هتل لاله بناب

بناب، میدان معلم
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله بناب
هتل دوستاره لاله بناب از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۰ می‌باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله بناب
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
24 آبان
جمعه
180,000
تومان
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
24 آبان
جمعه
180,000
تومان
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
24 آبان
جمعه
180,000
تومان
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
24 آبان
جمعه
180,000
تومان
25 آبان
شنبه
180,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
169,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
169,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
24 آبان
جمعه
169,000
تومان
25 آبان
شنبه
169,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
169,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
169,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
169,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
هتل یار
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
169,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
169,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
24 آبان
جمعه
169,000
تومان
25 آبان
شنبه
169,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
169,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
169,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
169,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
24 آبان
جمعه
225,000
تومان
25 آبان
شنبه
225,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
24 آبان
جمعه
225,000
تومان
25 آبان
شنبه
225,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
24 آبان
جمعه
230,000
تومان
25 آبان
شنبه
230,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
24 آبان
جمعه
230,000
تومان
25 آبان
شنبه
230,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
230,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
230,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
230,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
لاله-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
24 آبان
جمعه
310,000
تومان
25 آبان
شنبه
310,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
310,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق چهارتخته (سه تخت+سرویس اضافه)
اتاق چهارتخته (سه تخت+سرویس اضافه)
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 آبان
دوشنبه
308,000
تومان
21 آبان
سه شنبه
308,000
تومان
22 آبان
چهارشنبه
308,000
تومان
23 آبان
پنجشنبه
308,000
تومان
24 آبان
جمعه
308,000
تومان
25 آبان
شنبه
308,000
تومان
26 آبان
یکشنبه
308,000
تومان
27 آبان
دوشنبه
308,000
تومان
28 آبان
سه شنبه
308,000
تومان
29 آبان
چهارشنبه
308,000
تومان
30 آبان
پنجشنبه
308,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بناب

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
اینترنت در لابی
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
استخر رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
جكوزی
سالن تشريفات
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
سالن تشريفات
جكوزی
مسلط به زبان ترکی
استخر ویژه آقایان

آدرس هتل لاله بناب روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله بناب

(6 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
پاكيزگى، برخورد محترمانه و مهربانانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود معمولی بود
نقاط ضعف:
حمامش خوب نبود
سرویس دهی صبحانه می تونست بهتر باشه . پارکینگ پیشنهادی هتل ، حیاط پشت هتل بود که مسقف هم نبود ولی هتل پارکینگ مسقف دارد
رفتار پرسنل مودبانه بودموقعیت آن بدلیل قرار گرفتن در کنار یک پل رو گذر خیلی مناسب نیست
البته هتل دارای استخر میباشد ولی به صورت اختصاصی اجاره داده می شود لذا بهتر است در شرایط و مشخصات هتل قید گردد تا موجب اشتباه در تصمیم گیری نشود. صبحانه بسیار ضعیف و در حد هیچ. به افراد ساکن پیشنهاد می شود خواب صبح را جهت صرف صبحانه قطع نکنند چون ارزش آن را ندارد. البته شرایط این انحراف را ایجاد کرده به طوری که هتلی با آن امکانات که تا حدودی در منطقه مناسب و ایده آل می باشد بدون مسافر و مشتری می باشد و در روز اقامتمان شخص دیگری غیر از خودم در هتل به عنوان مسافر ندیدم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.