هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ملک اصفهان

ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
194,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
194,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
194,000
تومان
20 تیر
جمعه
194,000
تومان
21 تیر
شنبه
194,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
194,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
194,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
194,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
194,000
تومان
27 تیر
جمعه
194,000
تومان
ای‌گردش
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
20 تیر
جمعه
195,000
تومان
21 تیر
شنبه
195,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
27 تیر
جمعه
195,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
علاءالدین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
238,000
تومان
20 تیر
جمعه
238,000
تومان
21 تیر
شنبه
238,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
238,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
238,000
تومان
27 تیر
جمعه
238,000
تومان
ای‌گردش
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
20 تیر
جمعه
239,000
تومان
21 تیر
شنبه
239,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
27 تیر
جمعه
239,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
20 تیر
جمعه
239,000
تومان
21 تیر
شنبه
239,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
27 تیر
جمعه
239,000
تومان
علاءالدین
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
20 تیر
جمعه
249,000
تومان
21 تیر
شنبه
249,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
27 تیر
جمعه
249,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
20 تیر
جمعه
295,000
تومان
21 تیر
شنبه
295,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
27 تیر
جمعه
295,000
تومان
ای‌گردش
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
20 تیر
جمعه
297,000
تومان
21 تیر
شنبه
297,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
297,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
297,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
27 تیر
جمعه
297,000
تومان
علاءالدین
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
20 تیر
جمعه
297,000
تومان
21 تیر
شنبه
297,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
297,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
297,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
27 تیر
جمعه
297,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
20 تیر
جمعه
297,000
تومان
21 تیر
شنبه
297,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
297,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
297,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
297,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
297,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
297,000
تومان
27 تیر
جمعه
297,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
سالن اجتماعات
لاندري
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سیستماعلامحریق
مینیبار
چای خانه سنتی
نماز خانه
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(19 نظر)
با‌تخفیف‌ هتل خوبی بود
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
خیلی خیلی عالی بود تشکر میکنم از همه پرسنل محترم هتل انشاالله در سایه امام زمان سالم و تندرست باشند. از مدیر محترم هتل کمال تشکر و قدر دانی دارم. امیدوارم خیر و برکت هتل برای شما افزون گردد.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود پنجره اتاق اصلا به محوطه خوبی باز نمیشد
به نظرم فقط در تخفیف بالای ۵۰ درصد ارزش داره...
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
خیلی خوب بود مکان مناسبی هستش
خیلی شیک و تمیز و در مکان و فضای عالیصبحانه تنوع نداشت
هتل خوبی بود، برخورد پرسنل گرم و صمیمی بود نظافت هتل خوب بود صبحانه خیلی تنوعی نداشت اما در کل به نسبت یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
نظری ندارم
هتل ضعیف بود. اتاق ها دلگیر با امکانات ضعیف,. صبحانه خیلی ضعیف، تهویه خیلی بد. امکانات در حد هتل نبود.همه وسایل و امکاناتش قدیمی و مستعمل بود.
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ملک اصفهان

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.