هتل سیمرغ داران

داران، میدان شهرداری، خیابان کشاورز
1.5
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سیمرغ
سیمرغ-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
178,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,500
تومان
4 مرداد
جمعه
178,500
تومان
5 مرداد
شنبه
178,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,500
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
اسنپ تریپ
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
259,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
259,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
259,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
259,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
259,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,100
تومان
4 مرداد
جمعه
259,100
تومان
5 مرداد
شنبه
259,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,100
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
اسنپ تریپ
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
سیمرغ-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
339,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
339,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
339,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
339,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
339,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
339,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
339,100
تومان
4 مرداد
جمعه
339,100
تومان
5 مرداد
شنبه
339,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,100
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
340,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
اسنپ تریپ
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
340,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
سیمرغ-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
419,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
419,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
419,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
419,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
419,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
419,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
419,100
تومان
4 مرداد
جمعه
419,100
تومان
5 مرداد
شنبه
419,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
419,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
419,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
419,100
تومان
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
420,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
420,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سیمرغ داران

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.