هتل اسپادانا اصفهان

اصفهان، بلوار آیینه خانه، حد فاصل سی و سه پل و پل فردوسی
3.3
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
معرفی هتل اسپادانا اصفهان
هتل ۳ ستاره اسپادانا اصفهان در مجاورت زاینده رود و سی و سه پل با عظمت، قریب به ۲۰ سال قبل فعالیت خود را آغاز نموده است. این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد. این هتل با مهارت های معماری مدرن و ظرافت های سنت همگام با علم نوین هتلداری بر میزبانی خود از میهمانان عزیز رنگ حقیقت بخشیده است. هنر معماری در ایران، وامدار معماری شهر اصفهان است و این هنر در طراحی هتل اسپادانا با چشم اندازی زیبا از سی و سه پل رنگ و بویی خاص یافته است . این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، شامل ۴ طبقه و ۳۲ باب اتاق، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز می باشد.. لازم به ذکر است با توجه به متغیر بودن نرخ ها، قیمت نهایی رزرو با ثبت تاریخ ورورد مشخص می گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسپادانا اصفهان
اسپادانا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
265,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
22 آذر
جمعه
290,000
تومان
23 آذر
شنبه
290,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
اسنپ تریپ
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
265,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
272,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
272,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
272,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
272,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
272,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
272,000
تومان
22 آذر
جمعه
272,000
تومان
23 آذر
شنبه
272,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
272,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
272,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
272,000
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
280,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
22 آذر
جمعه
280,000
تومان
23 آذر
شنبه
280,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
290,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
22 آذر
جمعه
290,000
تومان
23 آذر
شنبه
290,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
290,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
22 آذر
جمعه
290,000
تومان
23 آذر
شنبه
290,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
اسپادانا-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
247,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
247,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
247,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
247,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
247,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
247,000
تومان
22 آذر
جمعه
247,000
تومان
23 آذر
شنبه
247,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
247,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
247,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
247,000
تومان
اسپادانا-اتاق سه  تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
اسنپ تریپ
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
344,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
357,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
357,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
357,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
357,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
357,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
357,000
تومان
22 آذر
جمعه
357,000
تومان
23 آذر
شنبه
357,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
357,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
357,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
357,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
360,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
22 آذر
جمعه
360,000
تومان
23 آذر
شنبه
360,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
اسپادانا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
425,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
22 آذر
جمعه
425,000
تومان
23 آذر
شنبه
425,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
جاباما
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
465,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
465,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
465,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
465,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
465,000
تومان
22 آذر
جمعه
465,000
تومان
23 آذر
شنبه
465,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
465,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
465,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اسپادانا اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات خانه‌داری
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل اسپادانا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسپادانا اصفهان

(39 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
قابل قبول بود
نقاط ضعف:
رستوران اصلا خوب نبود نظافتش بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
پارکینگ با ظرفیت محدود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به زاینده رود و سی وسه پل
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ محدود است.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای خیابان و فضای هتل
نقاط قوت:
صبحانه کارکنان موقعیت مکانی تمیزی محیط
نقاط ضعف:
پارکینگ
رفتار پرسنل خوب بود اتاقا تمیز بود. صبحانه تقریبا خوب بود.پارکینگش خوب نبود و یه مقدار صدای راهرو داخل اتاق میومد البته ما در زمان خیلی شلوغی رفته بودیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به مراکز توریستی اصفهان کیفیت و تنوع قابل قبول صبحانه وجود تراس و امکان استفاده از تراس اتاقها
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ هتل که واقعا آزاردهنده است ترافیک وحشتناک اطراف هتل به ویژه در ایام تعطیل تعطیلی رستوران هتل و سرویس ندادن به مسافران هتل به دلیل رزرو قبلی و انجام مراسم پذیرایی
نسبت به قیمت همه چیز خوبهاتاقها تمیز بود برخورد کارکنان هم عالى بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی.رستوران واقع خوب بود کیفیت صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دکوراسیون اطاقها قدیمی بود
هتل بدی نیست . ای کاش زاینده رود زیبا آب داشت
به هیچ وجه خوب نبود ... میتونم این هتل رو در حد یه مهمانسرا تشبیه کنم تا هتل 3 ستاره
هتلی با موقعیت مکانی عالیو صبحانه مفصل :)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی در دسترس اتاق های تمیز و فضای خوب
نقاط ضعف:
نداشتن ظرفیت کافی در پارکینگ
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی و گردشگری چشم انداز سی و سه پل برای اتاقهای ۳ و ۴ تخته برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف در مقایسه با هتلهای مشابه
موقعیت مکانی و ویوی خوب. پرسنل مودب و محیطی ارامصبحانه در حد قیمت هتل خوب بود اما در اینده برای ارتقای هتل بهتره که متنوعتر بشه
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز تاریخی برخورد خوب کارکنان فضای مناسب اتاقها تمیز بودن سرویس واتاقها صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ومشکل پارک خودرو
خوب بود بد نبود اما پارکینگ محدود بود و فقط به فکر این بودیم که سریع برسیم و جا بدیم ماشینو محل تجمع اشغالا هم پارکینگ بود و بوی بدی پخش شده بود
اگر بخوایم بگیم عالی یا بد ما خوب رو انتخاب میکنیم نسبتا متوط بود
بد نبود معمولی بود به هر حال نسبت به قیمت اما پنجره ویو خرابه داشت و نور اتاق خوب نبود در مجموع بع غیر از اینا خوب بود
چیلر کار نمیکرد و گفتن خوب می شه اما نشد ولی نظافت خوب بود پرسنل خوب بودن
به نسبت ستاره ضعیف بود دسترسیش راحت بود اما امکاناتش به هتل تک ستاره هم نمی خوذد
سیستم سرمایشی کار نمیکرد ولی در حد 3 ستاره نمیشه انتظاری داشت خوب بود
همه چیز خوب بود راضی بودم موقعیت مکانیش هم که از همه نظر عالی بود
بد نبود اما در حد ستاره ها نبود و زیاد باب میل نبود همه چیز خب نمیشه توقعی هم داشت در مجموع متوسط رو به پایین بود
از هیچی راضی نبودم با اینکه پیشنهاد شما هم بود اما اصلا نسبت به توقعم خوب نبود حتی 2 ستاره ام که نبود چه برسه به سه تا!!!!!!!
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز تهویه و کرمایش اتاق مناسب ساکت و آرام
نقاط ضعف:
موکت اتاق نیاز به تعویض دارد سرویس بهداشتی نیاز به هواکش دارد تا رطوبت به داخل اتاق منتقل نشود.
نقاط قوت:
برخوردخوب وصمیمی پرسنل هتل ورستوران. کیفییت خوب غذای رستوران.
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذاهای رستوران وکمبودجادرپارکینگ هتل.
نقاط قوت:
رستوران بسیار عالی. جزو بهترین ها در اصفهان
نقاط ضعف:
جای پارک سخت پیدا میشد
نقاط قوت:
همکاری بسیار خوب در رابطه با رزرو اتاق و تسویه حساب از طریق تلفن. رفتار خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
تلاش برای افزایش رتبه در سازمان هتل داران که در نهایت منجر به افزایش نرخ اتاق میشود.....
نقاط قوت:
تمیزی بسیار زیاد سرویس بهداشتی و حمام - تراس بسیار زیبا و کاربردی - رفتار محترم پرسنل - صبحانه خوب در حد هتل سه ستاره - موقعیت عالی مکانی یعنی اگر زاینده رود آب داشته باشه چشم اندازش بینظیره ، ۲ دقیقه ÷یاده تا سی و سه پل!! در مجموع عالی بود!
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی
نقاط ضعف:
از لحاظ صبحانه یکمقدار ضعیف
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و متین کارکنان هتل بویژه مسئول وقت رزرویشن- آقای آقایی
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ دارد
نقاط قوت:
با سلام نظافت و خدمات بسار خوب غذای رستوران بسیار خوب
نقاط ضعف:
بدلیل کمبود فضای پارکینگ تردد ورود و خروج کنی سخت بدلیل مشرف بودن هتل به خیابان اصلی و دو جداره نبودن درب و پنجره اتاق صدای تردد ماشین از خیابان بسیار زیاد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.