هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل اصفهان اصفهان

هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اصفهان اصفهان
اصفهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
299,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
299,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
299,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
299,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
299,000
تومان
11 بهمن
جمعه
299,000
تومان
12 بهمن
شنبه
299,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
299,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
299,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
299,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
299,000
تومان
هتل یار
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
301,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
301,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
301,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
301,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
301,000
تومان
11 بهمن
جمعه
301,000
تومان
12 بهمن
شنبه
301,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
301,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
301,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
301,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
301,000
تومان
ایران هتل آنلاین
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
311,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
311,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
311,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
311,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
311,000
تومان
11 بهمن
جمعه
311,000
تومان
12 بهمن
شنبه
311,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
311,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
311,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
311,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
311,000
تومان
اصفهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
جمعه
390,000
تومان
12 بهمن
شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
392,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
392,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
392,000
تومان
11 بهمن
جمعه
392,000
تومان
12 بهمن
شنبه
392,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
392,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
392,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
392,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
392,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
392,000
تومان
11 بهمن
جمعه
392,000
تومان
12 بهمن
شنبه
392,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
392,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
392,000
تومان
ایران هتل آنلاین
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
402,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
402,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
402,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
402,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
402,000
تومان
11 بهمن
جمعه
402,000
تومان
12 بهمن
شنبه
402,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
402,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
402,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
402,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
402,000
تومان
اصفهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
481,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
481,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
481,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
481,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
481,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
481,000
تومان
11 بهمن
جمعه
481,000
تومان
12 بهمن
شنبه
481,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
481,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
481,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
481,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
481,000
تومان
ای‌گردش
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
11 بهمن
جمعه
483,000
تومان
12 بهمن
شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
هتل یار
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
11 بهمن
جمعه
483,000
تومان
12 بهمن
شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
اصفهان-سویت چهار نفره
سویت چهار نفره
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
11 بهمن
جمعه
690,000
تومان
12 بهمن
شنبه
690,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
رستوران ایرانی
ویلچر
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
کافی‌نت
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن تشريفات
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(27 نظر)
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
در حد متوسط بود ولی به نسبت قمت خوب نبود.چند نقطه ضعف هم داشت 1-بزرگترین عیب کولر مشترک بود که خیلی اذیت شدیم 2-نداشتن پارکینگ هم خیلی مشکل ساز بود.باید شبا زودی بیاییم لااقل تو کوچه جای پارک گیرمون بیاد 3-صبحانه تکراری و یکنواخت.تنوع زیاد داشت ولی هر روز همینا بود 4-یه یخچال هم داشت که شب تا صبح نمیشد از سروصدا بخوابیم البته تمیزیش بد نبود و برخورد پرسنل هم خوب بود
یک شب اقامت داشتم رفتار متوسط بهداشت خوب صبحانه ضعیف. هتل قدیمی بود. پارکینگ ندارد .
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان، اصلا هتل نبود. تلويزيون و تلفن اتاق خراب بود و كار نكرد! برخورد پرسنل متوسط بود. صبحانه داغون و بايد منتظر ميشديم تا ميزها خالي بشه. تايم صبحانه خيلي كم بود ٧-٩ ! ضمنا واسه شارژ كردن همون چندرقم صبحانه هم بايد كلي معطل ميشديم. سرويس فقط فرنگ داشت و سرويس ايراني داخل سالن هم عين توراهيا كثيف و غيربهداشيتي بود. يخچال اتاق بو ميداد و خراب بود. با توجه به اين موارد قيمتش خيلي بالا بود. تنها نكته مثبتش اين بود كه دسترسي هتل خوب بود. ما چندين هتل ٣ ستاره رفتيم اين يه رقمش رو نديده بوديم. اصلا پيشنهاد نميكنم.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
هتل خوبي هست ولي قيمتش نسبت به امكاناتش زياده
3 ستاره ی خوبی بود نسبت به بقیه یه سری کمبود ها داشت اما خوب زیاد به چشم نمی اومد و در حد انتظار بود و ما واقعا خیلی راضی تر از دفعه های قبل بودیم
ضعیف بود کمی اما نظافت بد نبود و در کل به نظر 4 ستاره نمی اومد ولی کلیتش زیاد هم بد نبود
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
پارکینگ نداشت نظافت خوب نبود یخچال ها تمیز نبود تهویه خراب بود اما برخوردشون بد نبود خوب بود
راضی نبودیم ملحفه ها کثیف بود رو کش بالشت ها کثیف بود بوی بدی میومد صبحانه مفصل نبود پشه زیاد بود و پارکینگ نداشت در واقع اصلا هتل نبود صبحانه هم به اصطلاح بد بود و عکس هم با خود واقعیت فرق داشت
اصلا راضی نبودم شما بهم پیشنهاد دادین حتی میخواستم شکایت هم بکنم این چه وعضشه اخه؟!
متوسط رو به ضعیف بود در کل نمیتونم نظر خاصی بدم چیز خاصی نداشت
پارکینگ خوب نبود ولی در کل دسترسی هتل خوب بود و نسبت به قیمت ارزش داشت
خوب نبود وضعیت کیفی مناسبی نداشت تلویزیون هم که خراب بود و کسی هرچه قدر میگفتیم توجه نمیکرد کولر گازی هم یکسره بود و روشن و خاموش نمی شد
خیلی رضایت بخش نبود. تمیز نبود و گرد و خاک وارد اتاق ها می شد . سرویس بهداشتی هاش فرنگی بود و اون یک دونه ی ایرانی هم که تو لابی بود خیلی کثیف بود
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل اصفهان اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اصفهان اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اصفهان اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اصفهان اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اصفهان اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.