هتل دیپلمات بندر لنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، روبه روی پمپ بنزین
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل دیپلمات بندر لنگه
هتل سه ستاره دیپلمات قبل انقلاب مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۲ انجام شد. فاصله این هتل تا مرکز خرید پردیسان سه دقیقه پیاده و تا مرکز شهر پنج دقیقه با ماشین است. نیمی از اتاق‌های هتل دیپلمات رو به دریا می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دیپلمات
دیپلمات-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
205,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
205,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
205,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مرداد
جمعه
205,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
دیپلمات-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
252,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
252,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
252,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
252,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
252,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
252,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
252,800
تومان
4 مرداد
جمعه
252,800
تومان
5 مرداد
شنبه
252,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,800
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
255,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
دیپلمات-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
252,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
252,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
252,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
252,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
252,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
252,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
252,800
تومان
4 مرداد
جمعه
252,800
تومان
5 مرداد
شنبه
252,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,800
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
255,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
دیپلمات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
307,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
307,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
307,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
307,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
307,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
307,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
307,100
تومان
4 مرداد
جمعه
307,100
تومان
5 مرداد
شنبه
307,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
307,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
307,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
307,100
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
دیپلمات-اتاق چهار  تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
357,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
357,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
357,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
357,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,200
تومان
4 مرداد
جمعه
357,200
تومان
5 مرداد
شنبه
357,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,200
تومان
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
360,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
360,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
دیپلمات-اتاق پنچ تخته
اتاق پنچ تخته
تورگردان
407,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
407,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
407,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
407,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
407,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
407,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
407,300
تومان
4 مرداد
جمعه
407,300
تومان
5 مرداد
شنبه
407,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
407,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
407,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
407,300
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
410,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
ایران هتل آنلاین
412,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
412,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
412,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
4 مرداد
جمعه
412,000
تومان
5 مرداد
شنبه
412,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
412,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
412,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
412,000
تومان
دیپلمات-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
تورگردان
457,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
457,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
457,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
457,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
457,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
457,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
457,400
تومان
4 مرداد
جمعه
457,400
تومان
5 مرداد
شنبه
457,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
457,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
457,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
457,400
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
460,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
4 مرداد
جمعه
460,000
تومان
5 مرداد
شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
ایران هتل آنلاین
462,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
462,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
462,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
462,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
4 مرداد
جمعه
462,000
تومان
5 مرداد
شنبه
462,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
462,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
462,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
462,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات بندر لنگه

(6 نظر)
محیط آرام ،کارکنان متین ،تمیز ومهمترازهمه موقعیت مکانی هتل ازجنبه های مثبت قابل ذکر میباشند موقعیت پارکینگ بدلیل دردسترس بودن افراد غیر مهمان و همچنین میز و صندلی کوچک اتاقها ازموارد قابل بررسی هستند. ...
با توجه به قيمت پرداختي ، كيفيت مناسب است . اطاق تمييز بود و آبجوش هميشه در لابي دسترس است. كيفيت غذاي رستوران مطلوب بود. صبحانه خوب بود فقط تنوع آن خيلي كم است. روبروي ساحل است و بازيهاي آبي فراهم ميباشد. فاصله تا كشتيراني والفجر براي رفتن به كيش ٢ دقيقه...
پرسنل خوش برخورد و جای ساکتی هست غذا با کیفیت و خوشمزه هتل رو به دریا و جلوی هتل آلاچیق داره که کافی شاپ هم کنارش هست ...
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مودب مجاورت ساحل آرامش عالی
نقاط ضعف:
کیفت نه چندان مناسب غذا پنجره های مشبک کوچک که در صورت قابلیت باز شدن لذت منظره زیبای خلیج نیلگون فارس را دوچندان میکرد
نقاط قوت:
مشرف بودن به دریا
نقاط ضعف:
کمبود اطاق و نداشتن طرح توسعه جهت جذب توریستها
نقاط قوت:
خوش برخوردی کارکنان چشم انداز رو به دریا
نقاط ضعف:
سرویس دهی نامناسب غذایی و رستوران
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.