هتل صبا اصفهان

اصفهان، چهار تختی، به سمت میدان شهدا، کوچه شهید بانکی
2.9
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران
معرفی هتل صبا اصفهان
هتل دو ستاره صبا اصفهان در سال ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ در مرکز شهر زیبای اصفهان و به منظور ارائه خدمات نوین هتلداری تاسیس گردید. هتل به اماکن تاریخی، موزه ها، خیابان چهارباغ و ساحل زیبای زاینده رود دسترسی راحت و آسانی دارد. از آنجایی که شهر زیبا و توریستی اصفهان سالانه پذیرای چند میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی می باشد، یکی ازهتل هایی را که می توان بعنوان محل اقامتی مناسب معرفی نمود هتل صبا می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل صبا اصفهان
صبا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
146,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
146,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
146,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
146,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
146,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
146,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
146,000
تومان
22 آذر
جمعه
146,000
تومان
23 آذر
شنبه
146,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
146,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
146,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
146,000
تومان
ای‌گردش
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
148,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
22 آذر
جمعه
148,000
تومان
23 آذر
شنبه
148,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
149,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
149,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
149,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
149,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
149,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
149,000
تومان
22 آذر
جمعه
149,000
تومان
23 آذر
شنبه
149,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
149,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
149,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
149,000
تومان
جاباما
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
149,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
149,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
149,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
149,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
149,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
149,000
تومان
22 آذر
جمعه
149,000
تومان
23 آذر
شنبه
149,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
149,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
149,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
149,000
تومان
صبا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
187,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
187,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
187,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
187,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
187,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
187,000
تومان
22 آذر
جمعه
187,000
تومان
23 آذر
شنبه
187,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
187,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
187,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
187,000
تومان
ای‌گردش
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
188,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
188,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
188,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
188,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
188,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
188,000
تومان
22 آذر
جمعه
188,000
تومان
23 آذر
شنبه
188,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
188,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
188,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
188,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
189,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
جاباما
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
189,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
اسنپ تریپ
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
189,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
صبا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
227,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
227,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
227,000
تومان
22 آذر
جمعه
227,000
تومان
23 آذر
شنبه
227,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
ای‌گردش
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
اسنپ تریپ
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
صبا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
269,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
269,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
269,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
269,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
269,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
269,000
تومان
22 آذر
جمعه
269,000
تومان
23 آذر
شنبه
269,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
269,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
269,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
269,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل صبا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
استقبال رایگان
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
سرویس فرنگی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
میز بیلیارد
کافی‌شاپ معمولی‌
پارکینگ با ظرفیت محدود
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
مسلط به زبان آلمانی
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل صبا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صبا اصفهان

(63 نظر)
با سلام، نسبت به دو ستاره بودنش خیلی خوب بود. صبحانه کامل بود وبرخورد پرسنل عالی،واگر دوباره قسمت باشه که به اصفهان سفر کنیم حتما به سراغ این هتل خواهیم رفت. با سپاس
نقاط قوت:
بقیه نکات مثبت بود
نقاط ضعف:
فشار آب خیلی خیلی کم بود در طبقات بالا
نقاط قوت:
نظرمون مثبته
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
- پاکیزگی و نظم - کارکنان با ادب و منظم - موقعیت مکانی مناسب - تناسب قیمت هتل با امکانات و خدمات آن
نقاط ضعف:
تنها نکته ی منفی که در این سفر به نظرم آمد، عدم وجود دستمال کاغذی در اتاق و توالت بود.
نقاط قوت:
مرکز شهر بود.بی سر وصدا بودن محیط هتل .برخورد کارکنان خوب.
نقاط ضعف:
سرویس داخل یخچال رایگان نبود،حتی آب معدنی .
در مجموع برای اقامت چند روزه مناسب نیست ولی اگر در حد یک روز باشد و یا کاری باشد خوب است، به غیر از آقایی که مسئول قسمت پذیرش هست رفتار باقی پرسنل خوب می باشد، پارکینگ محدود دارد و صبح باید تخلیه شود، صابون و خمیر دندان و مسواک ندارد، ولی باقی موارد در حدی که پول میدهید قابل قبول هست.نکته دیگه اینکه اگر یک زوج بایک نوزاد هستید حتما تاکیدی کنید تخت بزرگ دو نفره براتون در نظر بگیرند چون برخی اتاق ها به علت کوچکی دارای یک تخت دو نفره سایز کوچک است که دو نفر به زور میتوانند استفاده کنند.
قیمت پایین، ملحفه ها رنگ سفید نبود با بوی وایتکس، هتل نیاز به بازسازی اساسی داد. از لحاظ نظافت و پاکیزگی در حد متوسط، منوی صبحانه هم بسیار معمولی ولی از لحاظ کیفیت تازه و خوب، محدودیت زمانی استفاده از پارکینگ
ما به مدت دوشب در این هتل اقامت داشتیم هتل تمیز بود و اتاقها و سرویس بهداشتی تمیز بود پرسنل مهربان و پاسخگویی رو داشتند لابی هتل و اتاقهای خیلی تاریک بود صبحانه هتل خیلی معمولی بود هتل دسترسی خوبی داشت اما نمیشد پیاده به مکان های دیدنی رفت دستشویی که در راهروها بود فاقد روشویی بود و برای شستن دست باید به دستشویی اتاق بروید
من میخواستم از مدیریت محترم هتل خواهش کنم یک عدد خمیردندان و مسواک و صابون و چایی ساز ، هزینه ایی برای هتل ندارد که این وسایل را دریغ مینمایند. من خواهش میکنم مسولین محترم بر نظافت اتاق ها دقت بیشتری نمایند. برخورد کارمندانتان خوب بود. در نهایت من برای سال بعد هتل دیگری را برای اسکان جایگزین مینمایم.باتشکر
نسبت به قیمت و موقعیت خوب بود،دستمال کاغذی ندارد.پارکینگ ندارد، پرسنل خوب بودند، پیشنهاد به دیگران خواهم داد.
واقعا هتلی بسیار خوب و تمیز با موقعیت مکانی عالی و کارکنانی مودب و خوش برخورد بود من از نظم این هتل خیلی خوشم اومد همه چیز سر وقت در دسترس بود ممنون
رفتار پرسنل نا مناسب. اتاق ها کثیف و نا مرتب . تخت خواب کوچک . دستمال کاغذی داخل اتاق و دستشویی موجود نبود. پارکینگ مزاحم. کیفیت صبحانه ضعیف . هتل فرسوده قدیمی
نقاط قوت:
قیمت مناسب دسترسی عالی به نقاط دیدنی سرویس دهی سریع چای به اتاق پرسنل مودب
نقاط ضعف:
دیر آماده شدن اتاق کثیفی کف اتاق بعد از تحویل دادن نبود ملحفه و دمپایی به تعداد نفرات کره تاریخ گذشته صبحانه
متناسب با قیمت بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب امکانات داخل اناق
نقاط ضعف:
اتاق شدید بوی سیگار می داد
همه چی عالی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب بود، خیلی راضی بودم و حتما دفعات بعد هم همین هتل خواهم رفت.
از فضای هتل راضی بودمپارکینگش محدوده و اگه نصفه شب بخوای بری بیرون باید همه رو بیدار کنی
نسبت به قیمت متوسط بود. گرمایش یکم ضعیف بود ، امکانات کم ، مثلا دستمال کاغذی نداشت ،موقعیت مکانی عالی بود و برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود.
هتل در حد متوسط و ملافه ها استفاده شده بودند و در داخل اتاقها دستمال کاغذی وجود نداشت. ولی از نظر موقیعت جای خوبی بود وبرخورد کارکنان خوب بود.
با توجه به همه ی جوانب، هتل مزبور یکی از هتل هایی است که من آن را برای اقامت چند روزه در اصفهان، به دوستان و آشنایان خود توصیه خواهم کرد. ضمناً وظیفه ی خود می دانم مراتب امتنان خود را از زحمات کارکنان خوب هتل"، ابراز نمایم. نظر منفی ندارم.
در مجموع هتل مناسب سفرهای کاری و خانوادگی در محل بسیار مناسب
نسبت به قیمت، امکانات و برخورد پرسنل و تمیزی عالی بود، نزدیک به تمام نقاط شهر
اصلا در حد هتل نبود بسیار کثیف بود حوله و ملحفه ها اصلا شسته نشده بود سرویس بهداشتی هم فقط فرنگی بود وسیله گرمایشی هم نداشت تا چند روز بدنمون میخارید ولی هتل لطفعلی خان شیراز که اون هم دو ستاره بود بسیار عالی خدمات دادن هم تمیز بود و هم قیمتش مناسب بود
پارکینگ محدودیت جا دارد صبح باید ماشین بیرون می بود حمام امکانات لازم را نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان کیفیت مطلوب اتاق ها در حد سه ستاره بود فضای بزرگ و دلباز موقیت دسترسی عالی به مراکز دیدنی اصفهان
نقاط ضعف:
تنوع در صبحانه کم و خسته کننده
نقاط قوت:
آسانسور مناسب.بهداشت مناسب اتاقها.حوله و ضد عفونی سرویس و حمام.اتقها بدون بوی نامطبوع.نزدیکی به مناطق خرید.رفتار حرفه ای کارکنان
نقاط ضعف:
رستوران کوچک.رمپ بسیار پر شیب جلوی ورودی.شارژ نامناسب سرویس صبحانه وعدم شارژ در اوخر سرو صبحانه.هزینه بالای سرو چای در اتاق و نبود امکانات تهیه رایگان آب جوش جهت صرفه جویی در هزینه ها.کثیف بودن پتوها و احتمالا شستشوی دیر هنگام آنها.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود ممنون
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
برای همه چیز باید درخواست کنید تا ارائه بشود ، کولر لابی دائم خاموش است و باید درخواست کنید ، حتی در خصوص اینترنت هم نحوه استفاده ارائه نشد ، صبحانه نسبتا ضعیف است
متوسط بود
نسبت به قیمتش هتل خوبی بود. به اکثر نقاط توریستی نزدیک بود. کارکنانش رفتار بسیار خوبی داشتند.
کارکنان خوب ولی تعداد کم و خسته
هتل قدیمی و خلوتی هست که چندان تمیز و دلچسب نیست و اقامت در اون توصیه نمیشه. نقاط ضعف : احساس کهنگی در هتل- دوری از مرکر شهر- تمیز نبودن اتاق - ارزش پایین در مقابل قیمت - اینترت با محدودیت و سرعت پایین - صبحانه نه چندان دلچسب
کارکنان خوشرو بودند ولی امکانات و نظافت هتل جالب نبود.
هتل خوبی بود و کارکنان هتل بسیار مودب بودند مخصوصا پذیرش هتل که در خصوص مناطق دیدنی و گردشگری با صبر و حوصله راهنمایی می کردند
هتل از نظر موقعیت مکانی خوب بود . تعداد پرسنل کم بود. و ما یه وسیله ای رو تو اتاق جا گذاشتیم که توی جاده متوجه شدیم. البته وسیله با ارزشی نبود اما انتظار داشتیم که از طرف هتل تماس گرفته بشه و اطلاع بدن بهمون. در کل مناسب بود
سلام موقعيت مكاني هتل خوب بود ولي داخل اتاقش مسواك و خمير دندان نداشت و صبحانه هتل هم ضعيف بود ولي در حد يك هتل دو ستاره خوب بود
هتل بدی نبود.رفتار کارکنان خوب بود.صبحانه خوب بود.نسبت به قیمتش خوب بود
در حد یک تخت و یک اتاق دلگیر ولی تمیز بود و صبحانه هم خوب نبود بنا به پولش متوسط بود
با توجه به قیمت امکانات خوب و معقول بود. از اقامتم رضایت داشتم.
در مجموع راضی بودم. کیفیت صبحانه زیاد جالب نبود اما موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت
هتل صبحانه درست و درمونی نداره . همه چی به جز تخم مرغ آب پز و ماکارانی از بیرون به صورت آماده تهیه میشه، همه چیز به جز صبحانه و پارکینگ نسبت به قیمت خوب بود. ساعت 8 صبح همه رو بیدار می کنن ماشین هاشون رو از پارکینگ بیارن بیرون و در ضمن چون ماشین ها پشت سر هم پارک میشن اگه خدایی نکرده اتفاقی برای کسی بیافته قابلیت بیرون آوردن ماشین وجود نداره یا باید زنگ بزنید 115 یا باید آژانس بگیرید برای انتقال بیمار به بیمارستان یا درمانگاه. اینترنتش تو لابی قوی بود تواتاقها هم اینترنت داشت ولی جلوی درب آنتن دهی قوی تری داشت. میز بیلیاردش هم تو یه اتاق کوچیک بود که ساعتی 10 هزار تومان اجاره میدادن برای سرگرمی خوب بود. سرویس بهداشتی هم تو اتاقها فرنگی بود. سرویس ایرانی فقط تو راهروی بعضی طبقات بود مثلا تو طبقه اول که اتاق ما بود نداشت گفتن اگه کسی می خواد استفاده کنه باید بره طبقه دوم( اینو گفتم چون شاید برای بعضی ها مهم باشه). اتاق اسپیلت داشت کاملا هم سالم بود. به نسبت هتل دو ستاره ای که شیراز رفته بودم نظافتش عالی بود. یه مسئله ای هم راجب تعداد داشتیم اتاق سه نفره بود ولی حوله و لوازم بهداشتی و دمپایی فقط برای دو نفر بود البته بلافاصله به محض تماس با پذیرش کسری ها روبرامون آوردن.
نقاط قوت:
نور اتاق مناسب بود. صبحانه معمولی بود. سایز اتاق خوب بود (بزرگ بود). مبل و صندلی و عسلی در اتاق موجود بود
نقاط ضعف:
نبود مسواک و خمیردندان، حوله بدون سلیفون، پارکینگ کوچک (مزاحم باید پارک کرد )
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی نسبتا مناسب هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ و شرایط استفاده از آن
هتل اصلا تمیز نبود خدمات خیلی ضعیف داشت تو گرما برای یک کنترل کولر چقدر معطل شدیم وضعیت اتاق هم بد بود
بنا به ۲ ستاره از خیلی از ۳ستاره های اصفهان بهتر بود برخورد عالی کارکنان هم که فوق العاده بود
انصافا خوب بود به نسبت خيلي از هتلها بهتر بود من قبلا با دو برابر قيمت هتل اصفهان رزرو كردم زياد راضي نبودم مخصوصا مشكل پاركينگ و كولر داشتيم ولي اين هتل به نسبت قبلي خيلي بهتر بود و قيمتش هم مناسبتر بود
رفتار کارکنان هتل عالی بود. اتاقی که ما اقامت داشتیم تمیز بود . فقط ملحفه ها چرک بود . دسترسی به اماکن تاریخی عالی بود .
نقاط قوت:
با عرض سلام.. نکات مثبت زیادی داشت.. ۱- برخورد مناسب رزوشن و خدمات هتل ۲- یه بنده خدایی گفت که اگر میخوای بدونی هتلی خوبه وارد حمام و سرویس بهداشتی کن اگه تمیز و بهداشتی بود انتخابت مناسبه در غیر این صورت خیر.. که نظافت خیلی خوب بود ۳- قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های هم جوار ۴- موقعیت دسترسی به اماکن دیدنی و تفریحی ۵- اتاق ها تمیز و صوتی و تصویری مناسب... ۶-سیتم گرمایشی مناسب ۷-صرفه جویی مناسب ۸- بنده احیاناً به اصفهان دوباره سفر کنم این هتل را انتخاب می کنم
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچیکه.. اگر کسی خواست خروج کند.. باید ماشین ها جابه جا گردد.. ای کاش ناهار و شام هم می داد.
به نظرم به نسبت هتلی که شب قبل داشتم و یه ستاره بیشتر از این داشت بقدری بهتره که به وجد اومدم و همه چیز بطور نسبی خوبه و من واقعا راضی هستم
با توجه به قیمت از کیفیت و امکانات مناسب برخوردار نبود.
خوب نبود خیلی کثیف بود صدا نمسذاشت بخوابیم و هیچ امکانات اضافی هم به عنوان یه هتل نداشت در مجموع خیلی بد بود دیگه
خوب بود فقط یه مشکل راجع به سرویس بهداشتی بود که ما باهاش سر کردیم
بد نبود ادم چه انتظاری میتونه داشته باشه خب از هتل 2 ستاره همینه دیگه
خوب بود هروقت استفاده کردیم خوب بوده هتل نیست خب هتل اپارتمانه بیشتر
در حد تعداد ستاره هاش خب بد نبود به هر حال اما زیاد هم باب میل نبود متوسط بود میشه گفت
عادی بود مسافر خونه بود تمیز بود لابی اما اتاقا تمیز نبود اینترنت هم نداشت اصلا جالب نبود خیلی دلگیر بود
در مجموع خوب بود اما خوب به نسبت قیمت نمیشه انتظاری هم داشت اما کلا خوب بود
افتضاح بود فقط سرویس دهی خوب بود و کارکنان رفتارشون بد نبود وگرنه بقیه ی چیزا همه خیلی بد بود
نه مشکلی نبود در کل همه چیز در حد متوسط رو به بالا بود اما خب در حد ستاره ها خوب بود
مهمون خارجی داشتیم برای اونا گرفته بودیم اما خب همه راضی بودن ما که پیگیری کردیم که اگر مشکلی هست هتلو عوض کنیم کسی موردی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت خوب مکانی و برخورد خوب پرسنل هتل و نظافت آن از نکات بارز این هتل میباشد.
نقاط ضعف:
در خصوص محل پارکینگ و ظرفیت آن مشکل داشت بدین معنی که ظرفیت کم بود و همچنین با توجه به امکانات هتل قیمت آن بالاتر از جاهای دیگر بود ضمنا" صرفه جویی عوامل هتل در استفاده از وسایل سرمایشی و نور در حد بالایی بود به شکلی که در بعضی مواقع شدت گرما به حدی بود که خوردن صبحانه یا ناهار را مختل میکرد و در خصوص روشن نمودن روشناییها نیز همین موضوع وجود داشت.
نقاط قوت:
تمیز بودن و بازسازی شدن هتل و تمیز بودن وسایل و حمام و تخت نکته ی خیلی مثبتی بود.
نقاط ضعف:
لابی برای نشستن نداشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.