هتل هما بندر عباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج
3
امتیاز کاربران
260
نظرات کاربران

معرفی هتل هما بندر عباس

هتل پنج ستاره هما بندرعباس، یکی دیگر از اعضای گروه هتل‌ های هما با معماری مدرن، در منطقه‌ای آرام و در كنار ساحل زيباي خليج نيلگون فارس واقع شده است، هتل با طبيعت دلنشين اطراف آن در هم آميخته، تا منظره‌ای بديع از تركيب آبی دريا را با سبزی باغ در مقابل چشمان میهمانان به تصوير كشد، بهترين امكانات و مجرب‌ترین کادر در نزدیک‌ترین موقعیت به مهم‌ترین بنادر جنوب کشور آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران شهر بندرعباس می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هما بندر عباس
هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل
243,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
243,000
تومان
9 اسفند
جمعه
243,000
تومان
10 اسفند
شنبه
243,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
243,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
243,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
243,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
243,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
243,000
تومان
16 اسفند
جمعه
243,000
تومان
17 اسفند
شنبه
243,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
243,000
تومان
علاءالدین
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
9 اسفند
جمعه
255,000
تومان
10 اسفند
شنبه
255,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
255,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
255,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
255,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
255,000
تومان
16 اسفند
جمعه
255,000
تومان
17 اسفند
شنبه
255,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
9 اسفند
جمعه
364,000
تومان
10 اسفند
شنبه
364,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
جاباما
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
9 اسفند
جمعه
364,000
تومان
10 اسفند
شنبه
364,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
364,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
16 اسفند
جمعه
364,000
تومان
17 اسفند
شنبه
364,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
ایران مارکوپولو
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
9 اسفند
جمعه
364,000
تومان
10 اسفند
شنبه
364,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
364,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
16 اسفند
جمعه
364,000
تومان
17 اسفند
شنبه
364,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
اسنپ تریپ
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
9 اسفند
جمعه
364,000
تومان
10 اسفند
شنبه
364,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
364,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
16 اسفند
جمعه
364,000
تومان
17 اسفند
شنبه
364,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
364,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
364,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
364,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
اسنپ تریپ
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
537,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
537,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
537,000
تومان
17 اسفند
شنبه
537,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
جاباما
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
537,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
537,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
537,000
تومان
17 اسفند
شنبه
537,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
9 اسفند
جمعه
375,000
تومان
10 اسفند
شنبه
375,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
375,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
375,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
375,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
375,000
تومان
16 اسفند
جمعه
375,000
تومان
17 اسفند
شنبه
375,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
375,000
تومان
اقامت 24
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
537,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
537,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
537,000
تومان
17 اسفند
شنبه
537,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
اسنپ تریپ
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
537,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
537,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
537,000
تومان
17 اسفند
شنبه
537,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
جاباما
537,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
9 اسفند
جمعه
537,000
تومان
10 اسفند
شنبه
537,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
537,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
537,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
537,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
537,000
تومان
16 اسفند
جمعه
537,000
تومان
17 اسفند
شنبه
537,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
537,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته تویین هما
دوتخته تویین هما
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
9 اسفند
جمعه
620,000
تومان
10 اسفند
شنبه
620,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
16 اسفند
جمعه
620,000
تومان
17 اسفند
شنبه
620,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
اسنپ تریپ
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
9 اسفند
جمعه
620,000
تومان
10 اسفند
شنبه
620,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
16 اسفند
جمعه
620,000
تومان
17 اسفند
شنبه
620,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته دابل هما
دوتخته دابل هما
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
9 اسفند
جمعه
620,000
تومان
10 اسفند
شنبه
620,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
16 اسفند
جمعه
620,000
تومان
17 اسفند
شنبه
620,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
اسنپ تریپ
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
9 اسفند
جمعه
620,000
تومان
10 اسفند
شنبه
620,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
620,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
16 اسفند
جمعه
620,000
تومان
17 اسفند
شنبه
620,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
620,000
تومان
9 اسفند
جمعه
620,000
تومان
10 اسفند
شنبه
620,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
620,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
620,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
620,000
تومان
علاءالدین
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
9 اسفند
جمعه
630,000
تومان
10 اسفند
شنبه
630,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
16 اسفند
جمعه
630,000
تومان
17 اسفند
شنبه
630,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
ایران مارکوپولو
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
659,000
تومان
9 اسفند
جمعه
659,000
تومان
10 اسفند
شنبه
659,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
659,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
659,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
659,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
659,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
659,000
تومان
16 اسفند
جمعه
659,000
تومان
17 اسفند
شنبه
659,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
659,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته یکنفره هما
دوتخته یکنفره هما
اسنپ تریپ
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
9 اسفند
جمعه
510,000
تومان
10 اسفند
شنبه
510,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
16 اسفند
جمعه
510,000
تومان
17 اسفند
شنبه
510,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-سوییت معمولی سه نفره
سوییت معمولی سه نفره
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
749,000
تومان
9 اسفند
جمعه
749,000
تومان
10 اسفند
شنبه
749,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
749,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
749,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
749,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
749,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
749,000
تومان
16 اسفند
جمعه
749,000
تومان
17 اسفند
شنبه
749,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
749,000
تومان
اسنپ تریپ
1,012,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,012,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,012,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,012,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,012,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,012,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
جاباما
1,012,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,012,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,012,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,012,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,012,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
سوئیت رویال یکخوابه سه نفره
ایران مارکوپولو
1,012,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
9 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
10 اسفند
شنبه
1,012,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
1,012,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
1,012,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
1,012,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
1,012,000
تومان
16 اسفند
جمعه
1,012,000
تومان
17 اسفند
شنبه
1,012,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
1,012,000
تومان
جاباما
2,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
2,300,000
تومان
9 اسفند
جمعه
2,300,000
تومان
10 اسفند
شنبه
2,300,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
2,300,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
2,300,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
2,300,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
2,300,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
2,300,000
تومان
16 اسفند
جمعه
2,300,000
تومان
17 اسفند
شنبه
2,300,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
2,300,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
9 اسفند
جمعه
535,000
تومان
10 اسفند
شنبه
535,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
16 اسفند
جمعه
535,000
تومان
17 اسفند
شنبه
535,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
هما-سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
سوئیت رویال چهارتخته هما کلاس
اسنپ تریپ
2,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
2,300,000
تومان
9 اسفند
جمعه
2,300,000
تومان
10 اسفند
شنبه
2,300,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
2,300,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
2,300,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
2,300,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
2,300,000
تومان
16 اسفند
جمعه
2,300,000
تومان
17 اسفند
شنبه
2,300,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
2,300,000
تومان
علاءالدین
2,510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
2,510,000
تومان
9 اسفند
جمعه
2,510,000
تومان
10 اسفند
شنبه
2,510,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
2,510,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
2,510,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
2,510,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
2,510,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
2,510,000
تومان
16 اسفند
جمعه
2,510,000
تومان
17 اسفند
شنبه
2,510,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
2,510,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هما بندر عباس

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
زمین تنیس غیررایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی