هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل عجم آزادشهر
هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عجم
عجم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
104,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
104,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
104,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
104,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
3 آبان
جمعه
160,000
تومان
4 آبان
شنبه
104,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
160,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
104,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
160,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
104,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
هتل یار
104,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
104,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
104,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
104,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
416,000
تومان
3 آبان
جمعه
160,000
تومان
4 آبان
شنبه
104,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
160,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
584,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
160,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
104,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
علاءالدین
108,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
108,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
108,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
108,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
108,000
تومان
3 آبان
جمعه
108,000
تومان
4 آبان
شنبه
108,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
108,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
108,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
108,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
108,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
108,000
تومان
ایران هتل آنلاین
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
110,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
110,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
3 آبان
جمعه
170,000
تومان
4 آبان
شنبه
110,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
110,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
110,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
170,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
151,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
151,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
151,000
تومان
3 آبان
جمعه
151,000
تومان
4 آبان
شنبه
151,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
151,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
151,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
151,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
151,000
تومان
اقامت 24
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
151,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
151,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
3 آبان
جمعه
250,000
تومان
4 آبان
شنبه
151,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
151,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
هتل یار
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
151,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
151,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
604,000
تومان
3 آبان
جمعه
250,000
تومان
4 آبان
شنبه
151,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
901,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
3 آبان
جمعه
260,000
تومان
4 آبان
شنبه
170,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
151,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
151,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
604,000
تومان
3 آبان
جمعه
250,000
تومان
4 آبان
شنبه
151,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
901,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
151,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
3 آبان
جمعه
260,000
تومان
4 آبان
شنبه
170,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
170,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
333,000
تومان
3 آبان
جمعه
333,000
تومان
4 آبان
شنبه
195,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
333,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
333,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
333,000
تومان
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
780,000
تومان
3 آبان
جمعه
333,000
تومان
4 آبان
شنبه
195,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
333,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,194,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
333,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
333,000
تومان
علاءالدین
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
209,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
209,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
209,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
209,000
تومان
3 آبان
جمعه
209,000
تومان
4 آبان
شنبه
209,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
209,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
209,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
209,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
209,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
209,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
338,000
تومان
3 آبان
جمعه
338,000
تومان
4 آبان
شنبه
215,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
338,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
338,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
215,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
338,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخته سینگل)
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
780,000
تومان
3 آبان
جمعه
333,000
تومان
4 آبان
شنبه
195,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
333,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,194,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
333,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
333,000
تومان
عجم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
3 آبان
جمعه
464,000
تومان
4 آبان
شنبه
290,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
464,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سوئیت
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
تاکسی سرویس
كتابخانه
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
ویلچر
رمپ

آدرس هتل عجم آزادشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(10 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی به چشممون نیومد
کسی از پرسنل شما را به اتاق راهنمایی نمی کند. کلید را می دهند باید اتاق را خودتان پیدا کنید. در اتاق وسایل شخصی ( حوله , مسواک و ...) نگذاشته بودند . بعد از 2 مرحله پیگیری آوردند. دفترچه راهنمای تلفن ها و اطلاع رسانی امکانات مثل ساعت صبحانه و .. در اتاق نبود. ضمنا کنترل تلویزیون باطری نداشت. کلا برای همان یک شب توقف وسط راه مناسب است. (هتل بین راهی )
نقاط قوت:
هتل خوبیه راضیم
نقاط ضعف:
نداره
در مجموع مناسب است
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود .
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.