هتل آپارتمان هیرون بوشهر

بوشهر، حد فاصل چهارراه نادر و سه راه گمرک، خیابان ولیعصر
4
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان هیرون بوشهر
هتل آپارتمان هیرون بوشهر یک از بهترین هتل‌های این شهر جنوبی کشور است که در خیابان ولی عصر و نزدیکی دریا همیشگی خلیج فارس قرار دارد. این هتل آپارتمان با ظرفیت 70 تخت در سال 1395 بازسازی شده است و دارای امکانات رفاهی خوبی و سوییت‌های مجهز و کامل است. رستوران هتل آپارتمان هیرون دارای انواع غذاهای خوش طعم ایرانی، فرنگی، دریایی و سنتی است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان هیرون
هیرون-سوئیت یک خوابه دو نفره
سوئیت یک خوابه دو نفره
تورگردان
162,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
162,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
162,300
تومان
4 مرداد
جمعه
162,300
تومان
5 مرداد
شنبه
162,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
162,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
162,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
162,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
162,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
162,300
تومان
11 مرداد
جمعه
162,300
تومان
12 مرداد
شنبه
162,300
تومان
ایران هتل آنلاین
163,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
4 مرداد
جمعه
163,000
تومان
5 مرداد
شنبه
163,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
163,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
163,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
163,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
11 مرداد
جمعه
163,000
تومان
12 مرداد
شنبه
163,000
تومان
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
4 مرداد
جمعه
163,000
تومان
5 مرداد
شنبه
163,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
163,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
163,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
163,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
11 مرداد
جمعه
163,000
تومان
12 مرداد
شنبه
163,000
تومان
جاباما
173,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
4 مرداد
جمعه
173,000
تومان
5 مرداد
شنبه
173,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
11 مرداد
جمعه
173,000
تومان
12 مرداد
شنبه
173,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-آپارتمان یک خوابه برای دو نفر (توئین)
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر (توئین)
ایران هتل آنلاین
163,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
4 مرداد
جمعه
163,000
تومان
5 مرداد
شنبه
163,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
163,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
163,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
163,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
11 مرداد
جمعه
163,000
تومان
12 مرداد
شنبه
163,000
تومان
هیرون-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
تورگردان
198,900 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
198,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,900
تومان
4 مرداد
جمعه
198,900
تومان
5 مرداد
شنبه
198,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
198,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
198,900
تومان
11 مرداد
جمعه
198,900
تومان
12 مرداد
شنبه
198,900
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
12 مرداد
شنبه
200,000
تومان
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مرداد
جمعه
205,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مرداد
جمعه
205,000
تومان
12 مرداد
شنبه
205,000
تومان
هیرون-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
تورگردان
204,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
204,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
204,400
تومان
4 مرداد
جمعه
204,400
تومان
5 مرداد
شنبه
204,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
204,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
204,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
204,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
204,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
204,400
تومان
11 مرداد
جمعه
204,400
تومان
12 مرداد
شنبه
204,400
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مرداد
جمعه
205,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مرداد
جمعه
205,000
تومان
12 مرداد
شنبه
205,000
تومان
جاباما
216,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
4 مرداد
جمعه
216,000
تومان
5 مرداد
شنبه
216,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
216,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
216,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
216,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
11 مرداد
جمعه
216,000
تومان
12 مرداد
شنبه
216,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-سوئیت دو خوابه پنچ نفره
سوئیت دو خوابه پنچ نفره
تورگردان
239,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
239,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
239,100
تومان
4 مرداد
جمعه
239,100
تومان
5 مرداد
شنبه
239,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
239,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
239,100
تومان
11 مرداد
جمعه
239,100
تومان
12 مرداد
شنبه
239,100
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
هیرون-سوئیت دو خوابه شش نفره (پنج تخته +یک سرویس اضافه)
سوئیت دو خوابه شش نفره (پنج تخته +یک سرویس اضافه)
تورگردان
264,700 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
264,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,700
تومان
4 مرداد
جمعه
264,700
تومان
5 مرداد
شنبه
264,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
264,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
264,700
تومان
11 مرداد
جمعه
264,700
تومان
12 مرداد
شنبه
264,700
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
11 مرداد
جمعه
265,000
تومان
12 مرداد
شنبه
265,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هیرون بوشهر

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل دلوار بوشهر
3.2
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 211,200 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
هتل یار
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 225,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان پاسارگاد بوشهر
3.4
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 274,000 تومان
اسنپ تریپ
از 274,400 تومان
جاباما
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
هتل یار
از 372,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان یاس بوشهر
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
جاباما
از 150,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 159,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 159,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
متل ساحلی پرواز بوشهر
3.1
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
علاءالدین
از 195,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پلاس بوشهر
3.4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
هتل یار
از 161,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 162,000 تومان
اسنپ تریپ
از 235,200 تومان
اقامت 24
از 238,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آسمان 1 بوشهر
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 155,000 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هیرون بوشهر

(14 نظر)
کارکنان بسیار عالی ولی سایر موضوعات نیاز به بازنگری کلی دارد....
در کل هتل خوبی نبود امکانات تا حدودی خوب بود ولی از نظر بهداشتی خوب نبود...
ورودی هتل و همچنین سرویس بهداشتی مناسب برای معلولین که از ویلچر استفاده می کنند نبود . منوی غذا برای شام و نهار یکی بود و منوی مجزا برای شام نداشت . پارکینگ مناسب برای خودروهای مسافرین نداشت ....
برخورد پرسنل بسیار عالی اتاق در حد ستاره هتل فراتر از انتظار از سه روز اقامت در بوشهر واقعا لذت بردیم...
هتل دارای رستوران می باشد آسانسور دارد پرسنل مودب,ولی اطلاعات کمی راجع به مکانهای گردشگری بوشهر و اطراف آن دارند ,یک نکته که باید اشاره کنم ازکوچه جنب هتل هنگام نقل و انتقال مواد وتجهیزات سرو صدا میآید,گاهی هم مسافران بی مبالات با پارک نابجای خودروی خود باعث در دسر بقیه مسافران میشوند.در کل من این هتل راتوصیه میکنم,درضمن وسایل دستشویی وتوالت قدیمی بود...
مزايا موقعيت عالي ، پرسنل آموزش ديده و مجرب ، سرويس هاي درخواستي در اسرع وقت ، رستوران خوب ، آرام. معايب : سيستم تهويه مطبوع قديمي ، تاسيسات سنتي( آبگرمكن برقي) و نظافت و جمع آوري ضعيف....
شهر بوشهر خیلی هتل نداره کلا فقط هتل جهانگردی بوشهر هست که می شه اسمش رو هتل گذاشت، هتل هیرون هم یک هتل آپارتمان هست که به نظر من خوبه ولی نباید ازش انتظار هتل داشت در حد یه واحد آپارتمان متوسط هست، ولی موقعیت مکانی هتل هیرون به بازار خوبه و نزدیکه و می شه پیاده رفت و برگشت و تا ساحل دریا هم با ماشین ۵ دقیقه است
بیشتر به یک مسافرخانه و یا بهتر بگویم هتل آپارتمان شبیه است تا یک هتل مجلل و لوکس.تمیز و قابل قبول است ولی لوکس نیست.
نقاط قوت:
سلام با تشکر از مدیریت هتل آپارتمان هیرون همه چیز خوب بود فقط با توجه به اینکه صبحانه به صورت بوفه می باشد اگه تنوع آن بیشتر شود بهتر است
نقاط ضعف:
فقط پارکینگ نداره جای کافی هم جلو هتل نیست کنار خیابان امنیت نداره
پرسنل خوب بودند اما اتاقها به خصوص دستشویی خیلی کهنه. و کثیف بود اما فضای اتاق خوب و دلباز بود...
هتل خوبی بود بد نبود فقط اتاق خیلی کثیف بود ...
در کل با توجه به یک ستاره بودن هتل خوبیه. مخصوصا برخورد پرسنلش عالیه. از معایبش هم میشه به کولرها اشاره کرد که دریچه اش خراب بود و سر و صداش زیاد بود. نکته دیگرش با توجه به اینکه در کوچه پشتی هتل زمینی برای پارکینگ تهیه شده بود که نگهبان هم داشت ولی تعدادی از مشتریان با اینکه جلوی هتل جای پارک نبود روی پل ماشین رو میزاشتن که باعث مزاحمت برای دیگران میشد. ...
خوب بود...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کلیه پرسنل هتل . غذای روستوران خوب بود . صبحانه از تنوع کافی برخوردار بود. کلیه اتاقهای سوئیت ها مجهز به کولر بود . اینترنت با پوشش و سرعت مناسب در همه جای هتل در دسترس بود
نقاط ضعف:
هتل فاقد پارکینگ مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.