبحانه ی خوب با نان گرم و تازه- اتاق های تمیزاندازه ی اتاق ها کوچک و نداشتن پارکینگ
برای یک شب به همراه دوستم در این هتل قصد اقامت داشتیم, متأسفانه دوستم مدرک شناسایی ش رو جا گذاشته بود و حاضر به پذیرش نشدن. مجبور شدیم بریم تا اماکن و نامه بگیریم برای اجازه ی اقامت. تو اماکن بهمون گفتن هتل با تلفن هم می تونسته مشکل مارو حل کنه! به متصدی هتل که اعتراض کردیم گفت آخه هیچ وقت جواب تلفن نمی دن!!! در کل زحمت به خودشون ندادن و مارو دو ساعت از برنامه مون عقب انداختن به خاطر یه تلفن نزدن. رفتار مشتری مدارانه ای ندیدیم متأسفانه. صرفاً برای یک شب اقامت با کیفیت پایین این هتل رو پیشنهاد می کنم.
خوب
هتل تمیز، برخورد کارکنان محترمانه و قابل قبول، محیط دنج و آرام، دارای دسترسی خوب به قسمت قدیمی شهر اصفهان
قیمت تخفیف اعلام شده فقط برای اتاق های فاقد دستشویی و حمام است و این خیلی جای تاسف داره که در توضیحت این مورد نوشته نشده
خوب بود. به امتحانش می ارزه.
من درتاريخ 29و30شهريور به مدت دو شب در اين هتل اقامت داشتم. نقاط قوت:برخورد پرسنل عالي،فضاي دلنشين،تميز بودن اتاق، نقاط ضعف:نداشتن پاركينگ،فضاي لابي كوچك دركل براي دو شب اقامت نسبت به مبلغش عالي بود،واين هتل را براي يكبار پيشنهاد ميكنم.
نکات مثبت : 1.فضای زیبا و دوست داشتنی ، 2.برخورد خوب کارکنان نکات منفی : 1.نداشتن پارکینگ 2. فضای اتاق دو نفره بسیار کوچک 3. خرابی شلنگ سرویس بهداشتی 4. خرابی درب اتاق 5.تنوع کم صبحانه
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
در کل خوب بود رفتار پرسنل واقعا خوب بود و خوش رفتار بودند
همه چیز عالی بود- در برابر قیمت خیلی خوب بود.بسیار تمیز و زیبا بود. کوچیک و خودمونی و بسیار دل نشین
اتاق ها منظم و تمیز بودن تنوع صبحانه متوسط اینترنت سرعت خوبی داشت تنها مشکل کوچکی اتاق و نبود جای پارک بود
عکسهاش کاملا دستکاری شده بود در فتوشاپ قسمت آلاچیقاش فقط برای صبحانه قابل استفاده بود فضاش کوچیکتر از اونی هست که تو عکساس منوی غذاش زیادی گرونه با اون قیمتها میشه تو بهترین رستورانا غذا خورد مثل شهرزاد یا جارچی باشی که من هردو رو رفتم و فوق العاده بود پارکینگم نداره و کوچش خیلی تنگه دستشویی هم بیرونه و مشترک !!! برا یک شب بدک نیس
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط ضعف : دوری از مرکر شهر ارزش پایین در مقابل قیمت نمای مخروبه و اتاقهای کوچک امکانات پایین و سروصدای زیاد تمیز نبودن اتاق سیستم سرمایشی ضعیف این مکان رو با توجه به قیمتش حتی برای یک شب هم پیشنهاد نمیکنم.
نکته مثبت:طراحی زیبا نکات منفی:1.رفتار پرسنل خیلی محترمانه نبود.2.صبحانه بسیار ضعیف3.وجود حشرات موذی در اتاق(عنکبوت)4.قیمت مینی بار گرانتر از هتل های دیگه 5.آب معدنی مینی بار رایگان نبود متاسفانه 6.امکانات رفاهی مثل اتو .سشوار.کتری برقی وجود نداشت و اتاق اولی هم که به ما دادن تلویزیون نداشت که با پیگیری تعویض شد اتاقمون
به جز يكي از رسپشن ها كه اقا بود بقيه كاركنان بسيار خوب و مهربان بودن _نظافت هتل ميتوانست بهتر باشد_صبحانه تنوع نداشت_اما جاي بسيار دنج و زيبايي هس به خصوص براي سفرهاي مجردي
هتل خوبی بود از اقامتمون رضایت داشتیم مشکل خاصی نبود. فقط جای پارک ماشین مشکل داشت بقیه موارد خوب بود
هتلش بسيار خوبى بود و ارزنده در حد ستارش خيلى بهتر بود
هتل كیفیت خوب و امكانات خوبی دارد و همچنین كاركنان دلسوز و مهربان. طابع قانون می باشند همكاری بسیار خوبی با گروه ما داشتند فقط قیمت مینی بار اتاق بسیار گران و اصلا مقرون به صرف برای مسافر نیست و مانند سایر هتل ها آب رایگان نمی باشد! سطح صبحانه هتل بسیار ضعیف بود
به هيچ عنوان راضى نبودم😡 ساعت ٣ صبح رسيدم به هواى اينكه هتل بايد باز باشه وقتى رسيدم ديدم تو يه كوچه داغون يه خونست كه درش بستست و ٢٠ دقيقه پشت در موندم تا شمارشونو از تو سايت پيدا كنم و زنگ بزنم تا يكى بياد باز كنه در رو كه پذيرش خواب بود و بيدار شد و اومد😡 حتى حاضر نشدن تا صبح بمونم اونجا و تو اصفهان دنبال هال ديگه گشتم پول دو شب رو هم ازم كسر كردن
فوق العاده رویایی و زیباس و2ستاره خیلی برای این هتل کمه...
سرویس ها و محوطه و اتاق ها بسیار تمیز بود، کارکنان مودب، پارکینگ نداره، اما جای پارک تو خیابان های اطراف هست و امن هم هست، و دیزاین هتل که عملا یک خونه قدیمی هست حس خوبی میده، تنها چیزی که ما رو ناراحت کرد کافه هتل در پشت بام بود که البته برون سپاری هست و مدیریتش از هتل جداست و هنوز باورم نمیشه برای یک قوری چای، 18 هزار تومان از ما گرفتند. اینکه ادم رو احمق فرض کنند و پول زور بگیرند خیلی زشته... امیدوارم خود مسوولان هتل یه فکری در این خصوص بکنند، در کل اقامت در این هتل رو سفارش می کنم ولی سمت کافه نرید مگر برای صرف صبحانه هتل😊
خوب بود ، سفربعدی به اصفهان مجددا این هتل روانتخاب میکنم.
من برای بار دوم از این هتل استفاده کردم هتل خوبی است نظرات دوستان در مورد کارکنان و محاسن کاملا درست اما اینبار اشکالاتی داشت اول انکه هتل ناهار ندارد و ناهار با منویی بسیار بد (شاید به دلیل ماه رمضان ) را از تهیه غذا تهیه میکنند کیفیت ناهار با برنج هندی و بسیار بد و واقعا افتضاح و قیمت بسیار بالا بود در الاچیق هتل اولا شام مناسب نیست و قیمت نوشیدنیها در الاچیق خیلی خیلی بالاست و شاید به همین دلیل همیشه تقریبا بی مشتری است
بي نظير بود اين هتل
از نظر لوکیشن وموقعبت خوب بود از نظر تمیزی سرپیس عالی اما ملافحه قدری کثیف بود محیط زیبا و دیزاین دلنشینی داشت کل مجموعه..فقط شبخا به خاطر رستورانی که در طبقه بالا بود تا ساعت بک شب سر وصدا می امد..از نظر قیمت بسیار مناسب بود..کارکنان رفتار حسنه داشتن در مجموعه هتل خوبی هست
واقعا هتل دنج و خوبیه. از همه مهمتر برخورد کارکنانش خیلی خیلی خوبه. صبحانه شم خوشمزه بود.
سلام.از لحاظ برخورد پرسنل واقعا عالی بود فقط سیستم تهویه مناسب نبود وهمچنین تنوع صبحانه کم بود.ودر حد ستاره ای که داره واقعا ارزش یکبار اقامت رو داره.درضمن خیلی تمیز بود.
بسيار هتل خوبي بود. با اينكه هتل كوچكي بود اما تميز و داراي فضايي بسيار زيبا و دلنشين. رستوران محل صبحانه كه طبقه پشت بام بود و داراي فضاي باز بود بسيار دنج و دلنشين بود. كيفيت صبحانه خيلي خوب بود.
نمیشه ۱۰۰٪‌ گفت هتل اما محل با نمکی هست - کارکنانش مودب هستند - اتاق ها کوچک ولی تمیزن - یکم بیشتر باید به موارد جزیی دقت کنند بعنوان مثال درب دسشویی بشدت جیر جیر میکرد و اگر با همراه تو اتاق باشید و شب بخواید برید دستشویی حتما مزاحم خواب همراهتون میشید - اگر آخر شب تو لابی کسی صحبت کنه براحتی میتونیدصداش رو تو اطاق بشنوید و بزرگترین مشکل هتل نداشتن پارکینگ هست
یک هتل بسیار گرم و دلنشین ، با قیمت مناسب ، سرویس بسیار خوب ، از همه مهمتر پرسنل بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی ، لابی هتل بسیااااار زیبا و چشم نواز است ، اتاق ها و سرویس بهداشتی هم بسیار تمیز ... همه چی عالی بود .
هتلی بسیار دلپذیر و خوب با پرسنلی کاملا مودب من عید اینجا بودم و تنها مشکلش رو یه کم کوچیکی اطاقم دیدم ولی تمیزی سرویس و اطاق جبرانش کرد در کل نسبت به ستاره هاش کیفیت خوب و بی نقصی داشت
هتل کوچک اما دلباز و خیلی تمیزی بود و پرسنل خوش برخورد و مودب بودند مرکز شهر بود که این خیلی به کم شدن هزینه های تاکسی کمک میکرد. اما سر وصدا یک خورده شب زیاد بود مخصوصا از طبقه بالا که رستوران قرار داشت. و اتاقها هم کتری برقی نداشتند ولی در مجموع نسبت به قیمتش قابل قبول بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
با سلام همه چيز عالي خيلي دنج و شيك و با صفاست ، پرسنل بسيار خوبي داره و بسيار خوش برخورد و حرفه اي هستند . همچنين مديريت بسيار خوب و متين و خوش اخلاق . من كه از اقامت در اونجا خيلي لذت بردم ... حتماً دوباره به اينجا سر ميزنم واقعاً در حد يه هتل ٥ ستاره از شما پذيرايي مي كنند ❤️❤️❤️❤️ فقط تنها مشكل پاركينگه
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
يك فضا دنج و دوست داشتني با كاركنانى بسيار خوشرو .يه تجربه خوب آرامش در يك فضاى سنتي
ظاهرا و دیزاین جذاب به عنوان یک هتل کوچیک. کاملا تمیز . وعده صبحانه ای که در این هتل بودم بسیار خوب. برخورد پرسنال بسیار عالی. باید بگم این هتل کوچیک نسبت به بسیاری از هتل های بزرگ تر بیشتر تونست توجه منو به خودش جلب کنه. قیمتش که خیلی خوب بود.
هتل ارزنده ایی هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.