هتل جلفا اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک
2.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
معرفی هتل جلفا اصفهان
هتل دو ستاره جلفا یکی از باسابقه ترین هتل های احداث شده در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۵۴ جنب کلیسای ۴۰۰ ساله وانک افتتاح گردید. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله سی و سه پل، میدان نقش جهان و کلیسای وانک اشاره نمود. این هتل در سه طبقه با ۲۲ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جلفا
جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
26 مهر
جمعه
150,000
تومان
27 مهر
شنبه
150,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
ای‌گردش
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
217,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
217,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
217,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
217,000
تومان
26 مهر
جمعه
217,000
تومان
27 مهر
شنبه
217,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
217,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
217,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
217,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
216,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
216,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
216,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
216,000
تومان
26 مهر
جمعه
216,000
تومان
27 مهر
شنبه
216,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
216,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
216,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
216,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
216,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
216,000
تومان
ای‌گردش
300,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
300,900
تومان
23 مهر
سه شنبه
300,900
تومان
24 مهر
چهارشنبه
300,900
تومان
25 مهر
پنجشنبه
300,900
تومان
26 مهر
جمعه
300,900
تومان
27 مهر
شنبه
300,900
تومان
28 مهر
یکشنبه
300,900
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,900
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,900
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
300,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
300,900
تومان
23 مهر
سه شنبه
300,900
تومان
24 مهر
چهارشنبه
300,900
تومان
25 مهر
پنجشنبه
300,900
تومان
26 مهر
جمعه
300,900
تومان
27 مهر
شنبه
300,900
تومان
28 مهر
یکشنبه
300,900
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,900
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,900
تومان
جلفا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
26 مهر
جمعه
279,000
تومان
27 مهر
شنبه
279,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
279,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
279,000
تومان
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
26 مهر
جمعه
379,000
تومان
27 مهر
شنبه
379,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت معمولی چهار نفره
سوئیت معمولی چهار نفره
ایران مارکوپولو
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
26 مهر
جمعه
438,000
تومان
27 مهر
شنبه
438,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
438,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
438,000
تومان
ای‌گردش
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
549,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
549,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
549,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
549,000
تومان
26 مهر
جمعه
549,000
تومان
27 مهر
شنبه
549,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
549,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
549,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
549,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت رویال چهار نفره
سوئیت رویال چهار نفره
ایران مارکوپولو
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
26 مهر
جمعه
515,000
تومان
27 مهر
شنبه
515,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
ای‌گردش
654,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
654,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
654,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
654,000
تومان
26 مهر
جمعه
654,000
تومان
27 مهر
شنبه
654,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
654,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
654,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
654,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
296,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
296,000
تومان
26 مهر
جمعه
296,000
تومان
27 مهر
شنبه
296,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
296,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
296,000
تومان
ای‌گردش
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
469,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
469,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
469,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
469,000
تومان
26 مهر
جمعه
469,000
تومان
27 مهر
شنبه
469,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
469,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
469,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
469,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جلفا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کافی‌شاپ معمولی‌
اینترنت غیر رایگان
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
نمای کوچه
کپسول آتشنشانی در راهرو
نمای کلیسا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل جلفا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جلفا اصفهان

(42 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
نبود کتری برقی در اتاق
نقاط قوت:
منطقه مکانی دقیقا روبروی کلیسای وانک. قیمت عالی نسبت به مکان و امکانات. برخورد پرسنل بسیار با مسافران.
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه..
نقاط قوت:
در حد ۲ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود ، از توی پارکینگ بوی فاضلاب شدیدی میومد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق به طرز وحشتناکی گرم بود
نقاط قوت:
مکان خوب رستوران خوب هتل
نقاط ضعف:
کولر مشترک تلویزیون قدیمی تنوع صبحانه کم
ساختمان هتل قدیمی و لوازم کهنه است. کف اتاق سرامیک با اینکه گفتیم زوج هستیم تخت دبل ندادن به ما اتاق دارای مینی بار و تلویزیون قدیمی بدون کولر اختصاصی بود. صبحانه هتل خیلی ساده شامل پنیر کره مربا بسته بندی املت و تخم مرغ بود. ظرفیت پارکینگ هتل در حد 4 ماشین هست ولی پارکینگ عمومی جنب هتل وجود دارد. در کل برای 1 یا 2 شب اگر فقط برای خواب در هتل هستید بد نیست ...
ساختمان قدیمی بود و صبحانه کاملا معمولی و از یک ساعت به پایان صبحانه هم که نصف همون صبحانه کم هم تمام می شد و اصلا شارژ نمی شد. هتل فاقد پارکینگ بود. اینترنت هم نداشت ...
محله مناسب ، هتل متوسط...
هتل جلفا نسبت به ستاره اش هتل خیلی تمیز و کارکنان خیلی مودب و موقعیت بسیار عالی دارد ....
موقعیت خوب و برخورد مناسب...
نقاط قوت:
هتل در مکانی آرامش بخش واقع شده بود و از پیاده روی در اطراف هتل و مکان های قدیمی و همچنین کلیساهای اطراف آن لذت بردیم. رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سرعت اینترنت کم بود تنوع در صبحانه کم بود
نظافت قابل قبول. سرويس خواب نامناسب ...
موقعیت مکانی خوب و محیط اطراف هتل و دسترسی به مکان های تاریخی عالی
خیابان های اطراف بسیار زیبا هستند
هتل از لحاظ نظافت و برخورد کارکنان و موقعیت مکانی که مشرف به خیابان کلیسای وانک است و در نزدیکی میدان جلفا و کافه های آن قرار دارد بسیار عالی ست، درخیابان پشت هتل(مهرداد) می توانید انواع عذاها رو پیدا کنید.رستوران بسیار عالی خوان گستر در طبقه ی هم کف هتل جزو بهترین رستورانهای اصفهان استسشوار ندارد، تنوع منوی صبحانه بسیار زیاد نیست، اما کیفیت خوبی دارد
آبان 97 هتل نسبتا خوبی ولی بیشتر توریستی و کاری تا اینکه بشه زمان زیاد ی اقامت داشت .. صبحانه اصلا خوب نبود یعنی در حد هتل نبود .. ولی برخورد کارکنان فوق العاده . محله ای که هتل در آن بود بسیار زیبا و آرام و یکی از محله های زیبای اصفهان است .. من یک شب اقامت داشتم و از نظر ما خوب بود با اینکه یک اتاق کوچیک چهارتخته بود
برخورد كاركنان خوب بود.صبحانه هتل ساده بود وسرويس دهي صبحانه خوب نبود.در مجموع راضي نبوديم....
هتل قديمي، اتاق خيلي كوچيك و با بدون امكانات. حتي تلويزيون مناسبي هم نداشت....
مزایا : دسترسی به شربت خانه بهار نارنج (بهترین کافه و شربت خانه اصفهان) - رستوران هرمس (بهترین رستوران اصفهان) و کلیسای وانک ، قیمت مناسب ، کارکنان مهربان (ساعت 2 نصفه شب، سشوار اتاق ما سوخته بود و برایمان تعویض کردند) معایب : اتاق های کوچک و کم امکانات (حتی مسواک و خمیر دندان را خودمان تهیه کردیم) ، صبحانه بسیار ضعیف به گونه ای که بهتر بود میرفتیم بیرون از هتل صبحانه می خوردیم ، تلویزیون برای دوران قاجار ، کف اتاق ها سرامیک بود و از نظر بهداشتی مناسب نبود، نمازخانه بسیار کوچک، اگر فقط یک جا برای خواب لازم دارید که دسترسی های خوبی داشته باشه، توصیه می کنم.
موقعيت مكاني هتل خيلي خوب بود. در حد دو ستاره هتل خوبي بود. يك مقدار فضاي دلگير و مرده اي داشت (اما ما چون فقط براي خواب ميرفتيم مهم نبود). قيمتش زياد بود به نسبت دو ستاره بودن. صبحانه خوبي نداشت. اگر روي صبحانه بيشتر كار كنن خيلي خوب ميشه. پاركينگم نداشت ولي خب يه پاركينگ عمومي كنارش بود ولي خب تا ١٢ شب بيشتر باز نبود. ديرتر ميرسيدي بايد توي كوچه ها ماشين و پارك ميكردي.
ساختمان فرسوده ملموس ،فاقد پاركينگ و عدم پاسخگويي لازم توسط پذيرش. محل قرار گيري هتل مناسب. صبحانه بسيار معمولي. محل ارائه صبحانه تمیز نبود. هزينه پرداخت به نسبت امكانات هتل بالا ...
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب محیط گرم
نقاط ضعف:
صبحانه بد
هتل موقعیت خوبی دارد. ما مشکل پارکینگ داشتیم...
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل بسیار عالی کافی شاپ هتل بسیار عالی نظافت و بهداشت هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع زیادی ندارد
من دوست دارم یه نظر جامع و کامل بنویسم واسه تمام کسانی که مثل من با استفاده از همین نظرات هتل رو انتخاب میکنن. اول از همه از پشتیبانی خوب و همه جانبه اسنپ تریپ و پرسنل خوبشون تشکر میکنم که باعث شد من مشکلی بابت اقامتم در هتل نداشته باشم. در مورد هتل: ما اتاق دو تخته تویین رو انتخاب کرده بودیم. هتل تمیز و خوب بود.پرسنل خوش برخورد و مودب بودن.قیمت بسیار به صرفه و اقتصادی بود. موقعیت مکانی هتل عالی بود. اتاق خیلی کوچیک بود.به نحوی که که فقط جای خواب تعبیه شده بود و فضای کافی واسه نشستن و ... نداشت. اگر جای بزرگتر بخواید باید اتاقهای دیگه ای رو بگیرید. کولر اتاق ها با هم مشترک بود. و اگر میخواستید روشن باشه باید به پذیرش میگفتید تا روشن و خاموش کنن.(ظاهرا هر سه اتاق یه کولر داشتن) تمیزی اتاق ها و سرویس هم خوب بود.داخل اتاق شوفاژ داره واسه فصل سرما.یه تلویزیون قدیمی کوچولو هم هست که حوصلتون سر نره! .سر و صدای زیادی هم داخل هتل نبود که اذیت کننده باشه.اما تختهاش خیلی صدا میداد! هتل پارکینگ نداره اما در نزدیکیش پارکینگ عمومی هست. صبحانه هتل خیلی خیلی ساده هست.شامل پنیر کره و تخم مرغ ابپز.خیار گوجه.مربا عسل.۲نوع شربت شیر و چای. و این صبحانه روتین هرروز هست.هتل رستوران فوق العاده خوب و معروفی به نام خوان گستر داره که بابت ناهار و شام مشکلی نخواهید داشتدر مجموع نسبت به ۲ستاره بودن و قیمت هتل راضی کننده هست .امیدوارم نظرم به سایر دوستان کمک کرده باشه.
نقاط قوت:
آرامش مکانی، قرارگیری در مکان زیبایی شهر، مجاورت با کلیسای زیبای شهر
نقاط ضعف:
عدم تنوع در صبحانه و ساده بودن صبحانه
هر بار میرم همونجا و همیشه همونجا رو مطمینن انتخاب میکنم خیلی دوسش دارم اصلا نمیشه از چیزی ایراد گرفت با اینکه نمی تونم بگم درجه یک اما چیزی کسی رو اذیت نمی کنه
نقاط قوت:
پرسنل محترم ، صبحانه خوب ، هتل تمیز ، موقعیت عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی برای هتل
نقاط قوت:
موقعيت مكاني خيلي خوبي داشت
نقاط ضعف:
نبود پاركينگ خيلي مسأله ي مهمي بود. واي فاي همه ي هتلها به صورت رايگان در اختيار ميمانها بايد قرار گيرد ولي اين هتل هزينه اي بابت آن ميگيرد
در حد قیمت خوب سرویس ها همه عالی بودن در حد قیمت کولر ها مشترک بود و این اذیت میکرد شب هم کمی سر و صدا بود بقیه ی موارد خوب بود
خب در حد هتل 2 ستاره خوب بود نمیشه بیشتر از این توقعی داشت ما چند سال پیش هم اونجا بودیم اما خب اونجا واقعا قبلا بهتر بود
عالی بود در حد 2 ستاره خیلی هم عالی بود و ما در کل از همه چیز راضی بودیم اگر از 100 هم باشه من 101 میدم بهش
همه چیز عالی بود در حد خود هتل اما خب اگر کیفیت صبحانه بهتر بشه شاید ادم بتونه بگه همه چیز عالیه
خوب بود هیچ مشکلی نداشت در حد قیمت به نظر عالی میومد
نقاط قوت:
برخورد خوبشون
نقاط ضعف:
نبود کلید کولر برای هر اتاق نداشتن دستشویی سنتی
سایت پارکینگ داشت اما خود هتل پارکینگ نداشت و ماشین ما رو بهش اسیب رسوندن و دزد بهش زد بقیه هم همین مشکل رو داشتن البته فقط ما نبودیم
نقاط قوت:
مهمترین امتیاز هتل موقعیت مناسب آن در محله زیبای جلفا است که دسترسی به مناطق دیدنی شهر را امکان پذیر میکند کارکنان مودب و خوش برخورد هستند
نقاط ضعف:
پنجره اتاق به حیاط خلوت و یک دیوار آجری باز میشد صبحانه هتل از تنوع برخوردار نیست محدودیت پارکینگ با توجه به تعداد اتاقها پیشنهاد میشود با پارکینگ مجاور قرارداد بسته شود در صورتی که جا برای اتومبیل مسافران در پارکینگ هتل نبود از امکانات پارکینگ جلفا البته به هزینه هتل استفاده شود
تو موقعیتی که من داشتم و شرکت بهم پیشنهاد شد واقعا عالی بود و از همه چیز راضی بودم خیلی عالی بود هم هتل هم هماهنگی ها و هم شرکت هماهنگ کننده
تو سایت نوشته بود پارکینگ داره اما نداشت و مادر بزرگم که پیر بود رو اجازه نمیدادن با اسانسور ببریم و بیاریم با اینکه اسانسور بود اما در اون سمتو باز نمیکردن که ازش استفاده کنیم
در کل راضی بودیم همه چیز خوب بود و چیز خاصی که بد باشه به چشم نمی خورد در حد انتظار خوب بود دیگه
داخل اتاق ها تمیز و خوب چیده شده بود و اتاق و سرویس بهداشتی تمیز و لابی خوب و شیکی داشت.کافی شاپ دنجی دارد و در محل قدیمی ارامنه و بسیار نزدیک به کلیسای جلفا قرار گرفته که به نظر ما جذاب بود.اینترنت هتل رایگان نبود و برای هر یوزر باید یک اکانت تعریف میشد که به نظره من خیلی جالب نبود.
هتل در جای خوبی از شهر اصفهان قرار دارد و اتاق های تمیز داشت. از لحاظ قیمت مناسب بود و رستوران آن غذاهای خوش طعم و متنوعی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.