هتل صفوی اصفهان

اصفهان، خیابان فلسطین
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل صفوی اصفهان
هتل سه ستاره صفوی اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر سبک هنر سنتی اصفهان در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بنا گردید. هتل صفوی، تجلی نقوشی از رنگ عشق و هنر اصيل معماری دوران صفوی در ۶ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. اين هتل با مزيت قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخی اصفهان و دسترسی آسان به ابنيه تاريخی و با فضایی آرام و دلنشین آماده پذيرايی از میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل صفوی
صفوی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
8 شهریور
جمعه
225,000
تومان
9 شهریور
شنبه
225,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
204,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
204,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
تورگردان
234,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
236,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
236,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
236,200
تومان
8 شهریور
جمعه
236,200
تومان
9 شهریور
شنبه
236,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
236,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
229,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
229,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
229,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
229,200
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
8 شهریور
جمعه
204,000
تومان
9 شهریور
شنبه
204,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
204,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
204,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
204,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
204,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
204,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
204,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
8 شهریور
جمعه
204,000
تومان
9 شهریور
شنبه
204,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
204,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
204,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
204,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
204,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
204,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
349,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
349,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
349,000
تومان
8 شهریور
جمعه
349,000
تومان
9 شهریور
شنبه
349,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
349,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
تورگردان
366,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
366,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
366,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
366,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
366,400
تومان
8 شهریور
جمعه
366,400
تومان
9 شهریور
شنبه
366,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
366,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
355,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
355,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
355,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
355,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
349,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
349,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
349,000
تومان
8 شهریور
جمعه
349,000
تومان
9 شهریور
شنبه
349,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
349,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
تورگردان
366,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
366,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
366,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
366,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
366,400
تومان
8 شهریور
جمعه
366,400
تومان
9 شهریور
شنبه
366,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
366,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
355,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
355,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
355,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
355,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
صفوی-اتاق سه نفره (دو تخته + یک سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دو تخته + یک سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
8 شهریور
جمعه
399,000
تومان
9 شهریور
شنبه
399,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
صفوی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
448,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
448,000
تومان
8 شهریور
جمعه
448,000
تومان
9 شهریور
شنبه
448,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
تورگردان
473,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
473,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
473,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
473,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
473,100
تومان
8 شهریور
جمعه
473,100
تومان
9 شهریور
شنبه
473,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
473,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
458,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
458,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
458,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
458,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
8 شهریور
جمعه
399,000
تومان
9 شهریور
شنبه
399,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
صفوی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
546,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
546,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
546,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
546,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
546,000
تومان
8 شهریور
جمعه
546,000
تومان
9 شهریور
شنبه
546,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
546,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
486,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
تورگردان
578,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
578,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
578,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
578,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
578,900
تومان
8 شهریور
جمعه
578,900
تومان
9 شهریور
شنبه
578,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
578,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
561,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
8 شهریور
جمعه
486,000
تومان
9 شهریور
شنبه
486,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
486,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
486,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
صفوی-اتاق چهار نفره (سه تخته + یک سرویس اضافه)
اتاق چهار نفره (سه تخته + یک سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
8 شهریور
جمعه
486,000
تومان
9 شهریور
شنبه
486,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
486,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
486,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
صفوی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
644,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
644,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
644,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
644,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
644,000
تومان
8 شهریور
جمعه
644,000
تومان
9 شهریور
شنبه
644,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
644,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
574,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
574,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
574,000
تومان
جا اینجاس
645,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
8 شهریور
جمعه
645,000
تومان
9 شهریور
شنبه
645,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
645,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
تورگردان
684,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
684,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
684,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
684,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
684,600
تومان
8 شهریور
جمعه
684,600
تومان
9 شهریور
شنبه
684,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
684,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
663,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
663,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
663,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
663,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
574,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
574,000
تومان
8 شهریور
جمعه
574,000
تومان
9 شهریور
شنبه
574,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
574,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
574,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
574,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
574,000
تومان

امکانات اتاق های هتل صفوی اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
رستوران
روزنامه
فضای سبز
تلفن
دستگاه واکس کفش
ویلچر
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خودپرداز
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نورگیر
اجاره ماشین با راننده
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 630,000 تومان
جاباما
از 638,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 241,000 تومان
اقامت 24
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 583,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 468,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
اقامت 24
از 261,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 328,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل صفوی اصفهان

(27 نظر)
نقاط قوت:
راضیم از هتل هر ماه بخ این هتل میام به اندازه خود هتل امکاناتشم خوبه
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
فضای هتل به سبک صفویه بوده،دسترسی مناسب به میدان نقش جهان،کاخ چهل ستون و باغ هشت بهشت بصورتی که با پیاده روی با حوصله میشه به این مکان ها دسترسی داشت،کیفیت و تنوع صبحانه عالی،ناهار و شام غیر رایگان اما با هزینه مناسب و کیفیت خوب،برخورد پذیرش خوب،فضای اتاق ها و سرویس مناسب بوده و دلیل اصلی اش قدیمی بودن هتل بوده که فضای سرویس و اتاق به نسبت هتل های نوساز بیشتر بوده.
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا که ی اتاق ۲تخته برا ۴ فروردین ۴۰۷ تومن شد،داخل اتاق ها چایی ساز وجود ندارد که درخواست هربار چایی فلاکسی دو نفره از کافی شاپ هزینه ۱۲ تومنی داره ،فضای مشاعات و اتاق ها قدیمی بوده
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود .اما اتاق تاریک و کسل کننده بود ....
نقاط قوت:
تمیز و مرتب پرسنل خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دیوارهای نازک و شنیدن صدای اتاق های مجاور صداهای مزاحم
نقاط قوت:
خیلی خوب. رفتار پرسنل عالی. کار مسافر را سریع انجام می دهند.
نقاط ضعف:
نبودن مسواک داخل سرویس بهداشتی
هتل خوب نزدیک به مراکز دیدنی و خرید...
تمیزی و کیفیت خوب اتاقصبحانه خوب و متنوع
دوشب اقامت داشتم متاسفانه رستوران ضعیف بود اصلا کیفیت غذا خوب نبود. کافی شاب عالی بود دو بار سفارش داخل اتاق من به نحو الحسن بود بر خورد کارکنان فوق العاده و همراه با نزاکت و احترام بود... ولی سرویس اتاق مشکل داشت شیر حمام چکه میکرد کلا خیلی جالب نبود اتاقم. ...
به لحاظ موقعیت مکانی فوق العاده عالیه به نحوی که اکثر مکان های توریستی رو میشه حتی با پیاده رفت ،مرتب و تمیزه و صبحانه هاش در حد خودش خیلی خوبه من در ازای پولی که پرداخته بودم فوق العاده راضی بودم ؛در نهایت براتون سفر خوبی رو آرزو میکنم دوست عزیز:)
هتل داخل اتاق سیستم و امکانات سرو چایی یا قهوه نداره، در حالی که مثلا هتل نگین، علاوه بر چایی ساز، نسکافه یا شکلات و تنقلات ساده رایگان داشت. مینی بار، قیمت بالاتر از بازار بود و تقریبا هیچی نداشت... قیمت داخلی هتل بالاتر از اسنپ تریپ بود. فقط محیط جالب و سنتی داره. تمیز و مرتب، بعضی اتاق ها خیلی کوچک و محدود... سر و صدای اتاق های مجاور هم گاهی اذیت کننده ان.
من از این هتل بسیار راضی هستم . برخورد پرسنل عالی بود . صبحانه با کیفیت و ناهار عالی و فضای داخلی رستوران بسیار رضایت بخش بود .
روف گاردن خالي بود ...
بنده یک شب در این هتل سکونت داشتم و بطور کلی رضایت داشتم...
نقاط قوت:
موقعیت بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
موقعیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،
نقاط ضعف:
طولانی بودن ارائه خدمات،
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
كارمندان مجرب وعالي
نقاط ضعف:
معيوب بودن سوريس بهداشتي - فشار آب پائين
من و همسرم برای دو روز در این هتل اقامت داشتیم. متاسفانه امکانات اتاق بسیار ضعیف بود، سرویس بهداشتی اتاق خراب بود و متاسفانه ما مجبور شدیم از سرویس بهداشتی راهرو استفاده کنیم که کثیف بود !!!! پتوهای اتاق کثیف بود. صبحانه هتل ضعیف و سطح پایین بود و بیشتر مواد مونده بود. سر و صدای داخل راهرو ها بسیار زیاد و آزاردهنده بود و ما حتی ساعت های 1 شب و 4 صبح مکررا مجبور به تذکر شدیم!!!! در کل میتوان گفت هتل بیشتر یک ستاره بود تا سه ستاره !!!!! ...
واقعا نتونستیم استراحت کنیم . تا صبح نتونستیم بخوابیم . صبح هم ساعت 9 پرسنل زحمت کش شروع به تمیز کردن اتاق ها کردن و اینکه شرایط اتاق هم در حد هتل 3 ستاره نیست . ...
به نسبت ستاره هتل و قیمت من انتظار بیشتری داشتم خصوصا از لحاظ امکانات. اما نکته مثبت هتل موقعیت مکانی خوب آن بود...
برخورد اولیه پذیرش اصلا جالب نبود، جای پارک برای ماشین وجود ندارد و در کنار خیابان هم پارک ممنوع می باشد. اتاق تمیز بود ولی کمی قدیمی. صرفا اگر فقط به دنبال استراحت و چند ساعت خواب شبانه هستید انتخاب بدی نیست. صبحانه بدک نبود. ...
مشکلی نداشتم. فقط بدیش این بود که پارکینگ توی خود هتل نیست و یه کم گاهی اذیت میکنه.
کیفیت در حد صفر بود و هتل اصلا در حد 4 ستاره نبود. تنها چیزی که توش خوب بود رفتار پرسنلش بود!!!!
تفریبا راضی یودم. هتل بدی نسیت. کلن در حد متوسطه.
هتل خوب بود و خدماتشون بسیاااار عالی بود. موقععیت مکانی خوبی هم داشت.
شرایط و امکانات هتل و نظافت و تمیزی بنا خیلی خوب و در حد درجه و قیمت هتل مطلوب بود.مشکل اساسی هتل نداشتن پارکینگ مطلوب و قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد شهر اصفهان می باشد.این هتل با توجه به دسترسی آسان به اماکن مرکزی شهر برای مسافرت های هوایی یا بدون اتومبیل شخصی بسیار عالی می باشد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.