هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل نگین بجنورد
هتل ۳ ستاره نگین بجنورد، بزرگترین هتل استان خراسان شمالی، آماده پذیرایی از شما مسافرین محترم و زائرین گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نگین
نگین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
137,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
137,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
137,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
137,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
137,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
137,000
تومان
10 خرداد
جمعه
137,000
تومان
11 خرداد
شنبه
137,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
137,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
137,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
137,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
137,000
تومان
ایران هتل آنلاین
141,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
141,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
141,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
141,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
10 خرداد
جمعه
141,000
تومان
11 خرداد
شنبه
141,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
141,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
141,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
141,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
10 خرداد
جمعه
150,000
تومان
11 خرداد
شنبه
150,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
جاباما
151,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
151,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
151,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
151,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
151,000
تومان
10 خرداد
جمعه
151,000
تومان
11 خرداد
شنبه
151,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
151,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
151,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
151,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
علاءالدین
155,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
10 خرداد
جمعه
155,000
تومان
11 خرداد
شنبه
155,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
نگین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
206,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
206,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
206,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
206,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
10 خرداد
جمعه
206,000
تومان
11 خرداد
شنبه
206,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
206,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
206,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
206,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
ایران هتل آنلاین
213,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
213,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
10 خرداد
جمعه
213,000
تومان
11 خرداد
شنبه
213,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
213,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
10 خرداد
جمعه
220,000
تومان
11 خرداد
شنبه
220,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
علاءالدین
233,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
10 خرداد
جمعه
233,000
تومان
11 خرداد
شنبه
233,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
نگین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
206,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
206,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
206,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
206,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
206,000
تومان
10 خرداد
جمعه
206,000
تومان
11 خرداد
شنبه
206,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
206,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
206,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
206,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
206,000
تومان
ایران هتل آنلاین
213,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
213,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
10 خرداد
جمعه
213,000
تومان
11 خرداد
شنبه
213,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
213,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
10 خرداد
جمعه
220,000
تومان
11 خرداد
شنبه
220,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
جاباما
222,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
10 خرداد
جمعه
222,000
تومان
11 خرداد
شنبه
222,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
نگین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
252,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
10 خرداد
جمعه
252,000
تومان
11 خرداد
شنبه
252,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
279,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
279,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
10 خرداد
جمعه
279,000
تومان
11 خرداد
شنبه
279,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
279,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
نگین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
308,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
308,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
308,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
10 خرداد
جمعه
308,000
تومان
11 خرداد
شنبه
308,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
308,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
308,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
308,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
317,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
317,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
317,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
10 خرداد
جمعه
317,000
تومان
11 خرداد
شنبه
317,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
317,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
317,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
317,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
327,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
327,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
10 خرداد
جمعه
327,000
تومان
11 خرداد
شنبه
327,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
327,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
327,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
327,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
327,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(17 نظر)
این هتل در منطقه خیلی خوبی قرار گرفته است. هتل نگین رستوران و کافی شاپ خوبی دارد که غذای آن حرف نداشت. بهترین نکته این هتل اتاقمان بود که بسیار خوب و تمیز بود.
هتل نگين يك هتل قديمي با شرايط نگهداري بسيار بد، سرويس هاس بهداشتي و شيرآلات كثيف و قديمي ، حوله ها بي كيفيت و مستعمل بوده و توصيه مي شود حتما با خود حوله همراه ببريد. تلويزيون اطاق 14 اينچ قديمي با كنترل خراب و عدم نمايش شبكه هاي ديجيتال. تخت خواب فوق العاده سفت و خشك. حتما به همراه خود مسواك ، خمير دندان ، شانه و سشوار ببريد چون موجود نمي باشد. اينترنت فقط در لابي جواب داده و داخل اطاقها وصل نمي شود. ملحفه ها رنگ و رو رفته و بد بو ميني بار ندارد صبحانه بسيار حقيرانه و ضعيف در حد يك مسافرخانه ( پنير ، كره ، مربا و عسل يك نفره ) با آپشن اضافي تخم مرغ آب پز در كل به دليل عدم وجود هتل ديگري در اين شهر مجبور به استفاده از اين هتل هستيد ولي قبل از اقامت وسايلي كه در هتل وجود ندارد را براي خود تهيه كنيد.
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود ...
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق...
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود ...
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود....
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم...
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است...
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود....
هتل قدیمی و بسیار نامناسب با رزرویشن با برخورد نامناسب. هزینه یک شب واسه یه همچین هتلی که در سطح خیلی پایینی هست بسیار گرونه.
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود...
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود ...
هتل قدیمی اما تمیز بود و کارکنان برخورد خوب و مسئولانه ای داشتند.
بنظر من این هتل بهداشت و امکانات داخل اتاق پایینه واقعا. اگه ۲۰سال پیش میومدم این هتل شاید ب اون زمان خوب بوده اما نه الان
هتل خیلی خیلی خیلی معمولی هستش و سشوار ندارد . مسواک و خمیر دندان ندارد . و اسنپ تریپ عزیز عکس هایی هم که گذاشتید اصلا برای این هتل نیست.
.
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.