هتل عتیق اصفهان

اصفهان، خیابان چهار باغ پائین، خیابان ابن سینا، کوچه37
3.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل عتیق اصفهان

هتل سنتی عتیق اصفهان بازمانده از دوران قاجار می‌باشد. در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ با شماره ثبت ۱۰۲۲۶ در لیست آثار ملی قرار گرفت. این خانه قدیمی با قدمت ۲۰۰ ساله در محله‌ی شهشهان واقع شده است. این هتل شامل دو حیاط بیرونی و اندرونی بوده و ورودی‌های خانه دارای سه هشتی با کاربندی ساده و راه رویی طویل می‌باشد. هتل سنتی عتیق دارای چشم اندازی موزه مانند، بسیار زیبا و متفاوت، با محیطی آرام و نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی بوده که آماده پذیرایی از مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عتیق اصفهان

عتیق-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
211,000
تومان
20 تیر
جمعه
211,000
تومان
21 تیر
شنبه
211,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
211,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
211,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
211,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
211,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
211,000
تومان
27 تیر
جمعه
211,000
تومان
28 تیر
شنبه
211,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
211,000
تومان
جاباما
211,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
211,000
تومان
20 تیر
جمعه
211,000
تومان
21 تیر
شنبه
211,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
211,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
211,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
211,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
211,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
211,000
تومان
27 تیر
جمعه
211,000
تومان
28 تیر
شنبه
211,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
211,000
تومان
هتل یار
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
236,000
تومان
20 تیر
جمعه
236,000
تومان
21 تیر
شنبه
236,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
236,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
236,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
236,000
تومان
27 تیر
جمعه
236,000
تومان
28 تیر
شنبه
236,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
عتیق-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
20 تیر
جمعه
345,000
تومان
21 تیر
شنبه
345,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
27 تیر
جمعه
345,000
تومان
28 تیر
شنبه
345,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
جاباما
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
20 تیر
جمعه
345,000
تومان
21 تیر
شنبه
345,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
27 تیر
جمعه
345,000
تومان
28 تیر
شنبه
345,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
20 تیر
جمعه
390,000
تومان
21 تیر
شنبه
390,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
390,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
390,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
390,000
تومان
27 تیر
جمعه
390,000
تومان
28 تیر
شنبه
390,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
عتیق-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
20 تیر
جمعه
345,000
تومان
21 تیر
شنبه
345,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
27 تیر
جمعه
345,000
تومان
28 تیر
شنبه
345,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
عتیق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
20 تیر
جمعه
478,000
تومان
21 تیر
شنبه
478,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
478,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
478,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
27 تیر
جمعه
478,000
تومان
28 تیر
شنبه
478,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
جاباما
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
20 تیر
جمعه
478,000
تومان
21 تیر
شنبه
478,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
478,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
478,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
27 تیر
جمعه
478,000
تومان
28 تیر
شنبه
478,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
هتل یار
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
543,000
تومان
20 تیر
جمعه
543,000
تومان
21 تیر
شنبه
543,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
543,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
543,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
543,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
543,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
543,000
تومان
27 تیر
جمعه
543,000
تومان
28 تیر
شنبه
543,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
543,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
عتیق-سوئیت چهارنفره قاجار
سوئیت چهارنفره قاجار
اقامت 24
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,030,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,030,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,030,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,030,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,030,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,030,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,030,000
تومان
هتل یار
1,177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,177,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,177,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,177,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,177,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,177,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,177,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,177,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,177,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,177,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,177,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,177,000
تومان
عتیق-اتاق چهارتخته خاطره
اتاق چهارتخته خاطره
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
20 تیر
جمعه
440,000
تومان
21 تیر
شنبه
440,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
27 تیر
جمعه
440,000
تومان
28 تیر
شنبه
440,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
20 تیر
جمعه
440,000
تومان
21 تیر
شنبه
440,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
27 تیر
جمعه
440,000
تومان
28 تیر
شنبه
440,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
هتل یار
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
497,000
تومان
20 تیر
جمعه
497,000
تومان
21 تیر
شنبه
497,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
497,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
497,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
497,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
497,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
497,000
تومان
27 تیر
جمعه
497,000
تومان
28 تیر
شنبه
497,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
497,000
تومان
عتیق-اتاق چهارتخته شاه نشین
اتاق چهارتخته شاه نشین
هتل یار
866,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
866,000
تومان
20 تیر
جمعه
866,000
تومان
21 تیر
شنبه
866,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
866,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
866,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
866,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
866,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
866,000
تومان
27 تیر
جمعه
866,000
تومان
28 تیر
شنبه
866,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
866,000
تومان
عتیق-اتاق چهارتخته معمولی
اتاق چهارتخته معمولی
اقامت 24
557,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
557,000
تومان
20 تیر
جمعه
557,000
تومان
21 تیر
شنبه
557,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
557,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
557,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
557,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
557,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
557,000
تومان
27 تیر
جمعه
557,000
تومان
28 تیر
شنبه
557,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
557,000
تومان
جاباما
557,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
557,000
تومان
20 تیر
جمعه
557,000
تومان
21 تیر
شنبه
557,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
557,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
557,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
557,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
557,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
557,000
تومان
27 تیر
جمعه
557,000
تومان
28 تیر
شنبه
557,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
557,000
تومان
هتل یار
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
633,000
تومان
20 تیر
جمعه
633,000
تومان
21 تیر
شنبه
633,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
633,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
633,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
633,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
633,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
633,000
تومان
27 تیر
جمعه
633,000
تومان
28 تیر
شنبه
633,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
633,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عتیق اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
کپسول آتشنشانی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوض آب
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
فضای باغ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
خشکشویی
فكس
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
چای خانه سنتی
صرافی
نماز خانه
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل عتیق اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عتیق اصفهان

(43 نظر)
دومین بار بود که آمدیم این هتل و باز هم اتاق گوشواره را انتخاب کردیم که پنجره‌های سنتی جذاب‌تری دارد. اتاق قاجاری هم بسیار عجیب و زیباست و توصیه میکنمش. کارکنان خوب، فضای خوب و امکانات خوب. دقت کنید که رفت‌و‌آمد با ماشین از مسیر خیابان ابن‌سینا راحت‌تر است و بهتر است در همه شرایط از این مسیر تردد فرمایید. در حیاط‌ها گردش کنید و از فضای سنتی لذت ببرید. در حیاط پشتی راه‌پله‌ای هست که به مانند موزه کوچکی از وسایل قدیمی چیده‌اند. صبحانه خوب است و هر روز کمی با روز قبل متفاوت است.
هتلي بسيار خوب، وضعيت نظافت بسيار عالي، گرمايش بسيار خوب، پاركينگ رو باز ولي امن و بسيار نزديك به مجموعه بود، صبحانه از تنوع خوب و قابل قبولي برخوردار بود و در كل همه چي در سطح قيمت و نسبت به ٣ستاره بودن عالي بود.
هتلی سنتی با معماری جالب و فضایی دوستانه
مناسب بود
ما یک در هتل اقامت داشتیم، در کل خوب بود. ما که راضی بودیم.
واقعا عالی بود.برخورد پرسنل ، زیبایی و تمیزی هتل ، صبحانه کامل و عالی .با اینکه خیلی عجله ای و در همون روز هتل رو انتخاب و رزرو کردم.یکی از بهترین هتل هایی شد که رفتم .
خانه ای سنتی با دو حیاط اندرونی و بیرونی که هرکدام فضای سبز مختص به خود را دارد. بسیار فضای خلوت با سکوت آرامش بخشی بود. صبحانه بسیار عالی و پرسنل نیز بسیار مودب و کارآزموده بودند و در کمترین زمان ممکن درخواستها را اجرا می کردند. اتاقها بسیار تمیز و بصورت روزانه مورد نظافت قرار می گرفتند. دو پارکینگ در 30-40 متری هتل قراردارد .هتل در بافت سنتی شهر اصفهان واقع شده و باوجود فاصله با مرکز شهر تجربه اقامت فوق العاده ای را تجربه می نمایید.
اقامتگاهی زیبا ، دارای ارزشهای هنر و معماری گذشته و در مجموع فضائی دلپذیر ، تحت کنترل و مدیریت مستمر، همراه با برخورد صمیمانه کلیه عوامل حاضر در آن و البته قابل ارتقا
مسیر بسیار تو در تو و پیچیده بود. پارکینگ هتل در ساعت مراجعه ما بسته بود و برایمان باز نشد. ریسپشن خواب بود. با تاخیر در را باز کرد. کیفیت اتاق ها نسبتا خوب بود. عمارت و فضای هتل دیدنی و فوق العاده بود. در کل میتوانم بگویم متوسط بود.
رفتار کارکنان بسیار خوب بوده و بافت قدیمی هتل فضای لذت بخشی را بوجود میاورد
ساختار معماری بنا که یک خانه تاریخی است بسیار عالی است ، فضای سبز بسیارزیبا ، آرامش بخش و دلنشین بوده و تداعی کننده حیاط خانه های کهن ایرانی است ، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و صمیمانه بود ، من دو ساعت زودتر رسیدم و خوشبختانه با مساعدت پرسنل اتاق زودتر در اختیارم قرار گرفت ، پذیرایی صبحانه بسیار متنوع و عالی بود ، خدمات صبحانه در این هتل عالی ، هنرمندانه و باسلیقه و کیفیت ارائه می شد . حتما لذت حضور در این هتل را تجربه کنید
واقعا عالی از هر لحاظ
بسیار عالی و لذت بخش بود تجربه ایی جدید که پیشنهاد میکنم هر ایرانی باید بدست بیاره برخورد تمامی پرسنل عالی و با احترام به همراه صبحانه مفصل
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مهربان بهداشت و تمیزی محوطه و اتاق عالی صبحانه عالی سرویس بهداشتی و شیرالات حمام بسیار عالی داشتن پارکینگ امتیاز بزرگی بود
نقاط ضعف:
پتو ها برای فصل تابستان گرم و سنگین بودند.
ما يكبار عيد ٩٦ و يكبار عيد ٩٨ در اين هتل اقامت داشتيم كه در هردو واقعا رضايت كامل داشتيم و خاطرات بسيار خوبي برايمان رقم زده شد. همه چيز عالي بود از فضاي بسيار زيبا و سنتي هتل تا صبحانه ي كامل و عالي مجموعه فقط در اقامت آخر پرسنل پذيرش كمي كم تجربه بودند و مشخص بود كه تازه كار هستند و كمي در زمان تحويل اتاق معطل كردند.
محیط هتل بسیار زیبا و قدیمی و به خوبی بازسازی شده است و اتاق ها ترکیبی از سنت و مدرنیته دارند. اما تهویه اتاق ها می تواند بهتر باشد و همچنین کارکنان دیر پاسخگو بودند ولی به طور کل اقامتگاه آرامش بخش و خاطره انگیز برای کسانی که به بافت های تاریخی و سنتی علاقه مند هستند می باشد.
دو شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد کارکنان و رسیدگیشون واقعا خوبه. از نظر نظافت و تمیزی هم واقعا تر و تمیز هست. محیط خیلی قشنگی داره و صبحانه رو میشه توی حیاط سنتی و قشنگش سرو کرد.
تجربه اقامت در مکانی رؤیایی با پرسنل فوق العادهبوفه صبحانه و کلاً سرویس غذایی ضعیف بود
بل بوی اصلن پیداش نشد چمدانها رو خودمون بردیم داخل تا آخرین لحظه اومد بیرون چند بار درخواست کردم با مدیر هتل صحبت کنم که میگفتن نیستن یا کار دارن . من رزروم رو صبحانه با شام گرفته بودم اما یک شب یک برنامه ای داشتم که به شام نرسیدیم هزینه شام به ما برگشت داده نشد.
مشكل گرمايش داشت تا صبح از سرما لرزيديم
نقاط قوت:
برخورد مناسب و محترمانه پرسنل و کارکنان هتل غذای عالی و متنوع موقعیت مکانی هتل خوب بوده و خیلی راحت مسیرو پیدا کردیم محوطه خیلی زیبای حیاط هتل تمیزی اتاقها کلا خیلی کوتاه در هتل اقامت داشتیم..ولی برای سفر بعدی به اصفهان هم همین هتل را انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
ندارد
کارکنان بسیار مودب و تمیز ،آشپز بی نظیر
هتل خیلی خوبی بود، خیلی راضی بودم فقط کمی دور بود از مرکز شهر که به دلیل اینکه نوع هتل سنتی هست این مشکل قابل اغماض است
زندگی در یک خانه قجری بسیار تجربه لذت بخشی بود و اقامت خوشی را برای ما رقم زد همچنین بسیار تمیز و مرتب ، صبحانه بسیار عالی و پارکینگ بسیار نزدیک بود
نقاط قوت:
اتاق های بسیار تمیز و فضای سنتی عالی. پرسنل خوش برخورد. بوفه صبحانه خیلی خوب. غذای عالی
نقاط ضعف:
اتاق چهار تخته داخل زیرزمین(خاطره) نم دارد.
خانه تاریخی زیبا. امکانات متوسط. رفتار پرسنل پذیرش محترمانه . تعداد سایر پرسنل خدماتی اعم از خانه داری و رستوران کم و فاقد آموزش های کافی و لازم در عین حال محترم. صبحانه متوسط. پاکیزگی خوب. ابعاد اتاق نامناسب. وسایل و چیدمان اتاق اگرچه نسبتا تازه اما ابتدایی و فاقد هماهنگی با هتل سنتی. موقعیت هتل نسبت به اماکن دیدنی ضعیف. هزینه در مقایسه با سطح خدمات و امکانات بالا. جدای از مسائلی که اشاره کردم و طبیعتا بخشیش سلیقه ای است. نکته اینکه اساسا انتخاب این هتل برای ما و شاید بعضی ازدوستان جدای از توجه به پاکیزگی و خدمات... تجربه حضور در بنای سنتی و تاریخی است. اما عجیب اینکه برای انتقال این حس تلاش درخوری انجام نشده. تعبیر من اینه که بیشتر لحظات هتل زنده نیست و متروکه به نظر میرسه. در کل نمره کمی بالاتر از متوسط میگیره و ارزش تجربه کردن داره.
هتل بسیار تمیز و با اصالتی بود، کاملا همونطور که انتظار میرفت، مدیریت هتل بسیار دلسوزانه نظرات مسافرین رو جویا میشدند. با وجود افزایش قیمت ها در نوروز هتل شارژ اضافی دریافت نکرد. تهویه اتاق نیاز به رسیدگی دارد ( سرمایش-گرمایش-مطبوع)
كاركنان همگي خوب و خوش برخورد بودند. ظروف بكار رفته درهنگام صبحانه درزمان افزايش تعداد نفرات بايد زودتر شارژ شود.
نقاط قوت:
بهترين هتل با بهترين پرسنل در اصفهان. فضايى زيبا با شام سفارشى بسيار لذيذ. حتماً سفر بعدى از آمريكا به ايران به اين هتل برميگردم. عالى عالى عالى
نقاط ضعف:
چيز منفى اى بنظرم نمياد!
Helpful staff with good location and clean rooms
فضای عالی خانه سنتی که خودش یکی از جاذبه های سفرمان شد.
تهویه و گرمایش اتاق ها مشکل داشت و اتاق ها بسیار گرم بود و با اینکه اتاق مارو عوض کردند مشکل حل نشد. صبحانه روز اول در حد انتظار نبود اما دو روز بعد به نسبت خیلی بهتر شد.نهار و شام دوساعت قبل باید اطلاع دهید که غذا براتون سفارش بدهند و سرویس منظم برای نهار و شام ندارند.فضای هتل بسیار عالی دلنشین و سنتی بود و از نظر نظافت کاملا راضی بودیم. در کل تجربه ی خوبی بود
فضای هتل و معماریش بخصوص سوییتهای پشتی بسیار زیباست. اتاقها تمیز با امکانات خیلی خوب و برخورد پرسنل هم عالی بود. صبحانه هم خوب بود.درهای اتاقها کاملا کیپ نمی شد که با عث ورود سرما می شه.
هتل از نظر خدمات خانه داری بسیار ضعیف بود و اتاق ما در گوشه ی حیاط دوم و بدون نور گیر و بسیار سرد و بدون وسیله گرمایشی مناسب بود . افتضاح ترین قسمت اقامت هم مربوط به صبحانه بود که محل سرو آن زیرزمینی تاریک و تنگ و منوی ضعیف و بسیار کم بود .
نقاط قوت:
اتاق های بسیارررر تمیز ،،محیط دنج و خودمونی ،پرسنل با ادب و فوقع العاده حیاطشو دوست داشتم،،اتاق من به حیاط باز میشد و خیلی جذاب بود،،،اگه به محیط سنتی و کوچیک علاقه دارید جای خوبیه
نقاط ضعف:
نور زیاد حیاط در شب یه خرده اذیت کننده بود،،،هتل عتیق داخل کوچش اصلا هیچ تابلوی نداشت با اینکه دقیقا کنار هتل ابن سینا هست و یه تابلوی کوچیک هم مشکل رو حل میکرد....
نقاط قوت:
فضای عالی رفتار بسیار عالی پرسنل نظافت مرتب اتاقها از اقامت در آنجا واقعا لذت بردم.
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران جهت نهار و شام سهل الوصول نبودن آدرس هتل
نقاط قوت:
فضای زیبا و سنتی برخورد بسیار خوب مهمانداران سرویس بهداشتی و حمام مناسب
نقاط ضعف:
هزینه وعدههای غذایی (اگر خریداری کنید)به ازای هر نفر زیاد بود نور بسیار محوطه در شب(هنگام خواب مشکل ایجاد میکند)
هتل خیلی خوبی بود . فقط مشکلش این بود که صبحانش هم کیفیت نداشت هم تنوعش کم بود وگرنه پرسنل.تمیزی اتاق ها. همه چیز عالی بود
خوب بود واسه ی سه ستاره بودنش خوب بود.کارکنانش حرفه ای نبودن .برخوردشون میتونس بهتر باشه
نقاط قوت:
فضای سنتی برحورد خوب پرسنل صبحانه بسیار تازه
نقاط ضعف:
پارکینگ نیاز به آسفالت و خط کشی و نگهبان دارد زمان حضور من بیشتر شبیه یک خرابه بود تا پارکینگ
نقاط قوت:
فضا و معماری و حال و هوای هتل
نقاط ضعف:
محل پارکینگ و کیفیت توالت فرنگی در اتاق
اتاقهای تمییز و کارکنان خوب معماری عالی و جذاب و صبحانه کامل
سبک معماری بر اساس سنتی و اتاق های هتل تمیز و مرتب بود. من از اقامت در این هتل بسیار راضی بودم. سفر به این هتل را به شما هم پیشنهاد میکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عتیق اصفهان

مهمانان هتل عتیق اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عتیق اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عتیق اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عتیق اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عتیق اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.