هتل سنتی ابن سینا اصفهان

اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه 37
2
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی ابن سینا اصفهان
هتل سنتی ابن سینا واقع در خیابانی به همین نام در سال ۱۳۹۰ افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت بهبود و ارتقا سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل با معماری سنتی دارای ۶۰ باب واحد اقامتی می‌باشد و دسترسی آسانی به مسجد جامع و اماکن گردشگری شهر اصفهان مانند مناره ساربان، عصارخانه جماله، عالی قاپو و کاخ چهل ستون دارد. هتل سنتی ابن سینا با محیطی آرام و دلنشین اقامتی خاطره انگیز را برای میهمانان و گردشگران عزیز آرزومند است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی ابن سینا
سنتی ابن سینا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جا اینجاس
179,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
1 شهریور
جمعه
210,000
تومان
2 شهریور
شنبه
210,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
1 شهریور
جمعه
210,000
تومان
2 شهریور
شنبه
210,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
علاءالدین
185,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
1 شهریور
جمعه
240,000
تومان
2 شهریور
شنبه
240,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
تورگردان
226,800 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
226,800
تومان
29 مرداد
سه شنبه
226,800
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
226,800
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
226,800
تومان
1 شهریور
جمعه
235,800
تومان
2 شهریور
شنبه
235,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
235,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
235,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
235,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
235,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
235,800
تومان
سنتی ابن سینا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
1 شهریور
جمعه
210,000
تومان
2 شهریور
شنبه
210,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
تورگردان
226,800 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
226,800
تومان
29 مرداد
سه شنبه
226,800
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
226,800
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
226,800
تومان
1 شهریور
جمعه
235,800
تومان
2 شهریور
شنبه
235,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
235,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
235,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
235,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
235,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
235,800
تومان
سنتی ابن سینا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
1 شهریور
جمعه
310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
1 شهریور
جمعه
274,000
تومان
2 شهریور
شنبه
274,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
274,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
274,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
274,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
274,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
جا اینجاس
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
274,000
تومان
2 شهریور
شنبه
274,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
274,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
274,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
274,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
274,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
تورگردان
296,300 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
296,300
تومان
29 مرداد
سه شنبه
296,300
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
296,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
296,300
تومان
1 شهریور
جمعه
311,000
تومان
2 شهریور
شنبه
311,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
311,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
311,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
311,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
311,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
311,000
تومان
سنتی ابن سینا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
289,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
289,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
1 شهریور
جمعه
390,000
تومان
2 شهریور
شنبه
390,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
390,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
390,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
390,000
تومان
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
جا اینجاس
349,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
349,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
349,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
تورگردان
350,800 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
350,800
تومان
29 مرداد
سه شنبه
350,800
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
350,800
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
350,800
تومان
1 شهریور
جمعه
345,600
تومان
2 شهریور
شنبه
345,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
345,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
345,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
345,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
345,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
345,600
تومان
سنتی ابن سینا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
1 شهریور
جمعه
465,000
تومان
2 شهریور
شنبه
465,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
465,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
465,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
465,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
465,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
465,000
تومان
تورگردان
416,200 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
416,200
تومان
29 مرداد
سه شنبه
416,200
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
416,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
416,200
تومان
1 شهریور
جمعه
411,000
تومان
2 شهریور
شنبه
411,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
411,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
411,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
411,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
411,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
411,000
تومان
سنتی ابن سینا-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
جا اینجاس
352,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
1 شهریور
جمعه
372,000
تومان
2 شهریور
شنبه
372,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
372,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
372,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
372,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
372,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
372,000
تومان
علاءالدین
395,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
1 شهریور
جمعه
540,000
تومان
2 شهریور
شنبه
540,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
540,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
540,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
1 شهریور
جمعه
372,000
تومان
2 شهریور
شنبه
372,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
372,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
372,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
372,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
372,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
372,000
تومان
تورگردان
484,600 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
484,600
تومان
29 مرداد
سه شنبه
484,600
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
484,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
484,600
تومان
1 شهریور
جمعه
477,000
تومان
2 شهریور
شنبه
477,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
477,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
477,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
477,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
477,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
477,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی ابن سینا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی‌شاپ معمولی‌
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خودپرداز
باغچه
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
سالن همايش
خدمات باربري
سالن چند منظوره
تخت سنتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل عباسی اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان چهل پنجره اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 239,000 تومان
هتل یار
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 275,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 416,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پیروزی اصفهان
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آسمان اصفهان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 295,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
هتل یار
از 311,000 تومان
جاباما
از 534,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل خواجو اصفهان
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
علاءالدین
از 419,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل سفیر اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 413,000 تومان
اسنپ تریپ
از 582,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل عالی قاپو اصفهان
3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 473,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 593,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آوین اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 349,000 تومان
property-card-image
هتل زنده رود اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل عتیق اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
هتل یار
از 212,000 تومان
جاباما
از 212,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 748,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان خاتون اصفهان
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 482,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
علاءالدین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 490,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سوئیت اصفهان
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 242,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 330,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان قصر اصفهان
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
علاءالدین
از 159,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 166,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 165,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپادانا اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 239,000 تومان
هتل یار
از 247,000 تومان
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل سپاهان اصفهان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 265,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 337,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل اصفهان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 199,000 تومان
علاءالدین
از 203,000 تومان
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اصفهان اصفهان
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 242,000 تومان
هتل یار
از 327,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی اصفهان
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 160,000 تومان
هتل یار
از 198,000 تومان
علاءالدین
از 200,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل صفوی اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 345,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ونوس اصفهان
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 338,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 100,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زهره اصفهان
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 170,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ستاره اصفهان
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
علاءالدین
از 193,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 193,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سنتی ابن سینا اصفهان

(19 نظر)
نقاط قوت:
خیلی ضعیف بود
نقاط ضعف:
از نظر موقعیت مکانی که داخل کوچه و خیلی پیچ در پیچ بود نظافت اتاق خوب نبود و نورگیرش خیلی کم بود
نقاط قوت:
از لحاظ خدمات صبحانه تمیزی اتاق و هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
اتاق تلویزیون نداشت با جابه جایی اتاق تلویزیونی که در اتاق بود خیلی کوچک بود برای موقعیت مکانی پایین شهر اصفهان بود اتاق خیلی کوچ بود فقط میشد روی تخت استراحت کرد
به مدت سه شب اینجا اقامت داشتیم ، از نظر برخورد بخوام بگم ، برخورد ها خیلی صمیمی و گرم نبود و خشک و رسمی برخورد می شد . صبحانه هتل خوب بود ، مثل اکثر جاها سلف سرویس ، نان محلی و کره و پنیر و عسل و شیر و ... از نظر موقعیت هتل در کوچه های تو در تو و تنگی واقع شده و پارکینگ هم حدود ۱۰۰ متر با هتل فاصله داره و روبازه ، نظارت با دوربین مداربسته انجام میشه و نگهبانی حضور نداره و اگه ماشین دارید یکم شاید پیدا کردن هتل بدون گوگل مپ براتون سخت باشه نظافت هتل خوب بود ، حوله ها ، ملافه ها و پتو ها و بالشت ها تمیز بودن ولی یکم اتاق ها قدیمی هستن ، سیستم خنک کننده خوبی داشت ولی از همه مهمتر بسیار ساکت و آروم بود و خواب راحتی داشتیم . به نسبت قیمت ارزنده است .
خیلی جای شیکی نیست ، بیشتر مثل یه خوابگاه میمونه ، که شما باید فقط برای استراحت ازش استفاده کنید و امکانات خاصی بهتون ارائه نمیشه.
نسبت به قيمتش هتل بدي نبود. هتل خيلي ارام و بي صدا بود پرسنل مودب و بااحترام برخورد ميكردن
برخورد کارکنان مناسب و خوب بود.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل اساسا سنتي نمي باشد، اتاقها بسيار كوچك مي باشد و فاقز حداقلامكانات،حتي دمپايي يكبار مصرف هتلي، ملحفه بسته بندي شده تميز، مسواك و خمير دندان مي باشد و حتي پريز برق كافي در اتاق موجود نمي باشد، به گونه اي كه براي شارژ موبايل بايد دوشاخه تلويزيون يا يخچال را ازبرق كشيد، پرسنل كاملا غير حرفه اي هستند،حتي خدمه هتل ساك شما را تا اتاق حمل نمي كنند. در مدت ٣ روزي كه در هتل بودم آب گرم اتاق قطع بود و با وجود اعتراض مكرر بنده، تا زمان ترك هتل آب سرد بود و امكان حمام كردن فراهم نشد، در مجموع توصيه مي كنم پول خود را به هيچ عنوان براي اين هتل هدر ندهيد....
در هتل همه چیز خوب بود اما از نظر نظافت و تمیزی ضعیف بود ...
با توجه به قیمت هتل بسیار تمیز و سنتی میباشد
موقعيت نامناسب امكانات ضعيف
به نسبت هتل های سه ستاره دیگه ای که رفتم، از لحاظ امکانات این هتل در حد انتظارم نبود. موقعیت مکانی هتل هم توی بافت قدیمی شهر اصفهان هست که دسترسی بهش یکم سخت بود....
در ارتباط با بخشهای مختلف خوب بود . ولی بعضی چیزهای جزئی هست که انشاالله باید بهتر شود. مثلا wifi یا موارد جزیی که امید هست رفع شود . در کل بسیار خوب بود . کمال تشکر را داریم . ممنون . موفق باشید...
صبحانه: کره و پنیر و مربا ( از نوع بدمزه) ، گوجه و خیار، پوره سیب زمینی و تخم مرغ پخته و فقط یک مدل نان  ـ شربت پرتقال، شیر، چایی، قهوه ترک که در مقایسه با هتلهای سه ستاره دیگه اصلا راضی کننده و مناسب نبود. هتل پر سر و صدا از نظافتچی هتل تا مسافران خارجی ! تلویزیون فقط چند کانال برفکی داره. برخورد کارکنان مناسب . برای زمانی که بودجه بیشتر و یا هتل بهتری جهت اقامت نباشه میشود انتخاب کرد....
در کل از نحوی برخورد کارکنان و امکانات هتل بعلاوه آرامش و آسایش هتل راضی بودم....
كلاً خيلي بد...
امكانات کم، اتاقها بسيار كوچك،تلويزيون فقط ٣ تا كانال ميگرفت، دسترسي نامناسب، تنوع صبحانه کم بود، اينترنت زماني بود...
متاسفانه مسافرخانه با بازسازی صورت گرفته اسم هتل را بخود گرفته بود . سر صدا زیاد ، نداشتن تلویزیون ، سرویس خراب ، عدم توجه مسیولین مسافرخانه ، پذیرایی خیلی بد بوداینترنت داشت و یک ساعته تمام شد...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.