هتل اصفهان اصفهان

اصفهان، خيابان مطهری، جنب بیمارستان شهید بهشتی
2.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل اصفهان اصفهان
هتل ۳ ستاره اصفهان با موقعیت ویژه بافاصله صدمتري از زاینده رود در شهر تاریخی اصفهان واقع گردیده است. این هتل در سال ۱۳۵۶ تاسیس و مجددا در سال ۱۳۹۲ به طور کامل بازسازی شده است. هتل اصفهان در ۴ طبقه دارای ۷۵ اتاق مجهز، همواره پذیرای گروه‌های جهانگردی، سمینارها و همایش‌هاي دولتی و خصوصی بوده است و با امکانات عالی آسایش را برای مهمانان فراهم خواهد نمود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اصفهان
اصفهان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
270,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
26 مهر
جمعه
270,000
تومان
27 مهر
شنبه
270,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,080,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
26 مهر
جمعه
270,000
تومان
27 مهر
شنبه
270,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,080,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,080,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اصفهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
348,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
348,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
348,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
348,000
تومان
26 مهر
جمعه
348,000
تومان
27 مهر
شنبه
348,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
348,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
348,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
348,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
26 مهر
جمعه
350,000
تومان
27 مهر
شنبه
350,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
26 مهر
جمعه
350,000
تومان
27 مهر
شنبه
350,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
هتل یار
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,404,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
26 مهر
جمعه
351,000
تومان
27 مهر
شنبه
351,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,404,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
351,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,404,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اصفهان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
428,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
428,000
تومان
26 مهر
جمعه
428,000
تومان
27 مهر
شنبه
428,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
428,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
428,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
428,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
26 مهر
جمعه
430,000
تومان
27 مهر
شنبه
430,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
430,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
430,000
تومان
اسنپ تریپ
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
433,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
433,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
1,732,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
433,000
تومان
26 مهر
جمعه
433,000
تومان
27 مهر
شنبه
433,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
1,732,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
433,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
433,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
433,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,732,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اصفهان-سویت چهار نفره
سویت چهار نفره
ایران هتل آنلاین
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
614,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
614,000
تومان
26 مهر
جمعه
614,000
تومان
27 مهر
شنبه
614,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
614,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
614,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
614,000
تومان
اسنپ تریپ
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
624,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
624,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
624,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
2,496,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
624,000
تومان
26 مهر
جمعه
624,000
تومان
27 مهر
شنبه
624,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
2,496,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
624,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
624,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
624,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
2,496,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اصفهان اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
رستوران ایرانی
ویلچر
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
کافی‌نت
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن تشريفات
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل اصفهان اصفهان

(27 نظر)
اتاقی که برای ما در نظر گرفته شده بود نزدیک اسانسور بود و صدای اسانسور ازاردهنده بود.
سلام در نظر بگیرید شما قصد انتخاب یک هتل ۳ ستاره را دارید هتل قدبمی است اما تمیز است برخورد کارکنان خوب و سلف صبحانه اش نیز در حد خودش خوب بود اتاق خوب و تمیز بود از بابت پولی که پرداخت میکنید هتلی خوب را انتخاب میکنید به هر حال هتل ۳ ستاره است سفر من کاری بود و فقط شب را خوابیدم و صبح هتل را ترک کردم
تحویل اتاق ضعیف بوده و در ابتدا اتاق نا مرتب به مهمان بنده تحویل داده بودند.
در حد متوسط بود ولی به نسبت قمت خوب نبود.چند نقطه ضعف هم داشت 1-بزرگترین عیب کولر مشترک بود که خیلی اذیت شدیم 2-نداشتن پارکینگ هم خیلی مشکل ساز بود.باید شبا زودی بیاییم لااقل تو کوچه جای پارک گیرمون بیاد 3-صبحانه تکراری و یکنواخت.تنوع زیاد داشت ولی هر روز همینا بود 4-یه یخچال هم داشت که شب تا صبح نمیشد از سروصدا بخوابیم البته تمیزیش بد نبود و برخورد پرسنل هم خوب بود
یک شب اقامت داشتم رفتار متوسط بهداشت خوب صبحانه ضعیف. هتل قدیمی بود. پارکینگ ندارد .
همه چیز خیلی خوب بود تنها مشکل نبود پارکینگ هتل است.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان، اصلا هتل نبود. تلويزيون و تلفن اتاق خراب بود و كار نكرد! برخورد پرسنل متوسط بود. صبحانه داغون و بايد منتظر ميشديم تا ميزها خالي بشه. تايم صبحانه خيلي كم بود ٧-٩ ! ضمنا واسه شارژ كردن همون چندرقم صبحانه هم بايد كلي معطل ميشديم. سرويس فقط فرنگ داشت و سرويس ايراني داخل سالن هم عين توراهيا كثيف و غيربهداشيتي بود. يخچال اتاق بو ميداد و خراب بود. با توجه به اين موارد قيمتش خيلي بالا بود. تنها نكته مثبتش اين بود كه دسترسي هتل خوب بود. ما چندين هتل ٣ ستاره رفتيم اين يه رقمش رو نديده بوديم. اصلا پيشنهاد نميكنم.
اعلام نارضایتی از این هتل.
متوسط، عدم ظرفیت کامل پارکینگ که سواری شخصی را باید در یک مدرسه داخل کوچه مقابل هتل پارکنید این موضوع باعث خسارت به ماشین من گردید!!
هتل خوبي هست ولي قيمتش نسبت به امكاناتش زياده
3 ستاره ی خوبی بود نسبت به بقیه یه سری کمبود ها داشت اما خوب زیاد به چشم نمی اومد و در حد انتظار بود و ما واقعا خیلی راضی تر از دفعه های قبل بودیم
ضعیف بود کمی اما نظافت بد نبود و در کل به نظر 4 ستاره نمی اومد ولی کلیتش زیاد هم بد نبود
اتاق های جنوبی صدای پمپ میومد. اما برخورد پرسنل خوب بود. نداشتن پارکینگ یک نقص بزرگ برای هتلی است که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. اتاقها مورچه داشت
پارکینگ نداشت نظافت خوب نبود یخچال ها تمیز نبود تهویه خراب بود اما برخوردشون بد نبود خوب بود
راضی نبودیم ملحفه ها کثیف بود رو کش بالشت ها کثیف بود بوی بدی میومد صبحانه مفصل نبود پشه زیاد بود و پارکینگ نداشت در واقع اصلا هتل نبود صبحانه هم به اصطلاح بد بود و عکس هم با خود واقعیت فرق داشت
اصلا راضی نبودم شما بهم پیشنهاد دادین حتی میخواستم شکایت هم بکنم این چه وعضشه اخه؟!
متوسط رو به ضعیف بود در کل نمیتونم نظر خاصی بدم چیز خاصی نداشت
پارکینگ خوب نبود ولی در کل دسترسی هتل خوب بود و نسبت به قیمت ارزش داشت
خوب نبود وضعیت کیفی مناسبی نداشت تلویزیون هم که خراب بود و کسی هرچه قدر میگفتیم توجه نمیکرد کولر گازی هم یکسره بود و روشن و خاموش نمی شد
خیلی رضایت بخش نبود. تمیز نبود و گرد و خاک وارد اتاق ها می شد . سرویس بهداشتی هاش فرنگی بود و اون یک دونه ی ایرانی هم که تو لابی بود خیلی کثیف بود
برخورد خوب پرسنل پوشش دهنده نواقص هتل
دربهای اتاق درب معمولی بود و کوچکترین صدا از داخل راهرو داخل میومد.روز اول من با صدای ناشی از تعمیرات به شدت از خواب پریدم.اما با اینکه پارکینگ نداشت اما کمال همکاری رو برای پارک کردن انجام دادند.
معمولی و ظهر ها غالبا در مدت اقامت ما بدون آب گرم
هتل جهت اقامت كاملا معمولي است
سبک هتل قدیمی است.این هتل از نظر قیمت و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. از پرسنل پذیرش خیلی راضی بودم ,واقعا برخورد مناسبی داشتند .اینترنت رایگان بود اما متاسانه ضعیف بود
در کل هتل متوسط بود
هتل در حد متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.