هتل جهانگردی دامغان

چهارراه لاله، میدان آزادی، بلوار شمالی، جنب پارک شهر
3.3
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی دامغان

دامغان شهری است در استان سمنان،از شهرهای قدیمی ایران که در گذشته به شهر صددروازه معروف بود، مهمانسرای جهانگردی دامغان در این شهر با معماری سنتی و بنای تاریخی با سقف‌های گنبدی واقع شده است و دارای کتابخانه نیز می‌باشد. از جاذبه‌های دیدنی این شهر می‌توان مسجد تاریخانه، چشمه علی، گنبد زنگوله، قلعه اسماعیلیه در منصور کوه، قلعه مهرنگار، آبشار روانسرا و تپه هفت هزار ساله‌ی حصار را نام برد و فاصله مهمانسرای دامغان تا مرکز شهر حدود ۵۰۰ متر می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی دامغان

جهانگردی-اتاق  دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
16 خرداد
جمعه
207,000
تومان
17 خرداد
شنبه
207,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
207,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
207,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
207,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
23 خرداد
جمعه
207,000
تومان
24 خرداد
شنبه
207,000
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
16 خرداد
جمعه
245,000
تومان
17 خرداد
شنبه
245,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
23 خرداد
جمعه
245,000
تومان
24 خرداد
شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
16 خرداد
جمعه
245,000
تومان
17 خرداد
شنبه
245,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
23 خرداد
جمعه
245,000
تومان
24 خرداد
شنبه
245,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
16 خرداد
جمعه
260,000
تومان
17 خرداد
شنبه
260,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
23 خرداد
جمعه
260,000
تومان
24 خرداد
شنبه
260,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
23 خرداد
جمعه
305,000
تومان
24 خرداد
شنبه
305,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
23 خرداد
جمعه
305,000
تومان
24 خرداد
شنبه
305,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
16 خرداد
جمعه
426,000
تومان
17 خرداد
شنبه
426,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
426,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
426,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
426,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
23 خرداد
جمعه
426,000
تومان
24 خرداد
شنبه
426,000
تومان
جهانگردی-سوییت
سوییت
هتل یار
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
16 خرداد
جمعه
426,000
تومان
17 خرداد
شنبه
426,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
426,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
426,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
426,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
426,000
تومان
23 خرداد
جمعه
426,000
تومان
24 خرداد
شنبه
426,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی دامغان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
فضای سبز
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
انگلیسی
آنتن مرکزی
رخت آویز
کانال های ماهواره ای
روم سرویس 12 ساعته
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی دامغان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی دامغان

(39 نظر)
هتل اتاق‌های نسبتا کوچکی دارد اما در مجموع مرتب است و قابل قبول.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
رفتار و برخورد کارکنان در حد مسافرخانه. ملحفه و وسایل اتاقها تمیز نبود. صبحانه هم بسیار بسیار معمولی. برای چند ساعت اقامت و یک شب خواب در صورت ضرورت، قابل تحمل است.
تمیز و عالی بود
اتاقها نسبتا تمیز و برخورد کارکنان مناسب بود ولی کیفیت غذا خوب نبود و صبحانه هم تنوع نداشت
نقاط قوت:
از هرلحاظ این هتل عالی هست.بااینکه این هتل قدیمی هست اما امکاناتش عالیه. باتشکر از اقامت ۲۴ که بنظرم بهترین رزراوسیون در ایران هست
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
ندارد
سطح هتل خوب بود. برخوردها مناسب و قیمت غذای هتل تا حدی بالا. نظافت و امکانات قابل قبول بود.
از نظر تمیزی خوب بود کلا برای سفرهایی که ملاکتون امکانات هتل نباشه خوبه . به نسبت ۲ ستاره بودن کیفیت خوبی داره در کل
نقاط قوت:
کولر بسیار خوب اتاق ها تمیزی اتاق ها برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی مناسب در شهر
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
از اقامت خود راضی بودیم فقط تهویه مطبوع اتاق خوب نبود و اتاق گرم بود
نقاط قوت:
موقعیته هتل عالیه و به همه جای شهر دسترسی داره ساختار اتاق سنتی و زیباست کولر گازی و پارکینگ مسقف داره که این گزینه ها در تابستان برای من مهم هستند.
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف بود و لیوانها پر از لکه بودن تختم رو که تحویل گرفتم تعداد زیادی مو روی ملافه و بالش دیدم ولی در کل دستشویی ، حمام و اتاق تمیز بود
نقاط قوت:
راضی نبودیم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت کولر خوب کار نمیکرد اتاق توئین بهمون دادن اصلا از امکاناتش راضی نبودیم
نقاط قوت:
خوبه راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
برخورد کارکنان چندان قابل قبول نبود. امکانات هتل و مخصوصا سیستم سرمایش ضعیف است
برخورد مناسب
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نظافت اتقها خوب بود اما میتونست که بهتر هم باشه
هتل تمیز و به خوبی بازسازی شده. برخورد پرسنل مناسب و صبحانه در حد ستاره های هتل است.
با نسبت 2 ستاره بودن هتل و قیمت هتل مناسب و تمییزی هست
کیفیت غذای هتل پایین است، نظافت اتاقها قابل قبول بود قیمت اتاقها نسبت به امکانات، نظافت، صبحانه و... بالاست، بهترین هتل دامغان هست .
هتل خوب است فقط قیمت غذا نسبت به هتل بالا است .
از غذا استفاده نکردم ، صبحانه معمولی بقیه چیزها خوب
همه هتل به جز غذا خوب بود.
از نظر نظافت، میز صبحانه، میز اردوو چندان قابل قبول نبود. اما برخورد کارکنان مودبانه و مناسب بود.
در کل خوب بود
با درود، از نظر موقعیت مکانی بسیار خوب، از نظر مدیریت و انجام وظایف کارکنان بسیار خوب، از نظر نظافت اتاق و سرویس و حمام ضعیف، از نظر امکانات و فضای عمومی متوسط، از نظر من بهتر بود بابت آب معدنی درون یخچال هزینه ای دریافت نمی شد. و اینکه صورتحساب هتل خیلی مبهم بود و مشخص نبود بابت چه خدماتی و بر چه اساس و فرمولی هزینه دریافت گردید.
قدیمی اما تمیز، تنها هتل موجود در دامغان مانند تمامی مجموعه هتل های جهنگردی چهره ای قدیمی داره اما تمیز و پاکیزه، مناسب برای خانواده محیطی ارام در مرکز شهر، صبحانه معمولی، کیفیت غذای رستوران بسیار خوب ، برخورد پرسنل بسیار خوب درکل بالاتر از حد انتظار و تعداد ستاره ها حتما توصیه می شود
معماری هتل، فضای خوب و دنج، جدیدا پنجره ها دو جداره شده که به دنج شدن کمک کردهتمیزی بخصوص سرویس بهداشتی نسبت به قبل افت داشته و متاسفانه در اتاق ما بوی بد سرویس بهداشتی در زمانی که در سرویس باز بود اذیت میکرد. مسواک رو پس از درخواست بهمون دادند و ظاهرا بدلیل کم کردن هزینه ها بصورت دیفالت در اتاقها وجود نداره. موکتهای هتل چه در اتاقها و چه در قسمتهای مشترک تمیز نیستند.
پرسنل پذیرش مودب و محترم بودند. اتاق تمیز بود و با توجه به فصل پاییز گرمایش خوبی داشت. کارکنان رستوران و خانه داری مودب و محترم بودند.
شخصا بسیار راضی بودیم. پارکینگ جادار، اتاقهای مناسب و برخورد عالی.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود مسواک در اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بازار قدیمی.پرسنل خوش برخورد.رستوران خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود. صمیمی و بدون تظاهر. و اتاقها خوب و مناسب. مخصوصا تجربه خواب و سکونت در اتاق با سقف چهارطاقی که شبیه معماری سنتی بود حس آرامش خاصی را به همه همراهان سفر ما داده بود. این حس آرامش خیلی برای مسافر دلچسب است.
نقاط ضعف:
غذایر رستوران هنوز هم می تواند بهتر باشد.
نقاط قوت:
خوب بوده ...همیشه این هتل اقامت دارم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
- موقعیت مناسب قرارگیری نسبت به مراکز تاریخی و تجاری شهری - محیط آرام - کیفیت خوب غذا -
نقاط ضعف:
- متناسب نبودن سرو صبحانه به لحاظ کمیت نسبت به تعداد افراد مقیم - آب شور و تأثیر منفی آن در کیفیت چای (در صورت وجود دستگاه تصفیه آب، تعویض متناوب فیلترها ضروری است) تعامل نامتناسب در نوع برخوردهای پرسنل با توجه به شأن مکان در پذیرش مهمانان داخلی و خارجی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل خدمات خوب
نقاط ضعف:
نداشتن موسیقی زنده لوکس نبودن لابی (نداشتن مبل های راحتی )
نقاط قوت:
تمیزی فضای داخلی اتاق، ملحفه، سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
بوی بد سرویس بهداشتی که فک میکنم ناشی از قدیمی بودن هتل با‌شه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی دامغان

مهمانان هتل جهانگردی دامغان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی دامغان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی دامغان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی دامغان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی دامغان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.