هتل جهانگردی ماهان اصفهان

اصفهان، میدان بزرگمهر، چهاراه نورباران، خیابان 22 بهمن
3.5
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی ماهان اصفهان
هتل سه ستاره جهانگردی ماهان در سال ۱۳۸۹ در شرق شهر اصفهان و در مجاورت اتوبان های اصلی شهر ( شهید آقا بابایی و صیاد شیرازی) افتتاح شده است که بدین ترتیب دسترسی بسیار سریع و آسان به سطح شهر اصفهان بدون مشکل ترافیکی را امکان پذیر نموده است. این هتل فاصله بسیار کمی تا فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، نمایشگاه بین المللی اصفهان، مراکز درمانی – تجاری و ابنیه تاریخی دارد. همچنین این هتل یکی از شیک ترین و زیباترین هتل های اصفهان می باشد و با امکانات مدرن پذیرای میهمانان گرامی است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی ماهان
جهانگردی ماهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی ماهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
26 مهر
جمعه
240,000
تومان
27 مهر
شنبه
240,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
26 مهر
جمعه
250,000
تومان
27 مهر
شنبه
250,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
26 مهر
جمعه
250,000
تومان
27 مهر
شنبه
250,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
26 مهر
جمعه
250,000
تومان
27 مهر
شنبه
250,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
26 مهر
جمعه
250,000
تومان
27 مهر
شنبه
250,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
جهانگردی ماهان-اتاق سه  تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
26 مهر
جمعه
315,000
تومان
27 مهر
شنبه
315,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
26 مهر
جمعه
323,000
تومان
27 مهر
شنبه
323,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
323,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
323,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
26 مهر
جمعه
323,000
تومان
27 مهر
شنبه
323,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
323,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
323,000
تومان
اسنپ تریپ
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
26 مهر
جمعه
323,000
تومان
27 مهر
شنبه
323,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
323,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
323,000
تومان
ایران هتل آنلاین
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
26 مهر
جمعه
323,000
تومان
27 مهر
شنبه
323,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
323,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
323,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
26 مهر
جمعه
325,000
تومان
27 مهر
شنبه
325,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
325,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
325,000
تومان
جهانگردی ماهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
26 مهر
جمعه
376,000
تومان
27 مهر
شنبه
376,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
26 مهر
جمعه
376,000
تومان
27 مهر
شنبه
376,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
اسنپ تریپ
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
26 مهر
جمعه
376,000
تومان
27 مهر
شنبه
376,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
ایران هتل آنلاین
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
26 مهر
جمعه
376,000
تومان
27 مهر
شنبه
376,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
376,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
376,000
تومان
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
26 مهر
جمعه
385,000
تومان
27 مهر
شنبه
385,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
26 مهر
جمعه
395,000
تومان
27 مهر
شنبه
395,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی ماهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل جهانگردی ماهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی ماهان اصفهان

(40 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
قیمت هتل مناسب بود اناق ها بزرگ بود رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود صبحانه بهتر از یک هتل سه ستاره بود
نقاط ضعف:
از مراکز اصلی تفریحی و تاریخی دور بود
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود که به اجبار تعویض کردن
ما چند روز پیش این هتل را از طریق اسنپ تریپ رزرو کردیم و اونجا اقامت داشتیم ،فقط میتونم بگم عالی بود و کیفیت خدمات واقعا بیشتر از هتل دو ستاره بود،پرسنل بسیار مودب و محترم...نظافت اتاق بسیار خوب...محل هتل و دسترسی عالی و تنوع صبحانه خوب و قابل قبول بود، فقط یکم سیستم خنک کننده میتونست بهتر باشه ولی بازم قابل قبول بود و مطمئنا در سفرهای بعدی بازهم این هتل را انتخاب میکنم...با تشکر از اسنپ تریپ
Smoking room نداشت!
متاسفانه خوب نیست
صبحانه عالی وبدون نقص برخورد پرسنل عالی وای فای ضعیف اصلا بگیم نبود بهتره نظافت اتاقها خوب برای نظافت باید بهشون بگید که انجام بدن بدون هماهنگی وارد نمیشن پارکینگ محدود بود وکلا میشه گفت نداشت آبجوش و چای هر وقت اراده کنید دردسترس بود کلا رستوران همیشه درش باز بود کلا باتوجه به قیمت نسبت به هتلهای دیگه من پیشنهادش میکنم .خرداد ۹۸ اونجا بودیم هتل اوکی هست نزدیک باغ گلها باغ غدیر وبقیه مکانها با خودرو ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زمان میبرد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پذیرش خوب به موقع
نقاط ضعف:
وسایل مستعمل گرانی بالا با توجه به کیفیت امکانات معمولی
هتل خوب و تمیزی بود من در زمان شلوغی رزرو داشتم همه چیز خوب بود فقط مشکل پارکینگ داشت که محدود بودبرخورد پرسنل خوب بود
همه چیز خوب بود به جز پارکینگ
من از همه چی راضی بودم ، فقط صبحانه معمولی بود.
سرویس ضعیف هنگام ورود. پارکینگ محدود. صبحانه ضعیف در فضای نامناسب که امکان رفت و آمد و نشستن میهمانان مشکل است. دستگاه تهویه کار نمی کند. فقط 1 آسانسور با ظرفیت محدود دارد که زمان انتظار را زیاد می کند. اتاق نسبتا تمیز. سر و صدای زیاد.
فقط برای یک بار
نقاط قوت:
برخورد عالی پذیرش و پرسنل.اتاق و سرویس تمیز و بهداشتی
نقاط ضعف:
نکته منفی ، فقط نداشتن پارکینگ کافی
خوب
صبحانه فقط پنیرو کره و مربا با حلوا بود، وقتی صبحانه مون تموم شد متوجه شدیم که هر کس تخم مرغ میخواد باید به اشپز بگه... از قهوه هم خبری نبود.. هتل تمیز و آروم و پرسنل مودب بودند... wifi اونقد ضعیف بود که داخل اتاق قابل استفاده نبود... و همه لای در اسانسور میموندند
هتل خوبی بود اتاق ها تمیز و از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود صبحانه ساده بسیار ساده و در زمان شلوغی رستوران جای کافی نداشت برخورد کارکنان خوب بود و من این هتل را با توجه به قیمتش پیشنهاد می کنم
راضی نبودم و دوباره انتخابش نمیکنم
همه چیز خیلی خوب بود و پیشنهاد رزرو حتی پیشنهاد شماره اتاق ما رو پذیرفتن، برخورد کارکنان خیلی خوب بود، فقط محدودیت پارکینگ داشت.
برخورد پرسنل خوب.پارکینگ کم دارد.هر کس زودتر برسه پارکینگ داره.اتاقها کم نور و کوچک.صدای اتاقهای اطراف بگوش میرسه ظاهرا یادشون رفته عایق بندی کنند‌.صبحانه بسیار کم هست بصورتی که باید برید بیرون چیزی بخورید.رستوران کوچک بصورتی که باید برای صبحانه صف بایستید.شارژ صبحانه ضعیف. نکته مثبت تمییز بودن و نوساز بودن هتل هست‌
همه چیز از یک هتل دو ستاره بهتر بود به جز پارکینگ. البته از رستوران استفاده نکردیم. دسترسی ،برخورد و نظافت خوب بود.
متوسط
قیمت مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، تمیزی اتاق ملحفه سرویس حمام و درکل نظافت عالی، بدون‌ سر و صدا و آرامش خوب، قیمت مناسب اقامت، موقعیت مناسب هتل به دور از شلوغی اما دسترسی خوب، حتما پیشنهاد میشه من دوبار اقامت داشتم تو این هتل واقعا فراتر از سه ستاره هست
نقاط قوت:
۱ برخورد بسیار محترمانه و دوستانه کارکنان پذیرش ،رستوران،خانه داری و ... ۲ تهویه مناسب اتاق و سرويس ۳ کمک به مسافران که دارای مشکل خاصی از قبیل تمدید اتاق یا ...
نقاط ضعف:
۱ نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی در بعضی از اتاق ها ۲ به گوش رسیدن صدای افراد مستقر در اتاق بغل
پارکینگ کوچک است
نقاط قوت:
موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
تنوع کم غذا در رستوران
هتل خوبی بود ولی رزروشن هتل هیچ اهمیت و ارزشی برای مسافر قائل نبود و سرویس دهی بسیار ضعیف بود. آسانسور هتل که فاجعه بود. هر روز چند نفر لای در میموندن
هتل خوب و تمیزی بود ،پارکینگ محدود بود،صبحانه خیلی مفصل نبود، اتاق را به ما با کمی تاخیر تحویل دادند بقیه موارد خیلی خوب بود،تمیزی هتل،گرمایش، برخورد پرسنل،دسترسی به هتل و ... بطور کلی با توجه به قیمت آن خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
تلاش مدیریت هتل و پرسنل برای رضایت مسافرین برخورد محترمانه پرسنل و خدمتکاران منوی صبحانه نسبت به درجه هتل خوب
نقاط ضعف:
تعداد پارکینگ کم نقص درب آسانسور به هنگام باز و بست
یکی از مشکلات نبود پارکینگ بود و مشکل دوم شیشه قدی برای درب سرویس!!
برخورد پرسنل ، رسیدگی و خدمات عالی بود
هتل خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
نکته منفی نداشت همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
اتاقها تمیز و خوب. نظافت قابل قبول. دور از یروصدا. قیمت متعادل
نقاط ضعف:
در بدو ورود ما علیرغم این که جلوتر در انتظار آماده شدن اتاق بودیم ولی در همین حین یک اتوبوس جهانگرد عرب آمدند. کارکنان پذیرش بدون رعایت نوبت و تقدم ما که فقط یک خانواده بودیم شروع به استفرار تازه واردین کردند مجبور شدم با اعتراض و بگومگو اتاق را با تاخیر بیش از یک ساعت تحویل بگیرم.
نقاط قوت:
کیفیت غذاها و‌پذیرایی پرنسل عالی بود.موقعیت هتل هم خیلی خوب بود.نظافت اتاق ها و هتل هم حرف نداشت.
نقاط ضعف:
تنها نکته ی منفی که من از هتل دیدم وضعیت تلویزیون و اینجور چیزا بود.
نقاط قوت:
هتل دنج و آرام و زیبایی بود امکانات در حد متوسط بود و هرچیزی که نیاز بود وجود داشت. سرویس و حمام تمیز بود صبحانه بسیار خوشمزه و با برنامه ی خوب
نقاط ضعف:
متاسفانه جای پارک کافی در پارکینگ برای همه ی مهمانها وجود نداشت و ما مجبور بودیم در خیابان پارک کنیم. به نسبت سه ستاره بودن و امکانات قیمت زیاد است
اگر قصد سفر کاری به اصفهان را دارید و نمیخواهید هزینه اقامت شما زیاد شود به این مسافر خانه تشریف ببرید. هتل خیلی معمولی که در مقایسه با بقیه سه ستاره ها چندان تمیز نیست.
این هتل در بهترین منطقه قرار گرفته و برای سفرهای کاری فوق العاده است.
نقاط قوت:
برخورد خوب-تمیزی کل هتل -امکانات سیستم گرمایشی فوقالعاده
نقاط ضعف:
نکته منفی به خاطر ندارم
نقاط قوت:
برخورد مثبت پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.