هتل جلفا اصفهان

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک
2.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
معرفی هتل جلفا اصفهان
هتل دو ستاره جلفا یکی از باسابقه ترین هتل های احداث شده در شهر تاریخی اصفهان می باشد که در سال ۱۳۵۴ جنب کلیسای ۴۰۰ ساله وانک افتتاح گردید. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله سی و سه پل، میدان نقش جهان و کلیسای وانک اشاره نمود. این هتل در سه طبقه با ۲۲ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جلفا
جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
212,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
212,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,100
تومان
8 شهریور
جمعه
212,100
تومان
9 شهریور
شنبه
212,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
212,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
212,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
212,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
212,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
212,100
تومان
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
217,000
تومان
8 شهریور
جمعه
217,000
تومان
9 شهریور
شنبه
217,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
217,000
تومان
جا اینجاس
217,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
217,000
تومان
8 شهریور
جمعه
217,000
تومان
9 شهریور
شنبه
217,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
217,000
تومان
ایران مارکوپولو
230,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
230,000
تومان
8 شهریور
جمعه
230,000
تومان
9 شهریور
شنبه
230,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
230,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
ایران مارکوپولو
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
جا اینجاس
313,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
313,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
313,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
313,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
313,000
تومان
8 شهریور
جمعه
313,000
تومان
9 شهریور
شنبه
313,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
313,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
313,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
313,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
313,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
313,000
تومان
تورگردان
315,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
315,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
315,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
315,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
315,900
تومان
8 شهریور
جمعه
315,900
تومان
9 شهریور
شنبه
315,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
315,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
315,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
315,900
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
315,900
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
315,900
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
8 شهریور
جمعه
330,000
تومان
9 شهریور
شنبه
330,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
جمعه
400,000
تومان
9 شهریور
شنبه
400,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
جا اینجاس
400,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
جمعه
400,000
تومان
9 شهریور
شنبه
400,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
تورگردان
406,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
406,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
406,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
406,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
406,600
تومان
8 شهریور
جمعه
406,600
تومان
9 شهریور
شنبه
406,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
406,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
406,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
406,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
406,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
406,600
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
8 شهریور
جمعه
430,000
تومان
9 شهریور
شنبه
430,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
8 شهریور
جمعه
470,000
تومان
9 شهریور
شنبه
470,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
ایران مارکوپولو
475,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
475,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
475,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
475,000
تومان
8 شهریور
جمعه
475,000
تومان
9 شهریور
شنبه
475,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
475,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
475,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
475,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
475,000
تومان
جا اینجاس
485,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
485,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
485,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
485,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
485,000
تومان
8 شهریور
جمعه
485,000
تومان
9 شهریور
شنبه
485,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
485,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
485,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
485,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
485,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
485,000
تومان
تورگردان
500,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
500,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
500,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
500,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
500,100
تومان
8 شهریور
جمعه
500,100
تومان
9 شهریور
شنبه
500,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
500,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
500,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
500,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
500,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
500,100
تومان
جاباما
530,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
8 شهریور
جمعه
530,000
تومان
9 شهریور
شنبه
530,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت معمولی چهار نفره
سوئیت معمولی چهار نفره
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
565,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
8 شهریور
جمعه
565,000
تومان
9 شهریور
شنبه
565,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
565,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
565,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
565,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
565,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
565,000
تومان
جا اینجاس
570,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
8 شهریور
جمعه
570,000
تومان
9 شهریور
شنبه
570,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
تورگردان
587,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
587,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
587,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
587,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
587,800
تومان
8 شهریور
جمعه
587,800
تومان
9 شهریور
شنبه
587,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
587,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
587,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
587,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
587,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
587,800
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
8 شهریور
جمعه
620,000
تومان
9 شهریور
شنبه
620,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-سوئیت رویال چهار نفره
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
655,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
655,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
655,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
655,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
655,000
تومان
8 شهریور
جمعه
655,000
تومان
9 شهریور
شنبه
655,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
655,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
655,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
655,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
655,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
655,000
تومان
ایران مارکوپولو
660,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
660,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
660,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
660,000
تومان
8 شهریور
جمعه
660,000
تومان
9 شهریور
شنبه
660,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
660,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
660,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
660,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
660,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
660,000
تومان
جا اینجاس
670,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
8 شهریور
جمعه
670,000
تومان
9 شهریور
شنبه
670,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
تورگردان
699,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
699,000
تومان
8 شهریور
جمعه
699,000
تومان
9 شهریور
شنبه
699,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
699,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
699,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
699,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
699,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
699,000
تومان
جاباما
735,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
735,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
735,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
735,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
735,000
تومان
8 شهریور
جمعه
735,000
تومان
9 شهریور
شنبه
735,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
735,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
735,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
735,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
735,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
735,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جلفا-دو تخته تویین
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جلفا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
اینترنت غیر رایگان
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
نمای کوچه
نمای کلیسا
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 630,000 تومان
جاباما
از 638,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 241,000 تومان
اقامت 24
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 583,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 468,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
اقامت 24
از 261,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 328,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل جلفا اصفهان

(40 نظر)
نقاط قوت:
در حد ۲ستاره بودنش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود ، از توی پارکینگ بوی فاضلاب شدیدی میومد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود موقعیت مکانی عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق به طرز وحشتناکی گرم بود