هتل ونوس پلاس چالوس

چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، روبروی رستوران آبشار
3.9
امتیاز کاربران
84
نظرات کاربران
معرفی هتل ونوس پلاس چالوس
هتل ۵ ستاره ونوس پلاس چالوس در تابستان ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است. این هتل در فاصله ۱۵۰۰ کیلو متری شهرک توریستی نمک آبرود واقع شده و با چشم اندازی زیبا از طبیعت سرسبز مازندران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرای از شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ونوس پلاس
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
رهی نو
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
3 آبان
جمعه
612,000
تومان
4 آبان
شنبه
612,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
612,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
612,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
612,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
علاءالدین
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
612,000
تومان
3 آبان
جمعه
612,000
تومان
4 آبان
شنبه
612,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
612,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
612,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
612,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
ایران مارکوپولو
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
766,000
تومان
3 آبان
جمعه
766,000
تومان
4 آبان
شنبه
766,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
766,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
766,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
766,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
766,000
تومان
ایران هتل آنلاین
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
766,000
تومان
3 آبان
جمعه
766,000
تومان
4 آبان
شنبه
766,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
766,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
766,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
766,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
766,000
تومان
جاباما
766,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
766,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
766,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
612,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
766,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
766,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
766,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
766,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
766,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق سه تخته دریا
اتاق سه تخته دریا
ایران مارکوپولو
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
976,000
تومان
3 آبان
جمعه
976,000
تومان
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
ای‌گردش
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
976,000
تومان
3 آبان
جمعه
976,000
تومان
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
976,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
هتل یار
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
3,120,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
976,000
تومان
3 آبان
جمعه
976,000
تومان
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
976,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
رهی نو
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
959,000
تومان
3 آبان
جمعه
959,000
تومان
4 آبان
شنبه
959,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
959,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
959,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
959,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
علاءالدین
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
959,000
تومان
3 آبان
جمعه
959,000
تومان
4 آبان
شنبه
959,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
959,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
959,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
959,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
ای‌گردش
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,199,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
جاباما
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
 ونوس پلاس-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
رهی نو
991,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
991,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
991,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
991,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
991,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
991,000
تومان
3 آبان
جمعه
991,000
تومان
4 آبان
شنبه
991,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
991,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
991,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
991,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
991,000
تومان
علاءالدین
1,129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,129,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,129,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,129,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,129,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,129,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,129,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,129,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,129,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,129,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,129,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,129,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
990,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
990,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
1,238,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,238,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,238,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,238,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,238,000
تومان
 ونوس پلاس-سوییت یکخوابه چهارنفره رویال (باجکوزی)
سوییت یکخوابه چهارنفره رویال (باجکوزی)
ایران مارکوپولو
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,385,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,385,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,385,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,385,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,385,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,385,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,385,000
تومان
علاءالدین
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,108,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,108,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,108,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,108,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,108,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,108,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
رهی نو
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,108,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,108,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,108,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,108,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,108,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,108,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,385,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,385,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,385,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,385,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,385,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,385,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,385,000
تومان
جاباما
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
1,385,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
1,385,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,385,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,385,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,385,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,385,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق چهارتخته (کانکت) دبل+دبل جنگل
اتاق چهارتخته (کانکت) دبل+دبل جنگل
ایران مارکوپولو
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,199,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
هتل یار
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
3,836,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,080,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,199,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + توئین - دریا
اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + توئین - دریا
ای‌گردش
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,199,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
هتل یار
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
3,836,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
959,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,199,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,199,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,199,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,199,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,199,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,199,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,199,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
رهی نو
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
780,000
تومان
3 آبان
جمعه
780,000
تومان
4 آبان
شنبه
780,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
780,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
780,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
780,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
علاءالدین
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
7,800,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
7,800,000
تومان
3 آبان
جمعه
7,800,000
تومان
4 آبان
شنبه
7,800,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
7,800,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
7,800,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
7,800,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
7,800,000
تومان
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
780,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
976,000
تومان
3 آبان
جمعه
976,000
تومان
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
976,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
جاباما
976,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
976,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
780,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
976,000
تومان
3 آبان
جمعه
976,000
تومان
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
976,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
780,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
976,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
976,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
976,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
976,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
976,000
تومان
 ونوس پلاس-سوئیت یکخوابه چهارنفره - دبل + توئین - دریا، طبقات 5 تا 7
سوئیت یکخوابه چهارنفره - دبل + توئین - دریا، طبقات 5 تا 7
ای‌گردش
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,385,000
تومان
3 آبان
جمعه
1,385,000
تومان
4 آبان
شنبه
1,385,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
1,385,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,385,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
1,385,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
1,385,000
تومان
هتل یار
1,108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,108,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
4,432,000
تومان
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
 ونوس پلاس-سوئیت یکخوابه چهارنفره - دبل + توئین - دریا، طبقات 1 تا 4
سوئیت یکخوابه چهارنفره - دبل + توئین - دریا، طبقات 1 تا 4
ای‌گردش
1,030,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
1,030,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
1,030,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
1,030,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
1,030,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,238,222
تومان
3 آبان
جمعه
1,238,222
تومان
4 آبان
شنبه
1,238,222