هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل نگین بجنورد
هتل ۳ ستاره نگین بجنورد، بزرگترین هتل استان خراسان شمالی، آماده پذیرایی از شما مسافرین محترم و زائرین گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نگین
نگین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
139,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
139,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
139,600
تومان
4 مرداد
جمعه
139,600
تومان
5 مرداد
شنبه
139,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
139,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
139,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
139,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
139,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
139,600
تومان
11 مرداد
جمعه
139,600
تومان
12 مرداد
شنبه
139,600
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مرداد
جمعه
140,000
تومان
12 مرداد
شنبه
140,000
تومان
ایران هتل آنلاین
141,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
4 مرداد
جمعه
141,000
تومان
5 مرداد
شنبه
141,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
141,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
141,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
141,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
141,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
141,000
تومان
11 مرداد
جمعه
141,000
تومان
12 مرداد
شنبه
141,000
تومان
علاءالدین
144,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
4 مرداد
جمعه
144,000
تومان
5 مرداد
شنبه
144,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
144,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
144,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
11 مرداد
جمعه
144,000
تومان
12 مرداد
شنبه
144,000
تومان
اسنپ تریپ
145,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
145,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مرداد
جمعه
140,000
تومان
12 مرداد
شنبه
140,000
تومان
جاباما
161,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
4 مرداد
جمعه
161,000
تومان
5 مرداد
شنبه
161,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
161,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
161,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
11 مرداد
جمعه
161,000
تومان
12 مرداد
شنبه
161,000
تومان
نگین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
210,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
210,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,600
تومان
4 مرداد
جمعه
210,600
تومان
5 مرداد
شنبه
210,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
210,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
210,600
تومان
11 مرداد
جمعه
210,600
تومان
12 مرداد
شنبه
210,600
تومان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
4 مرداد
جمعه
211,000
تومان
5 مرداد
شنبه
211,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
211,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
11 مرداد
جمعه
211,000
تومان
12 مرداد
شنبه
211,000
تومان
ایران هتل آنلاین
213,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
4 مرداد
جمعه
213,000
تومان
5 مرداد
شنبه
213,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
213,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
213,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
11 مرداد
جمعه
213,000
تومان
12 مرداد
شنبه
213,000
تومان
علاءالدین
216,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
4 مرداد
جمعه
216,000
تومان
5 مرداد
شنبه
216,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
216,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
216,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
216,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
216,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
216,000
تومان
11 مرداد
جمعه
216,000
تومان
12 مرداد
شنبه
216,000
تومان
اسنپ تریپ
219,440 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
219,440
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
4 مرداد
جمعه
211,000
تومان
5 مرداد
شنبه
211,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
211,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
11 مرداد
جمعه
211,000
تومان
12 مرداد
شنبه
211,000
تومان
نگین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
210,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
210,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,600
تومان
4 مرداد
جمعه
210,600
تومان
5 مرداد
شنبه
210,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
210,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
210,600
تومان
11 مرداد
جمعه
210,600
تومان
12 مرداد
شنبه
210,600
تومان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
4 مرداد
جمعه
211,000
تومان
5 مرداد
شنبه
211,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
211,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
11 مرداد
جمعه
211,000
تومان
12 مرداد
شنبه
211,000
تومان
ایران هتل آنلاین
213,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
4 مرداد
جمعه
213,000
تومان
5 مرداد
شنبه
213,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
213,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
213,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
11 مرداد
جمعه
213,000
تومان
12 مرداد
شنبه
213,000
تومان
اسنپ تریپ
219,440 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
219,440
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
4 مرداد
جمعه
211,000
تومان
5 مرداد
شنبه
211,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
211,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
211,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
211,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
11 مرداد
جمعه
211,000
تومان
12 مرداد
شنبه
211,000
تومان
جاباما
232,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
232,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
232,000
تومان
4 مرداد
جمعه
232,000
تومان
5 مرداد
شنبه
232,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
232,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
232,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
232,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
232,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
232,000
تومان
11 مرداد
جمعه
232,000
تومان
12 مرداد
شنبه
232,000
تومان
نگین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
256,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
256,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,600
تومان
4 مرداد
جمعه
256,600
تومان
5 مرداد
شنبه
256,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,600
تومان
11 مرداد
جمعه
256,600
تومان
12 مرداد
شنبه
256,600
تومان
اقامت 24
257,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
4 مرداد
جمعه
257,000
تومان
5 مرداد
شنبه
257,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
257,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
257,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
257,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
11 مرداد
جمعه
257,000
تومان
12 مرداد
شنبه
257,000
تومان
علاءالدین
263,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
4 مرداد
جمعه
263,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
11 مرداد
جمعه
263,000
تومان
12 مرداد
شنبه
263,000
تومان
اسنپ تریپ
267,280 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
267,280
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
4 مرداد
جمعه
257,000
تومان
5 مرداد
شنبه
257,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
257,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
257,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
257,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
11 مرداد
جمعه
257,000
تومان
12 مرداد
شنبه
257,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
12 مرداد
شنبه
280,000
تومان
نگین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
304,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
304,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
304,600
تومان
4 مرداد
جمعه
304,600
تومان
5 مرداد
شنبه
304,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
304,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
304,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
304,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
304,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
304,600
تومان
11 مرداد
جمعه
304,600
تومان
12 مرداد
شنبه
304,600
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
12 مرداد
شنبه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
11 مرداد
جمعه
308,000
تومان
12 مرداد
شنبه
308,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
4 مرداد
جمعه
317,000
تومان
5 مرداد
شنبه
317,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
317,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
317,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
317,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
317,000
تومان
11 مرداد
جمعه
317,000
تومان
12 مرداد
شنبه
317,000
تومان
اسنپ تریپ
317,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
317,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
12 مرداد
شنبه
305,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(20 نظر)
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافتشون افتضاح بود
دسترسی عالی، برخورد کارکنان خوب، امکانات کم، تهویه سرویس ضعیف و مشگل پارکینگ در مواقع مراسمات عروسی در سالن هتل
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب...
هتل خیلی خیلی خیلی معمولی هستش و سشوار ندارد . مسواک و خمیر دندان ندارد . و اسنپ تریپ عزیز عکس هایی هم که گذاشتید اصلا برای این هتل نیست.
بنظر من این هتل بهداشت و امکانات داخل اتاق پایینه واقعا. اگه ۲۰سال پیش میومدم این هتل شاید ب اون زمان خوب بوده اما نه الان
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود ...
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود...
هتل قدیمی و بسیار نامناسب با رزرویشن با برخورد نامناسب. هزینه یک شب واسه یه همچین هتلی که در سطح خیلی پایینی هست بسیار گرونه.
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود....
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است...
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم...
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود....
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود ...
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق...
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود ...
هتل نگين يك هتل قديمي با شرايط نگهداري بسيار بد، سرويس هاس بهداشتي و شيرآلات كثيف و قديمي ، حوله ها بي كيفيت و مستعمل بوده و توصيه مي شود حتما با خود حوله همراه ببريد. تلويزيون اطاق 14 اينچ قديمي با كنترل خراب و عدم نمايش شبكه هاي ديجيتال. تخت خواب فوق العاده سفت و خشك. حتما به همراه خود مسواك ، خمير دندان ، شانه و سشوار ببريد چون موجود نمي باشد. اينترنت فقط در لابي جواب داده و داخل اطاقها وصل نمي شود. ملحفه ها رنگ و رو رفته و بد بو ميني بار ندارد صبحانه بسيار حقيرانه و ضعيف در حد يك مسافرخانه ( پنير ، كره ، مربا و عسل يك نفره ) با آپشن اضافي تخم مرغ آب پز در كل به دليل عدم وجود هتل ديگري در اين شهر مجبور به استفاده از اين هتل هستيد ولي قبل از اقامت وسايلي كه در هتل وجود ندارد را براي خود تهيه كنيد.
هتل قدیمی اما تمیز بود و کارکنان برخورد خوب و مسئولانه ای داشتند.
.اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
بخاطر وجود تالار در هتل، در صورت برگزاری مراسم، سروصدا خیلی زیاد خواهد بود و امکان استراحت وجود ندارد
این هتل در منطقه خیلی خوبی قرار گرفته است. هتل نگین رستوران و کافی شاپ خوبی دارد که غذای آن حرف نداشت. بهترین نکته این هتل اتاقمان بود که بسیار خوب و تمیز بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.