هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون
هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله بیستون (کرمانشاه)
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
260,000
تومان
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
260,000
تومان
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
260,000
تومان
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
5 مهر
جمعه
260,000
تومان
6 مهر
شنبه
260,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
اسنپ تریپ
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
260,000
تومان
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
5 مهر
جمعه
260,000
تومان
6 مهر
شنبه
260,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
266,000
تومان
30 شهریور
شنبه
266,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
266,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
266,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
266,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
266,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
266,000
تومان
5 مهر
جمعه
266,000
تومان
6 مهر
شنبه
266,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
266,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
266,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
5 مهر
جمعه
260,000
تومان
6 مهر
شنبه
260,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
5 مهر
جمعه
260,000
تومان
6 مهر
شنبه
260,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
علاءالدین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
324,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
ایران هتل آنلاین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
317,000
تومان
30 شهریور
شنبه
317,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
317,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
5 مهر
جمعه
370,000
تومان
6 مهر
شنبه
370,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
5 مهر
جمعه
371,000
تومان
6 مهر
شنبه
371,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
371,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
اسنپ تریپ
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
5 مهر
جمعه
371,000
تومان
6 مهر
شنبه
371,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
371,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
علاءالدین
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
455,000
تومان
30 شهریور
شنبه
455,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
455,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
455,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
455,000
تومان
5 مهر
جمعه
455,000
تومان
6 مهر
شنبه
455,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
455,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
455,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
5 مهر
جمعه
371,000
تومان
6 مهر
شنبه
371,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
371,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
5 مهر
جمعه
371,000
تومان
6 مهر
شنبه
371,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
371,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
علاءالدین
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
518,000
تومان
30 شهریور
شنبه
518,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
518,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
518,000
تومان
30 شهریور
شنبه
518,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
518,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
518,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
5 مهر
جمعه
518,000
تومان
6 مهر
شنبه
518,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
ایران مارکوپولو
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
519,000
تومان
30 شهریور
شنبه
519,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
519,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
518,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
5 مهر
جمعه
518,000
تومان
6 مهر
شنبه
518,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
518,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
518,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
5 مهر
جمعه
518,000
تومان
6 مهر
شنبه
518,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت چهارتخته
سوئیت کانکت چهارتخته
اسنپ تریپ
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
518,000
تومان
30 شهریور
شنبه
518,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
518,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
518,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
5 مهر
جمعه
518,000
تومان
6 مهر
شنبه
518,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
5 مهر
جمعه
540,000
تومان
6 مهر
شنبه
540,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوییت شش تخته
سوییت شش تخته
ایران هتل آنلاین
644,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
644,000
تومان
30 شهریور
شنبه
644,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
644,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
644,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
644,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
5 مهر
جمعه
644,000
تومان
6 مهر
شنبه
644,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
644,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
644,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
644,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
5 مهر
جمعه
644,000
تومان
6 مهر
شنبه
644,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت شش تخته
سوئیت کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
644,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
644,000
تومان
30 شهریور
شنبه
644,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
644,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
906,800
تومان
2 مهر
سه شنبه
906,800
تومان
3 مهر
چهارشنبه
906,800
تومان
4 مهر
پنجشنبه
906,800
تومان
5 مهر
جمعه
906,800
تومان
6 مهر
شنبه
906,800
تومان
7 مهر
یکشنبه
906,800
تومان
8 مهر
دوشنبه
906,800
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
سفره‌خانه
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(44 نظر)
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار کوه بیستون و آرامش بسیار بالای محیط
نقاط ضعف:
دور بودن از شهر کرمانشاه
با سلام در تاریخ 22مرداد98 یک شب اقامت داشتم مکان هتل بسیار عالی وهتل تمیزی بود صبحانه خوب بود رستوران اگر دیر برسی غذاش تموم میشه پاکیزگی هتل خوب ولی به این صورت مدیریت این هتل را به سمت خرابی خواهد برد دستگیره ها خراب دیوار نمدار در هر حال روی هم رفته خوب بود برای یک شب خوب بود
ریسپشن آقای رحمانی بسیار خوش برخورد. نظافت ضعیف. صبحانه خوب. موقعیت و معماری هتل بی نظیر...
تهویه مطبوع اتاق خوب نبود و پشه وجود داشت لیکن صبحانه بد نبود سرمایش فضا خوب ونه عالی بود...
موقیعت مکانی و فضایی هتل شرایطی بسیار آرامبخش برای مهمانان فراهم میکند ...
رفتار پرسنل خوب بود، فضای هتل زیبا سنتی و تمیز است اتاقها تمیز هستند و بخوبی مرتب میشوند رستوران فضای زیبایی دارد تنوع صبحانه در حد خوب است برای جابجایی وسایل و چمدانها کارگر وجود ندارد دسترسی به هتل برای بار اول به دلیل نبود تابلوهای راهنما در جاده مشکل و گمراه کننده است برای دوستداران محیطهای سنتی و تاریخی و دوستداران آسمان شب بسیار توصیه میشود ...
نقاط قوت:
بینهایت عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نسبت به سال گذشته که در آنجا اقامت داشته ام یک کاهش نسبی کیفیت دیدم که امیدوارم رفع گردد. در کل خوب بود...
از نظر زیبایی و موقعیت بسیار خوبه ولی امکانات نظیر رستوران و کافی شاپ ضعیف بود. همچنین نبود پارکینگ مسقف یه مقدار اذیت کننده بود.
محيطي ارام بخش حيف كه ترتيبي در طراحي اتاق ها اتخاذ نشده بود تا نور يا هواي تازه وارد اتاق گردد ...
منظره بسيار زيبا در فضايي آرام دارد، اما نياز به توجه و رسيدگي بيشتري به وضعيت اتاقها وجود دارد. سرويس دهي هتل مي توانست بهتر از اين باشد.
نقاط قوت:
نزدیکی به بیستون
نقاط ضعف:
خدماتدهی در حد هتل ۵ ستاره نبود
متاسفانه اینترنت نداشت و من نتوانستم استفاده کنم عملا قطع بود....
متاسفانه تهویه اتاق ها مناسب نبود و بوی قلیان محوطه داخل می آمد. ضمنا پرسنل به اندازه کافی جهت انجام امور در هتل نبودند. صبحانه از لحاظ کیفیت و کمیت اصلا به اندازه هتل 5 ستاره نبود. برخورد پذیرش خوب بود. منطقه قرارگیری هتل مناسب است. سکوت اتاق ها بسیار مناسب بود....
قرار گیری بسیار زیبا در سایت بیستون ولی نکته قابل توجه اینکه از ساعت 9 شب تا 9 صبح از سایت نمی توان استفاده کرد و مسئول سایت برخورد بدی دارند...
منظره ی بی نظیری دارد انتظار می ر فت اتاق تمیزتر باشد ما نتوانستیم از اینترنت هتل استفاده کنیم از صبحانه استفاده کردیم و خوب بود کارکنان خوشرویی دارد در کل رضایت بخش بود
هتلی بسیار زیبا ولی با امکانات به نسبت کم...
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی کیفیت اتاق عالی پرسنل رزوشن عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خدمات
چشم انداز هتل و زیبایی هتل کم نظیر است، معماری هتل و دکوراسیون اتاق ها ایرانی و زیبا بود در محلی کاملا تاریخی و منحصر بفرد و کاملا متفاوت با اغلب هتل ها نطافت هتل خوب بود، ولی اتاق ها در روزهای اقامت نطافت نمیشدند. به نظر من این هتل و امکاناتش در حد هتل های سه ستاره است.
هتل خوب و مرتبي بود. صداي بلند موسيقي كه بيشتر اوقات پخش ميشد آرامش هتل و محل رو مختل ميكرد. نماي زيباي بيستون و دسترسي به سايت بازديد (حداقل يك صبح تا ظهر شما رو پر ميكنه) از جمله مزاياي اين هتل بود. تميزي هتل در حد ٥ ستاره نبود. وسايل تا حدودي مستهلك بودن البته تميز بودن.
عالی بود.عالی.از هر نظر ما راضی بودیم.واقعا برخورد کارکنان عالی بود.مکان اروم و بسیار بسیار دوست داشتنی و ارام بخش.من به همه حداقل یه بار تجربه این هتل رو پیشنهاد میکنم.تمیزی اتاقها.رسیدگی کارکنان با ادب و احترام فراوان.کیفیت غذاشونم خوب بود.واقعا خیلی دوست دارم هر جور شده تشکر ما رو به کارکنان خوب این هتل برسونید.
سلام نظافت اتاق مناسب نبود همچنین امکانات هتل و تنوع صبحانه در حد هتل سه ستاره است.. محیط آرام و چشم انداز بی نظیر و رفتار مناسب کارکنان از نقاط قوت هتل است..
نقاط قوت:
فضای سنتی هتل
نقاط ضعف:
تذکر مامور بیستون در محوطه خروجی هتل برای تهیه بلیط. بلیطی که با توجه به قیمت کمش به نطرم باید هتل خودش مساله رو حل کنه. اون تذکر ضدحال بود
نقاط قوت:
واقعا عالیه چون مکان تاریخی و زیبا بود و همچنین با پرسنل بسیار خوش رفتار و خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ خاکیه و اگه مسقف بود عالی می شد
نقاط قوت:
دلنشین و باصفا
نقاط ضعف:
سقف تار انکبوت داشت پریز اتاق تلوزیون کنده شده بود در حمام جیر جیر میکرد توالت فرنگی کوچک بود تعداد پرسنل پذیرایی رستوران کم بو
یک هتل بسیار زیبا با فضای سنتی و محیطی آرام و دلپذیر و شب هایی سرشار از زیبایی. اطاقهایی که شما رو به گذشته و سنت ها و اصالت ها باز می گردونه و سیر در تاریخ خواهید داشت. تنها نکته در مورد این هتل دوری از شهر کرمانشاه است که نیم ساعتی راه دارد. هتل بسیار تمیز با کارکنان مهمان نواز است. عالی عالی عالی با اقامت در این هتل می توانید از مجموعه تاریخی بیستون هم دیدن کنید قطعا دوباره و به زودی به این هتل سفر خواهم کرد.
عالی بود.محیط بسیار آرامی داشت و فضای سنتی اش باعث میشد ادم حس خوبی داشته باشه.از نظر نظافت هم عالی بود و من هیچ جونور و عنکبوتی تو اتاق ها ندیدم.برخورد کارکنان خیلی خیلی خوب بود و بسیار خوش اخلاق بودند.غذا هم خوب بود و صبحانه هاش عالی بود. اگر به مکان های تاریخی و سنتی و جاهایی که حوض دارن و ارامش بخشن علاقه دارید حتما حتما انتخاب کنید.من که عاشقش شدم و دلم نمیومد از اونجا برم و اینکه مشکلاتی که برخی اینجا گفتن من ندیدم و درستش کرده بودن.
برخورد پرسنل بسیار عالیه صبحانه خوب بود هتل هم در موقفیت خوبی در سایت بیستون قرار داره و برای بازدید سایت عالیه اگه برای گردش و استراحت میرید خوبه ولی اگه بیشتر توی کرمانشاه کار دارید و سفرتون کاریه بهتره از هتلهای داخل شهر استفاده کنیو
نقاط قوت:
تاریخی بودن حیاط باصفا یک طبقه بودن پرسنل مودب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
سرویس دهی اتاقها پایین بود (باتری ساعتها تمام شده بود، پدال سطل زباله کار نمی کرد، فشار آب شیر روشویی خیلی کم بود، سیفون توالت فرنگی ضعیف عمل میکرد، برخی لامپهای آباژورها سوخته بود) به رغم تاریخی بودن هتل تبلیغات نسبت به این هتل در سطح استان بسیار ضعیف است
با سلام. واقعا هتل بی نظیری بود. اتاق سنتی و تمیز محوطه دنج و عالی و نزدیک به محوطه تاریخی و زیبای بیستون نکته منفی مشاهده نکردم
دارای ویو بسیار زیبا از کوه بیستون و سنگ فرهاد تراش با آب و هوای بسیار خوب بهاری بود.نکته منفی بنظرم نمی رسد.
نقاط قوت:
چشم انداز بسيار عالي كوه بيستون و تجربه اقامت در كاروانسراي ٤٠٠ ساله و آرامش ساكن در هتل
نقاط ضعف:
نبود چاى ساز در اتاق
نقاط قوت:
محل بسیار خاص و جذاب دور نمای بسیار زیبا از کوه بیستون برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فرسودگی سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
مکان فوق العاده و سکوت عالی در محدوده ی هتل. خاطره ی فوق العاده ای میسازه براتون. هوا عالی.
نقاط ضعف:
اتاق های سوغات و سفره خانه بسته بودند. در روزهای تعطیلات مذهبی سایت بیستون بسته است و اجازه ورود به افراد داخل هتل هم داده نمیشود.
نقاط قوت:
در کل مکان و محیط و فضای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
بلیل خستگی وفشار کاری درخواست ها با فراموشی مواجه می شد ....
تعداد اتاقا کمه. محیط قدیمی بود ولی بازسازی شده بود. اندازه انتظارمون نبود تنوع غذا هم کم بود.
سقفش گنبدی شکل بود و قرار بود شیشه نصب بشه اما پلاستیک زده بودن و چون باد زیاد میومد باعث میشد شبا سر و صدا ایجاد کنه. انشاالله که تا الان شیشه نصب شده باشه.
هتل حالت کاروان سرا داره و امکانات زیادی ازش انتظار نمیره. دستشویی تو راهرو اصلا دستمال و بوگیر نداشت. سایبون توی پازکینگ نبود و ماشین ها زیر افتاب بودن بهش. 5 ستاره نمیخورد در کل.
بسیار عالی بود
ما که زمان خلوتی رفتیم احساس کردیم صبحانه اش بد بود. انگار همه ی مواد غذایی کهنه بود. دور از شهر هم بود امکانات درست درمون نداشت.
محوطش جک و جونور زیاد داشت. حقیقتن باید به این موضوع رسیدگی بشه و همه چی توی هتل هم جای بهتر شدن داره.
قیمتش یه کم بالاست ولی هتل خوبیه و مشکل بزرگی ندارد.
اوقات خوشی داشتیم توی این هتل و با قیمت خوبی هم گرفته بودیم.
برای رستوران اگر فکری کنن خیلی خوب میشه که شام هم فست فود سرو کنن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.