هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

بیستون، محوطه داخلی سایت جهانی بیستون، کاروانسرای عباسی
4
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون
هتل بین المللی لاله بیستون عضو گروه هتل های لاله می باشد که در فاصله ۲۵ کیلومتری کرمانشاه به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه ای کوهستانی قرار گرفته است. آحرین بازسازی فضای سنتی این مجموعه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و با تجهیزات حفاظتی پیشرفته و سایر امکانات رفاهی، شرایط حضور پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را به بهترین شکل ممکن فراهم آورده است.. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد پنجره می باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله بیستون (کرمانشاه)
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
232,260 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
232,260
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
11 مرداد
جمعه
237,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
11 مرداد
جمعه
237,000
تومان
12 مرداد
شنبه
237,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
4 مرداد
جمعه
248,000
تومان
5 مرداد
شنبه
248,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
11 مرداد
جمعه
248,000
تومان
12 مرداد
شنبه
248,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مرداد
جمعه
260,000
تومان
12 مرداد
شنبه
260,000
تومان
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
11 مرداد
جمعه
262,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
11 مرداد
جمعه
237,000
تومان
12 مرداد
شنبه
237,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
236,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
236,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
236,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
236,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
236,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
236,600
تومان
11 مرداد
جمعه
236,600
تومان
12 مرداد
شنبه
236,600
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-دو نفره تویین
دو نفره تویین
اسنپ تریپ
284,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
284,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
303,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
303,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
12 مرداد
شنبه
303,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-دو نفره دابل
دو نفره دابل
اسنپ تریپ
284,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
284,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
303,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
303,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
303,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
303,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
303,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
12 مرداد
شنبه
303,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
290,000
تومان
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
4 مرداد
جمعه
315,000
تومان
5 مرداد
شنبه
315,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مرداد
جمعه
315,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
324,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
4 مرداد
جمعه
324,000
تومان
5 مرداد
شنبه
324,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
324,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
324,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
324,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
11 مرداد
جمعه
324,000
تومان
12 مرداد
شنبه
324,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
289,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
289,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
289,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
289,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
289,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
289,600
تومان
11 مرداد
جمعه
289,600
تومان
12 مرداد
شنبه
289,600
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
12 مرداد
شنبه
290,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
329,280 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
329,280
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
4 مرداد
جمعه
336,000
تومان
5 مرداد
شنبه
336,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
336,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
11 مرداد
جمعه
336,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
4 مرداد
جمعه
336,000
تومان
5 مرداد
شنبه
336,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
336,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
11 مرداد
جمعه
336,000
تومان
12 مرداد
شنبه
336,000
تومان
ایران هتل آنلاین
357,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
11 مرداد
جمعه
357,000
تومان
12 مرداد
شنبه
357,000
تومان
ایران مارکوپولو
369,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
4 مرداد
جمعه
369,000
تومان
5 مرداد
شنبه
369,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
369,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
369,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
369,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
11 مرداد
جمعه
369,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
382,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
4 مرداد
جمعه
382,000
تومان
5 مرداد
شنبه
382,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
382,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
382,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
382,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
11 مرداد
جمعه
382,000
تومان
12 مرداد
شنبه
382,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
335,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,600
تومان
11 مرداد
جمعه
335,600
تومان
12 مرداد
شنبه
335,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
336,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
336,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
11 مرداد
جمعه
336,000
تومان
12 مرداد
شنبه
336,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت چهار تخته
سوئیت کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
475,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
475,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
ایران هتل آنلاین
504,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
11 مرداد
جمعه
504,000
تومان
12 مرداد
شنبه
504,000
تومان
ایران مارکوپولو
519,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
519,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
4 مرداد
جمعه
519,000
تومان
5 مرداد
شنبه
519,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
519,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
519,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
519,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
519,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
519,000
تومان
11 مرداد
جمعه
519,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
540,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
4 مرداد
جمعه
540,000
تومان
5 مرداد
شنبه
540,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
11 مرداد
جمعه
540,000
تومان
12 مرداد
شنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مرداد
جمعه
485,000
تومان
12 مرداد
شنبه
485,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
484,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
484,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
484,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
484,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
484,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
484,600
تومان
11 مرداد
جمعه
484,600
تومان
12 مرداد
شنبه
484,600
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوئیت کانکت شش تخته
سوئیت کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
631,120 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
631,120
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
4 مرداد
جمعه
644,000
تومان
5 مرداد
شنبه
644,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
644,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
644,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
644,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
11 مرداد
جمعه
644,000
تومان
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
644,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
4 مرداد
جمعه
644,000
تومان
5 مرداد
شنبه
644,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
644,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
644,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
644,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
11 مرداد
جمعه
644,000
تومان
12 مرداد
شنبه
644,000
تومان
لاله بیستون (کرمانشاه)-سوییت شش تخته
سوییت شش تخته
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
643,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
643,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
643,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
643,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
643,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
643,400
تومان
11 مرداد
جمعه
643,400
تومان
12 مرداد
شنبه
643,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
644,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
644,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
644,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
644,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
644,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
644,000
تومان
11 مرداد
جمعه
644,000
تومان
12 مرداد
شنبه
644,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

پارکینگ
رستوران
کافی شاپ
خشکشویی
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل لاله بیستون (کرمانشاه) بیستون

(41 نظر)
منظره ی بی نظیری دارد انتظار می ر فت اتاق تمیزتر باشد ما نتوانستیم از اینترنت هتل استفاده کنیم از صبحانه استفاده کردیم و خوب بود کارکنان خوشرویی دارد در کل رضایت بخش بود
هتلی بسیار زیبا ولی با امکانات به نسبت کم...
بسیار خوب...
پذیرایی و سرویس دهی کارکنان ضعیف بود...
این هتل اتمسفری پر جاذبه دارد. محیطی بسیار مناسب برای کسانیکه دنبال آرامشند. فضای باستانی آن که در آغوش کوه سربه آسمان کشیده بیستون جای گرفته، حقیقتا خاص و منحصر بفرد است. نزدیکی آن با مجتمع تاریخی بیستون و امکان بهره بردن از میراث تاریخی و همچنین طبیعت کوهستانی در کنارآبهای سراب زیبای بیستون حسی بسیار خوشایند را رقم میزند. برخورد پرسنل رسیپشن هم عالی است. با این نکات مثبت، قطعا میشه از اشکالات و کمبودهای اقامتگاه مثل کم سلیقگی در دکوراسیون داخلی اتاق، فقدان مینی بار، فقدان چایساز، نداشته ملحفه روی تختخواب، و کیفیت پایین رستوران و صبحانه، چشم پوشید و از این هتل زیبا و آرامش بخش لذت برد. ...
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی کیفیت اتاق عالی پرسنل رزوشن عالی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خدمات
در مجموع عالیست. البته من با تخفیف پنجاه درصد از یکی از اتاق‌ها استفاده کردم اما دو برابر این قیمت هم، با توجه به اینکه این هتل/ کاروانسرا، چسبیده به محوطه‌ی باستانی بگستانا - و در واقع داخل محوطه - است پیشنهاد می کنم.به جهت موقعیت عالی و برای کسانی که قصد دیدار از همین مجموعه را دارند عالیست. بسیار غم‌انگیز است که امکان بازدید از کتیبه‌ی داریوش را سلب کرده‌اند مگر برای متخصصان امر. برای اینترنت مبلغ مختصری می‌گیرند که مطابق با توضیحی که به من داده شد، حسب قانونی بوده که ناچار از تبعیت از آنند. در اتاقی که من بودم، یک عدد مودم نصب شده بود. اما متاسفانه، اینترنت به صورت ادواری قطع می‌شد ، القصه، من راضی‌ام و به دوستان استفاده از این امکان بی‌نظیر را پیشنهاد می‌کنم ....
چشم انداز هتل و زیبایی هتل کم نظیر است، معماری هتل و دکوراسیون اتاق ها ایرانی و زیبا بود در محلی کاملا تاریخی و منحصر بفرد و کاملا متفاوت با اغلب هتل ها نطافت هتل خوب بود، ولی اتاق ها در روزهای اقامت نطافت نمیشدند. به نظر من این هتل و امکاناتش در حد هتل های سه ستاره است.
هتل خوب و مرتبي بود. صداي بلند موسيقي كه بيشتر اوقات پخش ميشد آرامش هتل و محل رو مختل ميكرد. نماي زيباي بيستون و دسترسي به سايت بازديد (حداقل يك صبح تا ظهر شما رو پر ميكنه) از جمله مزاياي اين هتل بود. تميزي هتل در حد ٥ ستاره نبود. وسايل تا حدودي مستهلك بودن البته تميز بودن.
در کل به نسبت قیمتش می ارزه وحس خیلی خوبی داره کارمندان هم بسیار مودب هستند ولی اتاقهای هتل تهویه مناسبی نداشت ،امکانات در حد هتل ۵ ستاره نیست ....
هتل از نظر مكاني و موقعيت جاي بسيار خوب با چشم انداز بسيار عالي مي باشد ولي تا يك هتل پنج ستاره کمی فاصله دارد . از لحاظ تمیز نبودن بالشت و رختخواب ها،از لحاظ سالم نبودن شير آلات و گرفتگي راه آب، آنتن واي فاي، نبود منوي رستوران در اطاق ها، نبود چاي ساز در اطاق، ميني بار محدود به دو عدد آب معدني و يك آبميوه. كم بودن تنوع صبحانه ...
خوب و مناسب...
برخورد عالي كاركنان ، منظره زيباي بيستون از حياط هتل پيدا بود و حس سفر در تاريخ را به ما داد...
هتل خوبی بود مشکل خاصی نداشتم....
عالی بود.عالی.از هر نظر ما راضی بودیم.واقعا برخورد کارکنان عالی بود.مکان اروم و بسیار بسیار دوست داشتنی و ارام بخش.من به همه حداقل یه بار تجربه این هتل رو پیشنهاد میکنم.تمیزی اتاقها.رسیدگی کارکنان با ادب و احترام فراوان.کیفیت غذاشونم خوب بود.واقعا خیلی دوست دارم هر جور شده تشکر ما رو به کارکنان خوب این هتل برسونید.
سلام نظافت اتاق مناسب نبود همچنین امکانات هتل و تنوع صبحانه در حد هتل سه ستاره است.. محیط آرام و چشم انداز بی نظیر و رفتار مناسب کارکنان از نقاط قوت هتل است..
نقاط قوت:
فضای سنتی هتل
نقاط ضعف:
تذکر مامور بیستون در محوطه خروجی هتل برای تهیه بلیط. بلیطی که با توجه به قیمت کمش به نطرم باید هتل خودش مساله رو حل کنه. اون تذکر ضدحال بود
نقاط قوت:
واقعا عالیه چون مکان تاریخی و زیبا بود و همچنین با پرسنل بسیار خوش رفتار و خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ خاکیه و اگه مسقف بود عالی می شد
نقاط قوت:
دلنشین و باصفا
نقاط ضعف:
سقف تار انکبوت داشت پریز اتاق تلوزیون کنده شده بود در حمام جیر جیر میکرد توالت فرنگی کوچک بود تعداد پرسنل پذیرایی رستوران کم بو
یک هتل بسیار زیبا با فضای سنتی و محیطی آرام و دلپذیر و شب هایی سرشار از زیبایی. اطاقهایی که شما رو به گذشته و سنت ها و اصالت ها باز می گردونه و سیر در تاریخ خواهید داشت. تنها نکته در مورد این هتل دوری از شهر کرمانشاه است که نیم ساعتی راه دارد. هتل بسیار تمیز با کارکنان مهمان نواز است. عالی عالی عالی با اقامت در این هتل می توانید از مجموعه تاریخی بیستون هم دیدن کنید قطعا دوباره و به زودی به این هتل سفر خواهم کرد.
عالی بود.محیط بسیار آرامی داشت و فضای سنتی اش باعث میشد ادم حس خوبی داشته باشه.از نظر نظافت هم عالی بود و من هیچ جونور و عنکبوتی تو اتاق ها ندیدم.برخورد کارکنان خیلی خیلی خوب بود و بسیار خوش اخلاق بودند.غذا هم خوب بود و صبحانه هاش عالی بود. اگر به مکان های تاریخی و سنتی و جاهایی که حوض دارن و ارامش بخشن علاقه دارید حتما حتما انتخاب کنید.من که عاشقش شدم و دلم نمیومد از اونجا برم و اینکه مشکلاتی که برخی اینجا گفتن من ندیدم و درستش کرده بودن.
برخورد پرسنل بسیار عالیه صبحانه خوب بود هتل هم در موقفیت خوبی در سایت بیستون قرار داره و برای بازدید سایت عالیه اگه برای گردش و استراحت میرید خوبه ولی اگه بیشتر توی کرمانشاه کار دارید و سفرتون کاریه بهتره از هتلهای داخل شهر استفاده کنیو
نقاط قوت:
تاریخی بودن حیاط باصفا یک طبقه بودن پرسنل مودب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
سرویس دهی اتاقها پایین بود (باتری ساعتها تمام شده بود، پدال سطل زباله کار نمی کرد، فشار آب شیر روشویی خیلی کم بود، سیفون توالت فرنگی ضعیف عمل میکرد، برخی لامپهای آباژورها سوخته بود) به رغم تاریخی بودن هتل تبلیغات نسبت به این هتل در سطح استان بسیار ضعیف است
نقاط قوت:
چشم انداز بسيار عالي كوه بيستون و تجربه اقامت در كاروانسراي ٤٠٠ ساله و آرامش ساكن در هتل
نقاط ضعف:
نبود چاى ساز در اتاق
نقاط قوت:
محل بسیار خاص و جذاب دور نمای بسیار زیبا از کوه بیستون برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
فرسودگی سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
مکان فوق العاده و سکوت عالی در محدوده ی هتل. خاطره ی فوق العاده ای میسازه براتون. هوا عالی.
نقاط ضعف:
اتاق های سوغات و سفره خانه بسته بودند. در روزهای تعطیلات مذهبی سایت بیستون بسته است و اجازه ورود به افراد داخل هتل هم داده نمیشود.
نقاط قوت:
در کل مکان و محیط و فضای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
بلیل خستگی وفشار کاری درخواست ها با فراموشی مواجه می شد ....
تعداد اتاقا کمه. محیط قدیمی بود ولی بازسازی شده بود. اندازه انتظارمون نبود تنوع غذا هم کم بود.
سقفش گنبدی شکل بود و قرار بود شیشه نصب بشه اما پلاستیک زده بودن و چون باد زیاد میومد باعث میشد شبا سر و صدا ایجاد کنه. انشاالله که تا الان شیشه نصب شده باشه.
بسیار عالی بود
هتل حالت کاروان سرا داره و امکانات زیادی ازش انتظار نمیره. دستشویی تو راهرو اصلا دستمال و بوگیر نداشت. سایبون توی پازکینگ نبود و ماشین ها زیر افتاب بودن بهش. 5 ستاره نمیخورد در کل.
ما که زمان خلوتی رفتیم احساس کردیم صبحانه اش بد بود. انگار همه ی مواد غذایی کهنه بود. دور از شهر هم بود امکانات درست درمون نداشت.
محوطش جک و جونور زیاد داشت. حقیقتن باید به این موضوع رسیدگی بشه و همه چی توی هتل هم جای بهتر شدن داره.
قیمتش یه کم بالاست ولی هتل خوبیه و مشکل بزرگی ندارد.
اوقات خوشی داشتیم توی این هتل و با قیمت خوبی هم گرفته بودیم.
برای رستوران اگر فکری کنن خیلی خوب میشه که شام هم فست فود سرو کنن.
شب خاطره انگیز وعالی
از نظر اینکه بدور از شلوغی و هیاهوی داخل شهر می باشد امتیاز مثبتی دارد
باسلام از ٥ فروردین تا ٩ فروردین با خانواده در این هتل بودم ،انرژی وحشتناکی از کوه بیستون در فضای این هتل وجود داره ،کارمندان و خدمه بنظرم بینظیر و فوق العاده نجیب بودن سفر عالی و پراز خاطره برای من و خانواده ام رقم خورد رستوران عالی بود امیدوارم خدا به کرمانشاه و مردم نازنینش و هتل لاله بیستون خیر و برکت بده ممنونم بابت این همه محبت