هتل فردوس چابهار

چابهار، منطقه آزاد تجاری صنعتی، خیابان تجارت
4
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل فردوس چابهار
هتل فردوس چابهار در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید، این هتل آماده خدمت رسانی و سرویس دهی با کیفیت مناسب به میهمانان گرامی می باشد، فاصله کوتاه تا دانشگاه آزاد اسلامی چابهار و مراکز خرید از نکات قابل توجه هتل به شمار می رود، همچنین موقعیت مکانی خاص هتل، موجب دسترسی آسان تا ساحل دریای عمان شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوس
فردوس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
272,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
272,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
272,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
272,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
272,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
272,200
تومان
4 مرداد
جمعه
272,200
تومان
5 مرداد
شنبه
272,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
272,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
272,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
272,200
تومان
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
277,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
ایران هتل آنلاین
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
277,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
هتل یار
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
277,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
280,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
اسنپ تریپ
288,080 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
288,080
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
275,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
تورگردان
350,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,700
تومان
4 مرداد
جمعه
350,700
تومان
5 مرداد
شنبه
350,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,700
تومان
ایران هتل آنلاین
357,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
اقامت 24
357,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
هتل یار
357,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
اسنپ تریپ
371,280 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
371,280
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
فردوس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
335,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
350,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,700
تومان
4 مرداد
جمعه
350,700
تومان
5 مرداد
شنبه
350,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,700
تومان
ایران مارکوپولو
357,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
ایران هتل آنلاین
357,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
جاباما
359,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
359,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
359,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
4 مرداد
جمعه
359,000
تومان
5 مرداد
شنبه
359,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
359,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
359,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
359,000
تومان
فردوس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
399,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
424,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
424,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
424,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
424,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
424,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
424,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,900
تومان
4 مرداد
جمعه
424,900
تومان
5 مرداد
شنبه
424,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,900
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
425,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
425,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
425,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
اقامت 24
432,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
432,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
432,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
ایران هتل آنلاین
432,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
432,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
432,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
هتل یار
432,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
432,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
432,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
جاباما
435,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
435,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
4 مرداد
جمعه
435,000
تومان
5 مرداد
شنبه
435,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
اسنپ تریپ
449,280 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
449,280
تومان
30 تیر
یکشنبه
432,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
4 مرداد
جمعه
432,000
تومان
5 مرداد
شنبه
432,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
432,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
432,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
432,000
تومان
فردوس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
تورگردان
459,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
459,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
459,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
459,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
459,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,900
تومان
4 مرداد
جمعه
459,900
تومان
5 مرداد
شنبه
459,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,900
تومان
ایران هتل آنلاین
467,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
467,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
4 مرداد
جمعه
467,000
تومان
5 مرداد
شنبه
467,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
467,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
467,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
اقامت 24
467,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
467,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
4 مرداد
جمعه
467,000
تومان
5 مرداد
شنبه
467,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
467,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
467,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
هتل یار
467,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
467,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
4 مرداد
جمعه
467,000
تومان
5 مرداد
شنبه
467,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
467,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
467,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
جاباما
470,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
470,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
4 مرداد
جمعه
470,000
تومان
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
اسنپ تریپ
485,680 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
485,680
تومان
30 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
4 مرداد
جمعه
467,000
تومان
5 مرداد
شنبه
467,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
467,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
467,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
467,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
ایران هتل آنلاین
677,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
677,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
677,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
677,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
677,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
677,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
677,000
تومان
4 مرداد
جمعه
677,000
تومان
5 مرداد
شنبه
677,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
677,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
677,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
677,000
تومان
اسنپ تریپ
707,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
707,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
4 مرداد
جمعه
680,000
تومان
5 مرداد
شنبه
680,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
4 مرداد
جمعه
680,000
تومان
5 مرداد
شنبه
680,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران هتل آنلاین
747,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
747,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
747,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
747,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
747,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
747,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
747,000
تومان
4 مرداد
جمعه
747,000
تومان
5 مرداد
شنبه
747,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
747,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
747,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
747,000
تومان
اسنپ تریپ
780,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
780,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
750,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
750,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
4 مرداد
جمعه
750,000
تومان
5 مرداد
شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
4 مرداد
جمعه
925,000
تومان
5 مرداد
شنبه
925,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
فردوس-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
922,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
922,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
922,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
922,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
922,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
922,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
922,000
تومان
4 مرداد
جمعه
922,000
تومان
5 مرداد
شنبه
922,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
922,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
922,000
تومان