هتل علمدار بافق

بافق، بلوار انقلاب، نبش فرعی 64
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل علمدار بافق
هتل علمدار واقع در بلوار انقلاب یکی از بهترین هتل های بافق میباشد و در مرکز شهر قرار دارد، این هتل با امکانات رفاهی مناسب پذیرای گردشگران عزیز میباشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل علمدار
علمدار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
157,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
157,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
157,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
157,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
157,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
157,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
157,800
تومان
4 مرداد
جمعه
157,800
تومان
5 مرداد
شنبه
157,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
157,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
157,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
157,800
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
160,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
ایران هتل آنلاین
161,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
161,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
علمدار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
علمدار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
علمدار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
306,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
306,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
306,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
306,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
306,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
306,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
306,100
تومان
4 مرداد
جمعه
306,100
تومان
5 مرداد
شنبه
306,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
306,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
306,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
306,100
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
330,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
علمدار-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران هتل آنلاین
366,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
366,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
380,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
علمدار-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
390,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
390,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
410,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
4 مرداد
جمعه
410,000
تومان
5 مرداد
شنبه
410,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
410,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
410,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
410,000
تومان
علمدار-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
418,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
418,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
437,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
4 مرداد
جمعه
437,000
تومان
5 مرداد
شنبه
437,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
437,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
437,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
437,000
تومان
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
437,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
437,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
437,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
4 مرداد
جمعه
437,000
تومان
5 مرداد
شنبه
437,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
437,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
437,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
437,000
تومان
علمدار-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
ایران هتل آنلاین
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
505,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
524,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
524,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
524,000
تومان
4 مرداد
جمعه
524,000
تومان
5 مرداد
شنبه
524,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
524,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
524,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
524,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
505,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان

امکانات اتاق های هتل علمدار بافق

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.