هتل دریا آستارا

گيلان، آستارا، بازارچه ساحلی، مقابل پارکینگ
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل دریا آستارا
هتل رستوران ۳ ستاره دریا در سال ۱۳۸۷ با مساحت ۱۸۰۰ مترمربع در شهر آستارا احداث گردیده و مجددا در سال ۱۳۹۱ بازسازی شده است. هتل در ۶ طبقه و ۳۰ باب اتاق جنب بازارچه ساحلی و با فاصله کمتر از ۵۰ متر و طرح سالم سازی دریا ۱۰۰ متر از دریا در محيطي دلنشين و آرام با چشم انداز ساحل زیبای آستارا، پذیرای مهمانان و مسافران عزیز خواهد بود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دریا
دریا-سوئیت یک خوابه دو تخته
سوئیت یک خوابه دو تخته
ایران مارکوپولو
305,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
305,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
تورگردان
315,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
315,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
315,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
315,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
315,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
315,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
315,600
تومان
4 مرداد
جمعه
315,600
تومان
5 مرداد
شنبه
315,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
315,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
315,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
315,600
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
320,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دریا-سوئیت یک خوابه سه تخته
سوئیت یک خوابه سه تخته
تورگردان
347,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
347,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
347,800
تومان
31 تیر
دوشنبه
347,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
347,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
347,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
347,800
تومان
4 مرداد
جمعه
347,800
تومان
5 مرداد
شنبه
347,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
347,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
347,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
347,800
تومان
ایران مارکوپولو
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دریا-سوئیت یک خوابه چهار تخته
سوئیت یک خوابه چهار تخته
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
395,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
تورگردان
396,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
396,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
396,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
396,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
396,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
396,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
396,900
تومان
4 مرداد
جمعه
396,900
تومان
5 مرداد
شنبه
396,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
396,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
396,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
396,900
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
400,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
4 مرداد
جمعه
400,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
دریا-سوئیت یک خوابه پنج تخته
سوئیت یک خوابه پنج تخته
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
440,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
4 مرداد
جمعه
440,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
تورگردان
446,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
446,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
446,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
446,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
4 مرداد
جمعه
446,000
تومان
5 مرداد
شنبه
446,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
446,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
450,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
4 مرداد
جمعه
450,000
تومان
5 مرداد
شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی اسپیناس آستارا
3.4
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 468,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارلا آستارا
3.1
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل افرا آستارا
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
هتل یار
از 186,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 186,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 337,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ابوالفضل آستارا
1.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 343,000 تومان
هتل یار
از 357,000 تومان
جاباما
از 357,000 تومان
اسنپ تریپ
از 358,800 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگین استیل آستارا
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جهانگردی آستارا
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 313,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل دریا آستارا

(1 نظر)
نقاط قوت:
درحد عالی بود
نقاط ضعف:
ایکاش نهار هم روی اتاق داده می شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.