هتل آپارتمان هیرون بوشهر

بوشهر، حد فاصل چهارراه نادر و سه راه گمرک، خیابان ولیعصر
4
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان هیرون بوشهر
هتل آپارتمان هیرون شامل سه طبقه و در مرکز شهر بوشهر واقع شده است، از ویژگی‌های این هتل آپارتمان نزدیک بودن به بافت قدیمی شهر و بازار اصلی و نزدیکی به دریا می‌باشد، پرسنل این مجموعه تلاش می کنند تا اقامتی خاطره انگیز را برای شما عزیزان فراهم آورند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان هیرون
هیرون-سوئیت یک خوابه دو نفره
سوئیت یک خوابه دو نفره
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
10 خرداد
جمعه
205,000
تومان
11 خرداد
شنبه
205,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
238,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
238,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
10 خرداد
جمعه
205,000
تومان
11 خرداد
شنبه
205,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
جاباما
216,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
216,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
216,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
10 خرداد
جمعه
216,000
تومان
11 خرداد
شنبه
216,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
216,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
216,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
علاءالدین
235,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
10 خرداد
جمعه
235,000
تومان
11 خرداد
شنبه
235,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
هیرون-آپارتمان یک خوابه برای دو نفر (توئین)
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر (توئین)
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
10 خرداد
جمعه
205,000
تومان
11 خرداد
شنبه
205,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
238,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
238,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
هیرون-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
جاباما
262,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
10 خرداد
جمعه
262,000
تومان
11 خرداد
شنبه
262,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
10 خرداد
جمعه
262,000
تومان
11 خرداد
شنبه
262,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
هیرون-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
10 خرداد
جمعه
277,000
تومان
11 خرداد
شنبه
277,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیرون-سوئیت دو خوابه پنچ نفره
سوئیت دو خوابه پنچ نفره
جاباما
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
هیرون-سوئیت دو خوابه شش نفره (پنج تخته +یک سرویس اضافه)
سوئیت دو خوابه شش نفره (پنج تخته +یک سرویس اضافه)
اقامت 24
388,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
388,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
10 خرداد
جمعه
388,000
تومان
11 خرداد
شنبه
388,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
388,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
388,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هیرون بوشهر

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هیرون بوشهر

(7 نظر)
باید بگم علی رغم اینکه فکر میکردم هتل خوبی نباشه و برای گرفتن اتاق زمان زیادی باید صرف کنم، خدمات مناسب بود برخورد خوبی داشتن و به سرعت اتاق رو تحویل گرفتم و اتاق تمیز و مناسبی تنها نکته ضعیف یکی از کولرهای اتاق بود که باید سرویس میشد البته فقط دریچش خراب بود. و در نهایت مشکل اینترنت هم باید اضافه کنم که هزینه ی زیادی گرفته میشد و انتظار میرفت این هتل اینترنت رایگان داشته باشد...
خوب بود...
در کل با توجه به یک ستاره بودن هتل خوبیه. مخصوصا برخورد پرسنلش عالیه. از معایبش هم میشه به کولرها اشاره کرد که دریچه اش خراب بود و سر و صداش زیاد بود. نکته دیگرش با توجه به اینکه در کوچه پشتی هتل زمینی برای پارکینگ تهیه شده بود که نگهبان هم داشت ولی تعدادی از مشتریان با اینکه جلوی هتل جای پارک نبود روی پل ماشین رو میزاشتن که باعث مزاحمت برای دیگران میشد. ...
هتل خوبی بود بد نبود فقط اتاق خیلی کثیف بود ...
پرسنل خوب بودند اما اتاقها به خصوص دستشویی خیلی کهنه. و کثیف بود اما فضای اتاق خوب و دلباز بود...
بیشتر به یک مسافرخانه و یا بهتر بگویم هتل آپارتمان شبیه است تا یک هتل مجلل و لوکس.تمیز و قابل قبول است ولی لوکس نیست.
شهر بوشهر خیلی هتل نداره کلا فقط هتل جهانگردی بوشهر هست که می شه اسمش رو هتل گذاشت، هتل هیرون هم یک هتل آپارتمان هست که به نظر من خوبه ولی نباید ازش انتظار هتل داشت در حد یه واحد آپارتمان متوسط هست، ولی موقعیت مکانی هتل هیرون به بازار خوبه و نزدیکه و می شه پیاده رفت و برگشت و تا ساحل دریا هم با ماشین ۵ دقیقه است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.