هتل نیکان بافق

بافق، جنب ميدان دانشجو
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل نیکان بافق
هتل چهار ستاره نیکان در شهرستان بافق استان یزد در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل دارای ۶۵ واحد در ۷ طبقه و ظرفیت کل ۱۶۰ تخت می باشد.این هتل از لحاظ لوکس بودن و خدمات اقامتی در گروه هتل های عالی استان یزد می باشد . ساختمان هتل که به شکل یک کشتی می باشد ، دارای ۶۵ باب اتاق ، سوئیت و رویال سوئیت های مجلل و مجهز به تمامی امکانات رفاهی و ارتباطی ، سالن های برگزاری مراسم ، همایش ها و اجتماعات شغلی و خانوادگی با ظرفیت های گوناگون می باشد .هتل از طرف شرق به نخلستان های زیبا ، از جنوب شرق به شهرک توریستی آهن شهر ، و از شمال شرق با شهر بازی ارتباط دارد . نکته ی مهم در رابطه بااین هتل این است که فاصله ی شهر بافق تا شهر یزد ۱۲۵ کیلومتر ( حدودا یک ساعت و سی دقیقه ) می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نیکان
نیکان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
255,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,300
تومان
4 مرداد
جمعه
255,300
تومان
5 مرداد
شنبه
255,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,300
تومان
11 مرداد
جمعه
255,300
تومان
12 مرداد
شنبه
255,300
تومان
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مرداد
جمعه
256,000
تومان
12 مرداد
شنبه
256,000
تومان
ایران هتل آنلاین
256,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مرداد
جمعه
256,000
تومان
12 مرداد
شنبه
256,000
تومان
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مرداد
جمعه
256,000
تومان
12 مرداد
شنبه
256,000
تومان
ایران مارکوپولو
274,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
4 مرداد
جمعه
274,000
تومان
5 مرداد
شنبه
274,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
11 مرداد
جمعه
274,000
تومان
12 مرداد
شنبه
274,000
تومان
نیکان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
318,700 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
318,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
318,700
تومان
4 مرداد
جمعه
318,700
تومان
5 مرداد
شنبه
318,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
318,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
318,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
318,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
318,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
318,700
تومان
11 مرداد
جمعه
318,700
تومان
12 مرداد
شنبه
318,700
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
320,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
320,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
320,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
12 مرداد
شنبه
330,000
تومان
نیکان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
391,100 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
391,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
391,100
تومان
4 مرداد
جمعه
391,100
تومان
5 مرداد
شنبه
391,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
391,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
391,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
391,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
391,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
391,100
تومان
11 مرداد
جمعه
391,100
تومان
12 مرداد
شنبه
391,100
تومان
اقامت 24
392,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
4 مرداد
جمعه
392,000
تومان
5 مرداد
شنبه
392,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
11 مرداد
جمعه
392,000
تومان
12 مرداد
شنبه
392,000
تومان
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
4 مرداد
جمعه
392,000
تومان
5 مرداد
شنبه
392,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
11 مرداد
جمعه
392,000
تومان
12 مرداد
شنبه
392,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
4 مرداد
جمعه
392,000
تومان
5 مرداد
شنبه
392,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
11 مرداد
جمعه
392,000
تومان
12 مرداد
شنبه
392,000
تومان
نیکان-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
تورگردان
442,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
442,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
442,800
تومان
4 مرداد
جمعه
442,800
تومان
5 مرداد
شنبه
442,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
442,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
442,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
442,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
442,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
442,800
تومان
11 مرداد
جمعه
442,800
تومان
12 مرداد
شنبه
442,800
تومان
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
11 مرداد
جمعه
444,000
تومان
12 مرداد
شنبه
444,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
4 مرداد
جمعه
445,000
تومان
5 مرداد
شنبه
445,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
445,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
445,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مرداد
جمعه
445,000
تومان
12 مرداد
شنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
4 مرداد
جمعه
460,000
تومان
5 مرداد
شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
11 مرداد
جمعه
460,000
تومان
12 مرداد
شنبه
460,000
تومان
نیکان-سوییت  رویال سه نفره
سوییت رویال سه نفره
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
4 مرداد
جمعه
515,000
تومان
5 مرداد
شنبه
515,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
11 مرداد
جمعه
515,000
تومان
12 مرداد
شنبه
515,000
تومان
هتل یار
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
4 مرداد
جمعه
515,000
تومان
5 مرداد
شنبه
515,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
11 مرداد
جمعه
515,000
تومان
12 مرداد
شنبه
515,000
تومان
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
4 مرداد
جمعه
520,000
تومان
5 مرداد
شنبه
520,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مرداد
جمعه
520,000
تومان
12 مرداد
شنبه
520,000
تومان
تورگردان
522,700 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
522,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
522,700
تومان
4 مرداد
جمعه
522,700
تومان
5 مرداد
شنبه
522,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
522,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
522,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
522,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
522,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
522,700
تومان
11 مرداد
جمعه
522,700
تومان
12 مرداد
شنبه
522,700
تومان
نیکان-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
تورگردان
587,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
587,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
587,800
تومان
4 مرداد
جمعه
587,800
تومان
5 مرداد
شنبه
587,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
587,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
587,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
587,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
587,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
587,800
تومان
11 مرداد
جمعه
587,800
تومان
12 مرداد
شنبه
587,800
تومان
ایران هتل آنلاین
590,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
4 مرداد
جمعه
590,000
تومان
5 مرداد
شنبه
590,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
590,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
590,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
590,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
11 مرداد
جمعه
590,000
تومان
12 مرداد
شنبه
590,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نیکان بافق

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت

نظرات کاربران برای هتل نیکان بافق

(1 نظر)
نقاط قوت:
برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بی کیفیت ومزخرف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.