هتل آپارتمان ایساتیس آستارا

گيلان، آستارا، کیلومتر سه جاده آستارا از سمت رشت
2.6
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
هتل آپارتمان ایساتیس با رده کیفی ۳ ستاره در فروردين ماه ۱۳۹۱ در فضايي به مساحت ۳۵۰ متر مربع و زيربنايي به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در استان گیلان شهر آستارا احداث و افتتاح شده است. هتل ایساتیس جنب جاده ی آستارا به رشت و در ۳ کیلومتری بندر زیبای آستارا در فضايي مطبوع و دلنشين با استاندارد روز طراحي شده و مشرف به كوه، جنگل و دريا است، ایساتیس نام قدیم شهر یزد و نام یکی از دختران شاهان هخامنشی می باشد که به رنگ آبی نیلی تعبیر شده است. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
ایساتیس-سوئیت دوخوابه یک تخته
سوئیت دوخوابه یک تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
190,000
تومان
2 آذر
شنبه
190,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
8 آذر
جمعه
190,000
تومان
9 آذر
شنبه
190,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
190,000
تومان
2 آذر
شنبه
190,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
8 آذر
جمعه
190,000
تومان
9 آذر
شنبه
190,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
190,000
تومان
2 آذر
شنبه
190,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
8 آذر
جمعه
190,000
تومان
9 آذر
شنبه
190,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
190,000
تومان
2 آذر
شنبه
190,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
8 آذر
جمعه
190,000
تومان
9 آذر
شنبه
190,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
275,000
تومان
2 آذر
شنبه
275,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
8 آذر
جمعه
275,000
تومان
9 آذر
شنبه
275,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه یک تخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه یک تخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
280,000
تومان
2 آذر
شنبه
280,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
8 آذر
جمعه
280,000
تومان
9 آذر
شنبه
280,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
ایساتیس-سوئیت دوخوابه دوتخته
سوئیت دوخوابه دوتخته
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
اسنپ تریپ
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
235,000
تومان
2 آذر
شنبه
235,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
8 آذر
جمعه
235,000
تومان
9 آذر
شنبه
235,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
345,000
تومان
2 آذر
شنبه
345,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
345,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
345,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
345,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
345,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
345,000
تومان
8 آذر
جمعه
345,000
تومان
9 آذر
شنبه
345,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
345,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
345,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه دوتخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه دوتخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
525,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
525,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
525,000
تومان
8 آذر
جمعه
525,000
تومان
9 آذر
شنبه
525,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
ایساتیس-سوئیت دوخوابه سه تخته
سوئیت دوخوابه سه تخته
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
275,000
تومان
2 آذر
شنبه
275,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
8 آذر
جمعه
275,000
تومان
9 آذر
شنبه
275,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
اسنپ تریپ
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
275,000
تومان
2 آذر
شنبه
275,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
8 آذر
جمعه
275,000
تومان
9 آذر
شنبه
275,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
275,000
تومان
2 آذر
شنبه
275,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
8 آذر
جمعه
275,000
تومان
9 آذر
شنبه
275,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
275,000
تومان
2 آذر
شنبه
275,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
8 آذر
جمعه
275,000
تومان
9 آذر
شنبه
275,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
405,000
تومان
2 آذر
شنبه
405,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
8 آذر
جمعه
405,000
تومان
9 آذر
شنبه
405,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه سه تخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه سه تخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
500,000
تومان
2 آذر
شنبه
500,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
500,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
500,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
500,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
500,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
500,000
تومان
8 آذر
جمعه
500,000
تومان
9 آذر
شنبه
500,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
500,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
500,000
تومان
ایساتیس-سوئیت دوخوابه چهارتخته
سوئیت دوخوابه چهارتخته
اقامت 24
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
308,000
تومان
2 آذر
شنبه
308,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
8 آذر
جمعه
308,000
تومان
9 آذر
شنبه
308,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
308,000
تومان
2 آذر
شنبه
308,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
8 آذر
جمعه
308,000
تومان
9 آذر
شنبه
308,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
اسنپ تریپ
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
308,000
تومان
2 آذر
شنبه
308,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
8 آذر
جمعه
308,000
تومان
9 آذر
شنبه
308,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
308,000
تومان
2 آذر
شنبه
308,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
8 آذر
جمعه
308,000
تومان
9 آذر
شنبه
308,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
455,000
تومان
2 آذر
شنبه
455,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
455,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
455,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
455,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
455,000
تومان
8 آذر
جمعه
455,000
تومان
9 آذر
شنبه
455,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
455,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه چهارتخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه چهارتخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
600,000
تومان
2 آذر
شنبه
600,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
8 آذر
جمعه
600,000
تومان
9 آذر
شنبه
600,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
ایساتیس-سوئیت دوخوابه پنج تخته
سوئیت دوخوابه پنج تخته
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
337,000
تومان
2 آذر
شنبه
337,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
8 آذر
جمعه
337,000
تومان
9 آذر
شنبه
337,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
ایران هتل آنلاین
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
337,000
تومان
2 آذر
شنبه
337,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
8 آذر
جمعه
337,000
تومان
9 آذر
شنبه
337,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
هتل یار
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
337,000
تومان
2 آذر
شنبه
337,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
8 آذر
جمعه
337,000
تومان
9 آذر
شنبه
337,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
اسنپ تریپ
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
337,000
تومان
2 آذر
شنبه
337,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
8 آذر
جمعه
337,000
تومان
9 آذر
شنبه
337,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
ای‌گردش
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
505,000
تومان
2 آذر
شنبه
505,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
505,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
8 آذر
جمعه
505,000
تومان
9 آذر
شنبه
505,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
505,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
505,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه پنج تخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه پنج تخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
700,000
تومان
2 آذر
شنبه
700,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
700,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
700,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
700,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
700,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
700,000
تومان
8 آذر
جمعه
700,000
تومان
9 آذر
شنبه
700,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
700,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
700,000
تومان
ایساتیس-سوئیت دوخوابه شش تخته
سوئیت دوخوابه شش تخته
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
365,000
تومان
2 آذر
شنبه
365,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
8 آذر
جمعه
365,000
تومان
9 آذر
شنبه
365,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
هتل یار
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
365,000
تومان
2 آذر
شنبه
365,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
8 آذر
جمعه
365,000
تومان
9 آذر
شنبه
365,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
ایران هتل آنلاین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
365,000
تومان
2 آذر
شنبه
365,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
8 آذر
جمعه
365,000
تومان
9 آذر
شنبه
365,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
اسنپ تریپ
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
365,000
تومان
2 آذر
شنبه
365,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
8 آذر
جمعه
365,000
تومان
9 آذر
شنبه
365,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
540,000
تومان
2 آذر
شنبه
540,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان
8 آذر
جمعه
540,000
تومان
9 آذر
شنبه
540,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایساتیس-سوئیت دوخوابه شش تخته (فولبرد)
سوئیت دوخوابه شش تخته (فولبرد)
اسنپ تریپ
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
800,000
تومان
2 آذر
شنبه
800,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
800,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
800,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
800,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
800,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
800,000
تومان
8 آذر
جمعه
800,000
تومان
9 آذر
شنبه
800,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
800,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
800,000
تومان