هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
معرفی هتل سفیر اصفهان
هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سفیر
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
31 خرداد
جمعه
260,000
تومان
1 تیر
شنبه
260,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
265,000
تومان
1 تیر
شنبه
265,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
31 خرداد
جمعه
265,000
تومان
1 تیر
شنبه
265,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
413,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
413,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
413,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
31 خرداد
جمعه
413,000
تومان
1 تیر
شنبه
413,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
413,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
413,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
413,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
413,000
تومان
ایران هتل آنلاین
413,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
413,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
413,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
31 خرداد
جمعه
413,000
تومان
1 تیر
شنبه
413,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
413,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
413,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
413,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
413,000
تومان
جاباما
413,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
413,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
هتل یار
413,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
413,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
31 خرداد
جمعه
413,000
تومان
1 تیر
شنبه
413,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
413,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
413,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
413,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
413,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
31 خرداد
جمعه
415,000
تومان
1 تیر
شنبه
413,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
413,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
413,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
413,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
413,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
31 خرداد
جمعه
415,000
تومان
1 تیر
شنبه
574,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
574,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
574,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
574,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
574,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
550,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
545,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
545,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
545,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
761,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
761,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
761,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
761,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
761,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
550,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
590,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
31 خرداد
جمعه
590,000
تومان
1 تیر
شنبه
595,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
31 خرداد
جمعه
595,000
تومان
1 تیر
شنبه
589,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
589,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
589,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
589,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
589,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
31 خرداد
جمعه
595,000
تومان
1 تیر
شنبه
595,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
جاباما
595,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
595,000
تومان
1 تیر
شنبه
589,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
589,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
589,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
589,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
589,000
تومان
ایران هتل آنلاین
595,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
31 خرداد
جمعه
595,000
تومان
1 تیر
شنبه
595,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
595,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
595,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
595,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
595,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
820,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
815,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
815,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
815,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
815,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
815,000
تومان
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
820,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
31 خرداد
جمعه
820,000
تومان
1 تیر
شنبه
820,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
جاباما
825,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
825,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
825,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
825,000
تومان
1 تیر
شنبه
815,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
815,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
815,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
815,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
815,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
سونا بخار
تلفن
حمام سنتی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
هتل یار
از 344,000 تومان
اقامت 24
از 344,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 344,000 تومان
اسنپ تریپ
از 347,440 تومان
ایران مارکوپولو
از 350,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر اصفهان
3.9
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
علاءالدین
از 411,000 تومان
اسنپ تریپ
از 411,000 تومان
اقامت 24
از 411,000 تومان
جاباما
از 411,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 500,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
هتل یار
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 259,000 تومان
جاباما
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,180 تومان
علاءالدین
از 277,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
جاباما
از 315,000 تومان
هتل یار
از 400,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 400,000 تومان
علاءالدین
از 408,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
اسنپ تریپ
از 430,000 تومان
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 419,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 419,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 424,200 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
علاءالدین
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
از 295,000 تومان
هتل یار
از 295,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 635,000 تومان
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
علاءالدین
از 315,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اقامت 24
از 280,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
هتل یار
از 358,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 160,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
هتل یار
از 212,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 212,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
علاءالدین
از 166,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 260,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 379,000 تومان
جاباما
از 405,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 242,000 تومان
اسنپ تریپ
از 242,000 تومان
جاباما
از 245,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 197,000 تومان
هتل یار
از 198,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 335,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اقامت 24
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 390,000 تومان
علاءالدین
از 435,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 100,000 تومان
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
علاءالدین
از 169,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 283,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
اسنپ تریپ
از 285,830 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
اقامت 24
از 358,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
اقامت 24
از 236,000 تومان
هتل یار
از 236,000 تومان
اسنپ تریپ
از 236,000 تومان
علاءالدین
از 240,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(58 نظر)
جز غذا که چیزی بد نبود ما راضی بودبم واقعا خب اصلا در کل هتل خوبی هم هست باید همین باشه دیگه
جز غذا که چیزی بد نبود ما راضی بودبم واقعا خب اصلا در کل هتل خوبی هم هست باید همین باشه دیگه
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود و امکانات خوبی دارد. برای رفت و آمد به جاهای دیدنی راحت بودیم. برخورد کارکنان هم با مهمانان مناسب بود.
بله خوب بود همه چیز عالی بود فقط کیفیت غذا یکم خوب نبود وگرنه بقیه چیزا خوب بود
بله خوب بود همه چیز عالی بود فقط کیفیت غذا یکم خوب نبود وگرنه بقیه چیزا خوب بود
سرویس دهی خیلی عالی بود و اتاقا خیلی تمیز بود اما غذا کیفیتش اصلا خوب نبود و لابی هم کوچیک بود
سرویس دهی خیلی عالی بود و اتاقا خیلی تمیز بود اما غذا کیفیتش اصلا خوب نبود و لابی هم کوچیک بود
همه چیز عالی بود در کل راضی بودیم واقعا اقامت خوبی داشتیم و همه چیز قابل قبول بود
همه چیز عالی بود در کل راضی بودیم واقعا اقامت خوبی داشتیم و همه چیز قابل قبول بود
رضایت بخش بود و همه چیز در کل بد نبود ما که راضی بودیم خوب بود اخه واقعا ولی خب همیشه همه چیز عالی نیست
رضایت بخش بود و همه چیز در کل بد نبود ما که راضی بودیم خوب بود اخه واقعا ولی خب همیشه همه چیز عالی نیست
در کل خوب بود بد نبود اتاقاش عالی بود و محترمانه رفتار میکردن و کیفیت غذاشون هم خوب بود در کل نمیشه گفت عالی اما خوب بود
در کل خوب بود بد نبود اتاقاش عالی بود و محترمانه رفتار میکردن و کیفیت غذاشون هم خوب بود در کل نمیشه گفت عالی اما خوب بود
والا از نظر امکانات کمی ضعیف بود در کل نمیشه بگی کامل کامل.اما خب بقیه ی جزییات خوب بود
والا از نظر امکانات کمی ضعیف بود در کل نمیشه بگی کامل کامل.اما خب بقیه ی جزییات خوب بود