هتل همام اصفهان

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب، طبقه فوقانی ترمینال صفه
2.4
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
معرفی هتل همام اصفهان
هتل همام اصفهان واقع در طبقه فوقانی ترمینال صفه در سال ۱۳۷۱ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۷ انجام گردید. این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب در ورودی شهر اصفهان قرار گرفته و دسترسی راحتی به ایستگاه راه آهن نیز دارد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل همام
همام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
علاءالدین
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
110,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
110,000
تومان
26 مهر
جمعه
110,000
تومان
27 مهر
شنبه
110,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
110,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
110,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
110,000
تومان
26 مهر
جمعه
110,000
تومان
27 مهر
شنبه
110,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
110,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
جاباما
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
110,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
110,000
تومان
26 مهر
جمعه
110,000
تومان
27 مهر
شنبه
110,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
110,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
110,000
تومان
همام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
26 مهر
جمعه
170,000
تومان
27 مهر
شنبه
170,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
علاءالدین
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
26 مهر
جمعه
171,000
تومان
27 مهر
شنبه
171,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
171,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
جاباما
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
26 مهر
جمعه
171,000
تومان
27 مهر
شنبه
171,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
171,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
هتل یار
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
26 مهر
جمعه
171,000
تومان
27 مهر
شنبه
171,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
171,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
همام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
26 مهر
جمعه
171,000
تومان
27 مهر
شنبه
171,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
171,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
همام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
26 مهر
جمعه
214,000
تومان
27 مهر
شنبه
214,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
214,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
214,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
26 مهر
جمعه
215,000
تومان
27 مهر
شنبه
215,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
215,000
تومان
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
26 مهر
جمعه
215,000
تومان
27 مهر
شنبه
215,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
26 مهر
جمعه
215,000
تومان
27 مهر
شنبه
215,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
215,000
تومان
همام-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
26 مهر
جمعه
249,000
تومان
27 مهر
شنبه
249,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
249,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
249,000
تومان
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
26 مهر
جمعه
249,000
تومان
27 مهر
شنبه
249,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
249,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
249,000
تومان
علاءالدین
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
257,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
257,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
257,000
تومان
26 مهر
جمعه
257,000
تومان
27 مهر
شنبه
257,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
257,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
257,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
257,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
257,000
تومان
جاباما
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
26 مهر
جمعه
258,000
تومان
27 مهر
شنبه
258,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
258,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
258,000
تومان
همام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
26 مهر
جمعه
299,000
تومان
27 مهر
شنبه
299,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
26 مهر
جمعه
300,000
تومان
27 مهر
شنبه
300,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
26 مهر
جمعه
300,000
تومان
27 مهر
شنبه
300,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
26 مهر
جمعه
300,000
تومان
27 مهر
شنبه
300,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان

امکانات اتاق های هتل همام اصفهان

یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
تلفن
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
اطفای حریق
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
حمام
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
دستگاه ATM
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل همام اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل همام اصفهان

(50 نظر)
تمیز نبود . امکانات کمی داشت . سر و صدا و آشفتگی زیاد بود. تنها مزیت هتل قیمت مناسب آن می باشد.
اولاً سروصداي ترمينال زياد بود دوما پرسنل شبانه، با سرو صداي خود و دربهاي اتاقها آرامش را ازما گرفتند و به همين دليل يك روز زودتر هتل را ترك كردم و مسئول پذيزش شبانه هتل برخورد مناسبي نداشتند
خوب
کارکنان برخورد بسیار خوبی دارن. از لحاظ تمیزی هم مکان کاملا تمیزی هست. ولی امکانات خوبی نداره. مثلا تلویزیوناش کوچیک و برفکی بدون دیجیتال هست. تمام اتاقها میز و صندلی ندارن. اگر این مشکلات بسیار ساده رو حل کنن بسیار خوب میشه.
کارکنان برخورد خوبی داشتند ولی امکانات هتل واقعا ضعیفه، فکری به حالش کنید
خوب بود
تمیز نبودن اتاق. سر و صدای زیاد. کیفیت پایین صبحانه
سرد بودن اتاق همین
خوب
خوب بود
از نظر مکانی و دسترسی اسان به خطوط اتوبوس به سراسر اصفهان و جای پارک و نحوه برخورد کارکنان محترمشون راضی بودم اتاقها هم خیلی خوب بود فقط دمپایی نداشت و از نظر صدا باید بگم پنجرها همه عایق صوت بودن و ایجاد مزاحمتی برای خواب نمیکنه با وجود ترمینال مسافربری .از نظر هزینه ایم بسیار مناسب بود
در کل به نسبت پولی که داده بودیم خوب بود
اتاق بسیار گرم بود اطلاع هم دادیم و گفتند راهی ندارد، اینترنت رمز دادند اصلا نتوانستیم وصل بشیم، کیفیت صبحانه بد بود، اصلا خوب نبود
1- باتوجه به اینکه مدت 3 روز در هتل اقامت داشته ام متاسفانه در زمان اقامت جهت نظافت روزانه انجام نمی شد و حتی سطل زباله اتاق نیز تخلیه نمی گردید. 2- تهویه هوای اتاق امکان کم یا زیاد کردن توسط مسافر را ندارد . 3- امکانات بهداشتی نیز در سرویس موجود نبود.
اتاق خيلي كثيف بود، سرويس بهداشتي خيلي كثيف بود. حوله در اتاق نبود. هتل در ترمينال اتوبوسراني بود و سر و صداي مسافرها و ماشينها آرامش نگذاشته بود براي خواب.
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانات خاصی نداشت خیلی معمولی بود با توجه به قیمت بد نبود
متوسط، می ارزه.
درود بر شماهمه چیز هتل عالی بود با اینکه پیش از اقامت در هتل نگران سر و صدا بودم بخاطر اینکه هتل در ترمینال اتوبوس و تاکسی بود ولی وقتی که آنجا اقامت کردم هیچ صدایی به داخل اتاق های هتل نفوذ نمیکرد چون هتل از جای قرارگیری اتوبوس ها به دور بود چون من هیچ صدایی نشنیدم . برخورد پرسنل بویژه رزروشن ها بسیار بسیار عالی و محترمانه بود و چون هتل دو ستاره بود ولی امکاناتش و خدماتش فراتر از دو ستاره بود من در کل راضی بودم و فقط کمی به میدان نقش جهان دور بود که تنها ضعفش همین بود ولی رضایت من را در کل کسب کرد و اگر دوباره به اصفهان سفر کنم همین هتل را رزرو خوتهم کرد چه مجردی و چه خانوادگی عالیست چون آرامش و آسایش و راحتی را یکجا دارید و برخورد پرسنل به گونه ای صمیمانه هست که حس غریبه بودن نمیکنی . عاااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی تنها ضعف هتل : موقعیت جغرافیایی هتل نسبت به میدان نقش جهان خیلی دور هست .
صدای ترمینال اذیت میکرد و شب ها که میخواید بخوابید، راننده اتوبوس ها در حال داد و فریاد و اتوبوس ها در حال بوق زدن هستند. حوله و مسواک نداشت، دسشویی هم بوی بدی میداد و به نظرم ارزش پولی که میگرفت رو نداشت.
با توجه به اينكه من نوروز در اين هتل اقامت داشتم كلا خوب بود رفتار محترمانه پرسنل - اتاقهاي نورگير - نظافت هم خوب بود صبحانه هم كه خيلي معمولي بود و از هتل دو ستاره بيشتر از اين نبايد انتظار داشت در كل از هتل راضي بودم
باعرض سلام و تشکر طرح نظر سنجی کارکنان و پرسنل هتل افرادی بسیار متشخص و خوش برخورد و خوش اخلاق بودند.باتشکر از ایشان
نقاط ضعف: موقعیت مکانی هتل در ترمینال باعث میشود که در نگاه اول هر چقدر هم هتل خوب باشد مزیت ها به چشم نیایند و همچنین شلوغی محیط ترمینال منظره ناخوشایندی برای هتل محسوب میشود. مسیر ورود به لابی هتل بسیار پیچیده و دشوار بود و با توجه به نبود فردی راهنما برای مهمانان، پیشنهاد میشود مدیریت محترم هتل، مکان هتل را به موقعیت بهتری انتقال دهند و ساختمانی مجزا از ساختمان ترمینال برای هتل در نظر گیرند و یا فردی به عنوان راهنما در محوطه برای راهنمایی مهمانها مستقر باشد. نظافت اتاق و سرویس بهداشتی ضعیف بود. امکانات اتاق جدید و به روز نشده بودند. به عنوان مثال تلویزیون کوچک و قدیمی بود و تشک های خوشخواب بعضی از تخت خواب ها قابل استفاده نبودند. رستوران می تواند زیبا تر و پاکیزه تر و با میز و صندلی های نو و رومیزی های تمیز و اتو زده تزیین شود تا باعث جلب مشتریان بیشتر گردد. نقاط قوت: برخورد بسیار خوب کارکنان هتل با مهمانان
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صدا گیر نبودن درب های اتاق ها قرار گرفتن هتل داخل ترمینال
فضای اتاق و سرویس بزرگ،کارکنان خوش برخورد، صبحانه کامل و خوب از نکات مثبت و قابل توجه بود. اما متاسفانه از نظر نظافت اتاق و سرویس ها، نداشتن حوله و لزوم درخواست آن، شیک نبودن اتاق (تلویریون لامپ تصویری قدیمی و قدیمی بودن اتاق ها)، مینی بار خالی و سر و صدای داخل ترمینال (بوق-صدای راننده ها و مسافرها) مشکل داشت.
نیاز به فکر نداره شک نکنید که بدترین انتخاب هست
با سلام از نظر بهداشتی در حد ستارهاش نبود به عنوان مثال کثیف بودن ملافه ها . سرویس بهداشتی . نبود حوله و مسواک . فاصله پارکینگ تا هتل بود . و صدای ترمینال زیاد بود . خلاصه تو ماشبن خوابیدن بهتر از اون هتل بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان هتل،تميز بودن اتاق ها،وقت شناسي در ارايه خدمات ذكر شده
نقاط ضعف:
نبودن حوله در اتاق،سيستم سرمايشي غير قابل كنترل از اتاق.
در حد مهمانخانه متوسط هست و اگر قصد کنسل کردن اتاق رو داشته باشید مبلغ یک یا دو شب رو کم میکنند. نقاط ضعف : دوری از مرکر شهر- امکانات پایین و سروصدای بسیار زیاد- اینترت با محدودیت و سرعت پایین- صبحانه نه چندان دلچسب- تمیز نبودن اتاق - ارزش پایین در مقابل قیمت - سیستم سرمایشی ضعیف
خوبه
عالی بود، قیمت مناسب و حتی بسیار کم نسبت به مابقی هتل ها
به نسبت جای هتل و تعداد ستاره های هتل همه چی بیشتر از حد انتظار بود برخورد کارکنان بسیار خوب بود سکوت و ارامش برقرار بود وضعیت نظافت هتل هم خوب بود و اگه دنبال جای خوب با قیمت مناسب هستین من اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم
با این قیمت هتل مناسبی هست، من بدلیل مشغله کاری فقط برای چند ساعت در این هتل اقامت داشتم و بیشترین چیزی که مرا اذیت کرد، نداشتن نور مناسب در اتاق و یا لامپ های سوخته بود، صبحانشون خیلی خوشمزه بود و ممنونم
به نسبت اینکه ۲ ستاره بود و تو ترمینال ، استاندارد بود. شیشه دوجداره داشت و تمیز بود. صبحانشونم خوب بود و متنوع! از نظر رفتو آمد خیلی خوب بود به نقاط دیدنی ۲۰تا۳۰ دقیقه راه بود (جنوب اصفهان بالاشهر حساب میشه ،مثل این بود کنار بیهقی یه ۲ ستاره بزنن) برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود.مرسی
نقاط قوت:
رعایت مشتری مداری پرسنل شاغل
نقاط ضعف:
صدای بوق اتوبوس
اتاق فاقد یخچال بود. در حالی که با توجه به نرخ هتل بهتر است که یخچال نیز لحاظ شود
خیلی خوب بود عالی بود در کل اما تنها ایرادی که داشت تایم استخرش بود که با صبحانه و ناهار تطابق داشت و نمی شد استفاده کرد
در حد مسافرخانه ی با کلاس بود و نه بیشتر ولی چون من برای استراحت رفته بودم از چیزی اذیت نشدم و راضی بودم به نسبت
هتل خوبی بود
هتل خوب بود نسبت به قیمت پرداخت شده اما در کل مشکلی که داشت فقط لابی شلوغش بود که برای اقامت کننده هاش جا نداشت و متکی هاش استاندارد نبود
بسیار عالی بود همه چیز فقط یکم شب ها سر و صدا بود و امکانات خاصی هم نداشت
اتاقا اصلا جالب نبود تخت ها مشکل داشت و غذا عم بد بود در کل نمیشه گفت راضی بودیم چون واقعا یع سری موارد اذیت میکرد
تورو خدا به هیچکس این هتلو معرفی نکنین واقها وحشتناکه اصلا به شرکت شما نمی خوره همچین هتلی ما ههمون مریض شدیم رفتارا هم افتضاحه اصلا هیچ نکته ی مثبتی نداشت حذفش کنین کلا هتلو جون مادرتون
بد نبود در کل خیلی تمیز و بزرگ نبود اما خب سرویس دهی خوب بود و رفتار پرسنل عالی بود و محترمانه
خیلی خوب بود هیچ مشکلی نداشت در واقع فقط یه مقدار امکانات ضعیف بود وگرنه بقیه ی چیز ها همه اوکی و خوب بود
در حد خودش خوب بود level پایینی نداشت و سرویس اتاق ها کامل نبود و سشوار هم که نداشت و tv شون هم که کلا هیچ شبکه ای نمی گرفت
هتل از هر نظر مطابق معیارهای مورد نظر ما بودد
با توجه به قیمت هتل خدمات بسیار مناسبی داشته ، اتاقهای بزرگ با سفق بلند ،تمامی پنجره رو به بیرون با منظره طبیعی روبه روی ان دارای وسیستم گرمایش وسرمایشی مناسب(من هر دوفصل اینجا بودم)میباشد.مسئولین هتل بسیار خوش برخورد وصمیمی هستند.بعلت اینکه در فاصله جندده متری ایستگاه مرکزی اتوبوس قرار دارد میشه با هزینه خیلی کم به مرکز شهر رفت وامد کردودر ضمن به سیتی سنتر هم نزدیک میباشد.در کل من از اقامت اینجا همیشه رضایت داشتم
از نظر دسترسی کمی از نقاط دیدنی دور است ولی اگر قصد ادامه سفر به شیراز را دارید انتخاب خوبی است.پارکینگ هتل از هتل خیلی دور است.
همه چیز خوب بود اما در حد 3 ستاره نبود قیمتش خیلی عالی بود و مکانش واقعا خوب بود
من به همراه خانواده یک شب این هتل را از طریق سایت جاباما رزرو کردم. از خدمات و پاکیزگی هتل راضی بودیم. هتل بسیار مقرون به صرفه و مناسب بود و پرسنل هم برخورد بسیار خوبی با مسافرین داشتند. ما برای رسیدن به شیراز یک شب در این هتل که در نزدیکی دروازه شیراز قرار داشت اقامت کردیم.صبحانه خیلی متنوع نبود و بهتر بود از تنوع بیشتری برخوردار بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.