هتل عجم آزادشهر

گلستان، آزادشهر، مقابل ایران خودرو
2.9
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل عجم آزادشهر
هتل عجم تنها هتل شهرستان آزادشهر می‌باشد که با امکاناتی نظیر روم سرویس، ماهواره، لابی و فضای سبز در کنار کادری مجرب، اقامتی خوب و خوش را برای تمامی هموطنان عزیز آرزومند است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عجم
عجم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
102,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
102,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
102,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
102,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
102,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
3 خرداد
جمعه
170,000
تومان
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
133,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
133,000
تومان
اقامت 24
105,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
105,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
105,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
105,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
105,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
جاباما
111,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
111,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
111,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
111,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
3 خرداد
جمعه
111,000
تومان
4 خرداد
شنبه
111,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
168,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
111,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
111,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
علاءالدین
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
175,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
175,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
175,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
3 خرداد
جمعه
175,000
تومان
4 خرداد
شنبه
175,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
عجم-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ایران هتل آنلاین
151,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
151,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
151,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
151,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
3 خرداد
جمعه
267,000
تومان
4 خرداد
شنبه
267,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
عجم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
151,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
151,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
151,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
151,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
151,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
3 خرداد
جمعه
267,000
تومان
4 خرداد
شنبه
267,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
اقامت 24
153,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
153,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
153,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
153,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
3 خرداد
جمعه
256,000
تومان
4 خرداد
شنبه
256,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
256,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
256,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
153,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
جاباما
163,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
163,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
163,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
163,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
163,000
تومان
3 خرداد
جمعه
163,000
تومان
4 خرداد
شنبه
266,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
266,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
163,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
163,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
163,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
3 خرداد
جمعه
275,000
تومان
4 خرداد
شنبه
275,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
عجم-اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
اتاق سه تخته (دبل + سینگل)
ایران هتل آنلاین
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
195,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
195,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
195,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
جمعه
336,000
تومان
4 خرداد
شنبه
336,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
اقامت 24
198,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
198,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
198,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
198,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
198,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
353,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
353,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
353,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
3 خرداد
جمعه
353,000
تومان
4 خرداد
شنبه
353,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
353,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
353,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
353,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
عجم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران هتل آنلاین
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
272,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
272,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
272,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
464,000
تومان
3 خرداد
جمعه
464,000
تومان
4 خرداد
شنبه
464,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
464,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
291,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
عجم-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
3 خرداد
جمعه
285,000
تومان
4 خرداد
شنبه
285,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
464,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
458,000
تومان
3 خرداد
جمعه
458,000
تومان
4 خرداد
شنبه
458,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
458,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
458,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
3 خرداد
جمعه
535,000
تومان
4 خرداد
شنبه
535,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
عجم-سوئیت دو خوابه شش نفره
سوئیت دو خوابه شش نفره
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
3 خرداد
جمعه
380,000
تومان
4 خرداد
شنبه
380,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عجم آزادشهر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل عجم آزادشهر

(6 نظر)
نقاط قوت:
استفاده رایگان از وای فای داحل اطاق صبحانه کامل برخورد خوب کارکنان هتل رستوران با انواع غذا قیمت خیلی مناسب نسبت به هتل های دیگه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و سرپوشیده
نقاط قوت:
قیمت مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخورد افراد عالی. درضمن اینجانب بیش از۸بار اونجا اقامت گرفتم. هم خانوادگی هم مجردی
نقاط ضعف:
فقط اسانسور یک بار با پرسنل اشپزخانه مشترک شده بود و یک بار هم خراب بود. تنها ضعف اونجا همین مورد بود. در کل خوب بود. ممنون
یخچال اتاق داخل محوطه چوبی به نحوی که دور موتور یخچال را گرفته بود و تبدیل به جعبه گرما شده بود داخل حمام گیره اویز لباس نبود غذا خوب بود صبحانه مناسب بود...
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
خوب نبود ، خدمات نداشت ، ملحفه میخواستیم بعد از چندین بار تماس آخرشب قبل خواب تحویل دادند رفتار پرسنل خوب نبود ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.