هتل لیپار چابهار

چابهار، منطقه آزادتجاری صنعتی
3.4
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل لیپار چابهار
هتل چهار ستاره لیپار در شهر زیبای چابهار واقع شده است.. لازم به ذکر است اتاق‌های دو تخته طبقه همکف دارای دو تخت توئین (دو تخت یک نفره) و فقط دارای سرویس ایرانی می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لیپار
لیپار-اتاق یک تخته رو به باغ
اتاق یک تخته رو به باغ
تورگردان
258,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
258,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
258,900
تومان
4 مرداد
جمعه
258,900
تومان
5 مرداد
شنبه
258,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
258,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
258,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
258,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
258,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
258,900
تومان
11 مرداد
جمعه
258,900
تومان
12 مرداد
شنبه
258,900
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مرداد
جمعه
260,000
تومان
12 مرداد
شنبه
260,000
تومان
اسنپ تریپ
270,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
270,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مرداد
جمعه
315,000
تومان
12 مرداد
شنبه
315,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لیپار-اتاق یک تخته رو به دریا
اتاق یک تخته رو به دریا
تورگردان
308,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
308,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,900
تومان
4 مرداد
جمعه
308,900
تومان
5 مرداد
شنبه
308,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
308,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
308,900
تومان
11 مرداد
جمعه
308,900
تومان
12 مرداد
شنبه
308,900
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
12 مرداد
شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
322,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
322,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
370,000
تومان
12 مرداد
شنبه
370,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لیپار-اتاق  دو تخته دبل رو به باغ
اتاق دو تخته دبل رو به باغ
تورگردان
388,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
388,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
388,900
تومان
4 مرداد
جمعه
388,900
تومان
5 مرداد
شنبه
388,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
388,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
388,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
388,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
388,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
388,900
تومان
11 مرداد
جمعه
388,900
تومان
12 مرداد
شنبه
388,900
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
جمعه
390,000
تومان
12 مرداد
شنبه
390,000
تومان
اسنپ تریپ
405,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
405,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
لیپار-اتاق دو تخته توئین رو به باغ
اتاق دو تخته توئین رو به باغ
تورگردان
423,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
423,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
423,900
تومان
4 مرداد
جمعه
423,900
تومان
5 مرداد
شنبه
423,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,900
تومان
11 مرداد
جمعه
423,900
تومان
12 مرداد
شنبه
423,900
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
4 مرداد
جمعه
425,000
تومان
5 مرداد
شنبه
425,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
425,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
425,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
425,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
11 مرداد
جمعه
425,000
تومان
12 مرداد
شنبه
425,000
تومان
اسنپ تریپ
442,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
4 مرداد
جمعه
425,000
تومان
5 مرداد
شنبه
425,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
425,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
425,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
425,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
11 مرداد
جمعه
520,000
تومان
12 مرداد
شنبه
520,000
تومان
لیپار-اتاق دو تخته دبل رو به دریا
اتاق دو تخته دبل رو به دریا
تورگردان
438,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
438,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
438,900
تومان
4 مرداد
جمعه
438,900
تومان
5 مرداد
شنبه
438,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
438,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
438,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
438,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
438,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
438,900
تومان
11 مرداد
جمعه
438,900
تومان
12 مرداد
شنبه
438,900
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
4 مرداد
جمعه
440,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
11 مرداد
جمعه
440,000
تومان
12 مرداد
شنبه
440,000
تومان
اسنپ تریپ
457,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
457,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
4 مرداد
جمعه
440,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
11 مرداد
جمعه
530,000
تومان
12 مرداد
شنبه
530,000
تومان
لیپار-اتاق سه تخته رو به باغ
اتاق سه تخته رو به باغ
تورگردان
458,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
458,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
458,900
تومان
4 مرداد
جمعه
458,900
تومان
5 مرداد
شنبه
458,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
458,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
458,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
458,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
458,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
458,900
تومان
11 مرداد
جمعه
458,900
تومان
12 مرداد
شنبه
458,900
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
4 مرداد
جمعه
460,000
تومان
5 مرداد
شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
11 مرداد
جمعه
460,000
تومان
12 مرداد
شنبه
460,000
تومان
اسنپ تریپ
478,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
478,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
4 مرداد
جمعه
460,000
تومان
5 مرداد
شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
11 مرداد
جمعه
550,000
تومان
12 مرداد
شنبه
550,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لیپار-اتاق دو تخته توئین رو به دریا
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
تورگردان
473,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
473,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
473,900
تومان
4 مرداد
جمعه
473,900
تومان
5 مرداد
شنبه
473,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
473,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
473,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
473,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
473,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
473,900
تومان
11 مرداد
جمعه
473,900
تومان
12 مرداد
شنبه
473,900
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
11 مرداد
جمعه
475,000
تومان
12 مرداد
شنبه
475,000
تومان
اسنپ تریپ
494,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
11 مرداد
جمعه
570,000
تومان
12 مرداد
شنبه
570,000
تومان
لیپار-اتاق سه تخته رو به دریا
اتاق سه تخته رو به دریا
تورگردان
508,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
508,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
508,900
تومان
4 مرداد
جمعه
508,900
تومان
5 مرداد
شنبه
508,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
508,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
508,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
508,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
508,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
508,900
تومان
11 مرداد
جمعه
508,900
تومان
12 مرداد
شنبه
508,900
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
جمعه
510,000
تومان
12 مرداد
شنبه
510,000
تومان
اسنپ تریپ
530,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
530,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
جمعه
615,000
تومان
12 مرداد
شنبه
615,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لیپار-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
تورگردان
727,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
727,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
727,800
تومان
4 مرداد
جمعه
727,800
تومان
5 مرداد
شنبه
727,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
727,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
727,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
727,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
727,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
727,800
تومان
11 مرداد
جمعه
727,800
تومان
12 مرداد
شنبه
727,800
تومان
ایران هتل آنلاین
730,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
4 مرداد
جمعه
730,000
تومان
5 مرداد
شنبه
730,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مرداد
جمعه
730,000
تومان
12 مرداد
شنبه
730,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
4 مرداد
جمعه
730,000
تومان
5 مرداد
شنبه
730,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مرداد
جمعه
730,000
تومان
12 مرداد
شنبه
730,000
تومان
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
4 مرداد
جمعه
750,000
تومان
5 مرداد
شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
جمعه
750,000
تومان
12 مرداد
شنبه
750,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لیپار-سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا
سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
759,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
759,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
4 مرداد
جمعه
730,000
تومان
5 مرداد
شنبه
730,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
11 مرداد
جمعه
865,000
تومان
12 مرداد
شنبه
865,000
تومان
لیپار-سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
سوئیت دوخوابه چهارنفره رویال
تورگردان
1,227,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,227,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,227,800
تومان
4 مرداد
جمعه
1,227,800
تومان
5 مرداد
شنبه
1,227,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,227,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,227,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,227,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,227,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,227,800
تومان
11 مرداد
جمعه
1,227,800
تومان
12 مرداد
شنبه
1,227,800
تومان
ایران هتل آنلاین
1,230,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
اقامت 24
1,230,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
جاباما
1,250,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,250,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,250,000
تومان
اسنپ تریپ
1,279,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,279,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,460,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,460,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لیپار چابهار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
سالن بیلیارد
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
خودپرداز