هتل لاله بناب

بناب، میدان معلم
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله بناب
هتل دوستاره لاله بناب از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۰ می‌باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
169,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
169,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
169,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
169,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
3 خرداد
جمعه
169,000
تومان
4 خرداد
شنبه
169,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
169,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
169,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
169,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
هتل یار
169,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
169,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
169,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
169,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
3 خرداد
جمعه
169,000
تومان
4 خرداد
شنبه
169,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
169,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
169,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
169,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
ایران هتل آنلاین
171,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
171,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
171,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
جمعه
171,000
تومان
4 خرداد
شنبه
171,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
علاءالدین
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
180,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
180,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
180,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
جمعه
180,000
تومان
4 خرداد
شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
171,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
171,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
جمعه
171,000
تومان
4 خرداد
شنبه
171,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
ایران هتل آنلاین
171,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
171,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
171,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
جمعه
171,000
تومان
4 خرداد
شنبه
171,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
178,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
178,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
178,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
3 خرداد
جمعه
178,000
تومان
4 خرداد
شنبه
178,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
178,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
178,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
178,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
جمعه
235,000
تومان
4 خرداد
شنبه
235,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
علاءالدین
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
240,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
240,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
3 خرداد
جمعه
240,000
تومان
4 خرداد
شنبه
240,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
لاله-اتاق چهار تخته - سه تخت با سرویس اضافه
اتاق چهار تخته - سه تخت با سرویس اضافه
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
308,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
308,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
308,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
3 خرداد
جمعه
308,000
تومان
4 خرداد
شنبه
308,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
308,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
308,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
308,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله بناب

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل لاله بناب

(1 نظر)
البته هتل دارای استخر میباشد ولی به صورت اختصاصی اجاره داده می شود لذا بهتر است در شرایط و مشخصات هتل قید گردد تا موجب اشتباه در تصمیم گیری نشود. صبحانه بسیار ضعیف و در حد هیچ. به افراد ساکن پیشنهاد می شود خواب صبح را جهت صرف صبحانه قطع نکنند چون ارزش آن را ندارد. البته شرایط این انحراف را ایجاد کرده به طوری که هتلی با آن امکانات که تا حدودی در منطقه مناسب و ایده آل می باشد بدون مسافر و مشتری می باشد و در روز اقامتمان شخص دیگری غیر از خودم در هتل به عنوان مسافر ندیدم....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.