هتل نقش شاپور داراب

داراب، بلوار دانشجو
2.9
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل نقش شاپور داراب
هتل سه ستاره نقش شاپور در شهر داراب استان فارس واقع شده است.. لازم به ذکر است در این هتل، سرویس اضافه بصورت تشک و پتو می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نقش شاپور داراب
نقش شاپور-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
113,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
113,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
113,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
113,000
تومان
22 آذر
جمعه
113,000
تومان
23 آذر
شنبه
113,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
127,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
22 آذر
جمعه
127,000
تومان
23 آذر
شنبه
127,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
127,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
127,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
29 آذر
جمعه
127,000
تومان
ایران هتل آنلاین
127,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
22 آذر
جمعه
127,000
تومان
23 آذر
شنبه
127,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
127,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
127,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
29 آذر
جمعه
127,000
تومان
هتل یار
127,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
22 آذر
جمعه
127,000
تومان
23 آذر
شنبه
127,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
127,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
127,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
127,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
127,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
127,000
تومان
29 آذر
جمعه
127,000
تومان
ایران مارکوپولو
137,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
137,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
137,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
137,000
تومان
22 آذر
جمعه
137,000
تومان
23 آذر
شنبه
137,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
137,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
137,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
137,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
137,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
137,000
تومان
29 آذر
جمعه
137,000
تومان
علاءالدین
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
139,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
139,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
139,000
تومان
22 آذر
جمعه
139,000
تومان
23 آذر
شنبه
139,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
139,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
139,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
139,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
139,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
139,000
تومان
29 آذر
جمعه
139,000
تومان
نقش شاپور-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
198,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
198,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
198,000
تومان
22 آذر
جمعه
198,000
تومان
23 آذر
شنبه
198,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
225,000
تومان
23 آذر
شنبه
225,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
225,000
تومان
ایران هتل آنلاین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
225,000
تومان
23 آذر
شنبه
225,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
225,000
تومان
نقش شاپور-سوئیت یکخوابه دوتخته
سوئیت یکخوابه دوتخته
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
390,000
تومان
23 آذر
شنبه
390,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
390,000
تومان
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
390,000
تومان
23 آذر
شنبه
390,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
390,000
تومان
23 آذر
شنبه
390,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
390,000
تومان
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
400,000
تومان
23 آذر
شنبه
400,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
29 آذر
جمعه
400,000
تومان
علاءالدین
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
22 آذر
جمعه
478,000
تومان
23 آذر
شنبه
478,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
29 آذر
جمعه
478,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نقش شاپور-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
198,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
198,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
198,000
تومان
22 آذر
جمعه
198,000
تومان
23 آذر
شنبه
198,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
225,000
تومان
23 آذر
شنبه
225,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
225,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
225,000
تومان
23 آذر
شنبه
225,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
225,000
تومان
ایران هتل آنلاین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
225,000
تومان
23 آذر
شنبه
225,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
225,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
225,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
225,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
225,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
225,000
تومان
علاءالدین
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
228,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
228,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
228,000
تومان
22 آذر
جمعه
228,000
تومان
23 آذر
شنبه
228,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
228,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
228,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
228,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
228,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
228,000
تومان
29 آذر
جمعه
228,000
تومان
ایران مارکوپولو
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
نقش شاپور-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
22 آذر
جمعه
290,000
تومان
23 آذر
شنبه
290,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
22 آذر
جمعه
315,000
تومان
23 آذر
شنبه
315,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
29 آذر
جمعه
315,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
29 آذر
جمعه
330,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
22 آذر
جمعه
385,000
تومان
23 آذر
شنبه
385,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
385,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
29 آذر
جمعه
385,000
تومان
نقش شاپور-سوئیت یکخوابه سه تخته
سوئیت یکخوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نقش شاپور داراب

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن تولد
نمای رو به ساختمان
پاركينگ
دستگاه ATM
روزنامه
نمازخانه
رستوران
سالن اجتماعات
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
نمای رو به ساختمان
رمپ
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
سالن تولد

آدرس هتل نقش شاپور داراب روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نقش شاپور داراب

(5 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
هتلی بسیار تمیز، منظم با هدف که جهت جلب رضایت مسافر
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل رفتار مناسب پرسنل امکانات خوب محیط آرام
نقاط ضعف:
پارکینگ اصلی فضای کافی برای مسفرین ندارد
تمیز بودن هتل برای من مهم بود که این هتل تمیز بود
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز، فشار آب عالی، اینترنت رایگان با سرعت قابل قبول، صبحانه با نان تازه‌ی محلی. ولی گرمایش اتاق ضعیف.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.