هتل لاله چابهار

چابهار، انتهای بلوار امام خمینی، انتهای بلوار، رو به رو پارک الغدیر
2.8
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله چابهار
هتل بين المللي ۴ ستاره لاله چابهار در ۱۳ آبان ۱۳۸۶ در كنار ساحل زيباي درياي عمان احداث و بهره برداری گرديده است. این هتل در زمینی به وسعت ۲۷۰۰۰ متر مربع در دو طبقه با زیر بنای حدود ۶۰۰۰ متر مربع دارای ۳۸ اتاق با امکانات رفاهی کامل می‌باشد و در زمره‌ی بهترین هتل‌های ایران به شمار می‌آید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
226,500 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
226,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
226,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
226,500
تومان
4 مرداد
جمعه
226,500
تومان
5 مرداد
شنبه
226,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
226,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
226,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
226,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
226,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
226,500
تومان
11 مرداد
جمعه
226,500
تومان
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
4 مرداد
جمعه
227,000
تومان
5 مرداد
شنبه
227,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
11 مرداد
جمعه
227,000
تومان
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
4 مرداد
جمعه
227,000
تومان
5 مرداد
شنبه
227,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
11 مرداد
جمعه
227,000
تومان
اسنپ تریپ
230,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
230,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
235,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
235,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
ایران مارکوپولو
242,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
4 مرداد
جمعه
242,000
تومان
5 مرداد
شنبه
242,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
11 مرداد
جمعه
242,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
299,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
299,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
4 مرداد
جمعه
299,600
تومان
5 مرداد
شنبه
299,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
11 مرداد
جمعه
299,600
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
303,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
303,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
303,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
تورگردان
299,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
299,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
4 مرداد
جمعه
299,600
تومان
5 مرداد
شنبه
299,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,600
تومان
11 مرداد
جمعه
299,600
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
303,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
303,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
303,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
ایران مارکوپولو
313,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
4 مرداد
جمعه
313,000
تومان
5 مرداد
شنبه
313,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
11 مرداد
جمعه
313,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
11 مرداد
جمعه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
11 مرداد
جمعه
420,000
تومان
لاله-سوییت یکخوابه معمولی دونفره
سوییت یکخوابه معمولی دونفره
تورگردان
493,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
493,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
493,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
493,600
تومان
4 مرداد
جمعه
493,600
تومان
5 مرداد
شنبه
493,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
493,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
493,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
493,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
493,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
493,600
تومان
11 مرداد
جمعه
493,600
تومان
ایران هتل آنلاین
494,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
4 مرداد
جمعه
494,000
تومان
5 مرداد
شنبه
494,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
11 مرداد
جمعه
494,000
تومان
اقامت 24
494,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
4 مرداد
جمعه
494,000
تومان
5 مرداد
شنبه
494,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
11 مرداد
جمعه
494,000
تومان
اسنپ تریپ
499,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
499,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
499,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
جمعه
510,000
تومان
ایران مارکوپولو
510,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
جمعه
510,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
سوییت دوخوابه رویال چهارنفره
تورگردان
588,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
588,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
588,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
588,600
تومان
4 مرداد
جمعه
588,600
تومان
5 مرداد
شنبه
588,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
588,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
588,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
588,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
588,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
588,600
تومان
11 مرداد
جمعه
588,600
تومان
ایران هتل آنلاین
589,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
4 مرداد
جمعه
589,000
تومان
5 مرداد
شنبه
589,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
11 مرداد
جمعه
589,000
تومان
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
4 مرداد
جمعه
589,000
تومان
5 مرداد
شنبه
589,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
589,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
589,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
589,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
11 مرداد
جمعه
589,000
تومان
اسنپ تریپ
591,920 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
591,920
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
591,920
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
604,000
تومان
4 مرداد
جمعه
604,000
تومان
5 مرداد
شنبه
604,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
604,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
604,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
604,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
604,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
604,000
تومان
11 مرداد
جمعه
604,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله چابهار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
روم سرویس
غذای دریایی
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کافی شاپ 24 ساعته
تلویزیون در LED در لابی
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل لاله چابهار

(29 نظر)
اتاق خواب در کل خوب بود سرویس صبحانه معمولی بود اما به هرحال تنوع نسبی داشت یک روز کابلی که صبحانه سنتی چابهار است سرو شدوجود سشوار در حمام خوب بود متاسفانه هتل لاله بسیار فرسوده است سرویس بهداشتی به شدت فرسوده و با ظاهری نازیباست من به مدیر هتل راجع به پادری مندرس و نخ نمای جلوی سرویس گفتم ایشان حتی شماره اتاق را پرسیدند اما هیچ ترتیب اثری ندادند در منوی صبحانه هتل انتظار می رفت از نوشیدنی سنتی چابهاربه اسم شیر چای هم استفاده شود که نبود اتاق ها کتری برقی نداشتند
هتل خوبی بود مرکز شهر بود نزدیک به دریا کوچیک بودش تور یک روزه‌ی گذشت رو حتما برین رستوران بلوچ هم به همین صورت در مجموع هتل لاله هتل بسیار خوبی بودمراکز تجاری چابهار در منطقه‌ی ازاد تجاری می باشن منطقه‌ی ازاد بیرون از شهر است بنابراین به مراکز تجاری چابهار دور هست با ماشین حدود 15 دقیقه راهه
کلا خیلی عالی بود و من خیلی از این سفر راضی بودم
خوب و مودب بودن...
تمیزی هتل و برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه بود ولی تنها ایراد و بزرگترین مشکل هتل این بود که در مدت زمان یک شب اقامتی که من در آن هتل داشتم آب هتل قطع شد و کارمندانش گفتند که لوله آب ترکیده است و این مسئله من را خیلی اذیت کرد چون برای یک دست و صورت شستن ساده هم مشکل داشتم....
نقاط قوت:
برخورد مناسب-
نقاط ضعف:
اتاق بوی سیگار میداد و مارمولک داشت
برخورد کارکنان و موقعیت هتل خوب بود. ولی صبحانه هتل بسیار ضعیف بود. اتاق ها تمیز بود ولی در حد یک هتل سه ستاره ...
به نظر بنده رفتار پرسنل مودب این هتل جزو نقاط قوت آن به حساب میادتجهیزات و وسایل موجود در اتاق ها بسیار فرسوده و کهنه بود و جلوه مناسبی نداشت
من یک روز در هتل اقامت داشتم سیستم سرمایشی خوبی داشت و کارکنان خوشرو و خوبی هم بودند
کیفیت صبحانه خوب نبود به نسبت تعداد ستاره ها امکانات هتل کم بود چون تقریبا وسایل و اتاق ها کهنه و قدیمی بودند
کیفیت خدمات این هتل در سطح مطلوبی بود و در مجموع باتوجه به قیمتش ارزش خرید دارد.پاکیزگی اتاق ها و راهروها در سطح خوبی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی به شهر اتاقهای بزرگ
نقاط ضعف:
آب شیر ، شور و غیر قابل استفاده اتاقها کمی قدیمی و از مد افتاده صبحانه کاملا معمولی
متاسفانه هر ماه شاهد افت بيشتر اين هتل هستيم بي حوصله بودن پرسنل در سرويس دهي ، فرسودگي لوله كشي هتل.......
کیفیت نسبتا پایین نظافت...
همه چیز خیلی معمولی بود مثل هتل ۳ ستاره...
این هتل رو برای مهمانم رزرو کرده بودم و مهمانم از اقامتشون رضایت کامل داشتند...
مشکل خاصی توی هتل نبود اما به نسبت هزینه که گران بود، توقع بیشتری از هتل داشتم....
با وجود اینکه هتل قدیمی هست، اما همه چیز خوب بود و از اقامت در این هتل راضی هستم. ...
با خانواده اینجا رفتیم و خوشبختانه همه راضی بودند. غذا هم عالی بود و بیشتر وعده ها را در هتل خوردیم.
متاسفانه این هتل بسیار قدیمی هستش و اگر اهل هتل رفتن باشید متوجه میشوید که امکانات بسیار ضعیفی دارد. غذای هتل هم اصلا باب میل نیست
هتل view خوبی داره، غذا خوبه صبحانه هم منوی ازادش خوبه. دسترسی خوبی هم داره و در مجموع نسبت به قیمت هتل معقولیه
در حد هتل 4 ستاره نیست. شب اولی که رفتیم اتاق کاملاً کثیف بود که مجبور شدیم درخواست بدیم نظافت مجدد انجام بشه.
بابا اصلا خوب نبود نه خدمات نه نظافت نه غذا اصلا هیچ سرگرمی و جذابیتی نداشت برامون و به نسبت پولی که پرداخت کردیم مناسب نبود
در کل همه چیش بد بود خیلییییی بد بود افتضاااح بود من اصلا راضی نبودم
میشه گفت همه چیز بد بود. در حد مسافر خونه. یعنی فقط باید به چشم جای خواب نگاهش کرد نه بیشتر. نه امکاناتی داره نه بوفه ای. اتاقهاش هم که بو میده.
من برای کسی رزرو کردم که ایشون کاملا راضی بودند. جز غذا و امکانات چیزهای دیگه مورد قبول بوده
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل نظافت و رعایت بهداست قابل قبول پاسخگو بودن پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم برنامه ریزی مناسب تحویل اطاقها
اتاق ها كوچك و كم نور بودند. سرويس بهداشتي ها خيلي فرسوده بودند. ...
نسبت به قیمت هتل خوب و به اصطلاح متعادل است. بخصوص از رقتار خوب کارکنان هتل تشکر میکنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.