هتل پیروزی اصفهان

اصفهان، میدان امام حسین (ع)، ابتدای چهار باغ پایین
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل پیروزی اصفهان
هتل چهار ستاره پیروزی(داریوش سابق)، در قلب شهر اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای قرار دارد. این هتل با ۹۶ واحد اتاق هتلی در مرکز شهر و در کمترین فاصله از اکثر آثار مهم تاریخی، طبیعی و میراث فرهنگی نظیر باغ و عمارت چهل‌ستون، باغ و عمارت هشت بهشت، موزه هنرهای معاصر و موزه هنرهای تزیینی، مسجد و مدرسه چهارباغ و بازار هنر اصفهان واقع شده است. هتل پیروزی در حاشیه‌ی سبز چهارباغ کهن، خیابانی که می‌تواند شما را به واسطه‌ی مسیری که شاه عباس صفوی در ۳۵۰ سال پیش در آن قدم می‌نهاد به رودخانه‌ی زیبای زاینده رود و پل‌های تاریخی و زیبای آن مانند سی و سه پل، خواجو و مارنان برساند. این هتل با افتخار اعلام میدارد با تجربه‌ای بیش از ۳۵ سال، آمادگی دارد سفری خاطره انگیز به دیار هنر و ادب، برای مهمانان گرامی را به ارمغان آورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پیروزی
پیروزی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
8 شهریور
جمعه
270,000
تومان
9 شهریور
شنبه
270,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
8 شهریور
جمعه
270,000
تومان
9 شهریور
شنبه
270,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
جا اینجاس
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
تورگردان
326,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
326,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
326,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
326,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
326,600
تومان
8 شهریور
جمعه
326,600
تومان
9 شهریور
شنبه
326,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
326,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
326,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
326,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
326,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
326,600
تومان
پیروزی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
398,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
398,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
398,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
398,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
398,000
تومان
8 شهریور
جمعه
398,000
تومان
9 شهریور
شنبه
398,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
398,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
398,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
398,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
398,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
398,000
تومان
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
499,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
499,000
تومان
8 شهریور
جمعه
499,000
تومان
9 شهریور
شنبه
499,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
499,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
499,000
تومان
تورگردان
515,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
515,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,600
تومان
8 شهریور
جمعه
515,600
تومان
9 شهریور
شنبه
515,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
515,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
515,600
تومان
پیروزی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
499,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
499,000
تومان
8 شهریور
جمعه
499,000
تومان
9 شهریور
شنبه
499,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
499,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
499,000
تومان
تورگردان
515,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
515,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,600
تومان
8 شهریور
جمعه
515,600
تومان
9 شهریور
شنبه
515,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
515,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
515,600
تومان
پیروزی-سوئیت یکخوابه دونفره سانترال
سوئیت یکخوابه دونفره سانترال
ایران مارکوپولو
492,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
492,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
492,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
492,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
492,000
تومان
8 شهریور
جمعه
492,000
تومان
9 شهریور
شنبه
492,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
492,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
492,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
492,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
492,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
492,000
تومان
اسنپ تریپ
505,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
8 شهریور
جمعه
505,000
تومان
9 شهریور
شنبه
505,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
520,000
تومان
8 شهریور
جمعه
520,000
تومان
9 شهریور
شنبه
520,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
520,000
تومان
اقامت 24
599,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
599,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
599,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
599,000
تومان
8 شهریور
جمعه
599,000
تومان
9 شهریور
شنبه
599,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
599,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
599,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
599,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
599,000
تومان
تورگردان
634,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
634,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
634,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
634,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
634,200
تومان
8 شهریور
جمعه
634,200
تومان
9 شهریور
شنبه
634,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
634,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
634,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
634,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
634,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
634,200
تومان
پیروزی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
544,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
544,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
544,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
544,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
544,000
تومان
8 شهریور
جمعه
544,000
تومان
9 شهریور
شنبه
544,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
544,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
544,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
544,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
544,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
544,000
تومان
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
جاباما
580,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
8 شهریور
جمعه
580,000
تومان
9 شهریور
شنبه
580,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
580,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
580,000
تومان
جا اینجاس
660,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
660,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
660,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
660,000
تومان
8 شهریور
جمعه
660,000
تومان
9 شهریور
شنبه
660,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
660,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
660,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
660,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
660,000
تومان
پیروزی-سوئیت یکخوابه دونفره رویال
سوئیت یکخوابه دونفره رویال
ایران مارکوپولو
574,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
574,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
574,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
574,000
تومان
8 شهریور
جمعه
574,000
تومان
9 شهریور
شنبه
574,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
574,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
574,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
574,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
574,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
574,000
تومان
اسنپ تریپ
585,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
585,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
585,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
585,000
تومان
8 شهریور
جمعه
585,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
585,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
585,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
600,000
تومان
8 شهریور
جمعه
600,000
تومان
9 شهریور
شنبه
600,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
720,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
720,000
تومان
8 شهریور
جمعه
720,000
تومان
9 شهریور
شنبه
720,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
720,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
720,000
تومان
تورگردان
750,300 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
750,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
750,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
750,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
750,300
تومان
8 شهریور
جمعه
750,300
تومان
9 شهریور
شنبه
750,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
750,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
750,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
750,300
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
750,300
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
750,300
تومان

امکانات اتاق های هتل پیروزی اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
رستوران فرنگی
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کرایه اتومبیل
تراس
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن تشريفات
اتاق برای سیگاری ها
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 630,000 تومان
جاباما
از 638,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 241,000 تومان
اقامت 24
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 583,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 468,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
اقامت 24
از 261,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 328,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پیروزی اصفهان

(50 نظر)
هتل تمیز برخورد کارکنان و خانه داری خوب تنوع صبحانه برای یک هتل ۴ ستاره کم بود عدم وجود قالیچه دراتاق...
همه چيز خوب و كارمندان و پرسنل خوب و مودب دارد...
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
اخلاق خوب کارکنان سرویس دهی به موقع
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد داخل راهرو اتاق ما رو به خیابون بود با وجود پنجره دوجداره بازم صدا داخل میومد کیفیت غذا و صبحونه راضی کننده نبود
نقاط قوت:
موقعیت خوب با دسترسی به اماکن تاریخی و برخورد پرسنل هتل
نقاط ضعف:
اشنا نبودن اکثر کارکنان با زبان انگلیسی در مواجهه با مهمانان خارجی و کیفیت پایین رستوران هتل
پرسنل خوش برخورد و با ادب...
پذیرش عالی ،خانه داری عالی ،رستوران هم بسیار خوب ...
هتل متوسط بود صبحونه ميتونست بهترباشه داخل اتاق ما قاليچه ای نبود و تهويه سرويس خوب نبود كاركنان هتل خوب بودند موقعيت عالی بود اتاق تميز بود. اتاق ما در مجاورت بخشی از هتل که در حال ساخت است، قرار داشت و در روزهای غیر تعطیل سروصدای زیادی دارد . ...
هتل بسیار خوبی بود. غذاهای فوق العاده خوشمزه ای داشت. علی الخصوص فست فودش عالی بود. شما دیگه احتیاجی نیست دنبال رستوران خوب باشین. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. موقعیت هتل عالی هست. اتاق ها خوب هستن علی الخصوص اتاق های رو به خیابون که منظره عالی دارن. در کل بعد از هتل عباسی بهترین هتل اصفهان هست.
از بدو ورود به هتل با برخورد خوب و مهمانوازی اصفهانی روبه رو خواهید شد . اتاق بسیار تمیز با امکانات فراتر از هتل ۵ ستاره .رستوران بسیار عالی هم از نظر کیفیت غذا و هم برخورد گارسون ها . مزیت بزرگ این هتل فاصله بسیار کم از مکانهای دیدنی شهر زیبای اصفهان است در یکی از نقاط عالی این شهر . امیدوارم در کنار گسترش هتل که در حال انجام شدن است در سالیان بعد با مجموعه جدیدتری در این هتل مانند استخر و سونا و سالن بدنسازی آشنا بشیم . آرزوی موفقیت دارم و از همتون ممنونم .
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و موقعیت عالی هتل
نقاط ضعف:
قفل نشدن درب سرویس و فقدان مایع دستشویی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و موقعیت عالی هتل
نقاط ضعف:
قفل نشدن درب سرویس و فقدان مایع دستشویی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن استخر و امکانات تفریحی و حیاط و فضای سبز
نقاط قوت:
- قیمت مناسب -نزدیکی به بافت قدیمی و سنتی ودر مجاورت ۴ باغ -اتاقهای دلباز و عایقکاری خوب اتاقها از لحاظ صدای خیابان -نزدیکی به یکی ازشعبات بریانی اعظم (برای علاقمندان به بریانی)
نقاط ضعف:
-هتل کمی قدیمی بود (وان و سرویس بهداشتی) -اینترنت ضعیف -صبحانه متوسط
پرسنل بسیار حرفه ای و محترم، نظافت هتل عالی ...
همه چی عالی ، از زمان پذیرش گرفته تا هنگام خروج....
نقاط قوت:
دسترسی آسان به نقاط تاریخی، پاسخگویی سریع، برخورد بسیار خوب پذیرش، سرعت عمل مناسب در سرویس دهی.
نقاط ضعف:
عملکرد ضعیف خانه داری در تمیز نمودن سرویس ها و اتاق ها.
ما در سوییت سانترال اقامت داشتیم، -دسترسی خوب به مکان های دیدنی و بریانی های معروف -روم سرویس خوب -صبحانه ی کافی و خوب -سوییت ها موکت هست که برای افراد بچه دار مشکل ساز است. - برخورد معمولی مسئول پارکینگ و دربان ...
هتل متوسط بود صبحونه ميتونست بهتره باشه داخل اتاق ما هيچ قاليچه اي نبود و تهويه سرويس خوب نبود كاركنان هتل خوب بودند موقعيت عالي بود اتاق تميز بودند زمان سفر نوروز٩٨...
نقاط قوت:
برخورد دوستانه كيفيت اتاق ها دسترسي عالي
نقاط ضعف:
كيفيت پايين غذا
بسیار خوش برخورد و گشاده روی هستند.صبحانه فوق العاده متنوع. این هتل دارای پارکینگ مستقل بوده و همیشه حتی در شلوغ ترین حالت جای پارک داره.دسترسی به نقش جهان و هشت بهشت و چهار باغ و حتی سی وسه پل پیاده امکانپذیره.اتاقها تمییز .نوروز ۹۸ رو به اتفاق خانواده در اونجا گذروندیم.واقعا به همه پیشنهاد میکنم.ممنون از آیهو...
نقاط قوت:
هتل بسیارخوبی بود پرسنل بسیارخوبی داشت امکانات خوبی داشت
نقاط ضعف:
کنترل تلویزیون خراب بود وکانالهابه سختی عوض میشد کانالهای تلویزیون تنظیم نبودند درطرح ترافیک واقع شده بود
به نظرم یکی از بهترین هتلهاست وقیمتشم خوبه
تمیزی.برخورد پرسنل. صبحانه و ناهارو شام.نزدیکی به جاهای دیدنی .رسیدگی و پاسخگویی و ....و کلا ازهمه لحاظ عالی بود و ما خیلی راضی بودیم.
بسیار تمیز و عالی و تشکر از همکاری جاباما
فوق العاده در دسترس هست. بسیار تمیز برخورد خوب کارکنان و خدمات پارکینگ هتل رایگان است
من و همسر و پدر و مادرم اقامت داشتیم که همه مون رضایت کامل داشتیم و صبحانه هم خیلی عالی و مفصل بود
نقاط قوت:
تخم مرغ ابپز نبود کاغذ یادداشت کم بود
نقاط ضعف:
تخم مرغ ابپز نبود کاغذ یادداشت کم بود
هتل بسیار عالی بود. برخورد کارکنان خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
فضای دنج و راحت هتل، نزدیکی به اماکن تاریخی، آسایش محیطی، بدون سر و صدا برای خواب شبانه
نقاط ضعف:
در سرویس بهداشتی آیتم های قرارداده شده برای استفاده میهمان هتل چهارستاره نامرغوب و بی کیفیت بود. حوله ها در هم پیچیده شده و در جایی دور از دسترس و در ارتفاع قرار داده شده
بسیار راضی بودیم. محیط آرام، اتاقهای تمیز و با امکانات مناسب، کارکنان بسیار خوش برخورد و بامحبت، کیفیت عالی غذا و صبحانه مفصل، و در نهایت موقعیت مکانی هتل دسترسی به تمام نقاط دیدنی رو آسون کرده بود. چهار شب بیاد ماندنی رو در این هتل سپری کردیم.
سیگار کشیدن در این هتل ممنوع هست در همه جای هتل اگر سیگار میکشید اثلا خوب نیست اگه از سیگار استفاده کنید 200 هزار تومان جریمه میشید. من سیگاری نبودم ولی همه جا میدیدم و توجه میکردم که سیگار ممنوعه حتی تو اتاقها در مجموع هتلی در حد 4 ستاره نبود
سلام من از 24 خرداد 97 تا فردا در هتل پیروزی هستم تا این لحظه هتل عالی بود پرستا خوب اطاق خوب و مهمترین قسمتش نزدیکی به بازار و میدان نقش جهان و عالی قاپو و بریونی اعظم حتما این هتل رو بهتون پیشنهاد میدم
تقریبا همه چی عالی بود، چه نظافت و پاکیزگی، چه رفتار پرسنل هتل و همین طور سرعت در خدمات. با تشکر از مدیریت خوب هتل. لوکیشن هتل هم مزیت بزرگشه، تو خیابون زیبای چهارباغ و با فاصله کمی از نقش جهان، چهل ستون و هشت بهشت قرار داره. ایراد کوچیک هتل این بود که تو هر رستوران فقط یه صندلی غذای کودک داشت و این باعث معطلی میشد. و اینکه واسه صبحونه چایی سیاه دمی نمیدادن و باید چای نپتونی استفاده میکردیم.
در شلوغی هتل پارکینگ با تعداد وجود ندارد.سایر موارد مطلوب می باشد.
فن کوئل هتل صدای زیادی داشت و حد وسط نداشت, سرعت اینترنت هم خیلی خوب نبود. ولی در مجموع هتل خوبی بود و از نظر برخورد پرسنل و دسترسی به نقاط مهم خیلی خوب بود.
خوب بود ما تخت 2نفره میخواستیم در صورتی که به ما سوئیت دادند که 2تا تخت1نفره داشت
هیچ مشکلی نبود اما رفتار پرسنل اصلا محترمانه نبود.
هتل خوبی نبود فن کوئل هتل مشکل داشت اتاق بسیار گرم بود و فن کوئل هتل صدای خیلی زیادی داشت دوش حمام و سقف بسیار کوتاه بود و اینترنت هتل انتن نداشت هتل توی طرح زوج و فرد بود و کاش این مورد توی سایت ذکر شده بود و همچنین صبحانه خیلی محدود بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل سرویس دهی سریع اینترنت پرسرعت دسترسی راحت به اماکن دیدنی در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
گرون بودن غذا با توجه به قیمت کیفیت غذا واقعا معمولی لابی در حال تعمیر بود که غیر استفاده بود تلوزیون داخل اتاق با توجه به ال سی دی ۲۴ اینچ اما کانالهای اصلی نداشت عدم ارائه فست فود(فست فود کار نداشتن) این ایرادات کاملا نظر شخصی من هتل خوبی بود و پرسنل عالی تجربه خوبی میتونید تجربه کنید
عالی بود
همه چیز رضایت بخش بود.
خوب و عالی
برخورد پرسنل خوب بود و صدای چیلر هتل زیاد بود
نقاط قوت:
محل و موقعيت هنل خوب هست
نقاط ضعف:
اتصال اينترنت مشكل داشت
من از این هتل خیلی راضی بودم . اتاق تمیز ، صبحانه مفصل ، دسترسی آسان و سریع به اکثر نقاط دیدنی.
نقاط قوت:
بخاطر موقعیت مکانی خوبی که دارد وبا اخلاق خوب پرسنل هتل میتواند موفق باشد
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل خیلی کوچک است ما خودمان برای رفت وامد وجای پارک مشکل داشتیم
نقاط قوت:
نزديكي به بافت سنتي اصفهان
نقاط ضعف:
نبود سرويس بهداشتي ايراني جدا بودن تختها در اتاق
نقاط قوت:
هیچ نكته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
1-برخورد نامناسب پذیرش 2-در هنگام ورود مسافر لیست اقلام داخل اتاق را امضا گرفتند چیزی كه در كمپهای كارگری هم منسوخ شده است
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و با شخصیت
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ به تعداد کافی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.