هتل ملک اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک شمالی
2.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل ملک اصفهان

هتل دو ستاره ملک در ۳ طبقه و ۳۰ اتاق در قلب شهر اصفهان واقع شده است، این هتل راحتی و آسایش شرق را با پیشرفت و نوآوری غرب در هم آمیخته و امکانات قابل توجهی را جهت رفاه مسافران گرامی فراهم نموده است. هتل ملک واقع در كنار آثار باستاني اصفهان ، اوقات خوشی را برای میهمانان امکان پذیر می سازد. لازم به ذکر است نرخ های اعلام شده مخصوص میهمانان ایرانی می باشد و نرخ برای میهمانان خارجی متفاوت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ملک اصفهان
ملک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ملک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
علاءالدین
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
192,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
192,000
تومان
4 بهمن
جمعه
192,000
تومان
5 بهمن
شنبه
192,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
192,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
192,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
192,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
192,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
192,000
تومان
11 بهمن
جمعه
192,000
تومان
12 بهمن
شنبه
192,000
تومان
ایران هتل آنلاین
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
224,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
224,000
تومان
4 بهمن
جمعه
224,000
تومان
5 بهمن
شنبه
224,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
224,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
224,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
224,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
224,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
224,000
تومان
11 بهمن
جمعه
224,000
تومان
12 بهمن
شنبه
224,000
تومان
جاباما
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
261,000
تومان
4 بهمن
جمعه
261,000
تومان
5 بهمن
شنبه
261,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
261,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
261,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
261,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
261,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
261,000
تومان
11 بهمن
جمعه
261,000
تومان
12 بهمن
شنبه
261,000
تومان
ملک-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
جمعه
190,000
تومان
12 بهمن
شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
224,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
224,000
تومان
4 بهمن
جمعه
224,000
تومان
5 بهمن
شنبه
224,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
224,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
224,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
224,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
224,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
224,000
تومان
11 بهمن
جمعه
224,000
تومان
12 بهمن
شنبه
224,000
تومان
ملک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
4 بهمن
جمعه
242,000
تومان
5 بهمن
شنبه
242,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
242,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
242,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
242,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
11 بهمن
جمعه
242,000
تومان
12 بهمن
شنبه
242,000
تومان
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
4 بهمن
جمعه
242,000
تومان
5 بهمن
شنبه
242,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
242,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
242,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
242,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
11 بهمن
جمعه
242,000
تومان
12 بهمن
شنبه
242,000
تومان
علاءالدین
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
4 بهمن
جمعه
242,000
تومان
5 بهمن
شنبه
242,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
242,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
242,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
242,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
11 بهمن
جمعه
242,000
تومان
12 بهمن
شنبه
242,000
تومان
هتل یار
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
4 بهمن
جمعه
242,000
تومان
5 بهمن
شنبه
242,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
242,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
242,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
242,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
242,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
242,000
تومان
11 بهمن
جمعه
242,000
تومان
12 بهمن
شنبه
242,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
265,000
تومان
12 بهمن
شنبه
265,000
تومان
جاباما
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
329,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
329,000
تومان
4 بهمن
جمعه
329,000
تومان
5 بهمن
شنبه
329,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
329,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
329,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
329,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
329,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
329,000
تومان
11 بهمن
جمعه
329,000
تومان
12 بهمن
شنبه
329,000
تومان
ملک-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
جمعه
300,000
تومان
5 بهمن
شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
جمعه
300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
جمعه
300,000
تومان
5 بهمن
شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
جمعه
300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
جمعه
300,000
تومان
5 بهمن
شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
جمعه
300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
300,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
4 بهمن
جمعه
300,000
تومان
5 بهمن
شنبه
300,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
11 بهمن
جمعه
300,000
تومان
12 بهمن
شنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
4 بهمن
جمعه
320,000
تومان
5 بهمن
شنبه
320,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
11 بهمن
جمعه
320,000
تومان
12 بهمن
شنبه
320,000
تومان
جاباما
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
4 بهمن
جمعه
397,000
تومان
5 بهمن
شنبه
397,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
397,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
397,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
397,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
397,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
397,000
تومان
11 بهمن
جمعه
397,000
تومان
12 بهمن
شنبه
397,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ملک اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل ملک اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ملک اصفهان

(18 نظر)
نقاط قوت:
عالی و ایده آل بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
خیلی خیلی عالی بود تشکر میکنم از همه پرسنل محترم هتل انشاالله در سایه امام زمان سالم و تندرست باشند. از مدیر محترم هتل کمال تشکر و قدر دانی دارم. امیدوارم خیر و برکت هتل برای شما افزون گردد.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نسبت به قیمت عالی هست. مناسب سفر خانوادگی
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود پنجره اتاق اصلا به محوطه خوبی باز نمیشد
به نظرم فقط در تخفیف بالای ۵۰ درصد ارزش داره...
برخورد پرسنل خوب بود ولی امکانات هتل و تمیزی و نو بودن با توجه به سه ستاره بودن ضعیف بود صبحانه هم ضعیف بود ولی قیمتش با تخفیف خوب بود
برخورد پرسنل مناسب اما شرایط اتاق نا مناسب بود. تاریک و فاقد تهویه و وسایل نسبتا مستعمل
خیلی خوب بود مکان مناسبی هستش
خیلی شیک و تمیز و در مکان و فضای عالیصبحانه تنوع نداشت
هتل خوبی بود، برخورد پرسنل گرم و صمیمی بود نظافت هتل خوب بود صبحانه خیلی تنوعی نداشت اما در کل به نسبت یک هتل سه ستاره خیلی خوب بود
نظری ندارم
هتل ضعیف بود. اتاق ها دلگیر با امکانات ضعیف,. صبحانه خیلی ضعیف، تهویه خیلی بد. امکانات در حد هتل نبود.همه وسایل و امکاناتش قدیمی و مستعمل بود.
اتاق ما پنجره نداشت و کمی دلگیر بود صبحانه خیلی ضعیف بود اما اتاق بسیار تمیز بود و رفتار پرسنل بسیار خوب بود
اتاق ها نياز به باز سازي و رسيدگي دارند مخصوصا سرويس ها
بیشتر اتاقها پنجره ندارند . صبحانه بسیار ضعیف
کلا متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل ملک اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ملک اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ملک اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ملک اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ملک اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.