هتل بلال آستارا

آستارا ، بالاتر از گمرک، تقاطع خیابان معلم و بعثت، جنب پارک معلم
2.1
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل بلال آستارا
هتل سه ستاره بلال آستارا در سال ۱۳۸۰ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از بهترین مزیت‌های این هتل دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری همچون بازارچه ساحلی، پارک ساحلی شریعتی، بهشت کاکتوس، باغ پرندگان، پارک جنگلی بی بی یانلو و تالاب استیل آستارا می‌باشد. با اقامت در هتل بلال سفری دلنشین و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بلال
بلال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
123,800 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
123,800
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
123,800
تومان
1 مرداد
سه شنبه
123,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
123,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
123,800
تومان
4 مرداد
جمعه
123,800
تومان
5 مرداد
شنبه
123,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
123,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
123,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
123,800
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
183,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
183,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
183,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
183,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
183,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,400
تومان
4 مرداد
جمعه
183,400
تومان
5 مرداد
شنبه
183,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
228,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
228,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
228,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
228,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,400
تومان
4 مرداد
جمعه
228,400
تومان
5 مرداد
شنبه
228,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-سوئیت دو خوابه سه نفره
سوئیت دو خوابه سه نفره
تورگردان
293,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
293,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
293,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
293,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
293,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
293,400
تومان
4 مرداد
جمعه
293,400
تومان
5 مرداد
شنبه
293,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
293,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
293,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
293,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-سوئیت دو خوابه چهارنفره
سوئیت دو خوابه چهارنفره
تورگردان
334,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
334,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
334,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
4 مرداد
جمعه
334,000
تومان
5 مرداد
شنبه
334,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
334,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
تورگردان
466,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
466,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
466,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
466,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
466,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
466,100
تومان
4 مرداد
جمعه
466,100
تومان
5 مرداد
شنبه
466,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
466,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
466,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
466,100
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
بلال-سوئیت دو خوابه شش نفره
سوئیت دو خوابه شش نفره
تورگردان
472,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
472,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
472,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
472,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
4 مرداد
جمعه
472,000
تومان
5 مرداد
شنبه
472,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
472,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
472,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
472,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی اسپیناس آستارا
3.4
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
جاباما
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 468,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارلا آستارا
3.1
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل افرا آستارا
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ایساتیس آستارا
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 186,000 تومان
اقامت 24
از 186,000 تومان
هتل یار
از 186,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 186,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 337,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل دریا آستارا
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ابوالفضل آستارا
1.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 343,000 تومان
هتل یار
از 357,000 تومان
جاباما
از 357,000 تومان
اسنپ تریپ
از 358,800 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگین استیل آستارا
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جهانگردی آستارا
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 313,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.