هتل لاله بناب

بناب، میدان معلم
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله بناب
هتل دوستاره لاله بناب از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۰ می‌باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
168,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
168,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
168,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
168,600
تومان
4 مرداد
جمعه
168,600
تومان
5 مرداد
شنبه
168,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
168,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
168,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
168,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
168,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
168,600
تومان
11 مرداد
جمعه
168,600
تومان
هتل یار
169,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
4 مرداد
جمعه
169,000
تومان
5 مرداد
شنبه
169,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
169,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
169,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
11 مرداد
جمعه
169,000
تومان
اقامت 24
169,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
4 مرداد
جمعه
169,000
تومان
5 مرداد
شنبه
169,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
169,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
169,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
11 مرداد
جمعه
169,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مرداد
جمعه
185,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
169,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
4 مرداد
جمعه
169,000
تومان
5 مرداد
شنبه
169,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
169,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
169,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
11 مرداد
جمعه
169,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
170,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
170,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,600
تومان
4 مرداد
جمعه
170,600
تومان
5 مرداد
شنبه
170,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,600
تومان
11 مرداد
جمعه
170,600
تومان
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
4 مرداد
جمعه
171,000
تومان
5 مرداد
شنبه
171,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
171,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
11 مرداد
جمعه
171,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مرداد
جمعه
185,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
224,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
224,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
224,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
224,600
تومان
4 مرداد
جمعه
224,600
تومان
5 مرداد
شنبه
224,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
224,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
224,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
224,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
224,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
224,600
تومان
11 مرداد
جمعه
224,600
تومان
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
4 مرداد
جمعه
225,000
تومان
5 مرداد
شنبه
225,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
225,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مرداد
جمعه
225,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
4 مرداد
جمعه
225,000
تومان
5 مرداد
شنبه
225,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
225,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مرداد
جمعه
225,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
4 مرداد
جمعه
225,000
تومان
5 مرداد
شنبه
225,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
225,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
225,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
225,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مرداد
جمعه
225,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق چهار تخته - سه تخت با سرویس اضافه
اتاق چهار تخته - سه تخت با سرویس اضافه
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
11 مرداد
جمعه
308,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله بناب

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل لاله بناب

(3 نظر)
البته هتل دارای استخر میباشد ولی به صورت اختصاصی اجاره داده می شود لذا بهتر است در شرایط و مشخصات هتل قید گردد تا موجب اشتباه در تصمیم گیری نشود. صبحانه بسیار ضعیف و در حد هیچ. به افراد ساکن پیشنهاد می شود خواب صبح را جهت صرف صبحانه قطع نکنند چون ارزش آن را ندارد. البته شرایط این انحراف را ایجاد کرده به طوری که هتلی با آن امکانات که تا حدودی در منطقه مناسب و ایده آل می باشد بدون مسافر و مشتری می باشد و در روز اقامتمان شخص دیگری غیر از خودم در هتل به عنوان مسافر ندیدم....
سرویس دهی صبحانه می تونست بهتر باشه . پارکینگ پیشنهادی هتل ، حیاط پشت هتل بود که مسقف هم نبود ولی هتل پارکینگ مسقف دارد
رفتار پرسنل مودبانه بودموقعیت آن بدلیل قرار گرفتن در کنار یک پل رو گذر خیلی مناسب نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.