هتل ملل اصفهان

اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، حد فاصل میدان انقلاب و پل فردوسی
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل ملل اصفهان
هتل سه ستاره ملل در شهر تاریخی اصفهان بين سی و سه پل و پل فردوسی واقع گردیده است. این هتل در سال 1381 در 6 طبقه تاسیس شده، فاصله آن تا مراکز تاریخی شهر به خصوص سی و سه پل بسیار کم می باشد. هتل ملل با کادری مجرب و خدماتی عالی آماده پذیرایی از میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ملل اصفهان
ملل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
197,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
197,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
197,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
197,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
197,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
197,000
تومان
22 آذر
جمعه
197,000
تومان
23 آذر
شنبه
197,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
197,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
197,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
197,000
تومان
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
ملل-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
309,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
309,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
309,000
تومان
22 آذر
جمعه
309,000
تومان
23 آذر
شنبه
309,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
309,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
309,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
309,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
310,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
ملل-اناق دو تخته توئین
اناق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
ملل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
377,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
377,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
377,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
377,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
377,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
377,000
تومان
22 آذر
جمعه
377,000
تومان
23 آذر
شنبه
377,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
377,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
377,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
377,000
تومان
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
395,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
علاءالدین
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
395,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
ملل-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
460,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
22 آذر
جمعه
460,000
تومان
23 آذر
شنبه
460,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
488,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
488,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
488,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
488,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
488,000
تومان
22 آذر
جمعه
488,000
تومان
23 آذر
شنبه
488,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
488,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
488,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
488,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملل اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتشنشانی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
محلی برای نشستن
خدمات ترانسفر پولي
کپسول آتشنشانی در راهرو
نمای دریاچه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل ملل اصفهان

(19 نظر)
من از راه شیراز یک شب اومدم اینجا. اولا هتلهای اصفهان جزو بدترین هتلهای ایران هستش. چه برسه سه ستاره هاش. کسایی که همیشه هتل 4 و 5 میرن این هتل رو ببینند بدجور تو ذوقشون میزنه. اتاقهای قدیمی. پرسنل که اصلا اداب مهمان نوازی رو رعایت نمیکردند. صدای اتاقهای کناری قشنگ تو اتاق ما بود. به حدی که من ساعت 5 صبح با صدای صحبت اتاق کناری بیدار شدم. اونایی که میگن هتل خوبی بود و عالی و فلان. هتل خوب ندیدند. من شیراز هتل ارزونتر از اینجا رفتم 4 ستاره که چند لول بالاتر از این هتل بود. بهتره اصفهانیا فکری به حال هتلاشون بکنند.
هتل تمیز و قشنگ مدیریت خوب و پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق از ویژگیهای برجسته ی این هتل هستنکته ی منفی در این هتل وجود ندارد
هتلی عالی ودلنشین و پرسنلی خوب و محورم
کیفیت پذیرایی و نظافت عالی بود
هتل در حد یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
متوسط بود
با سلام متاسفانه هتل چند مشکل بزرگ داشت. با توجه به گرم شدن هوا هنوز سیستم های سرمایش راه اندازی نشده بود و کلا تهویه مناسبی نداشت. سرویس های بهداشتی هم کلا تهویه نداشت. امکانات هتل بسیار ضعیف و در حد یک هتل سه ستاره نبود. نظافت هم در خیلی سطحی رعایت می شد. برخورد پرسنل هم مناسب نبود. اندازه اتاق ها بسیار کوچک لابی مانند یک رستوران بین راهی بود. خدمات ارائه شده حتی شامل دمپاییی روفرشی یک بار مصرف و بطری آب روزانه و صابون مایع نمی شد. در مقایسه با هتل های دیگر سه ستاره اصفهان از کیفیت بسیار پایین تری برخوردار است.
صبحانه اش عالی بود ولی هیچ چیز دیگرش خوب نبود
هتل در یک مکان بسیار پر سر و صدا است و در زمانی که‌ من حضور داشتم تهویه هتل خراب بود
برخورد پرسنل خوب بود، اتاق ها بد نبود ولی کاملا تمیز بود،غذا و صبحانه معمولی
هتل خوبی‌ بود و در سفر بعدی به ایران و اصفهان بازهم به این هتل خواهم آمد
کلا بد نبود
وضعیت عالی
با عرض سلام و تشکر از پیگیری شما متاسفانه ارزش این هتل نسبت به قیمت آن پایین است و اتاق کوچک کیفیت غذای پایین از نقاط ضعف این هتل می باشد.
اینترنت سرعتش پایین بود و مشکل قطع و وصلی داشت اما در مجموع برای یک هتل 3 ستاره خوب بود
خوب
سرویس دهی مناسب بود و رفتار پرسنل کاملا مودبانه تنها مشکل عدم وجود سرویس دهی ناهار در هتل بود در کل به اندازه هتل سه ستاره باید انتظار داشت نه بیشتر
اتاق دو نفره کوچک 3 در 4رستوران غذای جالبی نداشت.صبحانه خوب بود.محیط تمیز ولی وسایل کهنه بود.پارکینگ در یک ساختمان نیمه کاره بود.پرسنل خوش برخورد.نزدیک به مرکز شهر
مكان بسيار خوب و عالي در كنار درياچه زاينده رود مرتب و تميز با كادري مهربان و مودب .به ما كه خوش گذشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.