هتل جهانگردی دیزین

البرز، کرج، کیلومتر 75جاده کرج/چالوس، بعد از دوراهی گچسر، مجتمع جهانگردی دیزین
3
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی دیزین
هتل جهانگردی دیزین در بين کوه‌هاي البرز مرکزي محصور شده و شامل دو مجموعه گردشگری ۱ و ۲ و یک مجموعه اقامتی، معروف به شاله (کلبه) می‌باشد که از جمله با کیفیت‌ترین مجموعه‌های جهانگردی ایران محسوب می‌گردد. طراحی فوق‌ العاده‌ای که از دوره تاریخی پهلوی به جا مانده، جاگیری در دل کوهستان، نزدیکی به پایتخت و تفاوت ۲۰ درجه‌ای دما که باعث آب و هوای خاص این منطقه نسبت به شهر تهران شده و همجواری با پیست اسکی دیزین، همه از ویژگی‌های منحصر به فرد مجموعه‌ی گردشگری و جهانگردی دیزین می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق دوتخته هتل یک
اتاق دوتخته هتل یک
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
10 خرداد
جمعه
225,000
تومان
11 خرداد
شنبه
225,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
386,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
333,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
333,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
431,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
431,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
10 خرداد
جمعه
375,000
تومان
11 خرداد
شنبه
375,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
11 خرداد
شنبه
398,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
اسنپ تریپ
517,920 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
517,920
تومان
6 خرداد
دوشنبه
517,920
تومان
7 خرداد
سه شنبه
517,920
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
517,920
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
517,920
تومان
10 خرداد
جمعه
517,920
تومان
11 خرداد
شنبه
517,920
تومان
12 خرداد
یکشنبه
517,920
تومان
13 خرداد
دوشنبه
517,920
تومان
14 خرداد
سه شنبه
517,920
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
517,920
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته هتل یک
اتاق سه تخته هتل یک
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
10 خرداد
جمعه
262,000
تومان
11 خرداد
شنبه
262,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
483,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
جاباما
470,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
10 خرداد
جمعه
495,000
تومان
11 خرداد
شنبه
495,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
اسنپ تریپ
654,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
654,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
654,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
654,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
654,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
654,000
تومان
10 خرداد
جمعه
654,000
تومان
11 خرداد
شنبه
654,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
654,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
654,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
654,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
654,000
تومان
جهانگردی-دو تخته ساختمان شماره دو
دو تخته ساختمان شماره دو
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
333,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
333,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
431,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
431,000
تومان
ایران هتل آنلاین
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
386,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
10 خرداد
جمعه
398,000
تومان
11 خرداد
شنبه
398,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
اسنپ تریپ
517,920 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
517,920
تومان
6 خرداد
دوشنبه
517,920
تومان
7 خرداد
سه شنبه
517,920
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
517,920
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
517,920
تومان
10 خرداد
جمعه
517,920
تومان
11 خرداد
شنبه
517,920
تومان
12 خرداد
یکشنبه
517,920
تومان
13 خرداد
دوشنبه
517,920
تومان
14 خرداد
سه شنبه
517,920
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
517,920
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته هتل دو
اتاق سه تخته هتل دو
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
483,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
483,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
10 خرداد
جمعه
495,000
تومان
11 خرداد
شنبه
495,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
اسنپ تریپ
654,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
654,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
654,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
654,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
654,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
654,000
تومان
10 خرداد
جمعه
654,000
تومان
11 خرداد
شنبه
654,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
654,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
654,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
654,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
654,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق کانکت چهارنفره هتل یک
اتاق کانکت چهارنفره هتل یک
ایران هتل آنلاین
624,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
624,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
10 خرداد
جمعه
624,000
تومان
11 خرداد
شنبه
624,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
624,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت رویال چهارنفره هتل یک
سوئیت رویال چهارنفره هتل یک
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
850,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,040,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,040,000
تومان
10 خرداد
جمعه
850,000
تومان
11 خرداد
شنبه
850,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
850,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,040,000
تومان
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
850,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
910,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
910,000
تومان
10 خرداد
جمعه
850,000
تومان
11 خرداد
شنبه
850,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,199,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,199,000
تومان
اسنپ تریپ
1,438,800 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,438,800
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,438,800
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,438,800
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,438,800
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,438,800
تومان
10 خرداد
جمعه
1,438,800
تومان
11 خرداد
شنبه
1,438,800
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,438,800
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,438,800
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,438,800
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,438,800
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دیزین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دیزین

(22 نظر)
اینترنت هتل چند روزی بود که کلا قطع بود و من داخل اتاقم اینترنت نداشتم....
اينترنت هتل ضعيف بود و در اتاق قطع بودمحيط آرام و دلنشين بودويو اتاقهاي دوتخته زيبا بوددر كل سفر خوبي بود...
مثل سالهای قبل خوب فقط اینترنت کند هست...
اينترنت ضعيف، منوي رستوران مخصوصا سلف ضعيف. محيط خوب كاركنان مودب و خوب. خدا بانيش را رحمت كند....
اولین گلم این بود که اینهمه پول دادیم ولی اینترنت نداشت حتی.تنوع غذا نبود تو پارکینگ تمام مدت برف بود و تمیز نمیکرد برف اجازه ی خارج شدن هم نداشتیم. کسی ساک و چمدون رو برامون نمیبرد جایی و تو اونهمه برف مجبور بودیم خودمون ساکا رو جابه جا کنیم
همه چیز عالی بود در هر صورت ما با توجه به هزینمون بیشتر از این انتظاری نداشتیم و در حد خودش واقعا هم عالی بود مرسی از پیگیریتون
راضی بودیم والا الان که من حضور ذهن ندارم انچنان اما خب تا جایی که یادمه مورد خاصی اذارمون نداد و همه چیر خوب بود
عالی بود بسیار خوب بود راضی بودیم هممون واقعا هیچ مشکلی نداره هرکی بگه بده دروغ میگه
مادرم بود که خیلی هم راضی بودن همه چیز عالی بود و گفتن که همه چیز باب میلشون بوده و خیلی سفر خوبی داشتن
نقاط قوت:
کیفیت غذا و نظافت هتل و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
با توجه به نداشتن کولر و خنکی طبیعی هوا بهتر بود پنجره ها مجهز به توری باشند تا از ورود حشرات جلوگیری بعمل آید. همچنین قیمت منوی رستوران کمی بالاتر از عرف بود.
همه چیز ok بود و مورد خاصی اتفاق نیوفتاد در کل من از نظرم هیچ مشکل خاصی نداشت که بخواد ازش امتیاز سلب بشه
خوب بود موردی نبود در کل خوب بود به هر حال با توجه به انتظارات راظیمون کرد و خیلی خوب بود
همه چیز خوب بود هیچ مشکلی نبود واقعا غذاش معمولی بود اما خب نسبت به کیفیت قیمتش اصلا خوب نبود
یه شب بودیم اون هم عروسی بود اصلا ارامش نداشتیم واقعا از 6 عصر تا ساعت 11 شب که صدای ساز و اواز بود و از 11 تا 1 هم که کلا سرو صدای بچه ها بود و اصلا نمی تونستیم بخوابیم
مشکل خاصی نبود نسبتا خوب بود به نسبت قیمت و هتل همه چیز مورد قبول بود
هتل سالهاست كه باز سازي نشده و الزام نو سازي كاملا حس مي شود...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
متاسفانه صبحانه هتل نسبت به قيمتش اصلا مناسب نبود ...
اصولا هدف از سفر و اقامت در هتل ، رفع خستگى ، رفع تنش هاى متداول زندگى و احساس پذيرايى شدن است . گر چه كاركنان هتل ديزين، نهايت محبت و توجه را دارند ، اما سرويس و شرايط بسيار قديمى هتل، و نبود كيفيت مناسب، براى مسافران لذت بخش و مايه ى آسودگى نيست . اى كاش ، سرى به كشورهاى همسايه ى نزديكمان بزنيد و سعى كنيد در ارتقاء كيفيت اين دو هتل ، تلاش كنيد كه مسلما جاذبه ى گردشگرى بيشترى خواهد داشت . با تشكر...
خوب بود...
برای استراحت در تابستان عالی...
هتل در بهترین محل ممکن واقع شده و از پتانسیل خوبی برای جذب مهمان برخوردار است. با مدیریت درست می توان کاری کرد که در تمام ایام سال حتی یک اطاق هم خالی نماند. متاسفانه نه تنها از این پتانسیل استفاده نمی شود بلکه امکانات موجود نیز رو به زوال است. اسکلت آهنی مجاور هتل بیش از 40 ساله که منظره محیط را زشت کرده و همچنین ضایعات آهنی در ضلع جنوب شرقی. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.