هتل جهانگردی ماهان اصفهان

اصفهان، میدان بزرگمهر، چهاراه نورباران، خیابان 22 بهمن
3.5
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی ماهان اصفهان

هتل سه ستاره جهانگردی ماهان در سال ۱۳۸۹ در شرق شهر اصفهان و در مجاورت اتوبان های اصلی شهر ( شهید آقا بابایی و صیاد شیرازی) افتتاح شده است که بدین ترتیب دسترسی بسیار سریع و آسان به سطح شهر اصفهان بدون مشکل ترافیکی را امکان پذیر نموده است. این هتل فاصله بسیار کمی تا فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، نمایشگاه بین المللی اصفهان، مراکز درمانی – تجاری و ابنیه تاریخی دارد. همچنین این هتل یکی از شیک ترین و زیباترین هتل های اصفهان می باشد و با امکانات مدرن پذیرای میهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی ماهان اصفهان

جهانگردی ماهان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی ماهان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
هتل یار
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
جاباما
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
262,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
262,000
تومان
20 تیر
جمعه
262,000
تومان
21 تیر
شنبه
262,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
262,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
262,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
262,000
تومان
27 تیر
جمعه
262,000
تومان
28 تیر
شنبه
262,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
269,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
269,000
تومان
20 تیر
جمعه
269,000
تومان
21 تیر
شنبه
269,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
269,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
269,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
269,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
269,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
269,000
تومان
27 تیر
جمعه
269,000
تومان
28 تیر
شنبه
269,000
تومان
جهانگردی ماهان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
ای‌گردش
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
هتل یار
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
جهانگردی ماهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
20 تیر
جمعه
339,000
تومان
21 تیر
شنبه
339,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
339,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
339,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
339,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
27 تیر
جمعه
339,000
تومان
28 تیر
شنبه
339,000
تومان
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
20 تیر
جمعه
339,000
تومان
21 تیر
شنبه
339,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
339,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
339,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
339,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
27 تیر
جمعه
339,000
تومان
28 تیر
شنبه
339,000
تومان
جاباما
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
20 تیر
جمعه
339,000
تومان
21 تیر
شنبه
339,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
339,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
339,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
339,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
27 تیر
جمعه
339,000
تومان
28 تیر
شنبه
339,000
تومان
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
20 تیر
جمعه
339,000
تومان
21 تیر
شنبه
339,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
339,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
339,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
339,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
339,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
27 تیر
جمعه
339,000
تومان
28 تیر
شنبه
339,000
تومان
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
20 تیر
جمعه
340,000
تومان
21 تیر
شنبه
340,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
340,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
27 تیر
جمعه
340,000
تومان
28 تیر
شنبه
340,000
تومان
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
20 تیر
جمعه
345,000
تومان
21 تیر
شنبه
345,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
27 تیر
جمعه
345,000
تومان
28 تیر
شنبه
345,000
تومان
جهانگردی ماهان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
ای‌گردش
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
ایران مارکوپولو
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
417,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
417,000
تومان
20 تیر
جمعه
417,000
تومان
21 تیر
شنبه
417,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
417,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
417,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
417,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
417,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
417,000
تومان
27 تیر
جمعه
417,000
تومان
28 تیر
شنبه
417,000
تومان
علاءالدین
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
425,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
425,000
تومان
20 تیر
جمعه
425,000
تومان
21 تیر
شنبه
425,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
425,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
425,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
425,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
425,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
425,000
تومان
27 تیر
جمعه
425,000
تومان
28 تیر
شنبه
425,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی ماهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خانه داری 24 ساعته
انگلیسی
آنتن مرکزی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی ماهان اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی ماهان اصفهان

(50 نظر)
اتاقای تمیز و صبحانه معمولی
کیفیت خدمات و اتاق مناسب بودند
افتضاح ترین سرویس دهی و برخورد بسیار بد کارکنان هتلخاطره ی بسیار مزخرفی از این هتل دارم حیف یک ستاره
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
من یکشب میهمان این هتل بودم واز نهار این هتل استفاده‌ کردم هتل خوبی بود و برخورد ریسپشن بسیار عالی فقط تنها ایراد اون سنگ توالت فرنگی با توجه که قدیمی هست مخزن اب اون درب نداشت ویکم جرم داشت که میشه اونو جرم زدایی کرد در کل راضی بودم و به دیگران توصیه میکنم از خدمات این هتل استفاده کنند.
اتاق تمیز، برخورد خوبه پرسنل
نقاط قوت:
قیمت هتل مناسب بود اناق ها بزرگ بود رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود صبحانه بهتر از یک هتل سه ستاره بود
نقاط ضعف:
از مراکز اصلی تفریحی و تاریخی دور بود
هتل خوب ولی بدون پارکینگ مناسب
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
نظافت اتاق اصلا خوب نبود که به اجبار تعویض کردن
ما چند روز پیش این هتل را از طریق اسنپ تریپ رزرو کردیم و اونجا اقامت داشتیم ،فقط میتونم بگم عالی بود و کیفیت خدمات واقعا بیشتر از هتل دو ستاره بود،پرسنل بسیار مودب و محترم...نظافت اتاق بسیار خوب...محل هتل و دسترسی عالی و تنوع صبحانه خوب و قابل قبول بود، فقط یکم سیستم خنک کننده میتونست بهتر باشه ولی بازم قابل قبول بود و مطمئنا در سفرهای بعدی بازهم این هتل را انتخاب میکنم...با تشکر از اسنپ تریپ
Smoking room نداشت!
متاسفانه خوب نیست
صبحانه عالی وبدون نقص برخورد پرسنل عالی وای فای ضعیف اصلا بگیم نبود بهتره نظافت اتاقها خوب برای نظافت باید بهشون بگید که انجام بدن بدون هماهنگی وارد نمیشن پارکینگ محدود بود وکلا میشه گفت نداشت آبجوش و چای هر وقت اراده کنید دردسترس بود کلا رستوران همیشه درش باز بود کلا باتوجه به قیمت نسبت به هتلهای دیگه من پیشنهادش میکنم .خرداد ۹۸ اونجا بودیم هتل اوکی هست نزدیک باغ گلها باغ غدیر وبقیه مکانها با خودرو ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زمان میبرد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پذیرش خوب به موقع
نقاط ضعف:
وسایل مستعمل گرانی بالا با توجه به کیفیت امکانات معمولی
هتل خوب و تمیزی بود من در زمان شلوغی رزرو داشتم همه چیز خوب بود فقط مشکل پارکینگ داشت که محدود بودبرخورد پرسنل خوب بود
همه چیز خوب بود به جز پارکینگ
من از همه چی راضی بودم ، فقط صبحانه معمولی بود.
سرویس ضعیف هنگام ورود. پارکینگ محدود. صبحانه ضعیف در فضای نامناسب که امکان رفت و آمد و نشستن میهمانان مشکل است. دستگاه تهویه کار نمی کند. فقط 1 آسانسور با ظرفیت محدود دارد که زمان انتظار را زیاد می کند. اتاق نسبتا تمیز. سر و صدای زیاد.
اصلا هتل مناسبی نیست. آشپز یک نفر. اتاق تحویل دهنده یک نفر. مدیریت بسیار ضعیف. صبحانه. و رستوران بسیار بسیار ضعیف. اصلا پیشنهاد نمیکنم به هیچ عنوان.
فقط برای یک بار
نقاط قوت:
برخورد عالی پذیرش و پرسنل.اتاق و سرویس تمیز و بهداشتی
نقاط ضعف:
نکته منفی ، فقط نداشتن پارکینگ کافی
افتضاح لابی من و گارسون و مسول تاسیسات یک نفر مدیریت میخواد با ۴ نفر هتل بچرخونه خانه داری بسیار بسیار ضعیف حوله و ملافه ها تعویض نشده از مهمان قبلی مونده بود پر مو بود
خوب
صبحانه فقط پنیرو کره و مربا با حلوا بود، وقتی صبحانه مون تموم شد متوجه شدیم که هر کس تخم مرغ میخواد باید به اشپز بگه... از قهوه هم خبری نبود.. هتل تمیز و آروم و پرسنل مودب بودند... wifi اونقد ضعیف بود که داخل اتاق قابل استفاده نبود... و همه لای در اسانسور میموندند
هتل خوبی بود اتاق ها تمیز و از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود صبحانه ساده بسیار ساده و در زمان شلوغی رستوران جای کافی نداشت برخورد کارکنان خوب بود و من این هتل را با توجه به قیمتش پیشنهاد می کنم
راضی نبودم و دوباره انتخابش نمیکنم
همه چیز خیلی خوب بود و پیشنهاد رزرو حتی پیشنهاد شماره اتاق ما رو پذیرفتن، برخورد کارکنان خیلی خوب بود، فقط محدودیت پارکینگ داشت.
برخورد پرسنل خوب.پارکینگ کم دارد.هر کس زودتر برسه پارکینگ داره.اتاقها کم نور و کوچک.صدای اتاقهای اطراف بگوش میرسه ظاهرا یادشون رفته عایق بندی کنند‌.صبحانه بسیار کم هست بصورتی که باید برید بیرون چیزی بخورید.رستوران کوچک بصورتی که باید برای صبحانه صف بایستید.شارژ صبحانه ضعیف. نکته مثبت تمییز بودن و نوساز بودن هتل هست‌
همه چیز از یک هتل دو ستاره بهتر بود به جز پارکینگ. البته از رستوران استفاده نکردیم. دسترسی ،برخورد و نظافت خوب بود.
متوسط
قیمت مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، تمیزی اتاق ملحفه سرویس حمام و درکل نظافت عالی، بدون‌ سر و صدا و آرامش خوب، قیمت مناسب اقامت، موقعیت مناسب هتل به دور از شلوغی اما دسترسی خوب، حتما پیشنهاد میشه من دوبار اقامت داشتم تو این هتل واقعا فراتر از سه ستاره هست
هتل خوب و اقتصادی . تمیز و خوش برخورد
نقاط قوت:
۱ برخورد بسیار محترمانه و دوستانه کارکنان پذیرش ،رستوران،خانه داری و ... ۲ تهویه مناسب اتاق و سرويس ۳ کمک به مسافران که دارای مشکل خاصی از قبیل تمدید اتاق یا ...
نقاط ضعف:
۱ نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی در بعضی از اتاق ها ۲ به گوش رسیدن صدای افراد مستقر در اتاق بغل
پارکینگ کوچک است
نقاط قوت:
موقعیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
تنوع کم غذا در رستوران
هتل خوبی بود ولی رزروشن هتل هیچ اهمیت و ارزشی برای مسافر قائل نبود و سرویس دهی بسیار ضعیف بود. آسانسور هتل که فاجعه بود. هر روز چند نفر لای در میموندن
هتل خوب و تمیزی بود ،پارکینگ محدود بود،صبحانه خیلی مفصل نبود، اتاق را به ما با کمی تاخیر تحویل دادند بقیه موارد خیلی خوب بود،تمیزی هتل،گرمایش، برخورد پرسنل،دسترسی به هتل و ... بطور کلی با توجه به قیمت آن خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
تلاش مدیریت هتل و پرسنل برای رضایت مسافرین برخورد محترمانه پرسنل و خدمتکاران منوی صبحانه نسبت به درجه هتل خوب
نقاط ضعف:
تعداد پارکینگ کم نقص درب آسانسور به هنگام باز و بست
یکی از مشکلات نبود پارکینگ بود و مشکل دوم شیشه قدی برای درب سرویس!!
برخورد پرسنل ، رسیدگی و خدمات عالی بود
هتل خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
نکته منفی نداشت همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
اتاقها تمیز و خوب. نظافت قابل قبول. دور از یروصدا. قیمت متعادل
نقاط ضعف:
در بدو ورود ما علیرغم این که جلوتر در انتظار آماده شدن اتاق بودیم ولی در همین حین یک اتوبوس جهانگرد عرب آمدند. کارکنان پذیرش بدون رعایت نوبت و تقدم ما که فقط یک خانواده بودیم شروع به استفرار تازه واردین کردند مجبور شدم با اعتراض و بگومگو اتاق را با تاخیر بیش از یک ساعت تحویل بگیرم.
نقاط قوت:
کیفیت غذاها و‌پذیرایی پرنسل عالی بود.موقعیت هتل هم خیلی خوب بود.نظافت اتاق ها و هتل هم حرف نداشت.
نقاط ضعف:
تنها نکته ی منفی که من از هتل دیدم وضعیت تلویزیون و اینجور چیزا بود.
نقاط قوت:
هتل دنج و آرام و زیبایی بود امکانات در حد متوسط بود و هرچیزی که نیاز بود وجود داشت. سرویس و حمام تمیز بود صبحانه بسیار خوشمزه و با برنامه ی خوب
نقاط ضعف:
متاسفانه جای پارک کافی در پارکینگ برای همه ی مهمانها وجود نداشت و ما مجبور بودیم در خیابان پارک کنیم. به نسبت سه ستاره بودن و امکانات قیمت زیاد است
اگر قصد سفر کاری به اصفهان را دارید و نمیخواهید هزینه اقامت شما زیاد شود به این مسافر خانه تشریف ببرید. هتل خیلی معمولی که در مقایسه با بقیه سه ستاره ها چندان تمیز نیست.
این هتل در بهترین منطقه قرار گرفته و برای سفرهای کاری فوق العاده است.
نقاط قوت:
برخورد خوب-تمیزی کل هتل -امکانات سیستم گرمایشی فوقالعاده
نقاط ضعف:
نکته منفی به خاطر ندارم
نقاط قوت:
برخورد مثبت پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی ماهان اصفهان

مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی ماهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی ماهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی ماهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.