هتل اسپادانا اصفهان

اصفهان، بلوار آیینه خانه، حد فاصل سی و سه پل و پل فردوسی
3.3
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل اسپادانا اصفهان

هتل ۳ ستاره اسپادانا اصفهان در مجاورت زاینده رود و سی و سه پل با عظمت، قریب به ۲۰ سال قبل فعالیت خود را آغاز نموده است. این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد. این هتل با مهارت های معماری مدرن و ظرافت های سنت همگام با علم نوین هتلداری بر میزبانی خود از میهمانان عزیز رنگ حقیقت بخشیده است. هنر معماری در ایران، وامدار معماری شهر اصفهان است و این هنر در طراحی هتل اسپادانا با چشم اندازی زیبا از سی و سه پل رنگ و بویی خاص یافته است . این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، شامل ۴ طبقه و ۳۲ باب اتاق، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد.. لازم به ذکر است با توجه به متغیر بودن نرخ ها، قیمت نهایی رزرو با ثبت تاریخ ورورد مشخص می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسپادانا اصفهان
اسپادانا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
316,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
316,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
316,000
تومان
9 اسفند
جمعه
316,000
تومان
10 اسفند
شنبه
316,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
316,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
316,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
316,000
تومان
ایران مارکوپولو
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
317,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
317,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
317,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
317,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
317,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
317,000
تومان
9 اسفند
جمعه
317,000
تومان
10 اسفند
شنبه
317,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
317,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
317,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
317,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
330,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
330,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
9 اسفند
جمعه
330,000
تومان
10 اسفند
شنبه
330,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
330,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
330,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
9 اسفند
جمعه
330,000
تومان
10 اسفند
شنبه
330,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
330,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسپادانا-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
262,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
262,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
262,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
262,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
262,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
262,000
تومان
9 اسفند
جمعه
262,000
تومان
10 اسفند
شنبه
262,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
262,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
262,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
262,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
270,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
9 اسفند
جمعه
270,000
تومان
10 اسفند
شنبه
270,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
اسپادانا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
415,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
9 اسفند
جمعه
415,000
تومان
10 اسفند
شنبه
415,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
هتل یار
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
416,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
416,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
416,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
416,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
416,000
تومان
9 اسفند
جمعه
416,000
تومان
10 اسفند
شنبه
416,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
416,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
416,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
430,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
430,000
تومان
9 اسفند
جمعه
430,000
تومان
10 اسفند
شنبه
430,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
430,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
430,000
تومان
9 اسفند
جمعه
430,000
تومان
10 اسفند
شنبه
430,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسپادانا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
510,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
9 اسفند
جمعه
510,000
تومان
10 اسفند
شنبه
510,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
520,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
520,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
520,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
520,000
تومان
9 اسفند
جمعه
520,000
تومان
10 اسفند
شنبه
520,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
520,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 اسفند
شنبه
520,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
520,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
520,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
520,000
تومان
9 اسفند
جمعه
520,000
تومان
10 اسفند
شنبه
520,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
520,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
520,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
520,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اسپادانا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل اسپادانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسپادانا اصفهان

(39 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
قابل قبول بود
نقاط ضعف:
رستوران اصلا خوب نبود نظافتش بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
پارکینگ با ظرفیت محدود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به زاینده رود و سی وسه پل
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ محدود است.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای خیابان و فضای هتل
نقاط قوت:
صبحانه کارکنان موقعیت مکانی تمیزی محیط
نقاط ضعف:
پارکینگ
رفتار پرسنل خوب بود اتاقا تمیز بود. صبحانه تقریبا خوب بود.پارکینگش خوب نبود و یه مقدار صدای راهرو داخل اتاق میومد البته ما در زمان خیلی شلوغی رفته بودیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به مراکز توریستی اصفهان کیفیت و تنوع قابل قبول صبحانه وجود تراس و امکان استفاده از تراس اتاقها
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ هتل که واقعا آزاردهنده است ترافیک وحشتناک اطراف هتل به ویژه در ایام تعطیل تعطیلی رستوران هتل و سرویس ندادن به مسافران هتل به دلیل رزرو قبلی و انجام مراسم پذیرایی
نسبت به قیمت همه چیز خوبهاتاقها تمیز بود برخورد کارکنان هم عالى بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی.رستوران واقع خوب بود کیفیت صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دکوراسیون اطاقها قدیمی بود
هتل بدی نیست . ای کاش زاینده رود زیبا آب داشت
به هیچ وجه خوب نبود ... میتونم این هتل رو در حد یه مهمانسرا تشبیه کنم تا هتل 3 ستاره
هتلی با موقعیت مکانی عالیو صبحانه مفصل :)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی در دسترس اتاق های تمیز و فضای خوب
نقاط ضعف:
نداشتن ظرفیت کافی در پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی و گردشگری چشم انداز سی و سه پل برای اتاقهای ۳ و ۴ تخته برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف در مقایسه با هتلهای مشابه
موقعیت مکانی و ویوی خوب. پرسنل مودب و محیطی ارامصبحانه در حد قیمت هتل خوب بود اما در اینده برای ارتقای هتل بهتره که متنوعتر بشه
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی برخورد خوب کارکنان فضای مناسب اتاقها تمیز بودن سرویس واتاقها صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ومشکل پارک خودرو
خوب بود بد نبود اما پارکینگ محدود بود و فقط به فکر این بودیم که سریع برسیم و جا بدیم ماشینو محل تجمع اشغالا هم پارکینگ بود و بوی بدی پخش شده بود
اگر بخوایم بگیم عالی یا بد ما خوب رو انتخاب میکنیم نسبتا متوط بود
بد نبود معمولی بود به هر حال نسبت به قیمت اما پنجره ویو خرابه داشت و نور اتاق خوب نبود در مجموع بع غیر از اینا خوب بود
چیلر کار نمیکرد و گفتن خوب می شه اما نشد ولی نظافت خوب بود پرسنل خوب بودن
به نسبت ستاره ضعیف بود دسترسیش راحت بود اما امکاناتش به هتل تک ستاره هم نمی خوذد
سیستم سرمایشی کار نمیکرد ولی در حد 3 ستاره نمیشه انتظاری داشت خوب بود
همه چیز خوب بود راضی بودم موقعیت مکانیش هم که از همه نظر عالی بود
بد نبود اما در حد ستاره ها نبود و زیاد باب میل نبود همه چیز خب نمیشه توقعی هم داشت در مجموع متوسط رو به پایین بود
از هیچی راضی نبودم با اینکه پیشنهاد شما هم بود اما اصلا نسبت به توقعم خوب نبود حتی 2 ستاره ام که نبود چه برسه به سه تا!!!!!!!
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز تهویه و کرمایش اتاق مناسب ساکت و آرام
نقاط ضعف:
موکت اتاق نیاز به تعویض دارد سرویس بهداشتی نیاز به هواکش دارد تا رطوبت به داخل اتاق منتقل نشود.
نقاط قوت:
برخوردخوب وصمیمی پرسنل هتل ورستوران. کیفییت خوب غذای رستوران.
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذاهای رستوران وکمبودجادرپارکینگ هتل.
نقاط قوت:
رستوران بسیار عالی. جزو بهترین ها در اصفهان
نقاط ضعف:
جای پارک سخت پیدا میشد
نقاط قوت:
همکاری بسیار خوب در رابطه با رزرو اتاق و تسویه حساب از طریق تلفن. رفتار خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
تلاش برای افزایش رتبه در سازمان هتل داران که در نهایت منجر به افزایش نرخ اتاق میشود.....
نقاط قوت:
تمیزی بسیار زیاد سرویس بهداشتی و حمام - تراس بسیار زیبا و کاربردی - رفتار محترم پرسنل - صبحانه خوب در حد هتل سه ستاره - موقعیت عالی مکانی یعنی اگر زاینده رود آب داشته باشه چشم اندازش بینظیره ، ۲ دقیقه ÷یاده تا سی و سه پل!! در مجموع عالی بود!
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی
نقاط ضعف:
از لحاظ صبحانه یکمقدار ضعیف
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و متین کارکنان هتل بویژه مسئول وقت رزرویشن- آقای آقایی
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ دارد
نقاط قوت:
با سلام نظافت و خدمات بسار خوب غذای رستوران بسیار خوب
نقاط ضعف:
بدلیل کمبود فضای پارکینگ تردد ورود و خروج کنی سخت بدلیل مشرف بودن هتل به خیابان اصلی و دو جداره نبودن درب و پنجره اتاق صدای تردد ماشین از خیابان بسیار زیاد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل اسپادانا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسپادانا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسپادانا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسپادانا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسپادانا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.