هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آریان بانه
هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آریان
آریان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
175,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
175,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
175,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
175,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
175,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
175,100
تومان
4 مرداد
جمعه
175,100
تومان
5 مرداد
شنبه
175,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
175,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
175,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
175,100
تومان
اقامت 24
176,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
176,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
4 مرداد
جمعه
176,000
تومان
5 مرداد
شنبه
176,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
ایران هتل آنلاین
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
4 مرداد
جمعه
178,000
تومان
5 مرداد
شنبه
178,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
اسنپ تریپ
183,040 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
183,040
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
4 مرداد
جمعه
176,000
تومان
5 مرداد
شنبه
176,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
آریان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
175,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
175,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
175,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
175,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
175,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
175,100
تومان
4 مرداد
جمعه
175,100
تومان
5 مرداد
شنبه
175,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
175,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
175,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
175,100
تومان
اقامت 24
176,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
176,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
4 مرداد
جمعه
176,000
تومان
5 مرداد
شنبه
176,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
جاباما
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
4 مرداد
جمعه
178,000
تومان
5 مرداد
شنبه
178,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
ایران هتل آنلاین
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
178,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
178,000
تومان
4 مرداد
جمعه
178,000
تومان
5 مرداد
شنبه
178,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
178,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
178,000
تومان
اسنپ تریپ
183,040 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
183,040
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
4 مرداد
جمعه
176,000
تومان
5 مرداد
شنبه
176,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
آریان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
299,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
299,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
299,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
299,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
299,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
299,100
تومان
4 مرداد
جمعه
299,100
تومان
5 مرداد
شنبه
299,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,100
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
300,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
جاباما
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
308,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
308,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
312,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
آریان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
414,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
414,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
414,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
414,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
414,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
414,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
414,100
تومان
4 مرداد
جمعه
414,100
تومان
5 مرداد
شنبه
414,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
414,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
414,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
414,100
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
415,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
اسنپ تریپ
431,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
431,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
4 مرداد
جمعه
438,000
تومان
5 مرداد
شنبه
438,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
ایران هتل آنلاین
438,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
438,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
438,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
438,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
4 مرداد
جمعه
438,000
تومان
5 مرداد
شنبه
438,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
جاباما
438,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
438,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
438,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
438,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
4 مرداد
جمعه
438,000
تومان
5 مرداد
شنبه
438,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
آریان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
461,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
461,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
461,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
461,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
461,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
461,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
461,100
تومان
4 مرداد
جمعه
461,100
تومان
5 مرداد
شنبه
461,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
461,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
461,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
461,100
تومان
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
462,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
462,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
462,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
4 مرداد
جمعه
462,000
تومان
5 مرداد
شنبه
462,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
462,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
462,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان
جاباما
477,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
477,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
477,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
477,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
4 مرداد
جمعه
477,000
تومان
5 مرداد
شنبه
477,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
477,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
477,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
477,000
تومان
ایران هتل آنلاین
477,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
477,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
477,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
477,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
4 مرداد
جمعه
477,000
تومان
5 مرداد
شنبه
477,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
477,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
477,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
477,000
تومان
اسنپ تریپ
480,480 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
480,480
تومان
30 تیر
یکشنبه
462,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
462,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
4 مرداد
جمعه
462,000
تومان
5 مرداد
شنبه
462,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
462,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
462,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان
آریان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
تورگردان
540,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
540,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
540,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
540,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
540,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
540,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
540,100
تومان
4 مرداد
جمعه
540,100
تومان
5 مرداد
شنبه
540,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
540,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
540,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
540,100
تومان
اقامت 24
541,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
541,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
541,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
541,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
541,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
4 مرداد
جمعه
541,000
تومان
5 مرداد
شنبه
541,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
541,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
541,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
541,000
تومان
ایران هتل آنلاین
558,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
558,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
558,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
558,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
558,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
558,000
تومان
4 مرداد
جمعه
558,000
تومان
5 مرداد
شنبه
558,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
558,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
558,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
558,000
تومان
جاباما
558,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
558,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
558,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
558,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
558,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
558,000
تومان
4 مرداد
جمعه
558,000
تومان
5 مرداد
شنبه
558,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
558,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
558,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
558,000
تومان
اسنپ تریپ
562,640 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
562,640
تومان
30 تیر
یکشنبه
541,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
541,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
541,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
4 مرداد
جمعه
541,000
تومان
5 مرداد
شنبه
541,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
541,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
541,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
541,000
تومان
آریان-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
تورگردان
621,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
621,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
621,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
621,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
621,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
621,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
621,100
تومان
4 مرداد
جمعه
621,100
تومان
5 مرداد
شنبه
621,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
621,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
621,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
621,100
تومان
اقامت 24
622,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
622,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
622,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
622,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
622,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
622,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
622,000
تومان
4 مرداد
جمعه
622,000
تومان
5 مرداد
شنبه
622,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
622,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
622,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
622,000
تومان
ایران هتل آنلاین
641,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
641,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
641,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
641,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
641,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
641,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
641,000
تومان
4 مرداد
جمعه
641,000
تومان
5 مرداد
شنبه
641,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
641,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
641,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
641,000
تومان
اسنپ تریپ
646,880 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
646,880
تومان
30 تیر
یکشنبه
622,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
622,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
641,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
641,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
641,000
تومان
4 مرداد
جمعه
641,000
تومان
5 مرداد
شنبه
641,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
641,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
641,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
641,000
تومان
جاباما
650,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
650,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
4 مرداد
جمعه
650,000
تومان
5 مرداد
شنبه
650,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
آریان-سوئیت هشت نفره
سوئیت هشت نفره
تورگردان
1,132,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
1,132,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
1,132,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
1,132,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
1,132,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,132,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,132,500
تومان
4 مرداد
جمعه
1,132,500
تومان
5 مرداد
شنبه
1,132,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,132,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,132,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,132,500
تومان
اقامت 24
1,135,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
1,135,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
1,135,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,135,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,135,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,135,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,135,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,135,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,135,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,135,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(18 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
من در پاییز97 اقامت داشتم نکات مثبت: رفتار پرسنل. نزدیکی به مراکز خرید. نکات منفی.بهداشت سالن های عمومی و اتاق. تخت خواب بد.دیوارهای نازک بطوریکه صدای اتاق کناری شندیه میشد. سالن غذاخوری پیمنکار هتل بود که یک شب چهت عروسی اجاره شده بود و تا 2 شب سروصدا بود. صبحانه بسیار ضعیف بود
به هیچ عنوان در حد یک هتل سه ستاره نیست ، نظافت ضعیف و به علت عدم کنترل رفت و آمد و مشرف نبودن لابی و ریسیپشن به ورودی و خروجی امنیت کافی نیست .انتخاب این هتل رو توصیه نمیکنم مگر اینکه دنبال یک مسافرخانه باشید
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد. ...
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود....
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر ...
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد....
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
باسلام. هرچند از هتل ۳ ستاره خیلی توقع نداشتم. ولی این هتل حتی امکانات اولیه هم نداشت. و از نظر تمیزی و نظافت خیلی وظعیت بدی داشت. صدای کولر واقعا باعث اذیت ما بود و اصلا راحت نتونستیم بخوابیم. و هیچ مسئولی هم نداشت. پیشنهاد می کنم جهت اقامت هتل دیگه ای را انتخاب کنید
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
همه چیز خیلی خوب و عالی بود. ...
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد...
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود...
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر ...
نقاط قوت:
مكان مناسب هتل از نكات مثبت اين هتل بود
نقاط ضعف:
اتاق ها خيلي كوچيك بود
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود . ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.