هتل آپارتمان قصر اصفهان

اصفهان، چهارباغ پایین، حد فاصل شهدا و چهارراه تختی
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان قصر اصفهان
هتل آپارتمان قصر در چهار طبقه در مرکز شهر اصفهان در خيابان چهار باغ پايين با سابقه ۳ سال خدمت رسانی واقع گردیده است. هتل با فاصله نزديك و دسترسی آسان به مراكز تاريخي اصفهان آماده پذيرايي از شما ميهمانان مي باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان قصر
قصر-یک تخته
یک تخته
علاءالدین
159,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
159,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
159,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
159,000
تومان
1 شهریور
جمعه
166,000
تومان
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
ایران هتل آنلاین
166,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
166,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
166,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
1 شهریور
جمعه
168,000
تومان
2 شهریور
شنبه
168,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
168,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
168,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
168,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
168,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جا اینجاس
250,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
1 شهریور
جمعه
283,000
تومان
2 شهریور
شنبه
283,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
283,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
283,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
283,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
283,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
283,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
1 شهریور
جمعه
274,000
تومان
2 شهریور
شنبه
274,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
274,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
274,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
274,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
274,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
ایران هتل آنلاین
274,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
1 شهریور
جمعه
277,000
تومان
2 شهریور
شنبه
277,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
277,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
277,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
277,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
277,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
تورگردان
274,900 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
274,900
تومان
29 مرداد
سه شنبه
274,900
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
1 شهریور
جمعه
272,700
تومان
2 شهریور
شنبه
272,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,700
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
1 شهریور
جمعه
283,000
تومان
2 شهریور
شنبه
283,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
283,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
283,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
283,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
283,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
283,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
313,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
313,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
1 شهریور
جمعه
361,000
تومان
2 شهریور
شنبه
361,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
361,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
1 شهریور
جمعه
345,000
تومان
2 شهریور
شنبه
345,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
345,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
345,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
345,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
345,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
345,000
تومان
تورگردان
348,800 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
348,800
تومان
29 مرداد
سه شنبه
348,800
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
345,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
345,200
تومان
1 شهریور
جمعه
347,600
تومان
2 شهریور
شنبه
347,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
347,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
347,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
347,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
347,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
347,600
تومان
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
1 شهریور
جمعه
348,000
تومان
2 شهریور
شنبه
348,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
348,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
348,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
348,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
348,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
1 شهریور
جمعه
362,000
تومان
2 شهریور
شنبه
362,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
362,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
362,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
362,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
362,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
362,000
تومان
قصر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
جا اینجاس
334,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
1 شهریور
جمعه
382,000
تومان
2 شهریور
شنبه
382,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,000
تومان
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
1 شهریور
جمعه
382,000
تومان
2 شهریور
شنبه
382,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,000
تومان
تورگردان
371,200 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
371,200
تومان
29 مرداد
سه شنبه
371,200
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
365,400
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
365,400
تومان
1 شهریور
جمعه
368,900
تومان
2 شهریور
شنبه
368,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
368,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
368,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
368,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
368,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
368,900
تومان
علاءالدین
380,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
1 شهریور
جمعه
382,000
تومان
2 شهریور
شنبه
382,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,000
تومان
قصر-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
جا اینجاس
412,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
412,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
412,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
1 شهریور
جمعه
476,000
تومان
2 شهریور
شنبه
476,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
476,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
476,000
تومان
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
1 شهریور
جمعه
476,000
تومان
2 شهریور
شنبه
476,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
476,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
476,000
تومان
تورگردان
462,500 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
462,500
تومان
29 مرداد
سه شنبه
462,500
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
455,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
455,200
تومان
1 شهریور
جمعه
459,800
تومان
2 شهریور
شنبه
459,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
459,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
459,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
459,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
459,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
459,800
تومان
علاءالدین
475,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
1 شهریور
جمعه
476,000
تومان
2 شهریور
شنبه
476,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
476,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
476,000
تومان
قصر-کانکت پنج تخته
کانکت پنج تخته
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
449,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
449,000
تومان
1 شهریور
جمعه
517,000
تومان
2 شهریور
شنبه
517,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
517,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
517,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
517,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
517,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
517,000
تومان
تورگردان
502,200 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
502,200
تومان
29 مرداد
سه شنبه
502,200
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
494,500
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
494,500
تومان
1 شهریور
جمعه
499,400
تومان
2 شهریور
شنبه
499,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
499,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
499,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
499,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
499,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
499,400
تومان
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
1 شهریور
جمعه
517,000
تومان
2 شهریور
شنبه
517,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
517,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
517,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
517,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
517,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
517,000
تومان
قصر-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
525,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
1 شهریور
جمعه
571,000
تومان
2 شهریور
شنبه
571,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
571,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
571,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
571,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
571,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
571,000
تومان
تورگردان
554,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
554,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
554,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
1 شهریور
جمعه
569,600
تومان
2 شهریور
شنبه
569,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
569,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
569,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
569,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
569,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
569,600
تومان
جا اینجاس
570,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
1 شهریور
جمعه
571,000
تومان
2 شهریور
شنبه
571,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
571,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
571,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
571,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
571,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
571,000
تومان
قصر-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
جا اینجاس
606,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
637,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
637,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
697,000
تومان
2 شهریور
شنبه
697,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
697,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
697,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
697,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
697,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
697,000
تومان
تورگردان
676,800 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
676,800
تومان
29 مرداد
سه شنبه
676,800
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
666,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
666,700
تومان
1 شهریور
جمعه
673,200
تومان
2 شهریور
شنبه
673,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
673,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
673,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
673,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
673,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
673,200
تومان
علاءالدین
695,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
695,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
695,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
1 شهریور
جمعه
698,000
تومان
2 شهریور
شنبه
698,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
698,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
698,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قصر اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
ویلچر
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
مبل
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان هندی
مسلط به زبان ترکی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 239,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 275,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 416,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 295,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
هتل یار
از 311,000 تومان
جاباما
از 534,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
علاءالدین
از 419,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 413,000 تومان
اسنپ تریپ
از 582,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 473,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 593,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 349,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
هتل یار
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 748,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان خاتون اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 482,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
علاءالدین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 490,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 242,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 165,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 239,000 تومان
هتل یار
از 247,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 337,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل اصفهان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 199,000 تومان
علاءالدین
از 203,000 تومان
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 242,000 تومان
هتل یار
از 327,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 198,000 تومان
علاءالدین
از 200,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 345,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 338,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
علاءالدین
از 193,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قصر اصفهان

(14 نظر)
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودم
نقاط ضعف:
ناراضی بودم از همه نظر نظافت امکانات نداشتن پنجره در اتاق
كيفيت صبحانه قابل قبول و متنوع بود، در اتاق صداي خيابان به گوش ميرسيد، اگر قيمت در حدود شبي ٢٠٠ باشد قيمت و امكانات كاملا مناسب مي باشد...
چندان جالب نبود...
از نظر پاكيزگي ضعيف، در اتاقها مورچه بود ، تهويه اتاقها داراي كنترل دما نبود و اتاقهاي بسيار گرم بودند ...
شبها سرو صدا از اتاقاي همسايه ميومد، نور اتاقها كم بود ...
راضی بودم ...
خوب بود...
همه چی عالی .من هرسری که به اصفهان سفر میکنم همین هتل برای اقامتم انتخاب میکنم و بسیار راضی هتسم تنها مساله کوچکی که وجود دارد پارکینگ هتل هست که یک مقدار استفاده از آن سخت هست...
بنظرم نمی شود نام هتل را برای این مجموعه در نظر گرفت چرا که هیچ یک از مشخصات هتل را دارا نبود. از سرو صداهایی که مانع آسایش می شد تا شنیدن صدای صحبت کردن دیگر اتاق ها. از برخورد ضعیف و طلبکارانه برخی از خدمه و کارکنان هتل گرفته تا عدم آشنایی با آنها با شیوه هتل داری و برخورد با میهمانان. از ضعیف بودن نظافت اتاقها و عدم مرتب کردن روزانه آنها تا چانه زنی برای یک شامپوی در حمام . از نداشتن صندوق امانات تا نداشتن پارکینگ مناسب و عدم ارایه وای فای در اتاق ها . از ضعیف بودن صبحانه و سین و جین کردن پرسنل در وقت صبحانه و ......
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تهویه مناسب نداشت
برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود اما هتل ضعفهای زیادی داره. مثلا اتاق از نظر نظافت در حد متوسط است. شیر آلات رسوب گرفته و گاهی هم زنگ زده بودند. از نکات دیگه: نبودن دمپایی یک بار مصرف. در آشپزخانه برای آب حوش یک کتری کوچک قرار داشت که با دیدن کتری از خوردن هر جور نوشیدنی یقینا منصرف می شوید. تلویزیون معمولی . نبود رستوران در خود هتل به شکلی که اگر نیاز به غذا داشته باشید هتل از رستوران های بیرون برای شما تهیه می کند. صبحانه ی خیلی ساده. پارکینگ در ساختمان هتل نیست. تنها امتیاز این هتل برخورد خوب کارمندان و موقعیت مکانیبه نظر من بمدیریت هتل برای سرویس دهی نسبت به پولی که می دهید کم لطفی می کند....
در کل خیلی بد نبود اما در زمانی که من بودم که اواسط اسفند بود به خاطر نبود تهویه و خاموش بودن سیستم سرمایشی خیلی از گرما اذیت شدم....
نقاط قوت:
آرامش
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی اصفهان،به ویژه میدان نقش جهان. زیبایی داخلی هتل. چایخوری بسیاردلنشین درطبقه آخر. رستوران زیبادرزیرزمین.
نقاط ضعف:
پارکینگ نسبتانامناسب. نبودسرویس ایرانی درهرطبقه. تمیزنبودن کافی دستشوئی وحمام اتاق.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.