هتل پارت اصفهان

اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، کوچه جهان آرا
3.5
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل پارت اصفهان

هتل سه ستاره پارت در آبان ۱۳۸۸ در خیابان چهارباغ عباسی در نزدیکی سی و سه پل در قلب شهر تاریخی و زیبای اصفهان بنا شده است. اين هتل با داشتن ۴۳ اتاق با چيدمان مدرن و امکانات به روز و همچنین نزدیک بودن آن به عمده‌ترین نقاط توریستی و تاریخی شهر، از جمله کاخ‌های سنتی، سی و سه پل، پل خواجو، میدان نقش جهان و مسجد چهار باغ باعث جذابیت و جلب رضایت بیشتر مهمانان گردیده است. هتل پارت توسط ساختمان‌های تجاری و بناهای تاریخی احاطه و با کادری مجرب پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارت اصفهان

پارت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
20 تیر
جمعه
160,000
تومان
21 تیر
شنبه
160,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
27 تیر
جمعه
160,000
تومان
28 تیر
شنبه
160,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
پارت-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
27 تیر
جمعه
260,000
تومان
28 تیر
شنبه
260,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
27 تیر
جمعه
260,000
تومان
28 تیر
شنبه
260,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
27 تیر
جمعه
260,000
تومان
28 تیر
شنبه
260,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
292,000
تومان
20 تیر
جمعه
292,000
تومان
21 تیر
شنبه
292,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
292,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
292,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
292,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
292,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
292,000
تومان
27 تیر
جمعه
292,000
تومان
28 تیر
شنبه
292,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
292,000
تومان
پارت-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
27 تیر
جمعه
260,000
تومان
28 تیر
شنبه
260,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
292,000
تومان
20 تیر
جمعه
292,000
تومان
21 تیر
شنبه
292,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
292,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
292,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
292,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
292,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
292,000
تومان
27 تیر
جمعه
292,000
تومان
28 تیر
شنبه
292,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
292,000
تومان
پارت-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
20 تیر
جمعه
160,000
تومان
21 تیر
شنبه
160,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
27 تیر
جمعه
160,000
تومان
28 تیر
شنبه
160,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
194,000
تومان
20 تیر
جمعه
194,000
تومان
21 تیر
شنبه
194,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
194,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
194,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
194,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
194,000
تومان
27 تیر
جمعه
194,000
تومان
28 تیر
شنبه
194,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
194,000
تومان
پارت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
20 تیر
جمعه
360,000
تومان
21 تیر
شنبه
360,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
27 تیر
جمعه
360,000
تومان
28 تیر
شنبه
360,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
20 تیر
جمعه
360,000
تومان
21 تیر
شنبه
360,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
27 تیر
جمعه
360,000
تومان
28 تیر
شنبه
360,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
20 تیر
جمعه
360,000
تومان
21 تیر
شنبه
360,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
27 تیر
جمعه
360,000
تومان
28 تیر
شنبه
360,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
388,000
تومان
20 تیر
جمعه
388,000
تومان
21 تیر
شنبه
388,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
388,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
388,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
388,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
388,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
388,000
تومان
27 تیر
جمعه
388,000
تومان
28 تیر
شنبه
388,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
388,000
تومان
پارت-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
علاءالدین
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
ای‌گردش
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
456,000
تومان
20 تیر
جمعه
456,000
تومان
21 تیر
شنبه
456,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
456,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
456,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
456,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
456,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
456,000
تومان
27 تیر
جمعه
456,000
تومان
28 تیر
شنبه
456,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
456,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارت اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
چای‌ساز
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار

آدرس هتل پارت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارت اصفهان

(73 نظر)
موقعیت هتل خیلی خوب است واین هتل مشکل پارکینگ دارد .
همه چی خوب بود مخصوصا کارکنان
موقعیت عالی و کارکنان بسیار خوب. اتاق کوچک بود. رستوران ساعت کاری داشت و فقط دو آیتم از منو دو سه صفحه ای رو موجود داشت.
داشت پارکینگ آشغال که من گلگیر ماشینمو اونجا مالیدم چون برداشتن پارکینگو کردن استخر ولی درکل هتل خوبی بود و موقعیت مکانی عالی داشت🤔🙃
موقعیت هتل خوبه. من از طریق سایت دو تا اتاق رزرو کردم که موقع مراجعه دیدم هر کدام در یک طبقه مجزا است آخر هم با اصرار و پیگیری خودمون اتاق عوض کردیم. امکانات اتاق همچه چیز رو باید میگفتی تا بیارند از جمله بالشت حوله و مسواک در ابتدا نبود. صبحانه بعضا محدود و نپخته بود کلا خیلی مناسب نیست
هتل نسبت به قیمتش خوب بود فقط تنها مشکلش این بود که پارکینگ نداشت .
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب، برخورد پرسنل مودبانه ودوستانه، دسترسی آسان هتل به اماکن دیدنی و خیابان چهارباغ مناسب پیاده روی، صبحانه معمولی، برخلاف نظرات بعضی مردم سر و صدای خاص و زیادی در هتل نبود و آرامش برای استراحت مهیا بود. در کل برای اقامت هتل مناسب و خوشایندی بود که تنها چند مورد منفی داشت که در ادامه گفته می شود.
نقاط ضعف:
-مشکل اصلی وجود تعداد محدود پارکینگ که تنها یک شب برای ماشین ما جا داشت و بقیه شبها باید در کوچه یا خیابان پارک میشد که به سختی جا پیدا میشد، گاه چندین بار خیابان را دور میزدیم تا بتوانیم ماشین را پارک کنیم. -از امکانات بهداشتی تنها شامپو سر وجود داشت. شامپو بدن و خمیردندان که جز امکانات اولیه است نبود. - صبحانه می توانست خیلی بهتر باشد. به عنوان مثال سوسیسها بهتر سرخ شوند ویا سیب زمینی پخت کاملتری داشته باشد. -یک مورد مشکل دار وجود شیر آب سرویس بهداشتی تقریبا در پشت توالت فرنگی بود به جای کنار آن که استفاده را سخت می کرد.
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی ملاحظه نشد
خوب بود
در کل خوب می باشد اما پارکینگ ندارد و پارک کردن جلو هتل همیشه یک معظل بزرگ است چون به سختی جا پیدا می شود.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
حوله ها باز بود بسته بندی شود
امکانات ، برخورد پرسنل و کیفیت خدمات خوب بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودیم
نقاط ضعف:
دو روز هتل بودیم استخر بدون اطلاع مسافر اجاره بود و از استخر استفاده نکردم، این خیلی بده. .
نقاط قوت:
خوبه متوسط
نقاط ضعف:
استخر مشکل داشت
هتل خوبی بود، من دوشب بیشتر اونجا نبودم ولی در مجموع هتل را خوب دیدم
هتل با توجه به قیمت و دسترسی و امکانات بسیار انتخاب خوبی است
از نظر تمیزی و برخورد کارکنان رضایت کامل داشتم .سرویس دهی رستوران هتل خوب نبود . صبحانه هم متنوع نبود
به نظر من هتل خوب و تمیزی بود ، پذیرایی خوب و معقولی داشتن ، امکانات هم خوب بود
عملکرد هتل پارت
چهار شب در این هتل اقامت داشتیم: نقاط قوت : - رفتار بسیار خوب و با ادب کارکنان - موقعیت مکانی خوب هتل (با 5 الی 10 دقیقه پیاده روی میتونید به سی و سه پل و پل خواجو و میدان امام و چهل ستون و عالی قاپو و بازار اصفهان و رستورانهای مشهور اصفهان و ... دیگه برید.) نقاط ضعف : - نور بسیار کم اتاق (اتاقی که بنده داشتم به سمت خیابان نبود و در طول روز و در صورت خاموش بودن چراغ ها تاریکی مطلق بود.) سایرموارد: - صبحانه معمولی - نظافت معمولی - امکانات معمولی - قیمت معقول با توجه به امکانات
به طور کلی کیفیت غذا خوب نبود و همچنین استخر این هتل هزینه داشت .
برخورد کارکنان مناسب، دیوار اتاق نازک و سر و صدای زیاد ، اینترنت رایگان
سلام من یک شب در این هتل اقامت داشتم.زیاد چنگی به دل نمی زد. سر و صدای زیادی از خیابان به داخل اتاقها میرسه حتی در طبقات بالا. صدای اتاقهای مجاور هم کاملا در اتاق به گوش میرسه. صبحانه کاملا معمولی بود. از همه بدتر پول آب معدنی مصرفی یخچال هم که در همه هتل ها حتی با ستاره کمتر رایگان است باید به دو برابر قیمت پرداخت کنید.
بيش از حد انتظارمون بود با توجه به سه ستاره بودن هتل سرويس دهي و نظافت بسيار خوب بود. از نظر موقعيت در يكي از نقاط بسيار خوب جهت دسترسي به نقاط ديدني اصفهان قرار داشت و پاركينگ هتل هم خوب بود و مشكل پارك ماشين نداشتيم.🙏
سرویس ها چندان تمیز نبود و پارکینگ در حد 4 الی 5 ماشین، واقع در طرح زوج و فرد
همه چیز خوب و مزدیک به مراکز دیدنیندارد
نقاط قوت:
اتاق کاملا تمیز با وسایل مرتب و تقریبا نو بود. به نسبت تعداد ستاره هتل، کیفیت صبحانه مناسب بود. رفتار پرسنل مودبانه و دوستانه بود. دسترسی به مکان های دیدنی خیلی خوب است. به نظر من کم بودن تعداد ستاره های این هتل به دلیل کوچک بودن و قرار داشتن درون کوچه می باشد. من دو بار با فاصله در این هتل اقامت داشتم و راضی بودم. از مدیریت و پرسنل هتل سپاسگزارم.
نقاط ضعف:
نکته منفی اذیت کننده ای وجود نداشت.
برخورد بسیار خوب کارکنان و سرویس صبحانه خوب
در کل هتلی متوسط میباشد سرویس بهداشتی دارای نظافت ولی لابی و راهرو های هتل و سرویس بهداشتی طبقات چندان تمیز نیست
دسترسی به اماکن تاریخی عالی، امکانات هتل مناسب، غذای خوب، برخورد عالی پرسنل، سیستم گرمایش خوب، نزدیکی به مراکز درمانی تخصصی، خلاصه اینکه دربین هتل های 3ستاره به نظرم عالی است.
فكركنم ديوارها از كاغذ بودند. بنده از تمام برنامه سفر و گفتگوهاي اتاق مجاور و حتي مقابل خبردار شدم. خسته از مسافرت رسيدي اتاق. اتاق ديگه داره تا ٢ نصف شب گزارش سفرش رو تلفني به دوست اش ميگه. ديگه نابودي مثل اينكه دقيقا نشسته كنارت اما از ساير لحاظ بد نبود در اون طبقه هم همه اتاق ها خالي باشه
اشكال اصلي در ديوارهابود. ما از تمام برنامه هاي سفر اتاق مقابل و نيز مجاور كاملا مطلع شديم. مثل اينكه در اتاق ما داشتند حرف ميزدند. خدا نصيب هيچ كافري نكنه خسته رسيدي هتل همسايه داره ساعت ١٢ شب گزارش سفر رو تلفني به خانواده اش ميده بايد صبر كني ، طرف بخوابه بعد خودت بخوابي
اصلا توصیه نمیشه نسبت ب قیمتش خیلی بالاس امکانات در حد ی هتل تک ستاره اصلا پیشنهاد نمیکنم
در کل با توجه به قیمت خوب بود، برخورد کارکنان خوب بود، خود هتل تقریبا پارکینگ ندارد ولی در نزدیکی هتل چند تا پارکینگ سرپوشیده است که می توان استفاده کرد.فضای اتاق ها هم خوب بود. دسترسی هتل به بیشتر جاهای دیدنی اصفهان خوب بود و اگر کمی اهل پیاده روی باشید می توانید بیشتر جاها را پیاده بروید ولی ایراد هتل این بود که در جای نسبتا پرترافیک شهر است و ما کلا زیاد تو ترافیک بودیم. ضمنا به رستوران شهرزاد هم نزدیک است
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود برخورد کارکنان مناسب تمیزی اتاق ها و محیط بسیار مطلوب صبحانه خیلی خوب م. قعیت مکانی عالی به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ که مشکل حادی نبود و در نزدیکی هتل جای پارک مهیا بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود برخورد کارکنان مناسب تمیزی اتاق ها و محیط بسیار مطلوب صبحانه خیلی خوب م. قعیت مکانی عالی به نسبت قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ که مشکل حادی نبود و در نزدیکی هتل جای پارک مهیا بود
با توجه به قیمت همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
خوش اخلاق بودن پرسنل هتل اهمیت دادن به نظر مسافر صبحانه عالی و کامل
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاق کیفیت پایین غذا(ناهار و شام) هتل
نقاط قوت:
تمیز بودن محیط
نقاط ضعف:
نداشتن وسایل بهداشتی مناسب مثل خمیردندان یا حوله های بسته بندی شده و نو
نقاط قوت:
صبحانه هتل بسیار خوب ومتنوع بود برخورد کار کنان بسیارخوب و محترمانه بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نبود صدای اتاق مجاور آزار دهنده بود اتاق فاقد چراغ خواب بود
نقاط قوت:
مرتب بودن همه چیز از نظافت گرفته تا برخورد پرسنل و خدمات لازم به نسبت گرید هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و حضور مسافرین عرب بی قاعده
هتل بسیار نامناسب بنا به دلایل ذیل: ۱. موقع رزرو میگن پارکینگ داره، در حالی که پارکینگ چهار پنج تا ظرفیت داره و همیشه با ماشین های خودشون پره ۲. واقع شدن در طرح ترافیک ۳. رفتار بسیار نامناسب پرسنل ۴. کوچک بودن اتاق‌ها ۵. سر و صدای اتاق‌های مجاور همیشه تو اتاقه ۶. صبحانه بسیار معمولی و هزار دلیل دیگر
در مجموع هتل نسبتاً خوبيه (نسبت به قيمت) تر و تميز بود، استخرش به راه بود، برخورد پرسنل هم مناسب بود، چندتا مورد رو خيلي راحت ميشه رفعش كرد: هتل ٣ ستاره بايد مسواك داشته باشه تو اتاق، نداشت و خواستيم آوردن، خب ميتونيد از همون اول بذاريد اما نكته ي خيلي مهم كه اميدوارم مديريت هتل به گوشش برسه صبحانه ست: در عين حال كه تنوع خوبي داره ولي اصلا كيفيت نداشت: خوراك عدس و لوبيا نپخته، نيم پز، بي مزه. خب وقتي متريال استفاده ميشه حيفه كه روي پختش دقت نشه. يخورده مزه دار بشه، چاشني بزني و پختش رو كامل كني بسيار لذيذ ميشه، چايي بدمزه بود. يا آب نجوشيده بود يا ظرف نگهداريش مناسب نبود، سوسيسش بي كيفيت بود واقعا. سيب زميني خوب نپخته بود. ما سفر كاري اومده بوديم. يه صبحونه خوب روز آدم رو ميسازه. يهورده دقت روي تهيه صبحانه خيلي تاثير ميذاره روي كيفيت پاركينگ تقريبا نداره، داخل طرح زوج و فرده
هتل بدی نبود ولی در حد یک هتل سه ستاره نبود .....صبحانه خوبی داشت...امکانات داخل اتاق کم بود مثلا خمیر دندان و مسواک نداشت...شامپو به تعداد قرار داده نشده بود...تلویزیون از نظر آنتن دهی مشکل داشت....
هتل خوبيه و امكاناتش با هزينه اي كه پرداخت مي كنيد مي ارزه فقط مشكلي كه اين هتل داره پاركينگش ظرفيتش كمه ولي بجز اين همه چيز در حد خوبه
هتل بدی نبود. کمی امکانات تصویری و تلویزیونی کم داشت و تلویزیون سیستم دیجیتالی هم نداشت.بقیه موارد مناسب بود
سلام موقعیت نسبت به جاهای دیدنی خوب بود، وای فای توی اتاق هم آنتن داشت، متاسفانه صدای خیابون و اتاقهای کناری خیلی اذیت می‌کرد، استخر که جزو امکانات هتل درج شده هزینه میگرفتن نفری 15تومن و سونای خشک و بخار هم خوب نبود، کیفیت صبحانه پایین و محدود بود، برخورد کارکنان خوب، پارکینگ جدا از هتل و آنطرف خیابان و عمومی بود. اتاق هم تمیز و مرتب بود.
نقاط قوت:
تمیزی رفتار خوب پرسنل دسترسی به نقاط دیدنی شهر
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب و قدیمی
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز گردشگری شما را بی نیاز از وسیله نقلیه خواهد کرد.صبحانه هتل در حد چهار ستاره میباشد،برخورد کارکنان عالی است.
نقاط ضعف:
تلویزیون اطاق تمام شبکه های ایران را نمیاورد،در حمام اطاق ها شامپو بدن نداشتند
نقاط قوت:
تمیز موقعیت عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ
با تشکر از پرسنل هتل ولی متاسفانه بر خلاف هتل های سه ستاره که خدمات سرویس داخل اتاق کامل است این هتل فقط جهت استحمام شامپو و صابون در اختیار میهمان قرارداد و تجهیزات دیگر از قبیل مسواک و .... در اتاق موجود نمی باشد که این هتل را در رده هتل های دو ستاره قرار می‌دهد از نظر قیمت نسبت به هتل های سه ستاره از قیمت بالاتری برخوردار می باشد و تنها مزیت مرکزیت هتل می باشد
نقاط قوت:
صبحانه فوق العاده و جاى آرام و مناسب
نقاط ضعف:
هيچ نكته بدى نداشت.
مبلغ برای تخت کودک 7 ساله پرداخت شد اما تخت داده نشد و گفتن باز باید پرداخت کنیم و بابت استخر هم که روی امکانات هتل حساب می شد ازمون مبلغ اضافه گرفتن
نقاط قوت:
محل قرارگیری نزدیک به مکان‌های دیدنی ارایه قیمت مناسب به عنوان یک هتل سه ستاره لابی و کافی‌شاپ مجزا
نقاط ضعف:
شیر آلات سرویس بهداشتی و حمام هنوز کار می‌کنند ولیکن در انتهای عمر خود به سر می‌برند و بهتر است تعویض شوند مناسب است که روکش پتوها بلندتر باشد اشکال مشترک خیلی از هتل‌های ایرانی یعنی انتقال صدا بین اتاق‌ها
هتل خوبی بود هیچ مشکلی نداشت اتاق ها بسیار خوب بود و سر و صدایی هم نبود ارامش داشتیم
همه چیز خوب رو به متوسط بود فقط کمی غذا ها مشکل داشت و سر و صدا بود اسایش کامل نداشتیم اما در کل خوب بود
نقاط قوت:
دارا بودن استخر موقعیت مکانی خوب برخورد خوب و رسیدگی به موقع به درخواست ها تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی قدیمی فشار نسبتا پایین آب کیفیت پایین و قدیمی بودن تلویزیون نبودن تلویزیون در لابی
همه چیز عالی بود اما تنها چیزی که تو ذوقمون خورد پارکینگ بود که اون هم کارکنان برطرف کردن
عالی بود نسبت به قیمت پرداخت شده خیلی هم می ارزید و خوب بود همه چیز عالی به نظر میرسید تا جایی کهه یادمونه
همه چیز خوب بود من هتل های زیادی رفتم اما این عالی بود و خوش برخورد بودن و موقعیت مکانیش هم عالی بود
همه چیز عالی بود فقط طرح ترافیک بود و اگر پارکینگ نداشتن ذکر بشه عالی میشه
شبکه ی نت خوبی نداشت وگرنه بقیه ی چیز ها خوب بود و مورد قبول بود همه چیز
همه چیز اوکی و خوب بود فقط از لحاظ موقعیت مکانی خوب نبود اونم برای اینکه توی کوچه ای بود ماشین وارد نمی شد
در کل همه چیز عالی بود مرسی از پیگیریتون واقعا خیلی خوبه که شرکت هایی مثل شما هست ازتون ممنونم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل - تمیزی اتاقها - سرویس خوب
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
اتاق مناسب بود کمی امکانات سرویس بهداشتی و حمام باید افزایش یابد لابی بسیار خوب صبحانه بسیار عالی استخر بسیار خوب
نقاط ضعف:
بزرگترین و به نظرم تنها ایراد اصلی نداشتن پارکینگ مناسب است درغیر اینصورت بسیار هتل مناسب برای اقامت میباشد
نقاط قوت:
با توجه به موقعیت مکانی خوبی که هتل پارت دارد گزینه خوبی برای اقامت است.
نقاط ضعف:
متاسفانه ظرفیت سرویس دهی میهمانان زیاد را ندارد...
نقاط قوت:
صبحانه بسيار عالى بود محيط أرام و خانوادگى بود
نقاط ضعف:
سرويس دعى كمى ضعيف بود
نقاط قوت:
تمیزی بسیار خوب صبحانه مناسب موقعیت مکانی خوب پرنسل بسیار خوب
نقاط ضعف:
کوچکی اتاق و نبود بعضی امکانات
نقاط قوت:
تقریبا هیچ نکته + نبود.
نقاط ضعف:
بیشتر شبیه یه مسافرخانه ی لوکس بود. دستگاه چای ساز بوی جلبک و لجن میداد...
نقاط قوت:
نزدیک بودن به چهارباغ و میدان امام سرویس پذیرائی بموقع و عالی و نظافت بموقع اتاقها
نقاط ضعف:
نبود استخر
نقاط قوت:
استفاده از میوه و نان تازه سنتی برای صرف صبحانه
نقاط ضعف:
فشار آب اصلا مناسب هتل نیست برخورد کارکنان رستوران خوب نیست بخصوص در نوبت شب اگر در رستوران قسمت بالای آن مخصوص صرف صبحانه است بهتر می باشد که با قرار دادن یک بنر آن را مشخص کنید نه اینکه وقتی میهمان جای خود را انتخاب کرد به بگویند که اینجا نمی تواند بنشیند سرویس قاشق و چنگال استفاده مناسب هتل نمی باشد رومیزی های رستوران تمیز نبودن منو داخل اتاق با کنو داخل رستوران مطابقت نداشتند. اگر برای صرف صبحانه میوه صرف میشود بهتر است که کارد میوه خوری در کنار آن قرار دهید و همچنین بهتر است از شیر گرم نیز برای صرف صبحانه استفاده شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارت اصفهان

مهمانان هتل پارت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.