هتل کاوه اصفهان

اصفهان، خيابان كاوه، داخل ترمینال کاوه
-
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل کاوه اصفهان

هتل دو ستاره کاوه در سال 1386 در شهر اصفهان در داخل ترمینال کاوه افتتاح گردید، این مجموعه با کادری مجرب و امکانات قابل قبول پذیرای میهمانان گرامی می باشد و اوقات خوشی را برای مسافران آرزومند است. از آنجایی که شهر زیبا و توریستی اصفهان سالانه پذیرای چند میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی می باشد یکی از هتل هایی را که می توان بعنوان محل اقامتی مناسب معرفی نمود هتل کاوه می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کاوه اصفهان
کاوه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
132,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
132,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
132,000
تومان
9 اسفند
جمعه
132,000
تومان
10 اسفند
شنبه
132,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
جاباما
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
132,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
132,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
132,000
تومان
9 اسفند
جمعه
132,000
تومان
10 اسفند
شنبه
132,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
ایران هتل آنلاین
142,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
142,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
142,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
142,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
142,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
142,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
142,000
تومان
9 اسفند
جمعه
142,000
تومان
10 اسفند
شنبه
142,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
142,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
142,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
142,000
تومان
کاوه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
210,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
9 اسفند
جمعه
210,000
تومان
10 اسفند
شنبه
210,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
210,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
9 اسفند
جمعه
210,000
تومان
10 اسفند
شنبه
210,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
220,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
9 اسفند
جمعه
220,000
تومان
10 اسفند
شنبه
220,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
کاوه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
210,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
9 اسفند
جمعه
210,000
تومان
10 اسفند
شنبه
210,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
220,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
9 اسفند
جمعه
220,000
تومان
10 اسفند
شنبه
220,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
کاوه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
240,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
240,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
240,000
تومان
9 اسفند
جمعه
240,000
تومان
10 اسفند
شنبه
240,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
240,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
240,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
240,000
تومان
9 اسفند
جمعه
240,000
تومان
10 اسفند
شنبه
240,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
جاباما
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
251,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
251,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
251,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
251,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
251,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
251,000
تومان
9 اسفند
جمعه
251,000
تومان
10 اسفند
شنبه
251,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
251,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
251,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
251,000
تومان
کاوه-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اسنپ تریپ
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
260,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
9 اسفند
جمعه
260,000
تومان
10 اسفند
شنبه
260,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
260,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
9 اسفند
جمعه
260,000
تومان
10 اسفند
شنبه
260,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
جاباما
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
288,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
288,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
288,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
288,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
288,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
288,000
تومان
9 اسفند
جمعه
288,000
تومان
10 اسفند
شنبه
288,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
288,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
288,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
288,000
تومان
کاوه-کانکت پنج تخته
کانکت پنج تخته
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
290,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
9 اسفند
جمعه
290,000
تومان
10 اسفند
شنبه
290,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
اسنپ تریپ
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
290,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
290,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
290,000
تومان
9 اسفند
جمعه
290,000
تومان
10 اسفند
شنبه
290,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
290,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
290,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
290,000
تومان
جاباما
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
313,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
313,000
تومان
9 اسفند
جمعه
313,000
تومان
10 اسفند
شنبه
313,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
کاوه-کانکت شش تخته
کانکت شش تخته
ایران هتل آنلاین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
329,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
329,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
329,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
329,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
329,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
329,000
تومان
9 اسفند
جمعه
329,000
تومان
10 اسفند
شنبه
329,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
329,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
329,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
329,000
تومان
اسنپ تریپ
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
354,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
354,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
354,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
354,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
354,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
354,000
تومان
9 اسفند
جمعه
354,000
تومان
10 اسفند
شنبه
354,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
354,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
354,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
354,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کاوه اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
لاندری
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
حوله
دمپایی
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
کتابفروشی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سرویس فرنگی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آرايشگاه مردانه
کپسول آتشنشانی در راهرو
تلويزيون معمولی در لابی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
اکواریوم اب شور در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل کاوه اصفهان

(43 نظر)
هتل بسیار خوبی بود . نظافت و تمیزی اتاق و تخت ها خیلی خوب بود. صبحانه شان هم دستکمی از هتل های سه ستاره نداشت.
در مجموع هتل خوبی بود پرسنل خوش رفتار و آموزش دیده اتاق ها تمیز بودند ومشکلی نداشتند و فضای اتاق ها تمیز بود صبحانه تقریبا کامل بود و سلف سرویس بود درون اتاق ها سر و صدای زیادی نبود و خواب خوب و آرامی داشتیم در مجموع هتل خوبی بود و دسترسی خوبی به شهر داشت و ایستگاه مترو خیلی نزدیک به هتل بود
درب دستشویی خراب بود و داخل اتاق به علت بوی نامطبوع آزار دهنده بود. نظافت معمولی، پرسنل خوب. پارکینگ خوب بود. فقط اینکه من نمیدونستم هتل در ترمیناله و این موضوع خیلی ناراحتم کرد.
برای اقامت یک شب بد نبود، پارکینگ داره اما فاصله اش یه کم دوره، ضمنا چون توی محوطه ترمینال اتوبوسها واقع شده یه کم شلوغه، اما با توجه به قیمتش امکانات خوبی داره...اگه پاکیزگی براتون مهمه و مثل من یه خورده وسواس باشین، اقامت توی این هتل رو پیشنهاد نمیکنم، شیرآلات و سرویس بهداشتیش قدیمی بود، فرنگیش زوار در رفته و تلویزیونشم ۱۴" بود... کف اتاق یه قالیچه انداخته بودن که معلوم نبود آخرین بار کی جارو شده؟
هتل خوبی بود برخورد مناسب وامکانات نسبت به هزینه خوب بود ما که راضی بودیم
لطفا به هیچ وجه به این هتل نرید کنار خیابان بخوابید ولی به این هتل کثیف و بد و صبحانه بسیار بد نرید
رفتار پرسنل بسیار نامناسب
روی هم رفته هتل خوبی بود از جمله موقعیت خوبش و نظافت اتاق و قیمتش (البته وقتی که ما اونجا بودیم انصافا قیمتش خوب بود) و اخلاق کارمنداش ولی دو تا مشکل بزرگ داشت اول اینکه تو پایانه مسافربری هستش و یه دفعه اخر شب صدای بوق اتوبوس و سرو صدا خواب راحت رو ازتون میگیره و بعدش هم امکانات اتاقش شما را یاد 50 سال قبل میندازه مثلا تلویزیون 14 اینچ داغون یا تختهای قدیمی پیچ و مهره شده به دیوار
خوب بود
هزینه دریافتی بالا ، وسایل اتاق بد و کیفت پایین ،بدون نظافت
هتل تمیز با امکانات ساده و رفتار پرسنل بسیار خوب بود،تنها مورد مکان پارکینگ بود که حدود ۳ دقیقه پیاده روی داشت که در باران و داشتن وسایل در خودرو یکم مشکل بود.
برای کسانی که مجردی و تجاری به اصفهان با اتوبوس سفر میکنن. کلا برای یک روز استراحت خوب هست.
متوسط بود مخصوصا صبحانه ،عدم سکوت در اتاقها نقطه ضعف هتل بود.
رفتار كاركنان ضعيف/ كلا در حد پولي كه دادم بود چون سفر من قرار بر اقامت نداشت و در كمترين فرصت انتخاب كردم /
يه تجربه تلخ با امكاناتي افتضاح و پرسنلي فاقد آموزش ارتباطي
هیچ گونه دسترسی برای تنظیم دما تهویه هوا وجود ندارد
من برای یه جای موقتی که برای سفر کاری رفته باشین و بخواین استراحت و حموم بکنین مناسب می بینم اما باید همه چی همراتون باشه! من خودم چون تو سفر همیشه وسایل مورد نیازمو همراهم می برم مشکل خاصی نداشتم اما باید یه حداقل سرویس هایی رو بده. صبحونه هم اگر کار دارین و میخواین زود بزنین بیرون، زودتر از 7 گیرتون نمیاد! :)
نداردهم دوره هم دسترسی به اماکن دیگه سخته
واقعا همه چی خیلی خوب بود. فقط تلویزیون اتاق مون خراب بود، 2 بار از پرسنل هتل درخواست کردیم که بیان و درست کنن اما در نهایت بازم نیومدن و تلویزیون خراب موند تا پایان مدت اقامت. اما از نظر موقعیت مکانی واقعا عالی بود. صبحانه خیلی خوبی داشت و اتاق بسیار تمیز بود. برای سفر بعدی همین هتل رو دوباره انتخاب می کنم
موقعیت مکانی خوب-
به تناسب پولی که دادم خوب بود
هتل خوبي بود در كل
اصلا پیشنهاد نمیکنم واقعا افتضاح بود اتاقاش اصلا تمیز نبودن امکانات بسیار پایین
خیلی نسبت به قبل بهتر شده. برخورد کارکنان هم عالی بود.صبحانه هم در حد مطلوب بود.
بسیار ضعیف حتی سشوار نداره، سیستم تهویه هم بصورت مشترک با چندین اتاق دیگه ست، امکان کنترل نداره
هتل متوسطی بود در حد قیمت خوب بود، امکانات هم قدیمی بودند، تلویزیون اتاق بسیار قدیمی بود ولی در کل به نسبت قیمت مناسب بود
متوسط، می ارزه.
هتل توی ترمیناله نتیجتا صدای ترمینالم توی هتله و صبحانه خیلی ضعیف
سلام، از 1-1-1397 بمدت 7شب اقامت داشتیم (اظهار نظرم مخلوط مثبت و منفی است)، اتاق بصورت کلی خوب بود ، صبحانه با کیفیت %70 ، مقدار100M اینترنت رایگان روزانه،طرز برخورد خانم های بخش پذیرش و (فقط) یکی از آقایان ، بصورت عالی بود، متاسفانه در بعضی از روزها هوای داخل اتاق خفه و گرم میشد ولی کولر و پنکه نداشتند از این لحاظ اذیت شدیم ، از همه مهمتر ، روز آخر باید ساعت12 اتاق را تخلیه میکردیم و پرواز ساعت 7عصر بود ، با مدیریت هتل آقای زهرایی صحبت کردیم و گفتیم تا ساعت 4 عصر میخواهیم بمانیم ایشان پذیرفتند و از این بابت از ایشان تشکر میگردد . ضمنا مسافت هتل با مرکز شهر مقداری دور است و با تاکسی دربستی در حالت نرمال 15000تومان کرایه میگرفتند . 9-1-1397=از بندر ماهشهرآماده نبودن وسایل سرمایشی جهت استفاده خانواده ها
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم
خدمات با توجه به هزینه قابل قبول بود. متاسفانه سیستم گرمایش آن صدای زیادی تولید می کند که آزار دهنده است. در ضمن در اتاق نیز یک عدد حشره زنده یافت گردید. از مزایایی هتل شامل قیمت پایین، نزدیکی به ترمینال، و تمیزی نسبی آن می باشد. استفاده از تلویزیون های نسل قدیمی بی کیفیت و نداشتن تمامی شبکه های دیجیتال، نیز رغبتی به استفاده از آن ایجاد نمی کند. اتاق هم دارای تلفن برای اتصال به پذیرش نبود.
همه چیز عالی بود در حدی که ما انتظار داشتیم به نظر هیچی بد و نا مناسب نمی اومد و خانواده راضی بودن در مجموع
در حد ستاره هش خوب بود اما مشکلش این بود که دقیقا تو ترمینال بود و ما اینو نمیدونستیم و اینکه مشکل پارکینگش خیلی اذیتمون میکرد
کلا از همه چی راضی بودیم موردی مشاهده نشد که ازار دهنده باشه و غذاشم که عالی بود
مشکلی نداشت فقط این بود که واقعا نمی ارزید نسبت به قیمتی که دادیم و اتاق هاش تمیز و مرتب نبود و سر و صدا هم خیلی اذیت میکرد
صبحانه و فضاي صبحانه خوري خوب نبود اتاق و سرويس بهداشتي خيلي تميز نبود البته قابل قبول بود رفتار كاركنان خوب بود
هتل خوبی بود اما شبیه عکسی که تو سایت بود نبود . رفتارا خیلی سنجیده و خوب بود اما ملافه نداشت من خودم بابتش تماس گرفتم تا اوردن و سرویس گشت برای مسافران نداشت
افتضاح بود همه چیز واقعا تنها رفتار کارکنان شاید کمی بهتر از بقیه ی موارد باشه اما واقعا همه چیز بد بود در مجموع
جاش مناسب نبود رفت و امد اتوبوس ها اذیت میکرد و دود و دم خیلی بود پنجره ها شکسته بود و سیستم سرمایشی زیاد درست کار نمیکرد و گرممون میشد
خوب بود مناسب بود در کل اما یکم سر و صدا اذیت میکرد و جاش خوب نبود چون ترمینال اونجا بود دقیقا
متوسط بود میشه گفت بد نبود در کل اتاقاش خوب بود اما سرو صدا زیاد بود و غذا اصلا خوب نبود
اصلا خواب راحتی نداشتیم همش رفت و امد ماشین الات ازرده خاطرمون میکرد و دود و بوی بدش حالمون رو خراب میکرد
غیر قابل تحمل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل کاوه اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کاوه اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کاوه اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کاوه اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کاوه اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.