هتل مرجان بابل

مازندران، بابل، بلوار شهیدکشور
2
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل مرجان بابل
هتل دو ستاره مرجان بابل دارای ۵۶ واحد می‌باشد که در ۲ طبقه با ظرفیت ۲۰۰ تخت در حال فعالیت می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مرجان
مرجان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
119,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
119,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
119,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
3 خرداد
جمعه
119,000
تومان
4 خرداد
شنبه
119,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
119,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
119,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
119,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
هتل یار
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
119,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
119,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
119,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
3 خرداد
جمعه
119,000
تومان
4 خرداد
شنبه
119,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
119,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
119,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
119,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
اقامت 24
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
119,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
119,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
119,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
3 خرداد
جمعه
119,000
تومان
4 خرداد
شنبه
119,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
119,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
119,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
119,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
جاباما
130,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
130,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
130,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
130,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
3 خرداد
جمعه
130,000
تومان
4 خرداد
شنبه
130,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
130,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
130,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
130,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
مرجان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
147,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
147,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
147,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
147,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
147,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
147,000
تومان
3 خرداد
جمعه
147,000
تومان
4 خرداد
شنبه
147,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
147,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
147,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
147,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
147,000
تومان
ایران هتل آنلاین
147,250 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
147,250
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
147,250
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
147,250
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
147,250
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
147,250
تومان
3 خرداد
جمعه
147,250
تومان
4 خرداد
شنبه
147,250
تومان
5 خرداد
یکشنبه
147,250
تومان
6 خرداد
دوشنبه
147,250
تومان
7 خرداد
سه شنبه
147,250
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
147,250
تومان
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
150,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
جمعه
150,000
تومان
4 خرداد
شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
155,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
3 خرداد
جمعه
155,000
تومان
4 خرداد
شنبه
155,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
مرجان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
187,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
187,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
187,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
187,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
3 خرداد
جمعه
187,000
تومان
4 خرداد
شنبه
187,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
اقامت 24
187,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
187,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
187,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
187,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
187,000
تومان
3 خرداد
جمعه
187,000
تومان
4 خرداد
شنبه
187,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
187,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
187,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
187,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
3 خرداد
جمعه
190,000
تومان
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
195,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
195,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
195,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
3 خرداد
جمعه
195,000
تومان
4 خرداد
شنبه
195,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
مرجان-اتاق چهارنفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
229,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
229,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
229,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
3 خرداد
جمعه
229,000
تومان
4 خرداد
شنبه
229,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
229,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
229,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
229,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
مرجان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
266,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
266,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
266,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
3 خرداد
جمعه
266,000
تومان
4 خرداد
شنبه
266,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
266,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
ایران هتل آنلاین
266,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
266,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
266,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
266,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
3 خرداد
جمعه
266,000
تومان
4 خرداد
شنبه
266,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
266,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
266,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
جاباما
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
جمعه
276,000
تومان
4 خرداد
شنبه
276,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرجان بابل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل مرجان بابل

(13 نظر)
هتل زیبا و تمیزی بود. نسبت به قیمتش می ارزد. کلا نزدیک به همه مناطق دیدنی بود.
ساختمان هتل قدیمی بود اتاق ها هم امکانات خاصی نداشت. من برای سفر کاری این هتل انتخاب کردم. با توجه به اینکه در بابل هتل کم داره مجبورم این هتل و در سفرهای بعدی هم انتخاب کنم. ...
پرسنل بسیار ناتوان و برخورد خیلی بد...
اخلاق و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط کیفیت صبحانه...
برخورد کارکنان فوق العاده و عالی بود ولی از لحاظ تمیزی جالب نبود. ( وجود حشره و بوی نامطبوع حمام و دستشویی)...
هتل بافت قدیمی داشت ولی درعین حال تمیز بود و کارکنان بسیار مودب بودند.
محیط آرام. برخورد خوب پرسنل. دسترسی آسان به سایر نقاط شهر
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمتش اصلا خوب نبود ...
برخورد بدوغیرمنطقی مسئول پذیرش شیفت صبح تا بعدازظهر(عنوان میکردن که هتل دو ستاره اس انتطارتون چیه !!)،شیرآلات حمام خراب بود ...،هتل بشدت گرم ،کولر اتاق اصن جواب نمیداد و بشدت قدیمی، موکت کف اتاق کثیف ، فقط غذا خوب بود و برخورد کارکن رستوران ونگهبان خوب بود ...نارضایتی بحدی بود که بعد یک شب هتلم را عوض کردم و باتوجه به اینکه دوشب رزرو کرده بودم محبت کردن پول دو شب رو کم کردن ! اینم بگم که اکثر هتل های کشور رو به واسطه کارم رفتم و نیاز به گوشزد کردن نبود که هتل دو ستاره اس !...
هتل تمام امکانات یک هتل سه ستاره رو داره و فکر کنم دو ستاره بودنش بیشتر بدلیل نداشتن آسانسور باشه! لابی و راه پله تو تابستون گرم و شرحیه و تهویه نداره. تو لابی کولر هست اما چندان خنک نیست. راه پله ها هم گرمه. ما اتاق پنج تخته داشتیم که کولرش مال دوره پهلوی اول بود و از شدت گرما مجبور شدیم دو تا سه تخته بگیریم که خنک بود انصافا. صبحانه شامل عدسی تخم مرغ آب پز آب پرتقال مصنوعی چای خیار گوجه پنیر کره مربا عسل. برخورد کارکنان و رسپشن (خانم یدالهی) بسیار خوب در کل برای یکی دو شب موندن اوکی هست. :)
پرسنل خوب و خوش برخورد، هتل معمولی و نسبتا تمیز، قابل قبول
در کل قابل قبول بود...
برخورد پرسنل عالي و نظافت عالي...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.