هتل فردوس چابهار

چابهار، منطقه آزاد تجاری صنعتی، خیابان تجارت
4
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل فردوس چابهار

هتل فردوس چابهار در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید، این هتل آماده خدمت رسانی و سرویس دهی با کیفیت مناسب به میهمانان گرامی می باشد، فاصله کوتاه تا دانشگاه آزاد اسلامی چابهار و مراکز خرید از نکات قابل توجه هتل به شمار می رود، همچنین موقعیت مکانی خاص هتل، موجب دسترسی آسان تا ساحل دریای عمان شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوس چابهار
فردوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
9 اسفند
جمعه
376,000
تومان
10 اسفند
شنبه
376,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
376,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
376,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
376,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
376,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
376,000
تومان
16 اسفند
جمعه
376,000
تومان
17 اسفند
شنبه
376,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
376,000
تومان
اقامت 24
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
9 اسفند
جمعه
406,000
تومان
10 اسفند
شنبه
406,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
406,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
406,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
406,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
16 اسفند
جمعه
406,000
تومان
17 اسفند
شنبه
406,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
اسنپ تریپ
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
9 اسفند
جمعه
406,000
تومان
10 اسفند
شنبه
406,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
406,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
406,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
406,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
16 اسفند
جمعه
406,000
تومان
17 اسفند
شنبه
406,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
جاباما
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
9 اسفند
جمعه
406,000
تومان
10 اسفند
شنبه
406,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
406,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
9 اسفند
جمعه
406,000
تومان
10 اسفند
شنبه
406,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
406,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
406,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
406,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
16 اسفند
جمعه
406,000
تومان
17 اسفند
شنبه
406,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
16 اسفند
جمعه
522,000
تومان
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
ایران مارکوپولو
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
16 اسفند
جمعه
522,000
تومان
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
جاباما
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران مارکوپولو
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
9 اسفند
جمعه
406,000
تومان
10 اسفند
شنبه
406,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
406,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
406,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
406,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
406,000
تومان
16 اسفند
جمعه
406,000
تومان
17 اسفند
شنبه
406,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
406,000
تومان
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
16 اسفند
جمعه
522,000
تومان
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
اسنپ تریپ
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
16 اسفند
جمعه
522,000
تومان
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
هتل یار
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
9 اسفند
جمعه
522,000
تومان
10 اسفند
شنبه
522,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
522,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
522,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
522,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
522,000
تومان
16 اسفند
جمعه
522,000
تومان
17 اسفند
شنبه
522,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
522,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
1,044,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,044,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,044,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,044,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,044,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,044,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,044,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,044,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,044,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,044,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,044,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,044,000
تومان
اسنپ تریپ
1,044,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,044,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,044,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,044,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,044,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,044,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,044,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,044,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,044,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,044,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,044,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,044,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
1,160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,160,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,160,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,160,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,160,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,160,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,160,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,160,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,160,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,160,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,160,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,160,000
تومان
اسنپ تریپ
1,160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,160,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,160,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,160,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,160,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,160,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,160,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,160,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,160,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,160,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,160,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,160,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
589,000
تومان
9 اسفند
جمعه
589,000
تومان
10 اسفند
شنبه
589,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
589,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
589,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
589,000
تومان
16 اسفند
جمعه
589,000
تومان
17 اسفند
شنبه
589,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
اقامت 24
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
9 اسفند
جمعه
638,000
تومان
10 اسفند
شنبه
638,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
638,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
638,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
638,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
16 اسفند
جمعه
638,000
تومان
17 اسفند
شنبه
638,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
اسنپ تریپ
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
9 اسفند
جمعه
638,000
تومان
10 اسفند
شنبه
638,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
638,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
638,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
638,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
16 اسفند
جمعه
638,000
تومان
17 اسفند
شنبه
638,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
جاباما
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
9 اسفند
جمعه
638,000
تومان
10 اسفند
شنبه
638,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
638,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
ایران مارکوپولو
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
9 اسفند
جمعه
638,000
تومان
10 اسفند
شنبه
638,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
638,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
638,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
638,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
16 اسفند
جمعه
638,000
تومان
17 اسفند
شنبه
638,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
هتل یار
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
9 اسفند
جمعه
638,000
تومان
10 اسفند
شنبه
638,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
638,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
638,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
638,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
638,000
تومان
16 اسفند
جمعه
638,000
تومان
17 اسفند
شنبه
638,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
638,000
تومان
فردوس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
9 اسفند
جمعه
696,000
تومان
10 اسفند
شنبه
696,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
696,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
696,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
696,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
16 اسفند
جمعه
696,000
تومان
17 اسفند
شنبه
696,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
جاباما
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
9 اسفند
جمعه
696,000
تومان
10 اسفند
شنبه
696,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
696,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
اسنپ تریپ
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
9 اسفند
جمعه
696,000
تومان
10 اسفند
شنبه
696,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
696,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
696,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
696,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
16 اسفند
جمعه
696,000
تومان
17 اسفند
شنبه
696,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
هتل یار
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
9 اسفند
جمعه
696,000
تومان
10 اسفند
شنبه
696,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
696,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
696,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
696,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
696,000
تومان
16 اسفند
جمعه
696,000
تومان
17 اسفند
شنبه
696,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
696,000
تومان
هتل
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
اسنپ تریپ
1,450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,450,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,450,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,450,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,450,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,450,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,450,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,450,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فردوس چابهار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
نمای دريا
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات تور شهری
نیمکت عمومی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
روزنامه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
روم سرويس
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای کوچه
تلويزيون LED در لابی
محلی برای نشستن
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
اتاق بازی
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای دريا
نیمکت عمومی
خدمات تور شهری
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل فردوس چابهار روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فردوس چابهار

(75 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
درکل خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
فشار آب کم بود
خوب بوده
اطاقها و سرویسها قدیمی و نامناسب
سرویس بهداشتی و حمام خوبی نداشت
لطفن حتمن نظر من نمايش داده شود، اگر اتاق هاي رو به دريا را كه تراس دارد رزرو كرديد هرگز پرده هاي اتاق را كنار نزنيد، تراس اتاقها به هم راه دارد و خدمه هاي مرد آنجا به تراس ها مي روند ، به پذيرش اطلاع دادم و آنها قول رسيدگي دادند ولي روزهاي بعد هم آنها آنجا رفت و آمد مي كردند، البته پرده را ديگر هرگز كنار نزديم، برخورد پرسنل پذيرش نيز بد بود. ديگر دادن اتاقي بدون نظافت بماند، كه مدتها گردگيري نشده بود. اينترنت هم كلن در سه روز اقامت ما قطع بود.
متوسط به پایین
هتل خوبی بود، برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل، اتاق های بزرگ و ساکت و تمیز، نزدیکی به مراکز خرید و ساحل، پارک کودک برای کسایی که بچه کوچیک دارن بسیار خوبه، در کل راضی بودیمچایساز در اتاق ها نداره و برای چای باید تماس بگیری کافی شاپ تا بیارن اتاق و با هزینه جدا و اینکه ساعت 10 شب به بعد بدلیل نبود پرسنل سرویس نمیدن، ایراد دیگه ش اینه که اتاق سه تخته ای که ما بودیم تخت هاش از هم جدا بود و نباید اینطور باشه ، دو تا تختش باید به هم چسبیده باشه تقریبا میشه گفت اکثر اتاق هاش همینطوره حتی اتاقهای دوتخته ش، دیگه اینکه جلوی هتل خبری از تاکسی نیست و برای تاکسی معمولا معطلی داشت حتی ایامی که من رفته بودم و پیک شلوغی و تعطیلات آنچنانی نبود ، تنوع صبحانه ش هم کمه و نسبتا با معطلی زیاد شارژ میشد.
مکان و موقعیت هتل مناسب است، رستوران و لابی ضعیف ، اندازه اتاقها بزرگ و مناسب است،کارکنان فاقد اطلاعات لازم می باشند. دو آسانسور هتل در یک قسمت قرار دارند و اتاقها در قسمت دور از آنها می باشند. این فواصل زیاد است که رسیدن به آسانسورها را با فلش مشخص کرده اند. کولر درست نبود و ریزش زیاد آب داشت و اتاقها بوی نم می دادند و .... صبحانه و پذیرایی آن خوب و مناسب بود. برخورد کارکنان اتاقها خوب و مناسب بود.
هتل فردوس یه هتل در حد 3 ستاره است و واقعا یک هتل معمولی به حساب میاد اما برای کسایی که دوست ندارند هزینه زیادی برای اقامت بدن واقعا هتل خوبیه. چون هم تر و تمیزه و هم به دریا نزدیکه.
برخورد کارکنان خوب بوده
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل دکوراسیون مناسب اطاقها
نقاط ضعف:
ترانسفر فرودگاهی نداشت
نقاط قوت:
برخورد مودبانه پرسنل دکوراسیون مناسب اطاقها
نقاط ضعف:
ترانسفر فرودگاهی نداشت
هتل به نسبت تمیزی بود. کلا تو چابهار نمیشه انتظار یه هتل لوکس و ۴ ستاره ی واقعی رو داشت. به نسبت قیمت خیلی پیشنهاد میکنم بهتون. خیلی کارکنان مهربونی داره و یه کافه داره که ما ساعت ۱۲ شب رفتیم هم چنان سرویس میداد. به ساحل رمین که مناسب موج سواریه ۱۵ دقیقه با ماشین فاصله است. کلا چابهار خیلی جای دیدنی نداره ولی همون ۵-۶ تا جا هم خیلی با هم فاصله دارن بنا بر این اینجا با اینکه تا روستای درک ۲ ساعت راه بود ولی بهتون توصیه میکنم.
با توجه به تجربه من در دیگر هتل های چابهار موارد بطور خلاصه برای بقیه مسافران محترم اعلام میکنم دسترسی به دریا و بازارها عالی ؛ کیفیت صبحانه مناسب ؛ فضای اتاق ها و هتل بزرگ ؛ کافی شاپ کوچک و دلنشین ؛ اتاق بازی کوچک برای بچه ها ؛ تاسیسات فرسوده ؛ دکوراسیون ضعیف ؛ برخورد پرسنل خوب بجز پرسنل رزرو روزانه هتل که متاسفانه همگی برخوردی سرد و گستاخانه داشتند ؛ نظافت معمولی کلا هتل بجز فضای بزرگ و تعداد اتاق بیشتر در حد هتل سه ستاره است
موقعیت مکانی از نطر دسترسی به مجتمع های تجاری عالیه. صبحانه عالیه. نظافت خوب. برخورد کارکنان عالیه و به نسبت قیمت حتما حتما ارزش داره و شدیدا پیشنهاد میکنم. تنها ایرادی که میتونم بگیرم کیفیت معمولیه کاشی کاری کف دستشویی و حمام اتاقه که اصلا در شان هتل ۴ ستاره نیست.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی. تمیزی اتاق ها. کیفیت غذاخوب
نقاط ضعف:
هوای داخل اتاق دم داشت چون پنجره ها شیشه بود ودرنداشت.طوری من سردرد گرفتم. سرویس ها تمیز بود ولی زرد بود باجرم گیر شستشو نشده بود. فشارآب گرم حمام هم بسیار کم بود.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی. تمیزی اتاق ها. کیفیت غذاخوب
نقاط ضعف:
هوای داخل اتاق دم داشت چون پنجره ها شیشه بود ودرنداشت.طوری من سردرد گرفتم. سرویس ها تمیز بود ولی زرد بود باجرم گیر شستشو نشده بود. فشارآب گرم حمام هم بسیار کم بود.
خوب بود
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیز بودن اتاق و سرویس موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
اطلاعات محدود پذیرش در مورد جاذبه های گردشگری چابهار
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیز بودن اتاق و سرویس موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
اطلاعات محدود پذیرش در مورد جاذبه های گردشگری چابهار
از لحاظ تمیزی رختخواب و حوله وضعیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و ساحل
نقاط ضعف:
نبود کتری برقی در داخل اتاق نبود روزنامه و مجله و کمبود بروشورهای مربوط به گردشگری در لابی
نقاط قوت:
اتاقهای بزرگ و دلباز صبحانه کامل و مطلوب نظافت خوب دسترسی خوب نزدیکی به مراکز خرید در منطقه آزاد فاصله پیاده ۱۵ دقیقه تا اسکله برخورد مودب کارمندان
نقاط ضعف:
ساعت کاری کافی شاپ فقط بین ۱۰ صبح تا ۹.۵ شب در دسترس نبودن آب جوش سرعت اینترنت پایین
نقاط قوت:
صندلی ماساژور داشتن که خیلی استفاده ازش بعد از گردشگری میچسبید هتل لابی و راهروی شیکی داشت ولی اتاقاش خیلی شیک نبودن مثلا لابی در حد پنج ستاره بود اتاقها در حد سه ستاره و بعضا پایینتر رستورانش دلباز بود قیمت غذا در هتل واقعا خوب بود معماری داخل هتل عالی بود اتاق بازی برای بچه ها و فوتبال دستی برای بزرگسالانش پوینت مثبتی بود در کل حس خوبی داشت هتلش
نقاط ضعف:
دستشویی ها بوی بسیار تندی داشتند ما اتاق دبل گرفتیم ولی بهمون تویین دادن گفتن ما کاربران سایت تویین میدین فقط اتاق ما پنجرش رو به پاساژ فردوس بود که سرصدا بود دمپایی روفرشی یکبار مصرف نداشتن دمپایی ها پلاستیکی بود کف یکی از دمپایی ها حالت قارچ و کپک بود که بسیار بد منظره بود صبحانه کم تنوع بود ولی خوشمزه داخل اتاق چایساز نبود درحالیکه هتلهای ۴ستاره شهرای دیگه چایساز و نسکافه داخل اتاق رایگان هست دستشویی ما محل خروج آبجوش ابگرمکن بود و دایم اب جوش میریخت کف دستشویی و حمام و سُر میخوردیم... کمد لباس مون میله نداشت و لباسامون جای اویز با رختاویز نداشتن
- اتاق بوی بد می داد کیفیت غذا و تنوع غذایی خوب نبود
نقاط قوت:
صندلی ماساژور داشتن که خیلی استفاده ازش بعد از گردشگری میچسبید هتل لابی و راهروی شیکی داشت ولی اتاقاش خیلی شیک نبودن مثلا لابی در حد پنج ستاره بود اتاقها در حد سه ستاره و بعضا پایینتر رستورانش دلباز بود قیمت غذا در هتل واقعا خوب بود معماری داخل هتل عالی بود اتاق بازی برای بچه ها و فوتبال دستی برای بزرگسالانش پوینت مثبتی بود در کل حس خوبی داشت هتلش
نقاط ضعف:
دستشویی ها بوی بسیار تندی داشتند ما اتاق دبل گرفتیم ولی بهمون تویین دادن گفتن ما کاربران سایت تویین میدین فقط اتاق ما پنجرش رو به پاساژ فردوس بود که سرصدا بود دمپایی روفرشی یکبار مصرف نداشتن دمپایی ها پلاستیکی بود کف یکی از دمپایی ها حالت قارچ و کپک بود که بسیار بد منظره بود صبحانه کم تنوع بود ولی خوشمزه داخل اتاق چایساز نبود درحالیکه هتلهای ۴ستاره شهرای دیگه چایساز و نسکافه داخل اتاق رایگان هست دستشویی ما محل خروج آبجوش ابگرمکن بود و دایم اب جوش میریخت کف دستشویی و حمام و سُر میخوردیم... کمد لباس مون میله نداشت و لباسامون جای اویز با رختاویز نداشتن
نقاط قوت:
دسترسی به بازار برگزاری تور کیفیت و قیمت غذا برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام و آب نامناسب سروصدا در اتاقهای مشرف به پاساژ
نقاط قوت:
برخورد نسبتا محترمانه پرسنل و موقعیت مکانی بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای رستوران. نامناسب بودن سرویس بهداشتی داخل اتاق ها و نیاز به بازسازی. نبودن میز و صندلی در اتاق با وجود فضای کافی.
نقاط قوت:
دسترسی به بازار برگزاری تور کیفیت و قیمت غذا برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
حمام و آب نامناسب سروصدا در اتاقهای مشرف به پاساژ
سلام. هتل در مرکز تجاری قرار داره و چسبیده به پاساژ فردوس یعنی فاصله اش با تمام پاساژهای بزرگ منطقه تجاری چند دقیقه پیاده روی است فقط و از این نظر خیلی خوب بود. صبحانه هم خوب بود. هر روز حلواهای خوشمزه سرو میشد و سه نوع هم غذای تخم مرغی داشت که هر روز تغییر می کرد. بقیه مخلفات صبحانه هم کامل و با کیفیت بود. پرسنل هم خیلی خوش اخلاق و با ادب بودند. فقط نکته منفی این بود که پرسنل بی تجربه بودند و علتش این بود که هتل دوساله افتتاح شده. تمام امکانات هتل خوب بود. رستوران هم قیمتش مناسب و با کیفیت بود و میشد با خیال راحت از غذاهاش استفاده کرد. در مجموع من خیلی راضی بود و مطمئنم در آینده بهتر هم خواهد شد. سرو صدای پاساژ هم اصلا آزار دهنده نبود و ما که راضی بودیم. سرعت اینترنت هم خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و خوب بود صبحانه متوسط رو یه خوب از نظر دسترسی به منطقه و امکانت عالی اتاق های بزرگ و خوب
نقاط ضعف:
اگر مثلا تعمیرات کوچک همیشگی باشه در هتل فکر میکنم کیفیت رو بالاتر میبره مثلا ایینه اتاق شکسته بود
سرويس بهداشتي اتاق ها از بهداشت مناسبي برخوردار نبود حمام آب در آن جمع مي شد. پاسخگويي كاركنان به مشكلات بسيار ضعيف بود. حوله ها بصورت پك بهداشتي نبود. نقطه قوت هتل صبحانه آن بود كه خوب و مرتب و با تنوع سرو مي شد.
نقاط قوت:
دسترسی آسان بهمنطقه آزا_ برخورد بسیار محترملنه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اتاقک شیشه ای جهت اسحمام که باعث مستعمل شدن درب سرویس شده بود
من برای بار دوم این هتلو انتخاب کردم و باید بگم مثل قبل برخورد پرسنل واقعا عالی بود رستوران خوب و غذای کاملا خوشمزه و نزدیک بودن به مراکز خرید و اطاقهای بزرگ و تمیز از ویژگیهای این هتل بشمار میاد اگه قسد سفر دارید و دنبال هتلی با قیمت مناسب و امکانات خوب میگردید این هتل بهترین گزینه است
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاقها، فضاي سبز بسيار زيباي هتل،كافي شاپ خوب، نزديكي به مراكز خريد. قيمت مناسب نسبت به ساير هتلها. بخش پذيرش هم رفتار مودبانه و دوستانه اي داشتند.