هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
معرفی هتل هما بندر عباس
هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هما
هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
جاباما
281,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
10 خرداد
جمعه
281,000
تومان
11 خرداد
شنبه
281,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
ایران هتل آنلاین
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
جاباما
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
هما-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
ایران هتل آنلاین
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
ایران مارکوپولو
312,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
جاباما
322,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
10 خرداد
جمعه
322,000
تومان
11 خرداد
شنبه
322,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
هما-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
هما-دو تخته تویین هما
دو تخته تویین هما
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
اسنپ تریپ
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
ایران هتل آنلاین
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
هتل یار
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
هما-دو تخته دابل هما
دو تخته دابل هما
ایران هتل آنلاین
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
ایران مارکوپولو
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
اسنپ تریپ
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
اقامت 24
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
هتل یار
508,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
10 خرداد
جمعه
508,000
تومان
11 خرداد
شنبه
508,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
جاباما
518,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
10 خرداد
جمعه
518,000
تومان
11 خرداد
شنبه
518,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
هما-سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
ایران مارکوپولو
590,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
10 خرداد
جمعه
590,000
تومان
11 خرداد
شنبه
590,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
هتل یار
2,030,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
10 خرداد
جمعه
2,030,000
تومان
11 خرداد
شنبه
2,030,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
جاباما
2,030,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
10 خرداد
جمعه
2,030,000
تومان
11 خرداد
شنبه
2,030,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-سوییت معمولی سه نفره
سوییت معمولی سه نفره
هتل یار
597,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
11 خرداد
شنبه
597,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
اسنپ تریپ
597,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
11 خرداد
شنبه
597,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
اقامت 24
597,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
11 خرداد
شنبه
597,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
ایران هتل آنلاین
597,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
10 خرداد
جمعه
597,000
تومان
11 خرداد
شنبه
597,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
جاباما
607,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
607,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
607,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
607,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
607,000
تومان
10 خرداد
جمعه
607,000
تومان
11 خرداد
شنبه
607,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
607,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
607,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
607,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
هما-سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
ایران هتل آنلاین
2,030,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
2,030,000
تومان
10 خرداد
جمعه
2,030,000
تومان
11 خرداد
شنبه
2,030,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
2,030,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
2,030,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
2,030,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
2,030,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-ویلای دو خوابه چهار نفره
ویلای دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سالن بدنسازی
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل هما بندر عباس

(58 نظر)
نقاط قوت:
غذا خوب بود فضای بیرونی مناسب بود رفتار کارکنان هم عالی و مودبانه است
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
برخوردخوب پزیرش مخصوصا خانم زارع خانم فیمی
نقاط ضعف:
نداشتن داخل اطاق وسایل پزیرای ماند قوری برقی چای ببشقاب گارد قند وشیرقوه چونمسافر برایش خلی مهم است من مسافرت زیادمیروم دوبی مالزی روسییه ترکیه مکه عراق وقتی که هتل درجه۵ میباشد توقع درجه۵ ازان داریم به امیدروزروشن درپیش
نقاط قوت:
پرسنل برخورد خوبی داشتند وکارها با دیسپلینانجام وظیفه میکردند.
نقاط ضعف:
وای فای هتل که فقط در لابی متصل میشد بسیار ضعیف بود،ادرس ارایشگاه ویا گلفروشی و....که ممکنه برای یک مهمان که اشنایی با شهر نداره رانداشتند بهتره حداقل بروشور چند مکان احتمالا مورد نیاز مهمانان را داشته باشند.