هتل سفیدکنار بندر انزلی

بندرانزلی، کیلومتر شش جاده انزلی آستارا
3.6
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی هتل سفیدکنار بندر انزلی

هتل ۴ ستاره سفید کنار، همجوار دریای خزر و تالاب بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است. هتل در سال ۱۳۵۰در سه طبقه با چشم انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ جاده آستارا احداث گردیده است. ویژگی بارز هتل واقع شدن در ساحل می‌باشد. هتل سفید کنار با چشم اندازی کم نظیر، اتاق‌های رو به دریا و رو به جنگل در منطقه‌ای سرسبز و نزدیک تالاب انزلی که بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب‌های دنیاست پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سفیدکنار بندر انزلی
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
444,000
تومان
10 خرداد
شنبه
444,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
16 خرداد
جمعه
523,000
تومان
17 خرداد
شنبه
523,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
ای‌گردش
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
444,000
تومان
10 خرداد
شنبه
444,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
16 خرداد
جمعه
444,000
تومان
17 خرداد
شنبه
444,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل محوطه
اتاق دوتخته دبل محوطه
اقامت 24
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
338,000
تومان
10 خرداد
شنبه
338,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل همکف
اتاق دوتخته دبل همکف
ای‌گردش
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
366,000
تومان
10 خرداد
شنبه
366,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
16 خرداد
جمعه
366,000
تومان
17 خرداد
شنبه
366,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
366,000
تومان
10 خرداد
شنبه
366,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
421,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
421,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
16 خرداد
جمعه
421,000
تومان
17 خرداد
شنبه
421,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
421,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
421,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین همکف
اتاق دوتخته تویین همکف
ای‌گردش
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
366,000
تومان
10 خرداد
شنبه
366,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
16 خرداد
جمعه
366,000
تومان
17 خرداد
شنبه
366,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین جنگل
اتاق دوتخته تویین جنگل
ای‌گردش
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
338,000
تومان
10 خرداد
شنبه
338,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
16 خرداد
جمعه
338,000
تومان
17 خرداد
شنبه
338,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته تویین دریا
اتاق دوتخته تویین دریا
ای‌گردش
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
444,000
تومان
10 خرداد
شنبه
444,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
16 خرداد
جمعه
444,000
تومان
17 خرداد
شنبه
444,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
اتاق دوتخته دبلVIP جنگل
ای‌گردش
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
565,000
تومان
10 خرداد
شنبه
565,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
16 خرداد
جمعه
565,000
تومان
17 خرداد
شنبه
565,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبلVIP دریا
اتاق دوتخته دبلVIP دریا
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
603,000
تومان
10 خرداد
شنبه
603,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
603,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
603,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
603,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
603,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
603,000
تومان
16 خرداد
جمعه
603,000
تومان
17 خرداد
شنبه
603,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
603,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
603,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
ای‌گردش
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
338,000
تومان
10 خرداد
شنبه
338,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
16 خرداد
جمعه
338,000
تومان
17 خرداد
شنبه
338,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سفیدکنار-سوئیت دوبلکس چهارنفره
سوئیت دوبلکس چهارنفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیدکنار بندر انزلی

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
ساحل اختصاصی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
فضای بازی کودکان رایگان
امکانات تفریحی ابی غیررایگان
جت اسکی غیررایگان
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
الاچیق ساحلی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
دسترسی به دریا
خدمات پرستاری از کودک
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فتوكپي
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
زمين تنيس
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
گيم نت
امكانات برای معلولين
مسير دوچرخه سواری
نمای دريا
زمين فوتبال
ساحل اختصاصی
زمين بازی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سفیدکنار بندر انزلی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سفیدکنار بندر انزلی

(63 نظر)
کیفیت غذا پائین است سایر موارد بد نبود
اتاق ما وی آی پی بود. خیلی مرتب و تمییز و نو و جدید. فقط برامون مسواک نگذاشته بودند ک با تقاضای ما تحویل دادند. اتاقها دو تا مشکل اساسی داره: اول اینکه زیر درها بازه و درها عایق نیستند و بنابراین صدای صحبت افراد از داخل راهروها در اتاقها شنیده میشه و از داخل اتاقها هم کاملا به بیرون درز پیدا میکنه. دوم اینکه مابین دوش حمام و سرویس بهداشتی یک دیوار نیمه ی شیشه ای قرار داشت که باعث میشد هردو طرف دید داشته باشه. رفتار کارکنان بسیار محترمانه است. صبحانه خیلی کامل و خوبه. غذا در رستوران نخوردیم و بنابراین از کیفیت غذا خبری ندارم. ساحل بسسیییار تمیز با همه ی امکانات تفریحی با هزینه داره: سوارکاری اسب ، موتور چهار چرخ، قایق و جت اسکی. چشم انداز اتاقهای رو به دریا عالی هستند. اتاق رو به فضای سبز هتل رو اشتباها رو به جنگل درج کردند. ما لذت بردیم. همه چیز در حد هتل چهار ستاره ی خوب مهیاست.ما چهار شب در انجا اقامت داشتیم. از ساحل میشه با ۱۰ دقیقه پیاده روی به بازار اسیای میانه رفت و با ماشین هم سه دقیقه
ساعت دو نیم هتل رسیدیم برای تحویل اتاق گفتند اتاق هنوز ادامه نشده و حدود یک ساعت در لابی منتظر تحویل اتاق شدیم با توجه به اینکه میبایست ساعت دو اتاق رو تحویل میداد ساعت 4 اتاق رو تحویل دادند چون تازه تمیز شده بود بوی وایتکس در کل اتاق پیچیده بود شلوار پسرم به علت تماس با وایتکس رو شویی خراب شد کیفیت غذا متوسط و فوق العاده گرون بود برای کلیه خدمات ارایه شده از طرف هتل اعم از رستوران وکافی شاپ 5 درصد حق سرویس و نه درصد مالیات بر ارزش افزده دریافت میشود که کاملا غیر منطقی میباشد و درکل قیمت خدمات در مقایسه با بیرون خیلی گران هستش
نقاط قوت:
بسيار هتل خوب و با امكانات كافي و پرسنل مجرب و مهمان نواز
نقاط ضعف:
نياز به بازسازي دارد
برخی اتاقها و سرویس ها قدیمی اند که چندان دلچسب نیست صبحانه متوسط ناهار و شام متوسط برخورد پذیرش خوب برخورد رستوران ضعیف برخورد کافی شاپ خوب محوطه و ساحل خوب
بنده در سال 93 به همراه خانواده در هتل اقامت داشتیم علت انتخاب مجدد من محیط آرام هتل _ برخورد خوب پرسنل - تمیزی اتاق ها (vip)و هم چنین صبحانه بسیار متنوع و عالی
بسيار منظم
نقاط قوت:
بسیار عالی همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره هتل
نقاط قوت:
باسلام وخداقوت خدمت پرسنل محترم اقامت ٢٤" موقعيت مكاني مناسب هتل(بخصوص اتاق هاي روبه دريا)، برخورد بسيار مناسب و توام بااحترام كاركنان هتل، اجراي موزيك زنده شبانه، ساحلي تميزو آرام، نزديك بودن طرح سالم سازي دريا براي بانوان عزيز و كيفيت بالاي سرو صبحانه(بصورت سلف سرويس) لذا بنده كمال سپاس رو ازپرسنل محترم هتل بخاطر خدمات ارزنده شون دارم.
نقاط ضعف:
نديدم
محترمانه و خوب
کارکنان رفتارشان عالی، اتاق ها تمیز، فقط درب اتوماتیک(کارتی)خوب کار نمی کرد.صبحانه عالی ولی کیفیت شام بدبود
هتل خوب و با کارکنانی مودبدهستش صبحانه عالی فقط ایندفعه تو اتاق حشره بود
سلام2 شب در این هتل اقامت داشتم. فوق العاده راضی بودم. همه چیز بسیار خوب بود و در دفعات آینده هم حتما انتخابم این هتل خواهد بود. اتاق تمیز، کارکنان حرفه ای و مودب، ساحل تمیز، غذای خوب و مکان عالی. همه چیز عالی بود
بنده يك شب در مرداد ماه ٩٨ به همراه دوستان و خانواده در اين هتل اقامت داشتيم ، تميزي اتاق ها و لابي خوب بود ولي هتل در كل قديمي بود و سرويس بهداشتي ها قديمي و بازسازي شده بود ولي تميز بود ، صبحانه در حد خودش خوب بود ، كاركنان هتل رفتار خوبي داشتند ، محوطه هتل خوب بود ولي تنها ايراد اين هتل كه به نظر بنده مخصوصا در فصل تابستون ، سرمايش اتاق ها بود كه بدليل داشتن سيستم چيلر متاسفانه چنگي به دل نميزد و بسيار بسيار گرم بود علي الخصوص كه ما در طبقه سوم هتل بوديم و به دليل تابش آفتاب بر بام و گرم شدن سقف باعث گرم شدن فضاي اتاق ميشد و چيلر قدرت آنچناني براي خنك كردن اتاق نداشت بطوري كه عرق ميريختيم و وقتي به لابي من گفتيم در پاسخ گفتند كه قبل از ورود شما ٣ ساعت قطعي برق داشتيم و اين منجربه گرم شدن اتاق ها شده كه به نظر بنده حرف بي ربطي بود
هتلی آرام و دنج، مناسب برای استراحت و ریلکس کردن. اتاق دوتخته وی.آی.پی قابل قبول بود. سایز تختها، تهویه اتاق، سرویس بهداشتی، و نظافت کلی مطلوب بود. صبحانه نسبت به هتلهای چهارستاره ایران قابل قبول بود. ساحل اختصاصی هتل از مهمترین مزیتهای هتل هست. افسوس که فقط ساحل هست و بدون امکانات. یک دوش ساده، یک اتاقک برای تعویض لباس، و چند نیمکت و صندلی و سایه بان، حداقل امکاناتی است که با هزینه ای ناچیز میتوان فراهم کرد.
هتل خوب بود ولی با توجه به قدمت ساختمان نیار به بازسازی دارد
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب و مفصلی داشت ، نزدیکی ساحل به هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق افتضاح در حد هتل ۱ستاره هم نیست
نقاط قوت:
هتل خیلی عالیه کاملا راضیم از هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
سالهاست به این هتل میرم و عاشق این هتل هستم...همه چی عالی ...هروقت احتیاج به آرامش دارم میرم اینجا
موقعیت و موحوطه بسیار عالی هتل
من سه روز در این هتل بودم هتلی قدیمی و بسیار عالی همه چی داخلش هست ساحل اختصاصی که میتونی شنا کنی و بری تو اتاق دوش بگیری ، جای پارک خوب و مسقف داره ، صبحانه بسیار عالی و درجه یک ، غذاش هم بدک نبود و لی نه عالی ، برخورد پرسنل بسیار صمیمی و و بسیار مودب ، اینترنت پر سرعت در اتاقها و لابی ، جای بازی بچه ها و کافه و چای تو محوطه داره، تنها چیزی که ما رو اذیت کرد نظافت اتاقها بود که وقتی بر میگشتی عملا فقط سطا آشغال رو خالی میکردن اونم فکر کنم که خوب توجیه نشده بودن ، من این هتل رو توسیه میکنم
کلیه پرسنل بخصوص مدیر هتل رفتار خوبی با مهمانان دارند
امکانات هتل در حد 4ستاره نمی باشد
هتل بسیار تمیز-عملکرد و رفتار پرسنل خیلی محترمانه-آرامش هتل عالی-ویو و منظره دریا بسیار عالی و آرامش بخش-غذاخوب-صبحانه تنوع خوبی داشت--رسیدگی به اطاقها خوب-اینترنت در اطاقها ضعیف ولی در لابی خوب.
عالي از همه نظر، اتاق ها تميز، برخورد پرسنل عالي، صبحانه عالي، ساحل اختصاصي و خلوت
هتلی قدیمی و اصیل هست که متاسفانه در گذشته بی سلیقه ایهایی در نگهداریش انجام شده،مثل تبدیل استخر هتل به حوض و واگذاری ویلاهای اختصاصی هتل به اشخاص غیر
هتل قدیمی ولی نسبتا تمیز سیستم تهویه نامناسب ،عایق بندی صوتی نامناسب
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر نزدیکی به ساحل دریا نزدیکی به جاده اصلی خط کناره برخورد بسیار مؤدبانه و بااحترام پرسنل منوی متنوع صبحانه پارکینگ سرپوشیده داخل محوطه میز و صندلی و آلاچیق در ساحل مجاور دید و منظر بسیار زیبای اتاقهای تراس دار رو به دریا
نقاط ضعف:
قیمت گران هتل نداشتن استخر و سالن ورزشی نداشتن وان در حمام
هتل بسیار عالی ، بی سر و صدا و زیبا ، همراه با پارک برای کودکان و پرسنل بسیار مودب و با شخصیت.. صبحانه بسیار عالی و رستوران با غذا های متنوع شمالی ، امکانات اتاق مانند چای ساز و سشوار ...تا حدودی خارج شهر از غرب شهر ...
عید سال گذشته بود که به همراه خانواده به این هتل رفتیم.داخل هتل علاوه بر اتاق،تعدادی ویلا هم هست.فکر کنم 10 تا باشد.که ما یکی از آن ویلاها رو اجاره کردیم چون آسایش بیشتری نسبت به اتاق داشت!!صبحانه و غذای رستوران عالی هست!خوبی هتل نزدیکی به ساحل زیبا خزر هست!در حال حاضر بهترین هتل این شهر همین هتل میباشد!!حتما حتما به منطقه آزاد تجاری بندر انزلی هم سربزنید که انواع و اقسام کالاها از دیگر کشورها با قیمت مناسب میتونید خریداری کنید!!!!!
هتل بسیار تمیز و غذای بسیار عالی به همراه کارکنان بسیار مودب
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
نقاط قوت:
محوطه و ساحل بسیار تمیز و اختصاصی ویوی عالی اتاق های رو به دریا برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی اتاق ها نیاز قطعی به بازسازی و بهینه سازی دارد تختهای دبل کوچک هستند اتاق ها Safe box ندارد
حيف اون بنا كه بخاطر بي توجهي از رونق افتاده ، همه چي قديمي و تقريبا به تاريخ پيوسته بود. كيفيت تخت و بالش پايين، وضعيت حمام و دستشويي و نظافتش خيلي خيلي ضعيف و در كل اصلا پيشنهاد نمي كنم.
هتل بسیار خوب و باصفایی است. تمیزی خوب بود نه عالی اما روی هم رفته بسیار خوش گذشت. زمین بازی کودکان خوبی دارد. دوچرخه سواری و دارت و بدمینتون هم می توانید بازی کنید. صبحانه خوب بود و شام هم خوب و خوشمزه بود. ناهار در هتل نبودیم. ایوانهای بزرگ و خوبی دارد. محیط ساکت است با اینکه زمان اقامت من تمام اتاقها پر بودند. پرسنل خوبی دارد و بسیار مودبند.
واقعا دنیا دنیا ارامش و احساس خوب. محیط و ساحل عالی. پرسنل خونگرم و کمک کننده. اتاقها با نمای زیبا و بالکن بزرگ
خیلی عالی بود
نقاط قوت:
ساحل فوق العاده اتاقهای تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
قدیمی بودن سرویسها وشیر آلات
فضا و ساحل بزرگ و زیبا. رفتار پرسنل خوب. امکانات مناسب. کیفیت صبحانه معمولی ...
یکی دوبار نظراتی اینجا و جاهای دیگه خونده بودم از اینکه هتل قدیمی هست و امکانات نداره، اما اینجوری نبود و کل اتاقها بازسازی شده و سرویس بهداشتی کاملا نو و تمیز بود، تخت ها همگی جدید و خوشخواب ها هم باکیفیت بود. ما اتاق رو به دریا رو گرفته بودیم که منظره بسیار بسیار زیبایی داشت و علاوه بر منظره دریا یک محوطه گلکاری زیبا و یک استخر هم در منظره دید اتاق هستن، در ضمن با توجه به وسعت زیاد هتل تقریبا ساحلش اختصاصی بود که خوب باعث میشه کاملا امن باشه و هر ساعتی که دلتون بخواد بتونید از ساحل استفاده کنید. محوطه هتل، زمین بازی برای بچه ها داره و علاوه بر اون، امکانات ورزشی و دو زمین والیبال هم داره. صبحانه خیلی خوب و کامل بود ولی ما سایر وعده ها رو اونجا نخوردیم و اطلاعی ندارم که چطور بود. با توجه به اینکه هتل در کنار دریا قرار داره در نتیجه از خود شهر انزلی کمی دور هست که البته حتی اگر ماشین هم نداشته باشید با آژانس و مبلغ کمی میتونید خودتون رو به شهر برسونید. رفتار کارکنان بسیار خوب و مودبانه بود و ما کاملا از هتل و کارکنان راضی بودیم و اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم. *فقط اگر مسئولین هتل این نظر رو میخونن یا برای اسنپ تریپ مقدور هست که نظر من رو منعکس کنه خواهش میکنم عکسهای بیشتری از محوطه هتل اینجا بگذارند تا تصمیم گیری رو برای مسافرین راحت تر کنه چون با سه تا عکس بی کیفیت تصمیم گیری خیلی سخته و حیف اون همه زیبایی هتل هست که اینجا نشون داده نشه.
هتل قدیمی ولی خدمات خوب بود و صبحانه هم خوب و ساحل تمیز نسبت به قیمت و ستاره هتل قابل قبول است...
مراحل رزرو هتل از سایت اسنپ تریپ به آسانی انجام گرفت و در هتل هم خیلی سریع پذیرش صورت گرفت و از 4 شب اقامت در این هتل لذت بردیم.
محوطه هتل بسیار عالی و دنج ولی اتاق ها به شدت کهنه و فرسوده بودن، طوریکه شیر دستشویی و حمام از جا کنده شده بود. کیفیت غذاهای رستوران هم قابل قبول بود
امكانات هتل و تميزيش و موقعيتش و غذاش عالي بود سرمايش اصلا خوب نبود. از رفتار كاركنانش خوشم نيومد. ١: كاركنان رستوران تنبل بودن ٢٠٠ باز بايد صدا ميزديم تا ميومدن. ٢:خدمه بدوووووونِ اجازه ما وارد شده بودن و اتاقو تميز كرده بودن بدون اين كه ما پشت دري اُپن بودن رو بذاريم .شامپو چيكو بچم كه پر و جديد بود به همراه شامپو خودمونو قاطي اشغالا انداخته بودن گردن هم نگرفتن.براي فقط ٥ دقيقه دير تحويل دادن اتاق ميخواستن هزينه يك روز كامل رو بگيرن!!!!! تا بالا دستيِ اون اقا اومد و سوتيشو جمع كرد.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان دنج بودن ھتل در محیط آرام با ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
ھتل نیاز مبرم بہ بازسازی داخلی بویژہ سرویس ھای حمام و دستشویی دارد
هتل بسیار تمییز و کارکنان بسیار خوشرو، مودب و گرمی داره. هتل در نقطه بکری از ساحل قرار داره و تقریبا امکاناتی که در سفر شمال انتظارش را داریم در مجموعه تامین شده، مثل دوچرخه، جت اسکی،بیلیارد ، موتور ساحلی و زمین تنیس و پینگ پنگ و ...
هتل خوبیه من و خانوادم فروردین 97 سه شب اونجا بودیم خیلی خوب بود محوطه هتل زیبا ست سرویس بهداشتی و حمام تمیز بود. رستورانش هم خوب بود و پرسنل محترم و مودبی داشت.
فضای دنج و آروم. کارکنان مودب. صبحانه نه چندان قابل قبول. برای 1 شب اقامت کاری شاید بد نبود اما به قیمت نمیارزید
هتل خوبیه و کارکنای خیلی مودبی داره. غذای رستورانش هم خوب بود ولی یه کم گرون بود. محیطش به دلیل فاصله از شهر خیلی دنج و خوب بود. به دلیل اینکه تو زمان کمی مسافر رفتم قیمتش هم خوب بود.
نقاط قوت:
محيط خوب
نقاط ضعف:
شيرالات نامناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. محیط آرام. صبحانه مفصل و خوب. ساحل بینظیر.
نقاط ضعف:
قفل درب بالکن اتاق خراب بود.
نقاط قوت:
کارکنان عالی موقعیت مکانی خوب غذای خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
روتختی ها و موکتها باید تجدید شوند و بجای موکت از کفپوشهایی که رعایت نظافت راحت‌تر است استفاده شود
با سلام رستوران بسیار گران و غذایی نه چندان خوب.. اصلا لقمه نگیرید انجا. ولی در کل فضایی خوبی داشت.
محیطش آرومه و دنجه فقط صبحانش بسته به شلوغی یا خلوتی هتل کیفیت متفاوتی داره. اما در مجموع هتل خوبیه
هتل خيلي خوبيه به نظرم مورد كم لطفي قرار گرفتهدكه كسي نمي شناستش
نقاط قوت:
دور از هیاهوی شهر، ساحل اختصاصی و نسبتا تمیز
نقاط ضعف:
محدود بودن منو رستوران، قیمت به نسبت گران
نقاط قوت:
۱- رفتار خوب پرسنل هتل ۲- صبحانه خوب ۳- داشتن ساحل و چشم‌‌انداز زيبا ۴- دسترسي مناسب ۵- نظافت خوب
نقاط ضعف:
در مقايسه با برخي هتل‌هاي ۴ ستاره ديگر، كمي پايينتر از آنها بود
نقاط قوت:
كنار دريا وارام
نقاط ضعف:
قديمي بودن وسايل شيرالات واتاقها
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا و بیاد ماندنی پاکیزگی اتاق ها برخورد صمیمی و مودبانه پرسنل کافی شاپ کاملآ حرفه ای Wi_Fi بسیار خوب
نقاط ضعف:
غذاهای محلی رستوران مناسب نبود نه از کیفیت و نه از قیمت متاسفانه دستگاه ATM نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب بر خورد خوب پرسنل اتاق تمیز و باز سازی شده آرامش محیطی بسیار مناسب کیفیت خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
قدیمی بودن کل مجموعه
نقاط قوت:
تمیزو مرتب بودن اطاق هاوهتل برخورد بسیار خوب کارکنان خوب بودن غذاهای محلی مخصوصا وجود موسیقی زنده بسیار عالی.
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت هتلها کلا درایران که باعث هجوم مردم به سایر کشور ها ازجمله ترکیه که از قیمتهای بسیارخوب برخوردار میباشد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی غذای بسیار عالی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت
نقاط ضعف:
در سوئتها دوش جداگانه برای استحمام وجود ندارو و از جکوزی فقط می شود به عنوان وان استفاده کرد چون در صورت به کارانداختن پمپ جلبک فراوان وارد وان میشود و صحنه ی چندش آوری دارد
نقاط قوت:
محيط ارام و پرسنل مودب هتل نقاط مثبت بود
نقاط ضعف:
متاسفانه وضعيت غذا خوب نبود كيفيت غذاها مطلوب نبود البته صبحانه خوب بود دوما تلفن همراه انتن دهي بسيار ضعفي داشت و براي صحبت بايد بيرون از هتل صحبت ميكرديم و اينترنت هم بسيار بد بود و انتن نداشت و مسيله ديگر ساختمان و اطراف ان نياز به فضا سازي داشتو ساختمان خود هتل و ويلا ها نياز به باز سازي و زيباسازي دارد تا توريسن ها و مسافرين لذت ببرند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سفیدکنار بندر انزلی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سفیدکنار بندر انزلی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سفیدکنار بندر انزلی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.