هتل سفیر اصفهان

اصفهان، چهار باغ عباسی، خیابان آمادگاه (شهید مدنی)، مقابل هتل عباسی
3
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
معرفی هتل سفیر اصفهان
هتل سفیر اصفهان با معماری نوين، در خيابان اصلی شهر واقع شده است. موقعیت مکانی هتل نزديک به بازار سنتی هنر و مجموعه عباسی، خیابان چهارباغ، میدان نقش جهان و عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر از جمله بنای زیبای مدرسه چهار باغ قرار دارد که به جذابیت‌های آن افزوده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سفیر
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
522,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
522,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
522,000
تومان
26 مهر
جمعه
522,000
تومان
27 مهر
شنبه
522,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
522,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
522,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
522,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
522,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
ای‌گردش
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
رهی نو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
540,000
تومان
27 مهر
شنبه
540,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
530,000
تومان
27 مهر
شنبه
530,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
2,100,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
علاءالدین
754,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
754,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
754,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
754,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
754,000
تومان
26 مهر
جمعه
754,000
تومان
27 مهر
شنبه
754,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
754,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
754,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
754,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
754,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
754,000
تومان
رهی نو
762,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
762,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
762,000
تومان
26 مهر
جمعه
762,000
تومان
27 مهر
شنبه
762,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
762,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
762,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
762,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
762,000
تومان
26 مهر
جمعه
762,000
تومان
27 مهر
شنبه
762,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
762,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
765,000
تومان
27 مهر
شنبه
765,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
765,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
765,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
754,000
تومان
27 مهر
شنبه
754,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
754,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
754,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
754,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
754,000
تومان
27 مهر
شنبه
754,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
754,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
754,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
3,016,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
755,000
تومان
27 مهر
شنبه
755,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
755,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
755,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
752,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
752,000
تومان
سفیر-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
522,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
26 مهر
جمعه
525,000
تومان
27 مهر
شنبه
525,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
693,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
693,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
693,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
693,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
693,000
تومان
26 مهر
جمعه
693,000
تومان
27 مهر
شنبه
693,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
693,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
693,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
693,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
693,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
693,000
تومان
رهی نو
694,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
694,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
694,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
694,000
تومان
26 مهر
جمعه
694,000
تومان
27 مهر
شنبه
694,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
694,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
694,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
694,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
694,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
694,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
694,000
تومان
26 مهر
جمعه
694,000
تومان
27 مهر
شنبه
694,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
694,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
694,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
694,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
694,000
تومان
اسنپ تریپ
694,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
697,000
تومان
27 مهر
شنبه
697,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
697,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
697,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
692,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
692,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
710,000
تومان
27 مهر
شنبه
710,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
694,000
تومان
27 مهر
شنبه
694,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
694,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
694,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
694,000
تومان
27 مهر
شنبه
694,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
694,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
694,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
2,776,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
علاءالدین
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
26 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,040,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,040,000
تومان
رهی نو
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
26 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
26 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,040,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,040,000
تومان
اسنپ تریپ
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
1,042,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,042,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,042,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,042,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
1,040,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,040,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
1,040,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
1,060,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,060,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,060,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,060,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
27 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
4,160,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیر اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
حوله
دمپایی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام