هتل عتیق اصفهان

اصفهان، خیابان چهار باغ پائین، خیابان ابن سینا، کوچه37
3.7
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل عتیق اصفهان
هتل سنتی عتیق اصفهان بازمانده از دوران قاجار می‌باشد. در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ با شماره ثبت ۱۰۲۲۶ در لیست آثار ملی قرار گرفت. این خانه قدیمی با قدمت ۲۰۰ ساله در محله‌ی شهشهان واقع شده است. این هتل شامل دو حیاط بیرونی و اندرونی بوده و ورودی‌های خانه دارای سه هشتی با کاربندی ساده و راه رویی طویل می‌باشد. هتل سنتی عتیق دارای چشم اندازی موزه مانند، بسیار زیبا و متفاوت، با محیطی آرام و نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی بوده که آماده پذیرایی از مهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عتیق
عتیق-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
1 شهریور
جمعه
205,000
تومان
2 شهریور
شنبه
205,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
205,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
205,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
205,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
205,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
205,000
تومان
جا اینجاس
211,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
1 شهریور
جمعه
212,000
تومان
2 شهریور
شنبه
212,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
212,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
212,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,000
تومان
هتل یار
212,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
212,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
212,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
212,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
1 شهریور
جمعه
212,000
تومان
2 شهریور
شنبه
212,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
212,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
212,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,000
تومان
جاباما
212,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
212,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
1 شهریور
جمعه
212,000
تومان
2 شهریور
شنبه
212,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
212,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
212,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,000
تومان
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
1 شهریور
جمعه
225,000
تومان
2 شهریور
شنبه
225,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
225,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
241,800
تومان
1 شهریور
جمعه
241,800
تومان
2 شهریور
شنبه
241,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
241,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
241,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
241,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
241,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
241,800
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
1 شهریور
جمعه
212,000
تومان
2 شهریور
شنبه
212,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
212,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
212,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,000
تومان
عتیق-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
330,000
تومان
2 شهریور
شنبه
330,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
جا اینجاس
344,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
1 شهریور
جمعه
342,000
تومان
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
369,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
369,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
1 شهریور
جمعه
369,000
تومان
2 شهریور
شنبه
369,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
369,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
369,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
369,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
369,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
369,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
399,200
تومان
1 شهریور
جمعه
399,200
تومان
2 شهریور
شنبه
399,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
399,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
399,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
399,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,200
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
1 شهریور
جمعه
342,000
تومان
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
عتیق-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
342,000
تومان
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
جاباما
344,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
1 شهریور
جمعه
344,000
تومان
2 شهریور
شنبه
344,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
344,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
344,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
344,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
344,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
344,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
1 شهریور
جمعه
342,000
تومان
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
399,200
تومان
1 شهریور
جمعه
399,200
تومان
2 شهریور
شنبه
399,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
399,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
399,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
399,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,200
تومان
عتیق-اتاق خاطره چهار نفره
اتاق خاطره چهار نفره
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
1 شهریور
جمعه
430,000
تومان
2 شهریور
شنبه
430,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
جاباما
450,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
جمعه
450,000
تومان
2 شهریور
شنبه
450,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
جا اینجاس
560,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
1 شهریور
جمعه
430,000
تومان
2 شهریور
شنبه
430,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
430,000
تومان
2 شهریور
شنبه
430,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
510,100
تومان
2 شهریور
شنبه
510,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
510,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
510,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
510,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
510,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
510,100
تومان
عتیق-چهارتخته رویا
چهارتخته رویا
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
تقویم اتاق
6 شهریور
چهارشنبه
430,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
430,000
تومان
عتیق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
1 شهریور
جمعه
460,000
تومان
2 شهریور
شنبه
460,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
1 شهریور
جمعه
470,000
تومان
2 شهریور
شنبه
470,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
جاباما
480,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
جمعه
480,000
تومان
2 شهریور
شنبه
480,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
480,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
480,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
480,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
480,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
480,000
تومان
جا اینجاس
480,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
جمعه
470,000
تومان
2 شهریور
شنبه
470,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
علاءالدین
505,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
جمعه
505,000
تومان
2 شهریور
شنبه
505,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
1 شهریور
جمعه
470,000
تومان
2 شهریور
شنبه
470,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
556,500
تومان
1 شهریور
جمعه
556,500
تومان
2 شهریور
شنبه
556,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
556,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
556,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
556,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
556,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
556,500
تومان
عتیق-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
535,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
1 شهریور
جمعه
535,000
تومان
2 شهریور
شنبه
535,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
535,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
535,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
535,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
535,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
535,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
1 شهریور
جمعه
545,000
تومان
2 شهریور
شنبه
545,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
545,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
545,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
545,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
545,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
545,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
550,000
تومان
2 شهریور
شنبه
550,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
عتیق-چهارتخته شاه نشین
چهارتخته شاه نشین
هتل یار
748,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
748,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
748,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
1 شهریور
جمعه
748,000
تومان
2 شهریور
شنبه
748,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
748,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
748,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
748,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
748,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
748,000
تومان
ایران هتل آنلاین
748,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
748,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
748,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
1 شهریور
جمعه
748,000
تومان
2 شهریور
شنبه
748,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
748,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
748,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
748,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
750,000
تومان
2 شهریور
شنبه
750,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
عتیق-سوئیت قاجار چهار نفره
سوئیت قاجار چهار نفره
ایران مارکوپولو
988,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
988,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
988,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
1 شهریور
جمعه
988,000
تومان
2 شهریور
شنبه
988,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
988,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
988,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
988,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
988,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
988,000
تومان
هتل یار
1,005,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
1,005,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
1,005,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
1,005,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,005,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,005,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,005,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,005,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,005,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,005,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,005,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,005,000
تومان
جاباما
1,020,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
1,020,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,020,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,020,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,020,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,020,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,020,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,020,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
1,204,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,204,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,204,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,204,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,204,700
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
1,005,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,005,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,005,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,005,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,005,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عتیق اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش