هتل باران اصفهان

اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان ۱۲ بهمن
-
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل باران اصفهان

هتل باران یکی از هتل‌های تازه تاسیس اصفهان می‌باشد که با ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنا در مهر ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل امکان دسترسی به مناطق صنعتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، بیمارستان امام حسین (تخصصی کودکان) آسان نموده است. هتل باران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران اصفهان

باران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
27 تیر
جمعه
318,000
تومان
28 تیر
شنبه
318,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
3 مرداد
جمعه
318,000
تومان
4 مرداد
شنبه
318,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
هتل یار
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
27 تیر
جمعه
318,000
تومان
28 تیر
شنبه
318,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
3 مرداد
جمعه
318,000
تومان
4 مرداد
شنبه
318,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
باران-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
جاباما
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
27 تیر
جمعه
318,000
تومان
28 تیر
شنبه
318,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
318,000
تومان
27 تیر
جمعه
318,000
تومان
28 تیر
شنبه
318,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
318,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
318,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
318,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
3 مرداد
جمعه
318,000
تومان
4 مرداد
شنبه
318,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
باران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
401,000
تومان
27 تیر
جمعه
401,000
تومان
28 تیر
شنبه
401,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
401,000
تومان
27 تیر
جمعه
401,000
تومان
28 تیر
شنبه
401,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
3 مرداد
جمعه
401,000
تومان
4 مرداد
شنبه
401,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
401,000
تومان
هتل یار
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
401,000
تومان
27 تیر
جمعه
401,000
تومان
28 تیر
شنبه
401,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
3 مرداد
جمعه
401,000
تومان
4 مرداد
شنبه
401,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
401,000
تومان
اقامت 24
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
402,000
تومان
27 تیر
جمعه
402,000
تومان
28 تیر
شنبه
402,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
402,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
402,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
402,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
جمعه
402,000
تومان
4 مرداد
شنبه
402,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
ای‌گردش
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
402,000
تومان
27 تیر
جمعه
402,000
تومان
28 تیر
شنبه
402,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
402,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
402,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
402,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
جمعه
402,000
تومان
4 مرداد
شنبه
402,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان
باران-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
علاءالدین
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
497,000
تومان
27 تیر
جمعه
497,000
تومان
28 تیر
شنبه
497,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
497,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
497,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
497,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
497,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
497,000
تومان
3 مرداد
جمعه
497,000
تومان
4 مرداد
شنبه
497,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
497,000
تومان
هتل یار
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
497,000
تومان
27 تیر
جمعه
497,000
تومان
28 تیر
شنبه
497,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
497,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
497,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
497,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
497,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
497,000
تومان
3 مرداد
جمعه
497,000
تومان
4 مرداد
شنبه
497,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
497,000
تومان
جاباما
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
497,000
تومان
27 تیر
جمعه
497,000
تومان
28 تیر
شنبه
497,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
497,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
497,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
497,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
498,000
تومان
27 تیر
جمعه
498,000
تومان
28 تیر
شنبه
498,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
498,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
498,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
498,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
3 مرداد
جمعه
498,000
تومان
4 مرداد
شنبه
498,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
498,000
تومان
27 تیر
جمعه
498,000
تومان
28 تیر
شنبه
498,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
498,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
498,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
498,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
3 مرداد
جمعه
498,000
تومان
4 مرداد
شنبه
498,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
باران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
401,000
تومان
27 تیر
جمعه
401,000
تومان
28 تیر
شنبه
401,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
3 مرداد
جمعه
401,000
تومان
4 مرداد
شنبه
401,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
401,000
تومان
ای‌گردش
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
402,000
تومان
27 تیر
جمعه
402,000
تومان
28 تیر
شنبه
402,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
402,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
402,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
402,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
402,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
402,000
تومان
3 مرداد
جمعه
402,000
تومان
4 مرداد
شنبه
402,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
402,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باران اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
كافی نت
پاركينگ
صندوق امانات
خشکشویی
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
دستگاه خود پرداز
صرافی
نماز خانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل باران اصفهان

(17 نظر)
بسیار عالی. حرف نداره.
هتل بسیار تمیز در محیطی آرام و دور از ترافیک کارکنان حرفه ای برخورد ها محترمانه صبحانه کامل غدا بسیار خوب
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت شیک و نوساز برخورد بسیار خوب کارمندان صبحانه نسبتا خوب دارای پارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر و اماکن تاریخی که البته اگر ماشین شخصی داشته باشید هیچ مشکلی نخواهید داشت و مسیر هتل بسیار سر راست است.
هتل تمیز و مرتبی بود رفتار پرسنل عالی دور بودن از مرکز شهر،فاصله حدودا نیم ساعتی میشد صبحانه بوفه سرد و گرم خوب بود نکته منفی خاصی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل باران نوساز و تمیزه و کارکنان خوش‌اخلاقی داره. موقعیت هتل یه مقدار از مرکز شهر دوره، اما دسترسی بهش سرراست و راحته. پارکینگش رو ما ندیدیم و ترجیح دادیم کنار هتل پارک کنیم، چون به نظر می‌اومد ورود و خروج سخت باشه.
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
مشکلی نداره
همه چیز خوب و تمیز و رفتار پرسنل مودبانه بود. فقط فضای صبحانه خیلی مناسب نبود که ایشالا با درایت مسئولان هتل اصلاح می شود. محلش هم خوب و دور از ترافیک بود.
همه چیز عالی
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب من قبا از این هتل چهل پنجره بودم اصلا تمیز نبود
نقاط ضعف:
بسیار دور از شهر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تمیزی اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
کمبود فضای پارکینگ
از بهترین هتل هایی که اقامت داشته امامکانات عالی اتاق ها برخورد مناسب کارکنان تمیزی و زیبایی
از لحاظ امکانات هتل و اتاق و همچین برخوردپرسنل عالی هتل نوساز و کلیه امکاناتی که یک هتل شیک و باکلاس باید داشته باشه روداره . و صبحانه با منوی کامل و رایگان . واقعا شیکه همه چیزش ضمناپارکینگم داره . و محیط بسیارارام نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهانم هست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود در حد ۴ستاره بود
نقاط ضعف:
یکم از شهر فاصله داشت
نقاط قوت:
راضی بودم هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگش کوچیک بود
خیلی هتل خوبی هستش ، واقعاً از سه ستاره خیلی بالاتره ، اتاق های بزرگ و تمیز ، صبحانه متنوع ، امکانات خوب و از همه مهم برخورد پرسنل هتل بود که واقعا لذت بردم از اقامت تو این هتل.حتماً برای سفر بعدی به اصفهان مجدد انتخابش میکنم تنها نکته منفی که داره اینه که اگه ماشین نداشته باشین یکم از مرکز شهر و بناهای تاریخی فاصله داره.
دوری از مرکز شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران اصفهان

مهمانان هتل باران اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.