هتل نگین بجنورد

بجنورد، میدان امام رضا
2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
معرفی هتل نگین بجنورد
هتل ۳ ستاره نگین بجنورد، بزرگترین هتل استان خراسان شمالی، آماده پذیرایی از شما مسافرین محترم و زائرین گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نگین
نگین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
5 مهر
جمعه
156,000
تومان
6 مهر
شنبه
156,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
جاباما
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
5 مهر
جمعه
156,000
تومان
6 مهر
شنبه
156,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
علاءالدین
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
5 مهر
جمعه
156,000
تومان
6 مهر
شنبه
156,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
رهی نو
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
5 مهر
جمعه
156,000
تومان
6 مهر
شنبه
156,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
اسنپ تریپ
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
156,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
156,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
156,000
تومان
5 مهر
جمعه
156,000
تومان
6 مهر
شنبه
156,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
156,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
ایران هتل آنلاین
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
5 مهر
جمعه
160,000
تومان
6 مهر
شنبه
160,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
هتل یار
156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
156,000
تومان
30 شهریور
شنبه
156,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
156,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
156,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نگین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
اسنپ تریپ
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
رهی نو
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
232,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
232,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
232,000
تومان
5 مهر
جمعه
232,000
تومان
6 مهر
شنبه
232,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
232,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
علاءالدین
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
نگین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
جاباما
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
اسنپ تریپ
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
5 مهر
جمعه
227,000
تومان
6 مهر
شنبه
227,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
227,000
تومان
30 شهریور
شنبه
227,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
232,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
232,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
232,000
تومان
5 مهر
جمعه
232,000
تومان
6 مهر
شنبه
232,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
232,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
نگین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
257,000
تومان
30 شهریور
شنبه
257,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
257,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
257,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
257,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
257,000
تومان
5 مهر
جمعه
257,000
تومان
6 مهر
شنبه
257,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
257,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
257,000
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
رهی نو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
5 مهر
جمعه
280,000
تومان
6 مهر
شنبه
280,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
275,000
تومان
30 شهریور
شنبه
275,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
5 مهر
جمعه
275,000
تومان
6 مهر
شنبه
275,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
نگین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
5 مهر
جمعه
322,000
تومان
6 مهر
شنبه
322,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
علاءالدین
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
5 مهر
جمعه
322,000
تومان
6 مهر
شنبه
322,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
رهی نو
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
5 مهر
جمعه
322,000
تومان
6 مهر
شنبه
322,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
جاباما
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
5 مهر
جمعه
322,000
تومان
6 مهر
شنبه
322,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
ایران هتل آنلاین
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
327,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
327,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
327,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
327,000
تومان
5 مهر
جمعه
327,000
تومان
6 مهر
شنبه
327,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
327,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
327,000
تومان
اسنپ تریپ
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
322,000
تومان
30 شهریور
شنبه
322,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
322,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
5 مهر
جمعه
322,000
تومان
6 مهر
شنبه
322,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
322,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین بجنورد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
خودپرداز
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
سالن تشريفات
رستوران سنتی
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
Business Center

نظرات کاربران برای هتل نگین بجنورد

(21 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
بهداشت و نظافت ضعیف بود تنوع صبحانه کم بود به طور کلی کیفیت هتل پایین بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافتشون افتضاح بود
دسترسی عالی، برخورد کارکنان خوب، امکانات کم، تهویه سرویس ضعیف و مشگل پارکینگ در مواقع مراسمات عروسی در سالن هتل
بخاطر وجود تالار در هتل، در صورت برگزاری مراسم، سروصدا خیلی زیاد خواهد بود و امکان استراحت وجود ندارد
هتل کمی قدیمی از نظر ساخت ولی موقعیت و تمیزی و امکانات خوب...
.اتاق مناسب نبود چرا که توی توالت دستشویی نبود و باید توی ظرفشویی دست شسته میشد و این بهداشتی نبود. کمد لباس نبود. روتختی ها کثیف بود . و به نظر سه ستاره برای این هتل بییار زیاد هست با ارفاق به دو یتاره باید تبدیل شود
هتل خیلی خیلی خیلی معمولی هستش و سشوار ندارد . مسواک و خمیر دندان ندارد . و اسنپ تریپ عزیز عکس هایی هم که گذاشتید اصلا برای این هتل نیست.
بنظر من این هتل بهداشت و امکانات داخل اتاق پایینه واقعا. اگه ۲۰سال پیش میومدم این هتل شاید ب اون زمان خوب بوده اما نه الان
هتل خوبي بود و غذاهاي خوب اما واقعاً دلم نميخواد پاتوي اون شهر بزارم . رانندگي ها واقعاً ضعیف . راهنما هيچ مفهومي نداره براي افراد . مگه داريم درحال پياده روي باشي اونم توي پياده رو ، اسمش روشه ، پياده رو ، ماشين باسرعت بياد از پياده رو عبوركنه !!!! تميزي و پذيرايي هتل يك طرف قيمت پايين غذاها اما كيفيت عالي طرف ديگه . ولي هتل آرام و عملكرد كاركنان هم خوب بود ...
هتل تمیز است فقط کمی نیاز به رسیدگی وبازسازی دارد بیشتر رسیدگی به قسمت تالار میباشد ولی در کل نسبت به 3ستاره بودن خوب بود...
هتل قدیمی و بسیار نامناسب با رزرویشن با برخورد نامناسب. هزینه یک شب واسه یه همچین هتلی که در سطح خیلی پایینی هست بسیار گرونه.
نسبت به قیمت خوب نبود . کهنه و قدیمی. مثل مهمانپذیر بود....
باسلام.فقط برخورد خانمی که در رزروشن حضور داشتند نسبتا خوب بود بقیه کارکنان برخوردی بسیار نامناسب و ضعیف داشتند.هتل پارکینگ مسقف برای ماشین ندارد.کسی که بار سنگین داشته باشد دسترسی به آسانسور به دلیل وجود چند پله مشکل است.سرویسهای بهداشتی ضعیف است...
تمیزی اتاق اصلا خوب نبود، پرسنل هتل غیر حرفه ای بود. امکانات هتل هم ضعیف بود. در کل از اقامت در این هتل رضایت نداشتم...
از نظر بنده این هتل بسیار قدیمی است و در بخش های مختلف به خصوص اتاق ها و سرویس های بهداشتی نیاز به بازسازی دارد و بهتر است سرویس بهداشتی کلا از حمام جدا شود....
موقعیت و دسترسی هتل خیلی عالی بود هتل کمی قدیمی است ولی درحد یک هتل سه ستاره هتل قابل قبول بود ...
تاخیر ۲ ساعته در تحویل اتاق...
ساختمان هتل قدیمی بود، برخورد پرسنل خوب بود درکل مشکل خاصی نبود و هتل معمولی درحد متوسط بود ...
هتل نگين يك هتل قديمي با شرايط نگهداري بسيار بد، سرويس هاس بهداشتي و شيرآلات كثيف و قديمي ، حوله ها بي كيفيت و مستعمل بوده و توصيه مي شود حتما با خود حوله همراه ببريد. تلويزيون اطاق 14 اينچ قديمي با كنترل خراب و عدم نمايش شبكه هاي ديجيتال. تخت خواب فوق العاده سفت و خشك. حتما به همراه خود مسواك ، خمير دندان ، شانه و سشوار ببريد چون موجود نمي باشد. اينترنت فقط در لابي جواب داده و داخل اطاقها وصل نمي شود. ملحفه ها رنگ و رو رفته و بد بو ميني بار ندارد صبحانه بسيار حقيرانه و ضعيف در حد يك مسافرخانه ( پنير ، كره ، مربا و عسل يك نفره ) با آپشن اضافي تخم مرغ آب پز در كل به دليل عدم وجود هتل ديگري در اين شهر مجبور به استفاده از اين هتل هستيد ولي قبل از اقامت وسايلي كه در هتل وجود ندارد را براي خود تهيه كنيد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.