هتل لیپار چابهار

چابهار، منطقه آزادتجاری صنعتی
3.4
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل لیپار چابهار
هتل چهار ستاره لیپار در شهر زیبای چابهار واقع شده است.. لازم به ذکر است اتاق‌های دو تخته طبقه همکف دارای دو تخت توئین (دو تخت یک نفره) و فقط دارای سرویس ایرانی می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لیپار
لیپار-اتاق یک تخته رو به باغ
اتاق یک تخته رو به باغ
علاءالدین
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
426,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
اسنپ تریپ
400,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
426,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
426,000
تومان
لیپار-اتاق یک تخته رو به دریا
اتاق یک تخته رو به دریا
علاءالدین
470,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
اسنپ تریپ
477,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
477,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
10 خرداد
جمعه
477,000
تومان
11 خرداد
شنبه
477,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
477,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
477,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
10 خرداد
جمعه
477,000
تومان
11 خرداد
شنبه
477,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
516,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
516,000
تومان
جاباما
522,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
522,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
522,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
522,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
522,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
522,000
تومان
10 خرداد
جمعه
522,000
تومان
11 خرداد
شنبه
522,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
522,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
522,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
لیپار-اتاق  دو تخته دبل رو به باغ
اتاق دو تخته دبل رو به باغ
اقامت 24
602,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
602,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
602,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
602,000
تومان
10 خرداد
جمعه
602,000
تومان
11 خرداد
شنبه
602,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
647,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
647,000
تومان
اسنپ تریپ
602,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
602,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
602,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
602,000
تومان
10 خرداد
جمعه
602,000
تومان
11 خرداد
شنبه
602,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
647,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
647,000
تومان
لیپار-اتاق دو تخته توئین رو به باغ
اتاق دو تخته توئین رو به باغ
اقامت 24
602,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
602,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
602,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
602,000
تومان
10 خرداد
جمعه
602,000
تومان
11 خرداد
شنبه
602,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
602,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
602,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
712,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
اسنپ تریپ
656,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
656,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
656,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
656,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
656,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
656,000
تومان
10 خرداد
جمعه
656,000
تومان
11 خرداد
شنبه
656,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
656,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
656,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
712,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
لیپار-اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اسنپ تریپ
680,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
735,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
735,000
تومان
لیپار-اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
10 خرداد
جمعه
680,000
تومان
11 خرداد
شنبه
680,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
797,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
797,000
تومان
اسنپ تریپ
736,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
736,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
736,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
736,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
736,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
736,000
تومان
10 خرداد
جمعه
736,000
تومان
11 خرداد
شنبه
736,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
736,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
736,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
797,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
797,000
تومان
لیپار-اتاق سه تخته رو به باغ
اتاق سه تخته رو به باغ
اقامت 24
712,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
712,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
712,000
تومان
10 خرداد
جمعه
712,000
تومان
11 خرداد
شنبه
712,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
اسنپ تریپ
712,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
712,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
712,000
تومان
10 خرداد
جمعه
712,000
تومان
11 خرداد
شنبه
712,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
علاءالدین
719,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
10 خرداد
جمعه
719,000
تومان
11 خرداد
شنبه
719,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
829,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
829,000
تومان
لیپار-اتاق سه تخته رو به دریا
اتاق سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
792,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
792,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
792,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
792,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
792,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
792,000
تومان
10 خرداد
جمعه
792,000
تومان
11 خرداد
شنبه
792,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
792,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
792,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
856,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
856,000
تومان
اقامت 24
792,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
792,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
792,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
792,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
792,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
792,000
تومان
10 خرداد
جمعه
792,000
تومان
11 خرداد
شنبه
792,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
792,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
792,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
856,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
856,000
تومان
علاءالدین
799,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
799,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
799,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
799,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
799,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
799,000
تومان
10 خرداد
جمعه
799,000
تومان
11 خرداد
شنبه
799,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
799,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
799,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
915,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
915,000
تومان
جاباما
842,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
842,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
842,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
842,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
842,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
842,000
تومان
10 خرداد
جمعه
842,000
تومان
11 خرداد
شنبه
842,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
842,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
842,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
لیپار-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
علاءالدین
1,129,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,129,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,129,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,129,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,129,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,129,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,129,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,129,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,129,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,129,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
اقامت 24
1,145,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,145,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,145,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,145,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,145,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,145,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,205,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,205,000
تومان
جاباما
1,145,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,145,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,145,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,145,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,145,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,145,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,205,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,205,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,160,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,160,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,160,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,160,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,160,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,160,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,160,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,160,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,210,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,210,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,210,000
تومان
لیپار-سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا
سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
1,130,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,130,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,130,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,205,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,205,000
تومان
لیپار-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
ایران هتل آنلاین
1,930,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,930,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,930,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,930,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,930,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,930,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,930,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
2,060,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,060,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,060,000
تومان
اقامت 24
1,930,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,930,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,930,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,930,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,930,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,930,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,930,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,930,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,055,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,055,000
تومان
اسنپ تریپ
1,930,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,930,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,930,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,930,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,930,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,930,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,930,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,930,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,930,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,055,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,055,000
تومان
جاباما
1,940,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,940,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,940,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,940,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,940,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,940,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,940,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,940,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,940,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,940,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,055,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,055,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لیپار چابهار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
سالن بیلیارد
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل لیپار چابهار

(27 نظر)
دویست تومن بیشتر از سایت از ما گرفته شد و مدیریت هتل هم اینو انکار کرد که پول اضافی از ما گرفته شده. امیدوارم به این رفتار زشتشون رسیدگی بشه.
قیمت رو یه کم پایین بیارن دیگه جای گله ای باقی نمیمونه و نهایتاً همه چی بی نقص بود!
قبلا توی اون هتل اقامت داشتم. قبل ازینکه مدیر هتل عوض شه، سرویس دهی و غذا بهتر بود و رفتار کارمندها انقد ضعیف نبود. تو همچین هتلی برنج هندی دادن و به جای کره روغن دادن واقعاً ضایع است. ااصلاً توقع نداشتم.
تفاوت قیمت اسنپ تریپ با زنگ زدن به خود هتل اصلا محسوس نیست و باعص نمیشه که تبلیغی برای اسنپ تریپ باشه تا آدمو به خرید از سایت تشویق کنه.
تمییزی اتاق چشمگیر بود و در واقع همه چی قابل قبول بود و مشکل بزرگی وجود نداشت.
لیپار خیلی هتل خوبی بود و ما خیلی راضی بودیم.
در حد 5 ستاره نیست و به مدیریت هم پیشنهاداتمون رو گفتیم. غذا خوب نبود. سوسک هم دیدیم تو راهرو.
عالیه
اتاق تمیز لابی شیک موقعیت مکانی خوب
بهترین چشم انداز...
اتاق ها تمیز و عالی رفتار مناسب کارکنان
کیفیت غداهای هتل و نظافت اتاق ها بسیار بالاست و برخورد کارکنان هم خیلی خوبه. در کل هتل خوبیه اما مشکل بزرگ هتل وجود مارمولک تو اتاق هاست.
هتل با استاندارد ایران. هتل خوبی است اما سیستم سرمایش مرکزی دارد و اتاق خنک نیست. رطوبت اتاق هم بالاست. مشکل مهم دیگری ندارد....
نقاط قوت:
کلا عالی بود علی الخصوص برخورد کلیه پرسنل هتل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش اتاقها کمی ضعیف بود
سلام هتل امکانات خوبی داشت اما صبحانه ضعیفی سرو کردن ونان با کیفت خیلی پایین برای صبحانه بود
-آب گرم لوله ها جهت حمام با هدر رفتن حجم زیاد آب تامین می شد. -پذیرش هیچ گونه نقشه و راهنمای گردشگری نداشت. -غذای رستوران گران و نامناسب بود. -شبکه اینترنت اتاق بسیار ضعیف بود. -معماری و ساختمان خوب و شکیل هتل با عدم رسیدگی و تعمیرات به موقع ،نامناسب خواهد شد. ...
در مجموع کلا همه خسته بودن، از روز اول حسابی به گرم بودن اتاق اعتراض کردم تا نهایتا موقع تصویه حساب بهم گفتن دو تا از کمپرسورامون سوخته، درست میکنیمش، !!!!...
در حد پنج ستاره نبود محوطه خوبی داشت ولی اتاقی که به ما دادندبا توجه به پنج ستاره وسایل اتاقها قدیمی و دیوارها خیلی تمیز نبود.ولی در مجموع بدون در نظر گرفتن ستاره خوب بود
رستوران هتل خيلي ضعيف بود اكثر غذاهاي منو رو نداشتن و هر چيزي كه رو ميز بوفه تموم ميشد شارژ نميكردن و آدم مجبور بود درخواست بده تا بيارن، آب گرم نبود و يك سري چيزها نياز به تعويض يا تعمير داشت، چاي ساز تو اتاقها نيست ولي كافي شاپ خيلي عالي بود و قهوه هاي خيلي خوبي سرو ميكرد، در كل در حد ستاره هاش نبود....
پذيرش واقعا بي تفاوت بود و هيچ واكنشي بعد از چندين بار اعلام جهت تميز كردن اتاقها انجام نشد سرمايش اتاق عالي بود و ويو اتاق خوب بود رفتار پرسنل خيلي خوب و مودبانه در سرويس ايراني صابون نبود حتي بعد اعلام به پذيرش اعلام بي اطلاعي ميكرد كه مگه سرويس ايراني در هتل طبقه سوم وجود دارد !!!! در كل خوب بود ...
نقاط قوت:
موقيعت مكاني ،امكانات ، پرسنل
نقاط ضعف:
فن سرويس بهداشتي كه دائما روشن بود.
هتل بسیار خوبی هست ، اما در حد پنج ستاره نیست ، هتل پنج ستاره آیتم های خودش ا داره ، از استخر ، آرایشگاه ، سونا و ..... خبری نیست ، یک سالن بدنسازی داشت و بیلیارد که در اختیار عموم بود...
همه چیز عالی ، رفتار پرسنل ، تمیزی ، موقعیت مکانی و ....
متوسط بود ، تنوع صبحانه پایین بود و کیفیت هم خیلی خوب نبود. اما در کل خوب بود....
سلام.بنده قبلا هم به این مجموعه رفته بودم ولی این دفعه بسیار بسیار بهتر از دفعات قبل بود.از همه لحاظ خوب بود مسوولین و کارکنان هتل بسیار مودب و خوشرو.مرتب و تمیز.تنها ایرادی که میشه گرفت منوی غذایی رستوران میباشد که انتظار داشتم تنوع بیشتری داشته مخصوصا در زمینه غذاهای دریایی...
خوب موقعیت هتل عالی...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و استقبال خوب هنگام ورود گروه با آبمیوه و موزیک
نقاط ضعف:
کیفیت پایین برخی اتاقها- کیفیت صبحانه و رستوران ضعیف-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.