مسافرخانه جهانگردی بسطام

بسطام، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شهرداری
3.4
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی بسطام

مهمانسرای دو ستاره جهانگردی بسطام در ۷ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شاهرود در استان سمنان واقع شده است شهر بسطام دارای آب و هوای مطبوع در تابستان و سرد در زمستان دارد باغات زردآلو سراسر شهر بسطام را احاطه کرده است و درآمد مردم از همین طریق انجام میپذیرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی بسطام

جهانگردی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران مارکوپولو
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
298,000
تومان
13 تیر
جمعه
298,000
تومان
14 تیر
شنبه
298,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
298,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
298,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
298,000
تومان
20 تیر
جمعه
298,000
تومان
21 تیر
شنبه
298,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
282,000
تومان
13 تیر
جمعه
282,000
تومان
14 تیر
شنبه
282,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
282,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
282,000
تومان
20 تیر
جمعه
282,000
تومان
21 تیر
شنبه
282,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
13 تیر
جمعه
299,000
تومان
14 تیر
شنبه
299,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
299,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
299,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
299,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
299,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
20 تیر
جمعه
299,000
تومان
21 تیر
شنبه
299,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
299,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
13 تیر
جمعه
350,000
تومان
14 تیر
شنبه
350,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
20 تیر
جمعه
350,000
تومان
21 تیر
شنبه
350,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
ایران مارکوپولو
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
13 تیر
جمعه
359,000
تومان
14 تیر
شنبه
359,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
359,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
359,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
20 تیر
جمعه
359,000
تومان
21 تیر
شنبه
359,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
13 تیر
جمعه
369,000
تومان
14 تیر
شنبه
369,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
20 تیر
جمعه
369,000
تومان
21 تیر
شنبه
369,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
13 تیر
جمعه
389,000
تومان
14 تیر
شنبه
389,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
389,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
389,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
389,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
20 تیر
جمعه
389,000
تومان
21 تیر
شنبه
389,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
13 تیر
جمعه
395,000
تومان
14 تیر
شنبه
395,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
20 تیر
جمعه
395,000
تومان
21 تیر
شنبه
395,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
13 تیر
جمعه
409,000
تومان
14 تیر
شنبه
409,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
409,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
409,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
409,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
20 تیر
جمعه
409,000
تومان
21 تیر
شنبه
409,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
13 تیر
جمعه
430,000
تومان
14 تیر
شنبه
430,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
20 تیر
جمعه
430,000
تومان
21 تیر
شنبه
430,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
13 تیر
جمعه
439,000
تومان
14 تیر
شنبه
439,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
439,000
تومان
20 تیر
جمعه
439,000
تومان
21 تیر
شنبه
439,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
علاءالدین
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
449,000
تومان
13 تیر
جمعه
449,000
تومان
14 تیر
شنبه
449,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
449,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
449,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
449,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
449,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
449,000
تومان
20 تیر
جمعه
449,000
تومان
21 تیر
شنبه
449,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
449,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی بسطام

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
كافی شاپ
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس مسافرخانه جهانگردی بسطام روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی بسطام

(29 نظر)
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
هتل مناسب بود ولی متاسفانه باید چمدانها را مسافران با پله به طبقه اول می بردیم و هیچ کس کمک نمی کرد.
عالیموردی ندیدم
برخورد خوب پرسنل و مکان زیبای هتل در شهر بسطام همراه بود با مواردی، از جمله عدم امکان استفاده از safe boxبه دلیل عدم دسترسی به مدیر، عدم پوشش دهی مناسب اینترنت و عدم امکان رسیدگی به مشکل. نکته جالب این که مسوول پذیرش، حتی وجود مشکل درین زمینه را نپذیرفت. و منوی غذایی بسیار بی تنوع در کل با امکانات هتل و غذا مشکلی نداشتم و اقامت یکشب در هتل و بسطام گردی چند ساعته بسیار دلنشین بود، اما نکاتی که عرض کردم و ریشه آن را در عدم آموزش نحوه حل مشکل می دانم در جای خود بسیار برجسته بود. در خصوص پیشنهاد اقامت به دیگران، بسطام گردی را توصیه می کنم و البته در صورت نیاز اقامت در هتل.
نقاط قوت:
محیط آرام هتل دسترسی آسان به مناطق گردشگری برخورد دوستانه و مودب پرسنل کیفیت خوب پذیرایی صبحانه و رستوران فضای سبز مناسب و آلاچیق های در نظر گرفته شده در فضای سبز
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور برای افرادی که جهت بالا رفتن از پله ها مشکل دارند هر چند با ایجاد ۴ اتاق در طبقه همکف تا حدی مشکل رفع شده است
من و خانواده در تاریخ ٢٢ مرداد برای یک شب در این هتل اقامت داشتیم محیطی آرام و بدور از دغدغه های شهری کنار پارک قدیمی شهر با آب و هوایی عالی. صبحانه با توجه به درجه هتل مناسب بود گرچه تنوع بالایی نداشت ولی با توجه به درجه هتل بسیار خوب و با کیفیت بود محیط اتاق و سرویس بهداشتی بسیار تمیز بود تنها اشکال آن این بود که اتاقها خیلی کوچک هستند و برای استفاده چند روزه و برای خانواده هایی با بچه کوچک مناسب نیستند و تخت کودک وجود نداشت و حتی اگر هم وجود داشت امکان استقرار آن در هتل نبود
1- استفاده از آلاچیق در هتل ساعتی 10 هزار تومان بود در صورتیکه آلاچیق هتل مشابه ( جهانگردی ) مجانی بود 2- در ساعات اولیه اعلام شده برای صبحانه ، بخش خوب صبحانه تمام شده بود و برای لیوان ، فنجان باید پیگیری می نمودید 3- حق سرویس در فاکتور دریافت می شد ولی برای استفاده از پیش غذا مورد درخواست خودت باید از میز یا یخچال بر میداشتید 4- عملکرد کارکنان خوب بود ولی تعداد آنان کم بود 5- دسترسی آزاد افراد پاک روبروی هتل به هتل و کاهش امنیت
درمجموع هتل خوبی است، صبحانه اگر کاملتر شودمثلا کالباس یا سوسیس یا لوبیا یا.... اضافه شود عالی خواهد بود.
کمتر از متوسط بود. به جای تشک اضافه به ما یک پتو و بالشت ! دادن و صبح مبلغ کامل بابت یک نفر اضافه رو دریافت کردند. در مجموع برای اقامت بین راه و شلوغی هتلها در ایام نوروز چاره ای نبود .
بسیار محترمانه
در حد بضاعتشان سرويس دهي بسيار خوبي دارند
از اقامتمون راضی بودیم، مشکل خاصی داخل اتاق نداشتیم.
هتل استانداردهای هتلهای جهانگردی را دارد. البته در شیفت عصر - در یک روز وسط هفته در زمستان- هتل پرسنل کمی داشت که سرعت سرویس دهی را کاهش می داد؛ ولی در شیفت صبح این نقص وجود نداشت. هتل در حاشیۀ پارکی در مرکز شهر واقع است. با ماشین حدود 3-4 دقیقه تا مجموعۀ تاریخی بایزید فاصله دارد. ظرفیت پارکینگ مناسب است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هتل دو طبقه است و طبقۀ دوم آسانسور ندارد. پرسنل هتل نیز چمدان را تا اتاق حمل نمی کنند. البته هتل چند اتاق در طبقۀ همکف هم دارد، ولی تعداد آنها بسیار کم است .
همه چیز هتل خوب بود فقط سرویس‌ها و لابی هتل نیازمند بازسازی هستند.
در سوئیت سه تخته رویال اقامت داشتیم که تمیز و دارای فضای مناسبی بود. مبلمان تختخواب شو برای نفر 4م قابل استفاده است. هتل جهانگردی در انتهای خیان اصلی بسطام واقع شده و به نقاط دسترسی خوبی داره.. تنوع منو صبحانه به نسبت زیاد نبود.
با توجه به قیمت و امکانات گزینه بدى نیست ، در حد خودش تمیزه و رفتار پرسنل معمولى بودصبحانه خیلی معمولى
اتاق های هتل تمیز و مرتب و محیطی ساکت داشت کارکنان هتل رفتار خوب و محترمانه داشتن امیدوارم به ظاهر هتل نیز توجه ویژه شود به مخصوص لابی هتل باز سازی شود
تميزي، رفتار كاركنان، امكانات و كيفيت غذا مناسب بود. تنها ميتوان به پايين بودن تنوع در صبحانه اشاره نمود. در مجموع از اقامت در اين هتل راضي بوديم.
با توجه به یک شب اقامت در هتل خوب بود
با توجه به قدمت هتل و تاریخی بودن آن و علی الخصوص نحوه بسیار خوب رفتار مدیریت و پرسنل هتل به سایرین نیز پیشنهاد می کنم.
هتل از امکانات اولیه کلیه هتل های جهانگردی برخوردار بود لذا در مجموع قابل قبول بود لیکن توصیه می شود در برخی بخش ها علی الخصوص تاسیسات و سرویس بهداشتی/حمام نوسازی گردد. نکته قابل توجه و مثبت هتل، برخورد خوب کارکنان و همچنین قرار گرفتن هتل در قلب پارکی زیبا و خوش منظره با درختانی بسیار بلند و قدیمی می باشد که جلوه زیبایی به اقامت مسافران و گردشگران می دهد. همچنین نزدیکی به بارگاه جناب بایزید و خیابان بسیار اصیل و دیدنی و آرام مقابل آن (بهشتی)
سلام و خسته نباشيد. بر خورد كاركنان محترمانه بود و نسبت به رفع نواقص و توجه به خواسته هاي ميهمانان اهتمام مي شد . ولي عدم حضور نگهبان با راهنما در مهمانسرا محسوس بود و پيشنهاد مي گردد كه توجه شود . اتاق ٢٠٠ كه در ان اقامت داشتيم كم نور بود و به منظره ريباي پارك مقابل ديد نداشت كه خواستيم اتاق را تغيير دهيم ميسر نگرديد.پل درب طرف كوچه مشكل داشت و به زير اتومبيل بر خورد مي كرد و ضربه بدي وارد مي كرد كه اطلاع داديم و خوشبختانه انرا بستند و تردد را به درب ديكر منتقل كردند و از اين بابت راضي بوديم گرچه وظيفه كاركنان بوده كه اجازه ندهند اين نوع اتفاقات حادث شود . جلوي پنجره هتل در محوطه قدري نخاله ساختماني مشاهده مي شد كه طي اقامت دو روزه تغييري حاصل نشد و اقدام به بارگيري و خارج كردن ان نشد. در مجموع براي شهر كوچكي همچون بسطام بسيار خوب بود و انتظار ها را بر اورده مي كرد ارزوي موفقيت براي همه شما كاركنان و متوليان اين مهمانسرا را دارم
متاسفانه این هتل از زمان اقامت قبلی من در ۳/۵ سال گذشته و نیز ۶ سال گذشته فقط پس رفت داشته و کیفیت آن افت کرده که به دلیل عدم نگهداری مناسب آن بوده است. متاسفانه در آن منطقه هتل دیگری وجود ندارد.
همه چيز براي يك هتل ٢ ستاره مناسب بود ولي حيف كه تعمير ونگهداري و نوسازي ضعيف ميباشد.
خوب
هتل با منظره زیبا و با آرامشی بود
هتلی با محوطه خیلی خوب و نزدیکی به آرامگاه بایزید ! قرار گرفتن در نقطه ای خوب و ساکت
نقاط قوت:
درکل نقشه ومکان هتل زیبا ودلنشین طراحی شده
نقاط ضعف:
چون محوطه بیرون هتل مسافران رهگذر چادر میرنن وشب را انجا اطراق میکنند صبح سر وصدای زیادی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی بسطام

مهمانان مسافرخانه جهانگردی بسطام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی بسطام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی بسطام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی بسطام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی بسطام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.