هتل جمشید اصفهان

اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، حدفاصل چهارراه تختی و میدان امام حسین(دروازه دولت)، ابتدای بازارچه حاج محمدعلی
3.4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
معرفی هتل جمشید اصفهان
هتل جمشید اصفهان واقع در مرکز بافت تاریخی شهر اصفهان و بسیار نزدیک به آثار تاریخی شهر از جمله کاخ چهلستون، موزه، میدان نقش جهان، مدرسه چهارباغ، سی وسه پل، رودخانه زاینده رود و... می باشد. و از نظر دسترسی به پایانه های حمل ونقل بین شهری در مرکزیت سه پایانه شمال (کاوه) ، جنوب (صفه) و شرق (جی) قرار دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جمشید
جمشید-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
8 شهریور
جمعه
208,000
تومان
9 شهریور
شنبه
208,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
208,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
جا اینجاس
208,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
8 شهریور
جمعه
208,000
تومان
9 شهریور
شنبه
208,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
208,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
تورگردان
224,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
224,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
224,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
224,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
224,200
تومان
8 شهریور
جمعه
224,200
تومان
9 شهریور
شنبه
224,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
224,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
224,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
224,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
224,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
224,200
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
8 شهریور
جمعه
208,000
تومان
9 شهریور
شنبه
208,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
208,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
208,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
208,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
208,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
208,000
تومان
تورگردان
224,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
224,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
224,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
224,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
224,200
تومان
8 شهریور
جمعه
224,200
تومان
9 شهریور
شنبه
224,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
224,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
224,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
224,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
224,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
224,200
تومان
جمشید-اتاق سه  تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
266,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
266,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
266,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
266,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
266,000
تومان
8 شهریور
جمعه
266,000
تومان
9 شهریور
شنبه
266,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
266,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
266,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
266,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
266,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
266,000
تومان
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
266,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
266,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
266,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
266,000
تومان
8 شهریور
جمعه
266,000
تومان
9 شهریور
شنبه
266,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
266,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
266,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
266,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
266,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
266,000
تومان
تورگردان
289,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
289,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
289,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
289,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
289,100
تومان
8 شهریور
جمعه
289,100
تومان
9 شهریور
شنبه
289,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
289,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
289,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
289,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
289,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
289,100
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جا اینجاس
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
321,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
321,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
321,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
321,000
تومان
8 شهریور
جمعه
321,000
تومان
9 شهریور
شنبه
321,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
321,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
321,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
321,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
321,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
321,000
تومان
تورگردان
353,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
353,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
353,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
353,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
353,900
تومان
8 شهریور
جمعه
353,900
تومان
9 شهریور
شنبه
353,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
353,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
353,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
353,900
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
353,900
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
353,900
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جمشید اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
اتاق چمدان
پرینت
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
تلویزیون LED در لابی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
لاندري
فتوكپي
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 625,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 630,000 تومان
جاباما
از 638,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 241,000 تومان
اقامت 24
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 583,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 468,000 تومان
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
از 261,000 تومان
اقامت 24
از 261,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 342,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 264,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 259,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 265,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
اسنپ تریپ
از 328,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل جمشید اصفهان

(19 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب، پرسنل مودب، تمیز بودن اتاق ها و سرویس ها، رسیدگی به موقع
نقاط ضعف:
سر و صدا فن اسپلیت اتاق مخصوصاا موقع خواب.
نقاط قوت:
نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
نسبتا خوب بود
نقاط قوت:
برای موقعیت مکانی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل بسیار خشک و بی روح بود کیفیت متریال پایین تلویزیون خراب بود یک نفر اومد یک ساعت درگیر بود تا درست کنه شامپو که تموم شد بعد از اینکه بسیار اعلام کردیم به زور شارژ کردن در کل راضی نبودیم از هتل
نقاط قوت:
نه راضی بودم نه ناراضی
نقاط ضعف:
نه راضی بودم نه ناراضی
نقاط قوت:
امکانات نسبت به ۲ ستاره بودن ، بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
برخورد سرد برخی از کارکنان
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود از برخورد پرسنل و پارکینگ و نظافت و صبحانه تا موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
با توجه به ۲ ستاره بودن هتل چیزی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب و پرسنل مودب و مهربان.. به نظرم در حد هتل دو ستاره خیلیی عالی و مرتب بود..و اقامت توی این هتل رو بهتون پیشنهاد میدم..
نقاط ضعف:
متاسفانه حوله ها کمی بوی وایتکس میداده
نقاط قوت:
یه نکته مثبت اینکه پارکینگ داره اصفهان طرح زوج و فرد داره مکانهای اصلی دیدنی تو طرحه و وجود پارکینگ خوبه حتی پارکینگ پر باشه تو کوچه پشتی دو قدم راهه میشه اونجا ماشین گذاشت تمیزی تخت خیلی خوب بود حوله تمیز شامپوبدن و سر و دستمال داره تلویزیون داره نزدیکی خوبی به مراکز دیدنی داره نقش جهان و چهار باع و چهل ستون
نقاط ضعف:
صدا زباد میاد تو اتاقا دمپایی پلاستیکی صابون سشوار نداره
نقاط قوت:
پذیرایی صبحونه،امکانات اتاق هاوموقعیت مکانی هتل آرامش وسکوت بسیارخوب ودلچسبی داشت. من ودوستم بسیارلذت بردیم.
نقاط ضعف:
چیزخاصی نیست که نکته منفی تلقی بشه.
هتل خوبی بود - امکانات و دسترسی به آثار تاریخی عالی بود
نقاط قوت:
محل مناسب پرسنل خوب
نقاط ضعف:
توالت خیلی تمیز نبود بین حمام و توالت پرده نداشت
نقاط قوت:
با توجه به قیمتش هتل خوبی بود. تمیزیش هم خوب بود.
نقاط ضعف:
سشوار بر خلاف اونچه که نوشته شده بود نداشت.
نقاط قوت:
داشتن موقعیت مکانی خوب و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نور کم طبیعی اتاق
من در ایام نوروز به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم .به نظر من حتی بعضی از امکانات در حد بالاتر از دو ستاره بود .خیلی تمیز بود .پارکینگ به اندازه کافی بود . و فاصله هتل تا میدان نقش جهان و سایر آثار تاریخی پیاده حداکثر 10 تا 15 دقیقه بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب هتل رفتار مودبانه پرسنل آرامش هتل تمیزی نسبی اتاق
نقاط ضعف:
برای سه شب اقامت در اتاق دو تخته فقط دو شامپوی بسیار کوچک و یک شامپو بدن گذاشته بودند. خمیر دندان و مسواک نداشتند. تنها یک چوب لباسی در کمد کوچکشان قرار داشت. پارکت اتاق به نظافت نیاز داشت چرا که اگر چیزی زمین می‌افتاد پر از خاک می‌شد.
کلا خوب بود فقط اتاقهاش در طول روز خیلی تاریک بود و حتما باید چراغ روشن میکردیم .
نقاط قوت:
مکان و موقعیت نسبتا خوب نظافت خوب به نسبت دو ستاره مناسب است
نقاط ضعف:
ارتباط پذیرش با مسافران ضعیف است
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل, تمیزی هتل, موقعیت مکانی خوووووب
نقاط ضعف:
نبودن تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
به نسبت ستاره های هتل بسیار تمیز و مرتب. صبحانه مناسب.موقعیت مکانی در مرکز شهر.پرسنل مودب. با اینکه در تعطیلات نوروز به این هتل رفتیم ولی سرویس دهی خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.