هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل سفیر اصفهان
هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سفیر
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
258,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
258,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
258,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
258,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
258,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
258,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
258,000
تومان
8 شهریور
جمعه
258,000
تومان
9 شهریور
شنبه
258,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
258,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
258,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
258,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
270,000
تومان
9 شهریور
شنبه
270,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
جا اینجاس
352,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
352,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
8 شهریور
جمعه
352,000
تومان
9 شهریور
شنبه
352,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
265,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
265,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
265,000
تومان
9 شهریور
شنبه
265,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
265,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
265,000
تومان
سفیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
410,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
410,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
468,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
413,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
413,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
413,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
413,000
تومان
9 شهریور
شنبه
413,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
413,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
413,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
413,000
تومان
تورگردان
539,400 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
539,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
539,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
539,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
522,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
522,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
522,300
تومان
9 شهریور
شنبه
522,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
522,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
522,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
522,300
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
468,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
413,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
413,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
413,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
413,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
413,000
تومان
9 شهریور
شنبه
413,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
413,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
413,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
413,000
تومان
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
540,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
540,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
540,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
540,000
تومان
8 شهریور
جمعه
540,000
تومان
9 شهریور
شنبه
540,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
جاباما
560,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
560,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
560,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
560,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
560,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
560,000
تومان
9 شهریور
شنبه
560,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
560,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
560,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
560,000
تومان
تورگردان
715,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
715,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
715,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
715,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
692,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
692,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
692,100
تومان
9 شهریور
شنبه
692,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
692,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
692,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
692,100
تومان
جا اینجاس
760,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
760,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
760,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
760,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
760,000
تومان
8 شهریور
جمعه
760,000
تومان
9 شهریور
شنبه
760,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
760,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
760,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
538,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
538,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
538,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
538,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
538,000
تومان
9 شهریور
شنبه
538,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
538,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
538,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
538,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
585,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
585,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
585,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
585,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
585,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
585,000
تومان
8 شهریور
جمعه
585,000
تومان
9 شهریور
شنبه
585,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
585,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
585,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
585,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
600,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
600,000
تومان
9 شهریور
شنبه
600,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
670,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
582,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
582,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
582,000
تومان
9 شهریور
شنبه
582,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
582,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
582,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
582,000
تومان
تورگردان
776,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
776,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
776,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
776,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
751,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
751,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
751,100
تومان
9 شهریور
شنبه
751,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
751,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
751,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
751,100
تومان
جا اینجاس
825,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
825,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
825,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
825,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
825,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
825,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
825,000
تومان
8 شهریور
جمعه
825,000
تومان
9 شهریور
شنبه
825,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
825,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
825,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
825,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
810,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
810,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
810,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
810,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
810,000
تومان
8 شهریور
جمعه
810,000
تومان
9 شهریور
شنبه
810,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
810,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
830,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
830,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
830,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
830,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
830,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
830,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
830,000
تومان
9 شهریور
شنبه
830,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
830,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
830,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
830,000
تومان
جا اینجاس
1,142,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
1,142,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,142,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,142,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,142,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,142,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,142,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,142,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,142,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,142,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,142,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,142,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
815,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
815,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
815,000
تومان
9 شهریور
شنبه
815,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
815,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
815,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
815,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
815,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
815,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
815,000
تومان
8 شهریور
جمعه
815,000
تومان
9 شهریور
شنبه
815,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
815,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
815,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
815,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
1,041,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,041,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
1,041,300
تومان
9 شهریور
شنبه
1,041,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,041,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,041,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,041,300
تومان
سفیر-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
سونا بخار
تلفن
حمام سنتی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
اقامت 24
از 950,000 تومان
جاباما
از 960,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 438,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 406,000 تومان
جاباما
از 406,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 267,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 561,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل اصفهان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 382,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 615,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
جاباما
از 228,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 490,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل سفیر اصفهان

(44 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد کارکنان خیلی خوب مکان مناسب در شهر وجود حمام سنتی
نقاط ضعف:
کمد ناکافی و کوچک کامل نبودن سرویس اتاق بعد تحویل جای مسواک جلوی آینه نداشت نبود دمپایی روفرشی
موقعیت مکانی و تمیزی عالی بود
سرو صدای بسیار زیادی از راهرو وارد اتاق می شود. اتاق های طبقه آخر به دلیل مجاورت با رستوران مجبورند تا ساعت دوازده شب سر و صدای مراجعین و جیغ و داد های کودکان را تحمل کنند و بعد از ساعت دوازده شب هم صدای بلند جاروبرقی مانع خوابیدنشان شود. صبحانه ضعیف بود. انتظارم بسیار بیشتر بود. دسترسی و تمیزی اتاق ها خوب بود به جز شیر دستشویی که کاملا زنگ زده بود. ...
تمیز بود .داخل اتاق مرتب بود .مینی بار خوب بود .صبحانه ضعیف بود .پذیرش رفتار مناسبی نداشتند .با تاخیر ده دقیقه ای پذبرش انجام شد حدود ساعت دو و ده دقیقه...
متوسط...
در كل هتل خوبی است ولی شرايط پاركينگ مناسب نیست ....
بسيار عالي...
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و‌مرتب هست صبحانه خیلی خیلی عالی
نقاط ضعف:
هتل پارکینگ نداره یه پارکینگ عمومی هست که ۱۲ شب به بعد می بنده این یه مقداری اذیت می کنه
هتل خوب در عین حال قیمت مناسب - البته به نظرم به درد کسانی میخوره که برای کار به اصفهان میرن
همه چی عالی ،اتاق تمیز پرسنل بسیار خوب از همه چی رضایت کامل داشتم....
سیستم تهویه خیلی خوب بود،صبحانه خوب بود،دسترسی هتل به مکانهای دیدنی خوب بود،سرعت Wifi کم بود ،safty box اتاق خراب بود، تمیزی اتاق هم خوب بود....
به نسبت هزینه خیلی خوب بود
امکانات بسیار معمولی.استخر شارژ اضافه.به نظرم با این قیمت هتل های ۴ ستاره بهتری میشه رفت.کارکنان مودب و خوش برخورد.موقعیت خوب
پاركينگ افتضاح يه ساختمون متروكست ١٠٠ متر دور تر از هتل ،خوشامد گويي افتضاح بود هيچكي نيومد اصلاً بگه اتاق كجاست يا اينكه كمك كنه وسايل رو ببريم، وضعيت صبحونه افتضاح بود جا برا نشستن نبود اكثر غذا هاشم تموم شده بود استكان برا چايي خوردن هم نبود ، اتاق هاي نسبتاً تميز و حمام تميز دسترسي به شهر هم خوبه استخرم معمولي و باهزينه جدا البته.
در یک کلمه فاجعه برخورد بسیار بسیار بد مسئولین هتل جواب سلام حتی سربالا دادن بهمون خوش آمد گویی که پیشکششون واقعا خیلی برخورد بد داشتند و اصلا توصیه نمیکنم.
تنها خوبی صبحانه اش بود با برخورد بسیار خوب کارکنان و راهرو تمیز اتاق ها بسیار کوچک بود پارکینگ دور بود میهمانان عراقی لباس های خود را بیرن راهرو ریخته بودند جلوی چشم همه درشان باز بود و فقط تو لابی بودند سرویس فرنگی در راهرو بسیار بد بود طبق5 هم اصلا اب نداشت ما باید برای سرویس از طبقات مختلف استفاده میکردیم اتاق ها بسیار کوچک و دلگیر بودند
نقاط قوت:
تر و تمیز و مجهز رسیدگی مناسب برخورد ‌مناسب نظافت بی نظیر صبحانه فوق العاده فقط ما هزینه یه کنسرو اناناس از قلممون افتاد.حلال کنید
نقاط ضعف:
امان از پارکینگ نداشتن پارکینگ
از نکات قابل توجه این هتل نبود پارکینگ است و پارکینگ عمومی از هتل دور می باشد. از نقاط مثبت هتل هم می توان به کیفیت خوب صبحانه و غذا اشاره کرد....
هتلی خوبی نبود نسبت به پولی گرفتن...
هتل خیلی خوب و تمیزی بود، به نقاط گردشگری و اصلی شهر هم دسترسی خیلی خیلی خوبی داشت.‌ کیفیت غذا هم خوب بود. در کل راضی بودیم.
مناسب است...
سلام وقت بخیر صبحانه اصلا جالب نبود و در حد خیلی ساده بود. تنوع صفر. غذا در رستورانش برای ناهار رفتیم قیمتهاش خیلی بالا بود و 15درصد هزینه سرویس گرفتند که واقعا سرویس ارائه نشد. واقعا متسفم.
از نظر ارتباط پرسنلی عالی.خدمات عالی.صبحانه در حد چهار ستاره نبود.کلا خوب.نزدیکی و موقعیت به مراکز تجاری و هنری و دیدنی خوب است.پارکینگ عمومی و بیرون از هتل است.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ونزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی باتوجه به ۴ ستاره بودن هتل فقدان پارکینگ اختصاصی
تمیز و نوساز - صبحانه خوب ولی کامل نیست - موقعیتش خوبه - رفتار پرسنل حوب و عالی - قبل از سفر در خواست کرده بودم یه اتاق بزرگ و نور گیر بهم بدن که لطف کردن یه اتاق سه نفره نور گیر بهم دادن( در حالی که رزرو بنده دو نفره بود) - در کل کاملا" راضی بودم و احتمال دوباره رزرو کردن این هتل در سفرهای بعدی زیاداست.
خوب
اتاق ها تمیز و مرتب و شیک و جادار و عالی.برخورد کارکنان خیلی خوب. صبحانه خیلی خوب و تا حد زیادی کامل همراه با موسیقی سنتی زنده در رستوران طبقه 5 که خیلی دلباز هست و منظره خوبی داره. موقعیت هتل عالی (پیاده تا میدان نقش جهان 10 دقیقه، تا سی و سه پل 5 دقیقه) مورد اول : این هتل پارکینگ نداره. صرفا یک انباری در زیرزمین داره که حداکثر 4 تا ماشین به سختی در اون جا میشه و ورود و خروج خیلی سختی داره. ولی با یک پارکینگ عمومی که 100 متری هتل هست قرارداد داره که البته به نظر من زیاد جای امنی نیست (یعنی اگه کسی مثلاً خطی روی ماشین بکشه یا وسیله ای از داخل ماشین برداره اصلا معلوم نمیشه و کسی پاسخگو نیست). مورد دوم : اتاق ما در طبقه 5 بود، مشکل آب گرم و فشار آب داشتیم. برای آب گرم حداقل 5 دقیقه باید آب باز می موند تا آب گرم بیاد. فشار آب هم که نوسانی بود و مرتب کم و زیاد میشد و گرم و سرد میشد. در کل نمیشد با خیال راحت یه دوش بگیری ! مورد سوم : رستوران نهار و شام در زیرزمین هتل هست و خیلی دلگیره، کیغیت غذا معمولی، سالادبار هم خیلی ضعیف و بدون تنوع.
هتل چهار ستاره ای که پارکینگ نداره واز پارکینگ عمومی استفاده میکنن چه معنی داره اما کیفیت اتاقاش خوبه فقط اولش یه اتاق بهتون نشون میدن پنجره نداره مثل انباری قبول نکننین اتاقتونو عوض کنن اما در کل نمیدونم به چیش چهار ستاره دادن باحداکثر ۱۰۰تومن تفاوت هتل عباسی هست با کیفیت خیلی متفاوت
خیلی عالی بود همه چیز به جز مواردی که پیش می اومد و اسایشو سلب میکرد یقیه ی موارد عالی بود
برای همکارانم گرفتم و اونا از همه چیز راضی بودن و پیشنهاد دادن که باز هم همونجا بریم برای دفعه های بعدگ
همه چیز عالی بود تا اونجایی که من حضور ذهن دارم از همه چیز راضی بودیم و موردی نبود در کل عالی و رضایت بخش بود
والا از نظر امکانات کمی ضعیف بود در کل نمیشه بگی کامل کامل.اما خب بقیه ی جزییات خوب بود
در کل خوب بود بد نبود اتاقاش عالی بود و محترمانه رفتار میکردن و کیفیت غذاشون هم خوب بود در کل نمیشه گفت عالی اما خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و فضای عمومی هتل
نقاط ضعف:
تعطیلی کافی شاپ در صبح روزهای جمعه تعطیلی روم سرویس بعد از ساعت ۱۰ شب رستوران فقط تا ساعت ۱۰ شب برای شام باز است
رضایت بخش بود و همه چیز در کل بد نبود ما که راضی بودیم خوب بود اخه واقعا ولی خب همیشه همه چیز عالی نیست
همه چیز عالی بود در کل راضی بودیم واقعا اقامت خوبی داشتیم و همه چیز قابل قبول بود
سرویس دهی خیلی عالی بود و اتاقا خیلی تمیز بود اما غذا کیفیتش اصلا خوب نبود و لابی هم کوچیک بود
بله خوب بود همه چیز عالی بود فقط کیفیت غذا یکم خوب نبود وگرنه بقیه چیزا خوب بود
هتل خوبی بود و امکانات خوبی دارد. برای رفت و آمد به جاهای دیدنی راحت بودیم. برخورد کارکنان هم با مهمانان مناسب بود.
نقاط قوت:
تعامل و مشورت و مصاحبت رزروشن. و سکوتی که در هتل حکم فرما بود قابل ستایش است.
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه بسیار پایبن بود و سرویس دهی رستوران ضعیف. عدم سشوار در اتاق
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
جز غذا که چیزی بد نبود ما راضی بودبم واقعا خب اصلا در کل هتل خوبی هم هست باید همین باشه دیگه
نقاط قوت:
با سلام ضمن تشكر كاش اين ايميل و اين نظر سنجي در همان موقع انجام ميشد. واقعيت اين است كه يك سال از حضور اينجانب در آن هتل گذشته و همه چيز را بخوبي به خاطر نمياورم و ممكن است نظراتم با واقعيت تطبيق نداشته باشد و در حق هتل ظلم كرده باشم.
نقاط ضعف:
نكته منفي خاصي به ذهنم نميرسد. با تشكر مرادلو
نقاط قوت:
محیط ارام و اتاق خوب
نقاط ضعف:
قیمت غذا بیش از حد و دور از انصاف و استفاده از استخر مانند سایر هتلها رایگان نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.