هتل عتیق اصفهان

اصفهان، خیابان چهار باغ پائین، خیابان ابن سینا، کوچه37
3.7
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
معرفی هتل عتیق اصفهان
هتل سنتی عتیق اصفهان بازمانده از دوران قاجار می‌باشد. در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ با شماره ثبت ۱۰۲۲۶ در لیست آثار ملی قرار گرفت. این خانه قدیمی با قدمت ۲۰۰ ساله در محله‌ی شهشهان واقع شده است. این هتل شامل دو حیاط بیرونی و اندرونی بوده و ورودی‌های خانه دارای سه هشتی با کاربندی ساده و راه رویی طویل می‌باشد. هتل سنتی عتیق دارای چشم اندازی موزه مانند، بسیار زیبا و متفاوت، با محیطی آرام و نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی بوده که آماده پذیرایی از مهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عتیق
عتیق-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
292,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
3 آبان
جمعه
292,000
تومان
4 آبان
شنبه
292,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
292,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
292,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
292,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
292,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
292,000
تومان
10 آبان
جمعه
292,000
تومان
11 آبان
شنبه
292,000
تومان
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
3 آبان
جمعه
295,000
تومان
4 آبان
شنبه
295,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
10 آبان
جمعه
295,000
تومان
11 آبان
شنبه
295,000
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
3 آبان
جمعه
295,000
تومان
4 آبان
شنبه
295,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
10 آبان
جمعه
295,000
تومان
11 آبان
شنبه
295,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
3 آبان
جمعه
300,000
تومان
4 آبان
شنبه
300,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
10 آبان
جمعه
300,000
تومان
11 آبان
شنبه
300,000
تومان
عتیق-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
3 آبان
جمعه
480,000
تومان
4 آبان
شنبه
480,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
10 آبان
جمعه
480,000
تومان
11 آبان
شنبه
480,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
3 آبان
جمعه
480,000
تومان
4 آبان
شنبه
480,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
10 آبان
جمعه
480,000
تومان
11 آبان
شنبه
480,000
تومان
جاباما
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
3 آبان
جمعه
485,000
تومان
4 آبان
شنبه
485,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
10 آبان
جمعه
485,000
تومان
11 آبان
شنبه
485,000
تومان
عتیق-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
3 آبان
جمعه
480,000
تومان
4 آبان
شنبه
480,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
10 آبان
جمعه
480,000
تومان
11 آبان
شنبه
480,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
3 آبان
جمعه
485,000
تومان
4 آبان
شنبه
485,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
10 آبان
جمعه
485,000
تومان
11 آبان
شنبه
485,000
تومان
عتیق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
661,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
661,000
تومان
3 آبان
جمعه
661,000
تومان
4 آبان
شنبه
661,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
661,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
661,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
661,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
661,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
661,000
تومان
10 آبان
جمعه
661,000
تومان
11 آبان
شنبه
661,000
تومان
اقامت 24
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
3 آبان
جمعه
665,000
تومان
4 آبان
شنبه
665,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
10 آبان
جمعه
665,000
تومان
11 آبان
شنبه
665,000
تومان
هتل یار
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
3 آبان
جمعه
665,000
تومان
4 آبان
شنبه
665,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
10 آبان
جمعه
665,000
تومان
11 آبان
شنبه
665,000
تومان
جاباما
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
680,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
680,000
تومان
3 آبان
جمعه
680,000
تومان
4 آبان
شنبه
680,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
680,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
680,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
680,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
680,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
680,000
تومان
10 آبان
جمعه
680,000
تومان
11 آبان
شنبه
680,000
تومان
ایران هتل آنلاین
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
690,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
690,000
تومان
3 آبان
جمعه
690,000
تومان
4 آبان
شنبه
690,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
690,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
690,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
690,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
690,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
690,000
تومان
10 آبان
جمعه
690,000
تومان
11 آبان
شنبه
690,000
تومان
عتیق-سوئیت قاجار چهار نفره
سوئیت قاجار چهار نفره
ایران مارکوپولو
1,435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,435,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,435,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,435,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
11 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
اقامت 24
1,435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,435,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,435,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,435,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
11 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
هتل یار
1,435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,435,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,435,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,435,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,435,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
1,435,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,435,000
تومان
11 آبان
شنبه
1,435,000
تومان
عتیق-اتاق خاطره چهار نفره
اتاق خاطره چهار نفره
اقامت 24
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
3 آبان
جمعه
612,000
تومان
4 آبان
شنبه
612,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
612,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
612,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
612,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
10 آبان
جمعه
612,000
تومان
11 آبان
شنبه
612,000
تومان
هتل یار
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
3 آبان
جمعه
612,000
تومان
4 آبان
شنبه
612,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
612,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
612,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
612,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
10 آبان
جمعه
612,000
تومان
11 آبان
شنبه
612,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
3 آبان
جمعه
620,000
تومان
4 آبان
شنبه
620,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
10 آبان
جمعه
620,000
تومان
11 آبان
شنبه
620,000
تومان
عتیق-چهارتخته شاه نشین
چهارتخته شاه نشین
هتل یار
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
1,090,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,090,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,090,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,090,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,090,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,090,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,090,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,090,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
1,090,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,090,000
تومان
11 آبان
شنبه
1,090,000
تومان
عتیق-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
772,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
772,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
772,000
تومان
3 آبان
جمعه
772,000
تومان
4 آبان
شنبه
772,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
772,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
772,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
772,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
772,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
772,000
تومان
10 آبان
جمعه
772,000
تومان
11 آبان
شنبه
772,000
تومان
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
775,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
775,000
تومان
3 آبان
جمعه
775,000
تومان
4 آبان
شنبه
775,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
775,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
775,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
775,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
775,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
775,000
تومان
10 آبان
جمعه
775,000
تومان
11 آبان
شنبه
775,000
تومان
جاباما
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
3 آبان
جمعه
790,000
تومان
4 آبان
شنبه
790,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
790,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
790,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
790,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
10 آبان
جمعه
790,000
تومان
11 آبان
شنبه
790,000
تومان
عتیق-چهارتخته رویا
چهارتخته رویا
ایران هتل آنلاین
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
632,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
632,000
تومان
3 آبان
جمعه
632,000
تومان
4 آبان
شنبه
632,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
632,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
632,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
632,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
632,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
632,000
تومان
10 آبان
جمعه
632,000
تومان
11 آبان
شنبه
632,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عتیق اصفهان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
مینی بار
تراس
کپسول آتشنشانی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
چايخانه سنتی
سالن همايش
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
حوض آب
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
فضای باغ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center

آدرس هتل عتیق اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عتیق اصفهان

(40 نظر)
خانه ای سنتی با دو حیاط اندرونی و بیرونی که هرکدام فضای سبز مختص به خود را دارد. بسیار فضای خلوت با سکوت آرامش بخشی بود. صبحانه بسیار عالی و پرسنل نیز بسیار مودب و کارآزموده بودند و در کمترین زمان ممکن درخواستها را اجرا می کردند. اتاقها بسیار تمیز و بصورت روزانه مورد نظافت قرار می گرفتند. دو پارکینگ در 30-40 متری هتل قراردارد .هتل در بافت سنتی شهر اصفهان واقع شده و باوجود فاصله با مرکز شهر تجربه اقامت فوق العاده ای را تجربه می نمایید.
اقامتگاهی زیبا ، دارای ارزشهای هنر و معماری گذشته و در مجموع فضائی دلپذیر ، تحت کنترل و مدیریت مستمر، همراه با برخورد صمیمانه کلیه عوامل حاضر در آن و البته قابل ارتقا
مسیر بسیار تو در تو و پیچیده بود. پارکینگ هتل در ساعت مراجعه ما بسته بود و برایمان باز نشد. ریسپشن خواب بود. با تاخیر در را باز کرد. کیفیت اتاق ها نسبتا خوب بود. عمارت و فضای هتل دیدنی و فوق العاده بود. در کل میتوانم بگویم متوسط بود.
رفتار کارکنان بسیار خوب بوده و بافت قدیمی هتل فضای لذت بخشی را بوجود میاورد
ساختار معماری بنا که یک خانه تاریخی است بسیار عالی است ، فضای سبز بسیارزیبا ، آرامش بخش و دلنشین بوده و تداعی کننده حیاط خانه های کهن ایرانی است ، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و صمیمانه بود ، من دو ساعت زودتر رسیدم و خوشبختانه با مساعدت پرسنل اتاق زودتر در اختیارم قرار گرفت ، پذیرایی صبحانه بسیار متنوع و عالی بود ، خدمات صبحانه در این هتل عالی ، هنرمندانه و باسلیقه و کیفیت ارائه می شد . حتما لذت حضور در این هتل را تجربه کنید
واقعا عالی از هر لحاظ
بسیار عالی و لذت بخش بود تجربه ایی جدید که پیشنهاد میکنم هر ایرانی باید بدست بیاره برخورد تمامی پرسنل عالی و با احترام به همراه صبحانه مفصل
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مهربان بهداشت و تمیزی محوطه و اتاق عالی صبحانه عالی سرویس بهداشتی و شیرالات حمام بسیار عالی داشتن پارکینگ امتیاز بزرگی بود
نقاط ضعف:
پتو ها برای فصل تابستان گرم و سنگین بودند.
محیط هتل بسیار زیبا و قدیمی و به خوبی بازسازی شده است و اتاق ها ترکیبی از سنت و مدرنیته دارند. اما تهویه اتاق ها می تواند بهتر باشد و همچنین کارکنان دیر پاسخگو بودند ولی به طور کل اقامتگاه آرامش بخش و خاطره انگیز برای کسانی که به بافت های تاریخی و سنتی علاقه مند هستند می باشد.
تجربه اقامت در مکانی رؤیایی با پرسنل فوق العادهبوفه صبحانه و کلاً سرویس غذایی ضعیف بود
بل بوی اصلن پیداش نشد چمدانها رو خودمون بردیم داخل تا آخرین لحظه اومد بیرون چند بار درخواست کردم با مدیر هتل صحبت کنم که میگفتن نیستن یا کار دارن . من رزروم رو صبحانه با شام گرفته بودم اما یک شب یک برنامه ای داشتم که به شام نرسیدیم هزینه شام به ما برگشت داده نشد.
مشكل گرمايش داشت تا صبح از سرما لرزيديم
نقاط قوت:
برخورد مناسب و محترمانه پرسنل و کارکنان هتل غذای عالی و متنوع موقعیت مکانی هتل خوب بوده و خیلی راحت مسیرو پیدا کردیم محوطه خیلی زیبای حیاط هتل تمیزی اتاقها کلا خیلی کوتاه در هتل اقامت داشتیم..ولی برای سفر بعدی به اصفهان هم همین هتل را انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
ندارد
کارکنان بسیار مودب و تمیز ،آشپز بی نظیر
هتل خیلی خوبی بود، خیلی راضی بودم فقط کمی دور بود از مرکز شهر که به دلیل اینکه نوع هتل سنتی هست این مشکل قابل اغماض است
زندگی در یک خانه قجری بسیار تجربه لذت بخشی بود و اقامت خوشی را برای ما رقم زد همچنین بسیار تمیز و مرتب ، صبحانه بسیار عالی و پارکینگ بسیار نزدیک بود
نقاط قوت:
اتاق های بسیار تمیز و فضای سنتی عالی. پرسنل خوش برخورد. بوفه صبحانه خیلی خوب. غذای عالی
نقاط ضعف:
اتاق چهار تخته داخل زیرزمین(خاطره) نم دارد.
خانه تاریخی زیبا. امکانات متوسط. رفتار پرسنل پذیرش محترمانه . تعداد سایر پرسنل خدماتی اعم از خانه داری و رستوران کم و فاقد آموزش های کافی و لازم در عین حال محترم. صبحانه متوسط. پاکیزگی خوب. ابعاد اتاق نامناسب. وسایل و چیدمان اتاق اگرچه نسبتا تازه اما ابتدایی و فاقد هماهنگی با هتل سنتی. موقعیت هتل نسبت به اماکن دیدنی ضعیف. هزینه در مقایسه با سطح خدمات و امکانات بالا. جدای از مسائلی که اشاره کردم و طبیعتا بخشیش سلیقه ای است. نکته اینکه اساسا انتخاب این هتل برای ما و شاید بعضی ازدوستان جدای از توجه به پاکیزگی و خدمات... تجربه حضور در بنای سنتی و تاریخی است. اما عجیب اینکه برای انتقال این حس تلاش درخوری انجام نشده. تعبیر من اینه که بیشتر لحظات هتل زنده نیست و متروکه به نظر میرسه. در کل نمره کمی بالاتر از متوسط میگیره و ارزش تجربه کردن داره.
هتل بسیار تمیز و با اصالتی بود، کاملا همونطور که انتظار میرفت، مدیریت هتل بسیار دلسوزانه نظرات مسافرین رو جویا میشدند. با وجود افزایش قیمت ها در نوروز هتل شارژ اضافی دریافت نکرد. تهویه اتاق نیاز به رسیدگی دارد ( سرمایش-گرمایش-مطبوع)
كاركنان همگي خوب و خوش برخورد بودند. ظروف بكار رفته درهنگام صبحانه درزمان افزايش تعداد نفرات بايد زودتر شارژ شود.
نقاط قوت:
بهترين هتل با بهترين پرسنل در اصفهان. فضايى زيبا با شام سفارشى بسيار لذيذ. حتماً سفر بعدى از آمريكا به ايران به اين هتل برميگردم. عالى عالى عالى
نقاط ضعف:
چيز منفى اى بنظرم نمياد!
Helpful staff with good location and clean rooms
فضای عالی خانه سنتی که خودش یکی از جاذبه های سفرمان شد.
تهویه و گرمایش اتاق ها مشکل داشت و اتاق ها بسیار گرم بود و با اینکه اتاق مارو عوض کردند مشکل حل نشد. صبحانه روز اول در حد انتظار نبود اما دو روز بعد به نسبت خیلی بهتر شد.نهار و شام دوساعت قبل باید اطلاع دهید که غذا براتون سفارش بدهند و سرویس منظم برای نهار و شام ندارند.فضای هتل بسیار عالی دلنشین و سنتی بود و از نظر نظافت کاملا راضی بودیم. در کل تجربه ی خوبی بود
هتل بسیار خوبی بود از همه نظر فقط بعضی از اتاقاش یک مقدار سر و صدا داره وگرنه هیچ مشکل دیگه ای نیست
فضای هتل و معماریش بخصوص سوییتهای پشتی بسیار زیباست. اتاقها تمیز با امکانات خیلی خوب و برخورد پرسنل هم عالی بود. صبحانه هم خوب بود.درهای اتاقها کاملا کیپ نمی شد که با عث ورود سرما می شه.
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد هستند. فضای هتل و اتاقها بازسازی شده و همه چیز نو و تمیز است. صبحانه بسیار خوبی دارد.
هتل از نظر خدمات خانه داری بسیار ضعیف بود و اتاق ما در گوشه ی حیاط دوم و بدون نور گیر و بسیار سرد و بدون وسیله گرمایشی مناسب بود . افتضاح ترین قسمت اقامت هم مربوط به صبحانه بود که محل سرو آن زیرزمینی تاریک و تنگ و منوی ضعیف و بسیار کم بود .
هتل از نظر خدمات خانه داری بسیار ضعیف بود و اتاق ما در گوشه ی حیاط دوم و بدون نور گیر و بسیار سرد و بدون وسیله گرمایشی مناسب بود . افتضاح ترین قسمت اقامت هم مربوط به صبحانه بود که محل سرو آن زیرزمینی تاریک و تنگ و منوی ضعیف و بسیار کم بود .
نقاط قوت:
اتاق های بسیارررر تمیز ،،محیط دنج و خودمونی ،پرسنل با ادب و فوقع العاده حیاطشو دوست داشتم،،اتاق من به حیاط باز میشد و خیلی جذاب بود،،،اگه به محیط سنتی و کوچیک علاقه دارید جای خوبیه
نقاط ضعف:
نور زیاد حیاط در شب یه خرده اذیت کننده بود،،،هتل عتیق داخل کوچش اصلا هیچ تابلوی نداشت با اینکه دقیقا کنار هتل ابن سینا هست و یه تابلوی کوچیک هم مشکل رو حل میکرد....
نقاط قوت:
فضای عالی رفتار بسیار عالی پرسنل نظافت مرتب اتاقها از اقامت در آنجا واقعا لذت بردم.
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران جهت نهار و شام سهل الوصول نبودن آدرس هتل
نقاط قوت:
فضای زیبا و سنتی برخورد بسیار خوب مهمانداران سرویس بهداشتی و حمام مناسب
نقاط ضعف:
هزینه وعدههای غذایی (اگر خریداری کنید)به ازای هر نفر زیاد بود نور بسیار محوطه در شب(هنگام خواب مشکل ایجاد میکند)
هتل خیلی خوبی بود . فقط مشکلش این بود که صبحانش هم کیفیت نداشت هم تنوعش کم بود وگرنه پرسنل.تمیزی اتاق ها. همه چیز عالی بود
هتل خیلی خوبی بود . فقط مشکلش این بود که صبحانش هم کیفیت نداشت هم تنوعش کم بود وگرنه پرسنل.تمیزی اتاق ها. همه چیز عالی بود
خوب بود واسه ی سه ستاره بودنش خوب بود.کارکنانش حرفه ای نبودن .برخوردشون میتونس بهتر باشه
خوب بود واسه ی سه ستاره بودنش خوب بود.کارکنانش حرفه ای نبودن .برخوردشون میتونس بهتر باشه
نقاط قوت:
فضای سنتی برحورد خوب پرسنل صبحانه بسیار تازه
نقاط ضعف:
پارکینگ نیاز به آسفالت و خط کشی و نگهبان دارد زمان حضور من بیشتر شبیه یک خرابه بود تا پارکینگ
نقاط قوت:
فضا و معماری و حال و هوای هتل
نقاط ضعف:
محل پارکینگ و کیفیت توالت فرنگی در اتاق
اتاقهای تمییز و کارکنان خوب معماری عالی و جذاب و صبحانه کامل
سبک معماری بر اساس سنتی و اتاق های هتل تمیز و مرتب بود. من از اقامت در این هتل بسیار راضی بودم. سفر به این هتل را به شما هم پیشنهاد میکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.