هتل زاگرس بروجرد

بروجرد، انتهای خیابان تختی، تپه چغا
3.5
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس بروجرد
هتل بين المللی چهار ستاره زاگرس در شهرستان بروجرد بر فراز تپه ای زيبا و در جوار درياچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری چغا و نزديك به پارك كودك واقع گرديده است، اين هتل از استانداردهای متناسب و بين المللی برخوردار بوده و اتاق هایی با امکانات مناسب و مجهز به كليه امكانات رفاهی را داشته بنابراین مهم ترین مرکز اقامتی در این شهرستان و جزء يكی از هتل های بين المللی ايران محسوب می شود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
234,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
234,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
229,320
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
233,600
تومان
4 مرداد
جمعه
233,600
تومان
5 مرداد
شنبه
233,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
233,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
233,600
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
234,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
234,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
4 مرداد
جمعه
253,000
تومان
5 مرداد
شنبه
253,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
253,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
253,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
253,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
233,600
تومان
4 مرداد
جمعه
233,600
تومان
5 مرداد
شنبه
233,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
233,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
233,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
229,320
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
4 مرداد
جمعه
234,000
تومان
5 مرداد
شنبه
234,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
234,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
234,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
234,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
زاگرس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
305,760 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
305,760
تومان
1 مرداد
سه شنبه
305,760
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,760
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
4 مرداد
جمعه
312,000
تومان
5 مرداد
شنبه
312,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
312,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
312,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
ایران هتل آنلاین
312,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
312,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
4 مرداد
جمعه
312,000
تومان
5 مرداد
شنبه
312,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
312,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
312,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
4 مرداد
جمعه
312,000
تومان
5 مرداد
شنبه
312,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
312,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
312,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
311,600
تومان
4 مرداد
جمعه
311,600
تومان
5 مرداد
شنبه
311,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
311,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
311,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
311,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
311,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
311,600
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
312,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
4 مرداد
جمعه
312,000
تومان
5 مرداد
شنبه
312,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
312,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
312,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
4 مرداد
جمعه
331,000
تومان
5 مرداد
شنبه
331,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
331,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
331,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
331,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
331,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
331,000
تومان
زاگرس-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
اسنپ تریپ
347,900 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
347,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
347,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
347,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
4 مرداد
جمعه
355,000
تومان
5 مرداد
شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
4 مرداد
جمعه
355,000
تومان
5 مرداد
شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
ایران هتل آنلاین
355,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
4 مرداد
جمعه
355,000
تومان
5 مرداد
شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
4 مرداد
جمعه
355,000
تومان
5 مرداد
شنبه
355,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
354,600
تومان
4 مرداد
جمعه
354,600
تومان
5 مرداد
شنبه
354,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
354,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
354,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
354,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
354,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
354,600
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس بروجرد

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل زاگرس بروجرد

(33 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
ندیدم
یک شب در این هتل به همراه خانواده اقامت داشتیم . هتل قدیمی بود اما مسئولین و کارکنان آن سعی داشتند آسایش و راحتی را برای مهمانان فراهم کنند. صبحانه هتل هم خوب بود . در کل از یک شب اقامت راضی بودیم....
دو نکته یک بالشهای بسیار بدی داشت در حدی که مجبور شدیم پتو ها رو لوله کرده و زیر سر بزاریم و وقتی در خواست بالش کردیم گفتن همین رو داریم.دو تنها هتلی بود که پول آب معدنی ها رو از ما گرفتن....
عالی همانند همیشه...
به طور کلی کارکنان هتل رفتار صمیمانه ای با ما نداشتن بسیار سرد و در پذیرایی شام و صبحانه بسیار ضعیف و کیفیت غذا و پذیرایی خیلی معمولی و بر خلاف آنچه اعلام شده بود از فرزند ۶ ساله من هزینه کامل دریافت شد و علاوه بر این یک بار افزایش نرخ دادند...
هتل خوبیه ولی میتونه از نظر امکانات خیلی بهتر بشه ، در مجموع با پولی که پرداختم متناسب بود. با تشکر از ایران هتل...
قابل قبول...
تصورش بکنید دروسط طبیعت در منطقه کوهستانی بر قله کوه درکنارآبشار و دریاچه شما اقامتی چهارستار رستوران بامنیوی متنوع وغذای باکیفیت وقیمتی نسبتآ مناسب داشته باشی واقعآ رویایی خواهد بود خیلی جاها رفتیم ولی این سفر متفاوت بود و دوست داریم بازهم تکرار بشه فقط ای کاش بعضی از پرسنل پذیرش از حالت رفتار کارمند ادارات دولتی به رفتاری دوستانه دربیان البته بد نبودن ولی خیلی خشک والبته نه همشون درکل از سایت هتل آنلاین و مردم خوب بروجرد برای این سفر بیاد ماندنی تشکر میکنم...
جاي خوب با پرسنل حرفه اي و منظره زيبا...
من برای دومین بار از امکانات این هتل در سال جاری استفاده کردم . ...
هتل روی تپه چغا واقع شده که بلندترین نقطه شهر است ازیک طرف چشم انداز شهر را دارد ازطرف دیگر دره گلدشت رستوران هتل غذای خوبی داشت صبحانه اش برای ما کافی بود ولی به عنوان یک هتل بین المللی متوسط بود برخورد کارکنان را متوسط ارزیابی کردم. اتاق تمیز وساکت بود...
هتل جای خیلی خوبی قرار گرفته منظره زیبایی داره من از سوئیت ویژه استفاده کردم خیلی تمیز بود ولی صبحانه برای هتل ۴ ستاره خیلی ضعیف بود کلا خوب بود
نقاط قوت:
محل هتل ،طراحی هتل و برخورد پرسنل مثال زدنی بود.
نقاط ضعف:
علیرغم اینکه صبحانه هتل بسیار با کیفیت و عالی بود اما کیفیت نهار و شام بسیار بسیار معمولی و حتی ضعیف بود به نحوی که اصلا با همچنین هتلی سنخیت نداشت.
نقاط قوت:
محل و موفقیت هتل بسیار عالی است و متشکرم
نقاط ضعف:
اقامت درون اطاق در وضعیت ضعیف
خوشبختانه اینجانب تنها یک شب در این هتل بیشتر نبودم ، هتلی بسیار قدیمی و کهنه ، اصول بهداشتی ، تاسیسات ، تعمیرات و نگهداشت هتل بسیار ضعیف بود . ولی رفتار کارکنان بسیار خوب بود اما به نظرم 2 ستاره از این 4 سناره مربوط به رفتار کارکنان است . در حد هتل 2 سناره قابل قبول است . منطقه جغرافیایی هتل هم در پارکی است که شبها خصوصاً شب های تعطیل پر سرو صداست .
نقاط قوت:
مکان عالی .برخورد مهمانداران عالی
نقاط ضعف:
منع شدن مسافران از بلای بام هتل برای نشستن ونگاه کردن به اطراف .نبود کتری برقی در اطاق .
نقاط قوت:
ویو خیلی عالی داره غدا هم نسبت قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداره برا من اذیت کننده بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب مجموعه فضای بزرگ اتاق و تمیزی حوله و ملحفه محل استقرار هتل و نمای اتاق ها صبحانه تقریبا کامل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شام رستوران گرمای فضای سالن صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی - برخورد خوب پرسنل - قیمت مناسب - رستوران با ویو عالی
نقاط ضعف:
امکانات اتاق خیلی قدیمی نداشتن سشوار و کتری برقی - کولر ضعیف - خدمات به اتاق متوسط
نقاط قوت:
مکان عالی و ویو عالی تراس عالی چوبی بودن و عایق صدای عالی اتاق کیفیت و مدیریت صبحانه خوب دو اتاقه بودن واحد
نقاط ضعف:
نداشتن جالباسی تمیز نبودن ملافه ها سقف کاذب و سیستم تهویه ....پرنده وارد سیستم تهویه شده بود
عالی عالی
اتاق و سرويس خيلي تميز و خوب بود برخورد پرسنل عالي صبحانه خوب بود، تنوعش بيشتر بشه بد نيست غذاي رستوران هم خوب بود سيستم سرمايشي عالي بود ولي سيستم روشنايي اتاق خيلي ضعيف و كم نور بود فضا و مكان و چشم اندازشم عالي
خوشبختانه اینجانب تنها یک شب در این هتل بودم هتلی بسیار قدیمی و کهنه ، اصول بهداشتی در ان رعایت نمیشود متاسفانه دارای کارکنانی با رفتار بسیار نامناسب و بی تربیت دارای سیستم تهویه مطبوع با راندمان پایین اتاقها بسیار گرم به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم
با سلام هتل در منطقه تپه چغا قرار دارد و ویو اتاق و بالکن زیباست امکانات هتل هنوز کامل نیست ولی هتل از نظر نظافت تمیز و صبحانه کامل بود برخورد پرسنل خوب بود در کل رضایت بخش بود و به مسافران رفتن به این هتل رو توصیه میکنم
هتل در بالای تپه چغا و منطقه بسیار زیبایی واقع شده که تمام شهر بروجرد و منطقه گلدشت از داخل آن پیداست. بسیار تمیز و زیبا بوده و ضمنا صبحانه آن نیز کامل است.
این هتل در سطح خود یکی از بهترین هتل های استان لرستان با قیمتی بسیار مقرون به صرفه و واقع در منطقه ای زیبا و خوش آب و هوا می باشد.
هتل در مكان خاص و رويايي قرار دارد و چشم اندازي زيبا دارد بام بروجرد دسترسي به آن ساده و سهل است البته با خودرو چون در بالاي تپه واقع شده ضمنا صبحانه رايگان آن بسيار ضعيف است و حتما بايد كامل تر شود
نقاط قوت:
- موقعيت مكاني هتل بسيار عالي با چشم انداز شهر - برخورد پرسنل بسيار محترمانه و مودبانه - كيفيت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
- در تراس سوئيت ها ميز وجود نداشت و صندلي ها كثيف و نامناسب بود - صبحانه در حد يك هتل ۲ ستاره بود - از ۱۱ شب به بعد سرويس داده نمي شد - يك دستگاه عابر بانك در هتل وجود نداشت
موقعیت مناسبکیفیت غذا و قیمت عالی برخورد پرسنل عالی قیمت مناسب
هتل تقریبا از مرکز دور هست ولی جای دنجی روی تپه قرار دارد و نمای کل شهر معلوم استمخصوصا از توی اتاق ویو خوبی داره دفعه دیگه هم همین هتل رو انتخاب میکنم
موقعیت مکانی بسیار زیبایی دارد چشم انداز زیبایی از پنجره اتاق قابل مشاهده است. تنها هتل ممتاز بروجرد است. رستورانش خوب بود. موقع رزرو درخواست اتاق با سرویس فرنگی کرده بودیم اما هنگام تحویل این مورد رعایت نشد.
از لحاظ قیمت و برخورد کارکنان و همچنین خدمات سرویس دهی بسیار عالیست . تشکر از جاباما
از همه نظر عالی بود ویوی بینظیر در ایران برخورد پرسنل عالی غدا ی خوب و.....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.