هتل زاگرس بروجرد

بروجرد، انتهای خیابان تختی، تپه چغا
3.5
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس بروجرد
هتل بين المللی چهار ستاره زاگرس در شهرستان بروجرد بر فراز تپه ای زيبا و در جوار درياچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری چغا و نزديك به پارك كودك واقع گرديده است، اين هتل از استانداردهای متناسب و بين المللی برخوردار بوده و اتاق هایی با امکانات مناسب و مجهز به كليه امكانات رفاهی را داشته بنابراین مهم ترین مرکز اقامتی در این شهرستان و جزء يكی از هتل های بين المللی ايران محسوب می شود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
اقامت 24
243,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
243,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
243,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
10 خرداد
جمعه
243,000
تومان
11 خرداد
شنبه
243,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
254,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
10 خرداد
جمعه
254,000
تومان
11 خرداد
شنبه
254,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
267,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
267,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
267,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
10 خرداد
جمعه
267,000
تومان
11 خرداد
شنبه
267,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
اقامت 24
243,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
243,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
243,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
10 خرداد
جمعه
243,000
تومان
11 خرداد
شنبه
243,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
243,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
243,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
253,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
253,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
253,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
10 خرداد
جمعه
253,000
تومان
11 خرداد
شنبه
253,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
253,000
تومان
هتل یار
253,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
253,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
253,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
10 خرداد
جمعه
253,000
تومان
11 خرداد
شنبه
253,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
254,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
10 خرداد
جمعه
254,000
تومان
11 خرداد
شنبه
254,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
269,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
10 خرداد
جمعه
269,000
تومان
11 خرداد
شنبه
269,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
زاگرس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
312,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
10 خرداد
جمعه
325,000
تومان
11 خرداد
شنبه
325,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
331,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
331,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
10 خرداد
جمعه
331,000
تومان
11 خرداد
شنبه
331,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
349,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
10 خرداد
جمعه
349,000
تومان
11 خرداد
شنبه
349,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
10 خرداد
جمعه
350,000
تومان
11 خرداد
شنبه
350,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
331,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
331,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
10 خرداد
جمعه
331,000
تومان
11 خرداد
شنبه
331,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
331,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
331,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
353,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
353,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
353,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
353,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
353,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
10 خرداد
جمعه
353,000
تومان
11 خرداد
شنبه
353,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
353,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
اسنپ تریپ
355,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
10 خرداد
جمعه
355,000
تومان
11 خرداد
شنبه
355,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
364,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
364,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
364,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
364,000
تومان
10 خرداد
جمعه
364,000
تومان
11 خرداد
شنبه
364,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
374,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
374,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
10 خرداد
جمعه
374,000
تومان
11 خرداد
شنبه
374,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
375,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
375,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
10 خرداد
جمعه
375,000
تومان
11 خرداد
شنبه
375,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
395,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
10 خرداد
جمعه
395,000
تومان
11 خرداد
شنبه
395,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس بروجرد

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل زاگرس بروجرد

(28 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوبی است با چشم اندازی بی نظیر . اطراف هتل هم طراحی خوب و بسیار آرامش بخشی دارد. ما اوقات خوشی را در این هتل سپری کردیم. امیدوارم برای بقیه هم همین طور باشد. موفق باشید
نقاط ضعف:
غذای هتل زیاد مطلوب نبود. لوازم داخل سوئت همراهی ما هم کمی قدیمی بود و جند تا از مبلها برای نشستن و استراحت زیاد راحت نبود.
موقعیت مکانی بسیار زیبایی دارد چشم انداز زیبایی از پنجره اتاق قابل مشاهده است. تنها هتل ممتاز بروجرد است. رستورانش خوب بود.
نقاط قوت:
- موقعيت مكاني هتل بسيار عالي با چشم انداز شهر - برخورد پرسنل بسيار محترمانه و مودبانه - كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
- در تراس سوئيت ها ميز وجود نداشت و صندلي ها كثيف و نامناسب بود - صبحانه در حد يك هتل ۲ ستاره بود - از ۱۱ شب به بعد سرويس داده نمي شد - يك دستگاه عابر بانك در هتل وجود نداشت
نقاط قوت:
بودن پاركينگ مناسب براي خودرو قرار گرفتن هتل در مكاني بسيار زيبا و ....
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
موقعیت عالی هتل مشرف بودن به شهر بروجرو و چشم اندازی زیبا از گلدشت و نیز شبهای فراموش نشدنی هوای عالی و محیطی آرام لحظات خوشی را برای شما رقم خواهد زد.
نقاط ضعف:
نداشتن سشوار در حمام و صبحانه معمولی و نداشتن چای ساز یا کتری برقی از نکات منفی بود.
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا ، برخورد عالی پرسنل و محیطی آرام
نقاط ضعف:
با وجود اینکه صبحانه با کیفیت بود ولی تنوع نسبتا پایینی داشت - اینترنت متوسط
هتل در مكان خاص و رويايي قرار دارد و چشم اندازي زيبا دارد بام بروجرد دسترسي به آن ساده و سهل است البته با خودرو چون در بالاي تپه واقع شده ضمنا صبحانه رايگان آن بسيار ضعيف است و حتما بايد كامل تر شود
نقاط قوت:
موقعیت کاملا خوبو مناسب
نقاط ضعف:
مدیریت نسبتا ضعیف
این هتل در سطح خود یکی از بهترین هتل های استان لرستان با قیمتی بسیار مقرون به صرفه و واقع در منطقه ای زیبا و خوش آب و هوا می باشد.
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود. خیلی هم تمیز بود و برخورد پرسنل واقعا خوب و محترمانه بود. صبحانه عاااالی بود. کامل و مفصل.
نقاط ضعف:
غذای هتل خوب نبود. اتاق ما متاسفانه سرویس ایرانی داشت و جای مایع دستشویی هم نداشت و بصورت تیوبی بود.
برخورد خدمه خیلی خوب، نظافت خیلی خوب ، سرویس چای ساز وآب معدنی مجانی وجود ندارد، باید خرید. کیفیت تخت خواب خوب ، فضای اتاق عالی ، نور اتاق عالی اینترنت عالی، دسترسی به شهر و مراکز دور، تنوع صبحانه خوب، خود پرداز ندارد، سیستم تهویه مر کزی ونسبتا خوب، امکانات بهداشتی مثل شامپو ، صابون مسواک و غیره دارد، گاو صندوق ندارد. توالت فرنگی دارد ولی...، ضد عفونی هم گویا میشود.کلا اگر جای آرام و خوب مد نظر باشد گزینه ای بهتر در این شهر نیست....
برخورد پرسنل و هماهنگی ضعیف بود و صبحانه بد نبود. نورگیر اتاق ها خوب بود. وسایل اتاق و وسایل بهداشتی و تختواب ها از کیفیت خوبی برخوردار بود...
فعلا بهترین هتل بروجرده...
هتل در بالای تپه چغا و منطقه بسیار زیبایی واقع شده که تمام شهر بروجرد و منطقه گلدشت از داخل آن پیداست. بسیار تمیز و زیبا بوده و ضمنا صبحانه آن نیز کامل است.
با سلام هتل در منطقه تپه چغا قرار دارد و ویو اتاق و بالکن زیباست امکانات هتل هنوز کامل نیست ولی هتل از نظر نظافت تمیز و صبحانه کامل بود برخورد پرسنل خوب بود در کل رضایت بخش بود و به مسافران رفتن به این هتل رو توصیه میکنم
خوشبختانه اینجانب تنها یک شب در این هتل بودم هتلی بسیار قدیمی و کهنه ، اصول بهداشتی در ان رعایت نمیشود متاسفانه دارای کارکنانی با رفتار بسیار نامناسب و بی تربیت دارای سیستم تهویه مطبوع با راندمان پایین اتاقها بسیار گرم به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم
اتاق و سرويس خيلي تميز و خوب بود برخورد پرسنل عالي صبحانه خوب بود، تنوعش بيشتر بشه بد نيست غذاي رستوران هم خوب بود سيستم سرمايشي عالي بود ولي سيستم روشنايي اتاق خيلي ضعيف و كم نور بود فضا و مكان و چشم اندازشم عالي
عالی عالی
همه عالي و خوب بود ولي وسايل اتاقها ميتواند با كيفيت تر باشد ، مسواك و خمير دندان ندارد، جلوي پنجره ها بهتر است توري زده شود تا شبها كه خنك است به جاي استفاده از سيستم سرمايشي پنجره ها را باز نمائيم . كلا مي توان گفت همه چيز خوب است مخصوصا برخورد پرسنل به نظر من عالي است...
راضی هستیم...
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب مجموعه فضای بزرگ اتاق و تمیزی حوله و ملحفه محل استقرار هتل و نمای اتاق ها صبحانه تقریبا کامل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شام رستوران گرمای فضای سالن صبحانه
نقاط قوت:
ویو خیلی عالی داره غدا هم نسبت قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداره برا من اذیت کننده بود
محیط خوب بود صبحانه میتوانست بهتر باشد روم‌ سرویس نداشت ما دیروقت رسیدیم غذا کیفیت خوبی داشت ولی در ظرفهای یکبار مصرف غذا را خودمان به اتاق بردیم.درکل در قیاس با قیمت هتل مناسبی میباشد....
نقاط قوت:
مکان عالی .برخورد مهمانداران عالی
نقاط ضعف:
منع شدن مسافران از بلای بام هتل برای نشستن ونگاه کردن به اطراف .نبود کتری برقی در اطاق .
من راضی بودم ولی در مقایسه با هتلهای چهار ستاره در شهر های دیگر کمی ضعیف تر بود. و تنوع صبحانه کمی داشت....
ميتوان جذابيت و محيط تفريحي در اونجا مهيا كرد كه مسافر وقت بيشتري روبتونه داخل هتل بگذرونه....
اقامت خوبی بود....
همه چيز عالي...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.