هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
معرفی هتل آریان بانه
هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آریان
آریان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
5 مهر
جمعه
178,000
تومان
6 مهر
شنبه
178,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
ایران هتل آنلاین
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جا اینجاس
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
177,000
تومان
30 شهریور
شنبه
177,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
177,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
177,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
177,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
177,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
177,000
تومان
5 مهر
جمعه
177,000
تومان
6 مهر
شنبه
177,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
177,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
177,000
تومان
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
5 مهر
جمعه
178,000
تومان
6 مهر
شنبه
178,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
ایران هتل آنلاین
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
178,000
تومان
30 شهریور
شنبه
178,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
178,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
179,000
تومان
30 شهریور
شنبه
179,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
179,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
193,000
تومان
30 شهریور
شنبه
193,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
193,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
علاءالدین
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
475,000
تومان
30 شهریور
شنبه
475,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
475,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
476,000
تومان
30 شهریور
شنبه
476,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
5 مهر
جمعه
476,000
تومان
6 مهر
شنبه
476,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
اقامت 24
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
477,000
تومان
30 شهریور
شنبه
477,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
477,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
477,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
477,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
477,000
تومان
5 مهر
جمعه
477,000
تومان
6 مهر
شنبه
477,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
477,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
ای‌گردش
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
477,000
تومان
30 شهریور
شنبه
477,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
477,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
477,000
تومان
30 شهریور
شنبه
477,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
477,000
تومان
30 شهریور
شنبه
477,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
477,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
492,000
تومان
30 شهریور
شنبه
492,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
492,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
307,000
تومان
30 شهریور
شنبه
307,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
307,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
307,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
307,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
307,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
307,000
تومان
5 مهر
جمعه
307,000
تومان
6 مهر
شنبه
307,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
307,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
307,000
تومان
اقامت 24
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
308,000
تومان
30 شهریور
شنبه
308,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
308,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
308,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
5 مهر
جمعه
308,000
تومان
6 مهر
شنبه
308,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
308,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
308,000
تومان
30 شهریور
شنبه
308,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
309,000
تومان
30 شهریور
شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
309,000
تومان
30 شهریور
شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
309,000
تومان
30 شهریور
شنبه
309,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
309,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
323,000
تومان
30 شهریور
شنبه
323,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
323,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
جا اینجاس
557,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
557,000
تومان
30 شهریور
شنبه
557,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
557,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
557,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
557,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
557,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
557,000
تومان
5 مهر
جمعه
557,000
تومان
6 مهر
شنبه
557,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
557,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
557,000
تومان
اقامت 24
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
558,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
558,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
558,000
تومان
5 مهر
جمعه
558,000
تومان
6 مهر
شنبه
558,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
558,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
558,000
تومان
ایران هتل آنلاین
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
558,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
558,000
تومان
30 شهریور
شنبه
558,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
558,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
573,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
573,000
تومان
30 شهریور
شنبه
573,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
573,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جا اینجاس
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
437,000
تومان
30 شهریور
شنبه
437,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
437,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
5 مهر
جمعه
437,000
تومان
6 مهر
شنبه
437,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
5 مهر
جمعه
438,000
تومان
6 مهر
شنبه
438,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
ایران هتل آنلاین
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
438,000
تومان
30 شهریور
شنبه
438,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
438,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
439,000
تومان
30 شهریور
شنبه
439,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
439,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
439,000
تومان
30 شهریور
شنبه
439,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
439,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
439,000
تومان
30 شهریور
شنبه
439,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
453,000
تومان
30 شهریور
شنبه
453,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
453,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
641,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
641,000
تومان
30 شهریور
شنبه
641,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
641,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
641,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
641,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
641,000
تومان
5 مهر
جمعه
641,000
تومان
6 مهر
شنبه
641,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
641,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
641,000
تومان
ایران هتل آنلاین
641,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
641,000
تومان
30 شهریور
شنبه
641,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
641,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
642,000
تومان
30 شهریور
شنبه
642,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
642,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
656,000
تومان
30 شهریور
شنبه
656,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
656,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آریان-سوئیت هشت نفره
سوئیت هشت نفره
اقامت 24
1,135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
1,135,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,135,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,135,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,135,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,135,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,135,000
تومان
5 مهر
جمعه
1,135,000
تومان
6 مهر
شنبه
1,135,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
1,135,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
1,135,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
پارکینگ
اسانسور
نمازخانه
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
رستوران
نمای کوه
تلويزيون در لابی
مبل
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
كافی شاپ
نمای شهر
دستگاه واکس کفش
فضای سبز
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
چايخانه سنتی
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی
خدمات اتو
خدمات تهيه بليط
لاندري
باغچه
فضائی برای پياده روی
مسلط به زبان کردی
سالن كنفرانس
سالن تشريفات

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(21 نظر)
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
اتاقی که اول به ما تحویل دادن خیلی بد بود تعویضش کردن اما باز هم معمولی بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره
نقاط ضعف:
در یک کلام اینکه این هتل یک فاجعه هست نه سیستم خنک کننده خوب داره نه امکانات خوب تو ماشین بخوابی بهتر از این هتله
نقاط قوت:
راضی بودیم مشکلی نبود
نقاط ضعف:
شب کولرو خاموش کردن و خیلی گرما خوردیم
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانش و سرویس دهیشون خوب بود در حد نرمال بود
نقاط ضعف:
یکم از مراکز خرید دور بود
من در پاییز97 اقامت داشتم نکات مثبت: رفتار پرسنل. نزدیکی به مراکز خرید. نکات منفی.بهداشت سالن های عمومی و اتاق. تخت خواب بد.دیوارهای نازک بطوریکه صدای اتاق کناری شندیه میشد. سالن غذاخوری پیمنکار هتل بود که یک شب چهت عروسی اجاره شده بود و تا 2 شب سروصدا بود. صبحانه بسیار ضعیف بود
به هیچ عنوان در حد یک هتل سه ستاره نیست ، نظافت ضعیف و به علت عدم کنترل رفت و آمد و مشرف نبودن لابی و ریسیپشن به ورودی و خروجی امنیت کافی نیست .انتخاب این هتل رو توصیه نمیکنم مگر اینکه دنبال یک مسافرخانه باشید
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد. ...
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود....
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر ...
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد....
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
باسلام. هرچند از هتل ۳ ستاره خیلی توقع نداشتم. ولی این هتل حتی امکانات اولیه هم نداشت. و از نظر تمیزی و نظافت خیلی وظعیت بدی داشت. صدای کولر واقعا باعث اذیت ما بود و اصلا راحت نتونستیم بخوابیم. و هیچ مسئولی هم نداشت. پیشنهاد می کنم جهت اقامت هتل دیگه ای را انتخاب کنید
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
همه چیز خیلی خوب و عالی بود. ...
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد...
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل نظم پرسنل
نقاط ضعف:
با کمی اغماض نکته منفی ندارد
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود...
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر ...
نقاط قوت:
مكان مناسب هتل از نكات مثبت اين هتل بود
نقاط ضعف:
اتاق ها خيلي كوچيك بود
نقاط قوت:
وجود رستوران مناسب در هتل
نقاط ضعف:
پاركينگ مناسب ندارد و دسترسي سخت است
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود . ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.