هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل عجم آزادشهر
هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عجم
عجم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
103,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
103,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
103,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
103,400
تومان
4 مرداد
جمعه
103,400
تومان
5 مرداد
شنبه
103,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
103,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
103,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
103,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
103,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
103,400
تومان
11 مرداد
جمعه
103,400
تومان
اقامت 24
104,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
104,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
104,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
104,000
تومان
4 مرداد
جمعه
104,000
تومان
5 مرداد
شنبه
104,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
104,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
104,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
104,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
104,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
104,000
تومان
11 مرداد
جمعه
104,000
تومان
جاباما
111,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
4 مرداد
جمعه
111,000
تومان
5 مرداد
شنبه
111,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
111,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
111,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
11 مرداد
جمعه
111,000
تومان
ایران هتل آنلاین
120,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
4 مرداد
جمعه
120,000
تومان
5 مرداد
شنبه
120,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
120,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
120,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
120,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
11 مرداد
جمعه
120,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
150,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
150,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
150,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
150,600
تومان
4 مرداد
جمعه
150,600
تومان
5 مرداد
شنبه
150,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
150,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
150,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
150,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
150,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
150,600
تومان
11 مرداد
جمعه
150,600
تومان
اقامت 24
151,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
151,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
151,000
تومان
4 مرداد
جمعه
151,000
تومان
5 مرداد
شنبه
151,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
151,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
151,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
151,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
151,000
تومان
11 مرداد
جمعه
151,000
تومان
جاباما
163,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
163,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
4 مرداد
جمعه
163,000
تومان
5 مرداد
شنبه
163,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
163,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
163,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
163,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
11 مرداد
جمعه
163,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
عجم-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
تورگردان
195,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
195,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
195,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
195,600
تومان
4 مرداد
جمعه
195,600
تومان
5 مرداد
شنبه
195,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
195,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
195,600
تومان
11 مرداد
جمعه
195,600
تومان
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
11 مرداد
جمعه
196,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
11 مرداد
جمعه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
عجم-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
تورگردان
271,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
271,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
271,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
271,600
تومان
4 مرداد
جمعه
271,600
تومان
5 مرداد
شنبه
271,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
271,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
271,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
271,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
271,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
271,600
تومان
11 مرداد
جمعه
271,600
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
4 مرداد
جمعه
272,000
تومان
5 مرداد
شنبه
272,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
272,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
11 مرداد
جمعه
272,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
4 مرداد
جمعه
285,000
تومان
5 مرداد
شنبه
285,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
11 مرداد
جمعه
285,000
تومان
ایران هتل آنلاین
335,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
11 مرداد
جمعه
335,000
تومان
عجم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران هتل آنلاین
291,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
291,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
4 مرداد
جمعه
291,000
تومان
5 مرداد
شنبه
291,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
291,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
291,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
291,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
11 مرداد
جمعه
291,000
تومان
عجم-سوئیت دو خوابه شش نفره
سوئیت دو خوابه شش نفره
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(6 نظر)
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود ....
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود...
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.