هتل آریان بانه

کردستان، بانه، بلوار سردشت، میدان شوری
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آریان بانه
هتل سه ستاره آریان در مرداد ۱۳۹۱ در شهرستان بانه افتتاح گردیده است و جزء یکی از بهترین هتل های استان کردستان و بانه می باشد. این مجموعه فاصله ی نزدیکی تا مرکز خرید دارد و با کادری مجرب آماده یذیرایی از شما میهمانان ارجمند می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آریان
آریان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
3 خرداد
جمعه
176,000
تومان
4 خرداد
شنبه
176,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
176,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
176,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
176,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
اقامت 24
176,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
176,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
176,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
176,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
3 خرداد
جمعه
176,000
تومان
4 خرداد
شنبه
176,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
176,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
176,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
176,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
جمعه
179,000
تومان
4 خرداد
شنبه
179,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
آریان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
3 خرداد
جمعه
176,000
تومان
4 خرداد
شنبه
176,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
176,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
176,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
176,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
اقامت 24
176,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
176,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
176,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
176,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
3 خرداد
جمعه
176,000
تومان
4 خرداد
شنبه
176,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
176,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
176,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
176,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
جمعه
179,000
تومان
4 خرداد
شنبه
179,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
188,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
188,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
188,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
3 خرداد
جمعه
188,000
تومان
4 خرداد
شنبه
188,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
آریان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
291,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
291,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
291,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
291,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
جمعه
300,000
تومان
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
جمعه
300,000
تومان
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
309,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
309,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
309,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
309,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
3 خرداد
جمعه
309,000
تومان
4 خرداد
شنبه
309,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
309,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
309,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
309,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
جاباما
312,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
312,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
312,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
312,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
3 خرداد
جمعه
312,000
تومان
4 خرداد
شنبه
312,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
آریان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
410,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
410,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
410,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
415,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
415,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
439,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
439,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
439,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
439,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
439,000
تومان
3 خرداد
جمعه
439,000
تومان
4 خرداد
شنبه
439,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
439,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
439,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
439,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
440,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
440,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
3 خرداد
جمعه
440,000
تومان
4 خرداد
شنبه
440,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
آریان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
455,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
3 خرداد
جمعه
462,000
تومان
4 خرداد
شنبه
462,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
3 خرداد
جمعه
462,000
تومان
4 خرداد
شنبه
462,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
جاباما
477,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
477,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
477,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
477,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
3 خرداد
جمعه
477,000
تومان
4 خرداد
شنبه
477,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
477,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
ایران هتل آنلاین
477,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
477,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
477,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
477,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
477,000
تومان
3 خرداد
جمعه
477,000
تومان
4 خرداد
شنبه
477,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
477,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
477,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
477,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
477,000
تومان
آریان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اسنپ تریپ
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
3 خرداد
جمعه
541,000
تومان
4 خرداد
شنبه
541,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
اقامت 24
541,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
541,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
541,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
541,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
541,000
تومان
3 خرداد
جمعه
541,000
تومان
4 خرداد
شنبه
541,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
541,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
541,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
541,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
541,000
تومان
جاباما
558,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
558,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
558,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
558,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
558,000
تومان
3 خرداد
جمعه
558,000
تومان
4 خرداد
شنبه
558,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
558,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
558,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
558,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
ایران هتل آنلاین
558,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
558,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
558,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
558,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
558,000
تومان
3 خرداد
جمعه
558,000
تومان
4 خرداد
شنبه
558,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
558,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
558,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
558,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
558,000
تومان
آریان-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اسنپ تریپ
615,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
615,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
615,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
615,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
622,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
622,000
تومان
3 خرداد
جمعه
622,000
تومان
4 خرداد
شنبه
622,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
622,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
622,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
622,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
622,000
تومان
اقامت 24
622,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
622,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
622,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
622,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
622,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
622,000
تومان
3 خرداد
جمعه
622,000
تومان
4 خرداد
شنبه
622,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
622,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
622,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
622,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
622,000
تومان
ایران هتل آنلاین
642,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
642,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
642,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
642,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
642,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
642,000
تومان
3 خرداد
جمعه
642,000
تومان
4 خرداد
شنبه
642,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
642,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
642,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
642,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
642,000
تومان
جاباما
650,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
3 خرداد
جمعه
650,000
تومان
4 خرداد
شنبه
650,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
آریان-سوئیت هشت نفره
سوئیت هشت نفره
اقامت 24
1,135,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,135,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,135,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,135,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,135,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,135,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,135,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,135,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,135,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,135,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,135,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,135,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آریان بانه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آریان بانه

(15 نظر)
نقاط قوت:
ارامش در زمان استراحت و تمیزی
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف است
نقاط قوت:
خدمات و برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
انعکاس صدای اتاقهای همجوار و ورود این صداها به اناقهای دیگر بسیار آزار دهنده بود که بعضا برخی میهمانان التزامی به رعایت نداشتند سیستم سرمایشی برودتی که میهمانان با توجه دردسترس بودن کلید این سیستم موجبات مشکل برای برخی میشدند و البته دریچه ها بدرستی کار نمیکردند
از اقامت در این هتل راضی بودیم . پارکینگ مناسبی داشت . کارکنا ن مودب و خوشرویی داشت . اتاقها تمیز و قیمت آن مناسب بود . دسترسی آن به مرکز شهر بسیار آسان بود . ...
ضمن تشکر از زحمات خواهشمند است به موارد ذیل دقت نظر مبذول فرمایید :۱- سرد شدن آب حمام در ساعات پرترافیک مصرف۲- چک این و چک اوت نشدن اتاق ( مثلا کابل تلویزیون نبود و مسافر موضوع را اطلاع داد و سیم تهیه شد .)۳- کثیفی و گرد و خاک پارکینگ ۴ - متنوع نبودن و بعضا بی اهمیتی در سرو صبحانه (مثلا اگر نان گرم سرو شود که هزینه ای برای هتل نخواهد داشت یا آب پرتقال که تمام می شود شارژ نمی گردد )به هر حال از زحمات شما تشکر می کنم مخصوصا پاسخگو بودن و ادب کارکنان ، اگر مدیریت محترم همین چند موضوع را رسیدگی نماید مطمئنا باعث رضایت بیشتر مسافرین خواهد شد . با تشکر ...
صبحانه ضعیف، از نظر تمیزی و امکانات هم معمولی بود...
نقاط قوت:
برخورد مناسب و احساس مسولیت خوب و به موقع کارکنان و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
خداقوت
پارکینگ هتل یک تعدادی محدودی پارکینگ مسقف داشت که نمی زاشتید مهمانان پارک کنند و می گفتند فقط این پارکینگها مال مدیران هتل است که با توجه به مسیر زیاد تا هتل و بارندگیهای زیاد تبریز بسیار باعث نارضایتی ما شد...
همه چیز خیلی خوب و عالی بود. ...
نقاط قوت:
سرویس پذیرایی و اتاق به عنوان هتل سه ستاره از کیفیت خوبی برخوردار بود، و برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچکی دارد و ممکن است در زمان شلوغی همه مسافران نتوانند از آن استفاده کنند
باسلام. هرچند از هتل ۳ ستاره خیلی توقع نداشتم. ولی این هتل حتی امکانات اولیه هم نداشت. و از نظر تمیزی و نظافت خیلی وظعیت بدی داشت. صدای کولر واقعا باعث اذیت ما بود و اصلا راحت نتونستیم بخوابیم. و هیچ مسئولی هم نداشت. پیشنهاد می کنم جهت اقامت هتل دیگه ای را انتخاب کنید
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان مهيا كردن سشوار پس ازدرخواست آرامش و سكوت
نقاط ضعف:
كولر جوابگوى فضاى سوييت نبود
در مجموع موارد ذیل را در ارتباط با هتل می توان گفت : 1. برخورد پرسنل خوب 2. عدم ارائه سرویس تعویض ملحفه و رویه بالش ها 3. عدم درخواست از سوی نظافت چی جهت تمیزکاری 4. عدم ارایه سرویس شامپو و مسواک 5. فضایی محدود پارکینگ 6. تاریکی و عدم نظافت پارکینگ 7. سرویس بسیار ضعیف صبحانه توصیه می شود موقع سرو یک نفر در محل سرو وجود داشته باشد. با اصلاح موارد فوق که هزینه‌ای هم نداری می توان رضایتمندی رو افزایش داد....
با سلام، هتل بزرگ و جادار است ولی به طرز صحیح از آن استفاده نشده است. بنده سه اطاق عوض کردم تا اطاق مطلوب تر را انتخاب کنم. یکی از مشکلات بزرگ هتل همجواری با کارگاه سنگبری و شهر بازی کودکان است که تا پاسی از شب سرو صدا وجود دارد. بگذریم از صدای ماشینها و ویراژهای موتور سیکلت ها . اطاقها کولر ندارند .تنها دریچه کولر آبی موجود است . فضای حمام وسرویس بسیار کوچک است به نسبت فضای نسبتا بزرگ اطاق . وضعیت درب اطاقها افتضاح . راهرو طبقه چهارم تاریک .صبحانه ضعیف. اطاق ها و سرویس تمیز و مناسب . با تشکر ...
برخورد کارکنان خوب بود. توصیه می کنم مرداد ماه به هتل نرید چون کولر ها به صورت مرکزی کنترل می شوند و شما هیچ کنترلی روی کولر ندارید و ممکنه یکی سردش باشه ولی یک اتاق دیگه گرمشون باشه. ما بقی موارد بد نبود خوب بود....
سيستم تهويه فقط مناسب نبود كه كولر آبي مركزي بود. دريچه هاشم خيلي خوب كيپ نمي شد. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.