هتل دنیز بندر انزلی

بندرانزلی، غازیان، بلوار اطباء، بعد از ساحل قو
2.5
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل دنیز بندر انزلی
هتل چهار ستاره دنیز بندرانزلی در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در یکی از بهترین نقاط گردشگری به عنوان منطقه آزاد واقع شده است. از بهترین مزیت‌های آن می‌توان به دسترسی آسان به دریا، بازار کاسپین، منطقه آزاد انزلی، بازار پردیس، بازار آسیای میانه و تالاب بین المللی انزلی اشاره نمود. مدیریت و پرسنل این مجموعه در تلاش اند تا شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دنیز
دنیز-اتاق سه تخته ویژه (دید به دریا)
اتاق سه تخته ویژه (دید به دریا)
اسنپ تریپ
600,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
600,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
600,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
600,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
610,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
610,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
4 مرداد
جمعه
610,000
تومان
5 مرداد
شنبه
610,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
610,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
610,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
4 مرداد
جمعه
610,000
تومان
5 مرداد
شنبه
610,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
ایران مارکوپولو
620,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
620,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
4 مرداد
جمعه
620,000
تومان
5 مرداد
شنبه
620,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
جاباما
645,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
645,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
645,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
765,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
4 مرداد
جمعه
645,000
تومان
5 مرداد
شنبه
645,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
645,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
645,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
645,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-اتاق سه تخته ویژه (بالکن مستقیم رو به دریا)
اتاق سه تخته ویژه (بالکن مستقیم رو به دریا)
اسنپ تریپ
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
610,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
610,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
4 مرداد
جمعه
610,000
تومان
5 مرداد
شنبه
610,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
جاباما
615,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
615,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
4 مرداد
جمعه
615,000
تومان
5 مرداد
شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
تورگردان
638,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
638,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
638,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
638,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
638,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
758,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
758,500
تومان
4 مرداد
جمعه
638,500
تومان
5 مرداد
شنبه
638,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
638,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
638,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
638,500
تومان
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
640,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
640,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
640,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
4 مرداد
جمعه
640,000
تومان
5 مرداد
شنبه
640,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
640,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
640,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
640,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
4 مرداد
جمعه
640,000
تومان
5 مرداد
شنبه
640,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
ایران مارکوپولو
650,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
650,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
4 مرداد
جمعه
650,000
تومان
5 مرداد
شنبه
650,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-سوئیت رویال  چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
اسنپ تریپ
640,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
640,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
640,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
640,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
688,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
688,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
688,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
688,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
688,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
808,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
808,500
تومان
4 مرداد
جمعه
688,500
تومان
5 مرداد
شنبه
688,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
688,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
688,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
688,500
تومان
اقامت 24
690,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
690,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
4 مرداد
جمعه
690,000
تومان
5 مرداد
شنبه
690,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
690,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
690,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
690,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
4 مرداد
جمعه
690,000
تومان
5 مرداد
شنبه
690,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
ایران مارکوپولو
699,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
699,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
699,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
699,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
4 مرداد
جمعه
699,000
تومان
5 مرداد
شنبه
699,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دنیز-سوئیت رویال  چهار نفره (منظره دریا)
سوئیت رویال چهار نفره (منظره دریا)
اسنپ تریپ
680,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
680,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
4 مرداد
جمعه
680,000
تومان
5 مرداد
شنبه
680,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
تورگردان
708,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
708,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
708,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
708,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
708,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
838,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
838,500
تومان
4 مرداد
جمعه
708,500
تومان
5 مرداد
شنبه
708,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
708,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
708,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
708,500
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
710,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
710,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
4 مرداد
جمعه
710,000
تومان
5 مرداد
شنبه
710,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
710,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
710,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
710,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
710,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
4 مرداد
جمعه
710,000
تومان
5 مرداد
شنبه
710,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
710,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
710,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
جاباما
712,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
712,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
712,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
712,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
712,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
845,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
845,000
تومان
4 مرداد
جمعه
712,000
تومان
5 مرداد
شنبه
712,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
712,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
712,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
712,000
تومان
ایران مارکوپولو
720,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
720,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
4 مرداد
جمعه
720,000
تومان
5 مرداد
شنبه
720,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
دنیز-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
788,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
788,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
788,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
788,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
788,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
888,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
888,500
تومان
4 مرداد
جمعه
788,500
تومان
5 مرداد
شنبه
788,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
788,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
788,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
788,500
تومان
هتل یار
790,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
790,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
790,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
4 مرداد
جمعه
790,000
تومان
5 مرداد
شنبه
790,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
اسنپ تریپ
790,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
790,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
790,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
790,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
4 مرداد
جمعه
790,000
تومان
5 مرداد
شنبه
790,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
جاباما
795,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
795,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
795,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
795,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
795,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
895,000
تومان
4 مرداد
جمعه
795,000
تومان
5 مرداد
شنبه
795,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
795,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
795,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
795,000
تومان
ایران مارکوپولو
799,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
799,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
799,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
799,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
799,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
899,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
4 مرداد
جمعه
799,000
تومان
5 مرداد
شنبه
799,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
799,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
799,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
799,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دنیز بندر انزلی

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل سفیدکنار بندر انزلی
3.6
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
اقامت 24
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 340,000 تومان
جاباما
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
از 442,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل دلفین بندر انزلی
3.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 670,320 تومان
هتل یار
از 684,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 684,000 تومان
جاباما
از 695,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,243,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان نازخزر بندر انزلی
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 188,000 تومان
هتل یار
از 355,000 تومان
اسنپ تریپ
از 462,800 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بهشت تالاب بندر انزلی
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 465,600 تومان
هتل یار
از 485,000 تومان
جاباما
از 490,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 499,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 520,000 تومان
اقامت 24
از 540,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل الماس بندر انزلی
2.3
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 280,000 تومان
جاباما
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ کادوسان بندر انزلی
2.8
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 274,400 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مدائن بندر انزلی
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 379,000 تومان
هتل یار
از 389,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشین بندر انزلی
3.5
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 362,600 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نخل بندر انزلی
4.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 378,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان امیران بندر انزلی
2.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 185,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 185,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جهانگردی بندر انزلی
3.5
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 268,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان المپیک بندر انزلی
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 455,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل گیلار بندر انزلی
4.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل دنیز بندر انزلی

(5 نظر)
نقاط قوت:
هتل فوق العاده تمییز و نوساز صبحانه متوسط خوب پرسنل خوش رفتار و مودب اطاقها تمییز و حمام با وان
نقاط ضعف:
بخاطر نزدیکی به خیابان سرو صدای زیاد
هتل متوسط از نظر امکانات ولی با پرسنلی مودب و اتاق های تمیز صبحانه بوفه سرد و گرم برای یک شب در این هتل اقامت داشتن
هتل در منطقه ساحلی زیبایی قرار گرفته و پرسنل پذیرش بسیار مهربانند که با صبر تمام موضوعات شما را حل می کنند. صبحانه بصورت بوفه گرم و سرد سرو می شه و دارای یک فضای زیبا بام دریاست.
پرسنل خوب ما شب قبل در هتل دیگری بنام دلفین اقامت داشتیم که متاسفانه برق قطع شد و ما چند ساعت در تاریکی مطلق بسر بردیم ، بعد متوجه شدیم که هتل دنیز تنها هتلی است که دارای ژنراتور است و شب دوم را در این هتل اقامت داشتیم ، صبحانه بوفه کامل داشت و یه کافی شاپ در بالکن بسیار زیبا بالای دریا دارد و تنها هتلی هستش که از بلوار تا دریا اماکن هتل است توصیه میکنم برای اقامت در انزلی این هتل را انتخاب کنید
فقط تمیزه همین هیچ نظر مثبت دیگه ای ندارم من سویت رو به دریا رزرو کردم اما رو به خیابان تحویل گرفتم بعد از اعتراض به رزروشن گفتند که اتاقتان همینه!!! چمدانها را خودم تا طبقه سوم بردم😔😔 نور اتاق خیلی کم بود مینی بار فقط آب داشت از انتخاب این هتل پشیمون شدم در حد یک هتل آپارتمان ۲ستارس
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.