هتل ستاره طلایی بانه

بانه، میدان جهاد، پشت پاساژ آزادی
2.3
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل ستاره طلایی بانه

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ستاره طلایی
ستاره طلایی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
120,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
120,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
120,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
3 خرداد
جمعه
120,000
تومان
4 خرداد
شنبه
120,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
120,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
120,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
120,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
ستاره طلایی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
120,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
120,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
120,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
3 خرداد
جمعه
120,000
تومان
4 خرداد
شنبه
120,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
120,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
120,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
120,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
ستاره طلایی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
180,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
180,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
180,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
جمعه
180,000
تومان
4 خرداد
شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
ستاره طلایی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.